Spring naar inhoud

Er wordt in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wat op dinsdag 10 oktober 2017 gepresenteerd 138 miljoen euro bezuinigd op de huurtoeslag, dat scheelt de huidige groep huurtoeslagontvangers bijna 100 euro per jaar.

"In plaats van de hoognodige huurverlaging zorgt dit regeerakkoord er voor dat de koopkracht van veel huurders achteruit gaat." reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op het regeerakkoord. "Door deze maatregelen wordt de betaalbaarheid van het huren slechter en holt de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen verder achteruit. Bovendien wordt veel te weinig gedaan aan verduurzaming en het aanpakken van de woningnood."

...lees verder "Regeerakkoord leidt tot verslechtering koopkracht huurders"

Share

vogeltjesbuurtAlle nieuwbouw in de Vogeltjesbuurt is opgeleverd. Na het maken van de plannen samen met bewoners en het slopen van de oude woningen is eind 2013 werd met de bouw begonnen. Na een bijzonder korte bouwtijd, hebben alle bewoners uit de Vogeltjesbuurt de sleutel van hun nieuwe woning ontvangen. Hiermee is de nieuwbouw in de Vogeltjesbuurt officieel afgerond, met een mooie nieuwe buurt als resultaat!

Na het groot onderhoud aan 81 bestaande woningen en de sloop van 121 eengezinswoningen ging eind 2013 de eerste schop de grond in en werd gestart met de bouw van 111 nieuwe sociale huurwoningen; 16 appartementen en 95 eengezinswoningen. ...lees verder "Nieuwbouw in de Vogeltjesbuurt officieel afgerond"

Share

huuropmaatDe economische crisis eist zijn tol: door de toenemende werkloosheid en achterblijvende loonontwikkeling zijn er steeds meer huurders waarvan het inkomen niet langer toereikend is voor de huurlasten en uitgaven voor het levensonderhoud, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een vanochtend gepubliceerd rapport.

Ook is het voor huurders met een laag inkomen moeilijker om een sociale huurwoning te vinden omdat er meer woningzoekenden per aangeboden sociale huurwoning zijn.  ...lees verder "‘Steeds meer huurders met betalingsproblemen’"

Share

klushuur buurmanDe opkomst van de doe-het-zelf-samenleving tekent zich op verschillende terreinen af: zelf je huis bouwen, zelf je energie opwekken, zelf het buurthuis exploiteren, zelf de publieke ruimte in je woonomgeving onderhouden en extra kwaliteit geven, zelf je kinderopvang regelen. Burgers kunnen heel veel zelf. De kluswoningen zijn daar een mooi voorbeeld van.

Klushuur, het idee is eenvoudig: huurders krijgen de mogelijkheid om goedkoper en meer naar eigen inzicht en smaak te gaan wonen door zélf een deel van het onderhoud en/of de renovatie te gaan doen. De naam bestaat al, klushuur, en op een aantal plekken hebben corporaties geëxperimenteerd met dit concept. Maar hoe eenvoudig het idee ook is, klushuurprojecten zijn vooralsnog op de vingers van één hand te tellen. ...lees verder "Hoogste tijd voor Klushuur! Experimentpartners gezocht"

Share

Johan Dunnewijk
Johan Dunnewijk

Johan Dunnewijk heeft vandaag de Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg ontvangen uit handen van loco-burgemeester (en wethouder) Berend de Vries, bij zijn afscheid als directeur-bestuurder van woningcorporatie WonenBreburg.

Johan Dunnewijk was bijna 25 jaar directeur-bestuurder van WonenBreburg, de grootste Tilburgse woningbouwvereniging met ruim 16.000 van de 30.000 sociale huurwoningen. Hij is gedurende die jaren de leider, spreekbuis en het gezicht van de sociale woningbouw in Tilburg geweest. Niet alleen richting gemeente, maar ook naar de sociale huurders(organisaties), de maatschappelijke instellingen in de stad en richting regio, provincie en rijk. Johan Dunnewijk heeft een indrukwekkend lijst van verdiensten voor de stad. ...lees verder "Johan Dunnewijk neemt afscheid van WonenBreburg en ontvangt Zilveren Legpenning"

Share

4

veel geldDe gemeente Tilburg is niet blij met de plannen van woningcorporatie Vestia om 459 sociale huurwoningen te verkopen. De gemeente heeft dat officieel kenbaar gemaakt aan Stef Blok, minister van Wonen en Rijksdienst. Door de verkoop van de woningen dreigt er volgens de zienswijze van de gemeente Tilburg een tekort aan betaalbare woningen te ontstaan voor mensen met een laag inkomen. Tilburg dringt in de zienswijze aan op de verkoop van de woningen aan een andere corporatie in plaats van een commerciële partij. ...lees verder "Vestia wil 459 huurwoningen in Tilburg verkopen"

Share

Sloop VogeltjesbuurtIn de Vogeltjesbuurt is de sloop van huurwoningen, eigendom van woningcorporatie Tiwos, van start gegaan. Begonnen is met de woningen aan de Putterstraat. In totaal worden er 121 woningen gesloopt. De woningen maken plaats voor 112 nieuwe woningen. ...lees verder "Sloopwerkzaamheden Vogeltjesbuurt van start"

Share

3

RenŽ Scherpenisse is directeur / bestuurder van Tiwos, Tilburgse woonstichting.René Scherpenisse is sinds april 2011 directeur van de Tilburgse Woonstichting Tiwos. Geboren en getogen in Rotterdam, maar sinds 1978 woont hij in Tilburg. Hij is opgeleid als opbouwwerker en werkt sinds 1984 in verschillende banen in de volkshuisvesting. René valt op door de vernieuwende manier waarop hij met bewoners van de oude volkswijken van Tilburg de samenwerking opzoekt. Hij vertelt over zijn visie en aanpak. ...lees verder "René Scherpenisse: “Niet de huur, maar de energierekening gaat de betaalbaarheid van wonen bepalen”"

Share

Met ingang van 7 mei aanstaande kunnen mensen met een laag middeninkomen weer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning via het systeem van Woning in Zicht. Dit hebben de woningcorporaties WonenBreburg, Tiwos, TBV Wonen en 't Heem, de gemeente Tilburg en het Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg samen besloten.

Sinds 1 januari 2011 moesten woningzoekenden met een inkomen tussen de € 34.085 en € 43.000 een woning huren op de particuliere markt en konden zij geen sociale huurwoning toegewezen krijgen. Na een onderzoek dat in 2011 is gehouden naar de situatie van de middeninkomens op de Tilburgse woningmarkt, bleek dat het voor de lage middeninkomens op dit moment erg moeilijk is om passende woonruimte te vinden.

In de particuliere sector is voor deze groep vrijwel geen betaalbaar woningaanbod - tot € 664 per maand - beschikbaar. Ook de koopmarkt is door de strengere eisen voor het verkrijgen van een hypotheek voor deze groep nauwelijks toegankelijk. En in de sociale huurmarkt kunnen deze mensen niet terecht door de strenge regels die daarvoor tot nu toe gelden.

Om de situatie voor mensen met een laag middeninkomen te verbeteren, is besloten deze groep toe te laten tot de betaalbare huurvoorraad van de woningcorporaties. Het gaat hierbij om de huurwoningen met een huurprijs tussen € 524 en € 664 per maand. De goedkopere huurwoningen blijven alleen toegankelijk voor de laagste inkomens.

Share

“Miel Blok is Tilburger en auteur van het boek ‘Ik ben mijn beste vriend‘. Hij heeft een wekelijkse column op Tilburgers.nl. Daarnaast is hij eigenaar van communicatiebureau 't Schrijfblok. “

Geef die straat een mens! Dat was ongetwijfeld de werktitel voor het plan dat minister Donner van Binnenlandse Zaken deze week presenteerde. Piet Hein D. heeft lang zitten broeden op zijn plan. Maar nu is het bijna rond. 120 Euro per maand extra voor een sociale huurwoning. Een briljant voorstel! Om het wat sombere en mensenloze straatbeeld in sommige wijken wat op te fleuren. En om mensen die nu geen dak boven het hoofd hebben en verlangen naar wat meer aanspraak van lotgenoten, de helpende hand te bieden. Maar boven alles om duidelijkheid te krijgen in de achtergrond van daklozen. Verlossing is onderweg, eenzame straten en lieve mensen. Donner is op 1 juli 2011 uitgerekend. Op die zomerdag wordt zijn kindje Dakloze 2.0 geboren. Beschuit met muisjes voor u allen! Ergens in een steegje achter de afvalcontainer. Dat dan weer wel.

Dakloze 1.0 was nog een wat brede groep. Zo zal Piet Hein hebben gedacht terwijl hij zijn plannetje schreef. Nederland is goed in het definiëren van groepen mensen. Ik zie onze minister van Binnenlandse Zaken al zitten. Hij had zojuist samen met zijn vrouw de laatste aflevering van alweer een seizoen “Een dubbeltje op zijn kant” op RTL4 gekeken. Zijn vrouw vond de hoofdrolspelers in de serie ellendetelevisie maar sneu. Ze konden toch gewoon harder werken? Piet Hein knikte terwijl hij een laatste slok pruimensap dronk.

Werkte dat drankje nu zo laxerend of was het toch de aanblik van de mislukkelingen op zijn beeldbuis? Hij wist het niet. Een bezoekje aan Ome Toilet dan maar. Donner zat lekker en bekeek de verjaardagskalender eens. Toch liet het programma met de emo-televisie hem niet los. Zoveel afleveringen met mensen die bijna op straat stonden. Zoveel verschillende verhalen. Waar ging het heen met ons land? Hier was toch geen pijl op te trekken? Piet Hein veegde en waste. Hij liep terug naar de woonkamer en maande zijn vrouw tot een gang naar bed. Hij besloot om de dag erop iets aan het probleem te gaan doen. In zijn werkkamer in Den Haag.

Het is bijna niet voor te stellen, maar Nederland telde aan het eind van 2010 zo’n 18.000 daklozen. Dat is, om eens een zijstraat te noemen, ongeveer net zoveel als het aantal mensen dat staat geregistreerd als lid van D66. Over de achtergrond van deze daklozen was weinig bekend. Dat maakt het moeilijker om het probleem aan te pakken. Maar daar kon Piet Hein van het CDA wel iets op verzinnen. Na lang gepieker en nog wat glazen pruimensap met gevolgen, had hij het: Dakloze 2.0. Mensen zonder huis die hij eenvoudig kon categoriseren. Hij zou ze gewoon zelf dakloos maken! Leuker kon hij het niet maken, makkelijker wel.

Het plan dat hij bedacht en deze week wereldkundig maakte, was even simpel als doeltreffend. Sociale huurwoningen worden vanaf 1 juli duurder. En niet te zuinig veel duurder. Voor dezelfde betonnen schoenendoos moeten nieuwe bewoners vanaf die dag 120 Euro meer betalen. Donner klopte zichzelf op de schouder en kreeg thuis ongetwijfeld een gepaste verrassing van moeders de vrouw. Geen RTL4, maar direct naar de slaapkamer. Piet Hein blij, vrouw deed alsof ze blij was.

Nederland waardeert woningen via een puntensysteem. Heel handig. Iedere woning heeft een bepaalde grootte en wat voorzieningen. Die zijn allemaal huurpenningen waard. Hoeveel is afhankelijk van de optelsom van punten. Iedere aap zal het trucje begrijpen. Minister Donner wil vanaf 1 juli automatisch 25 extra punten toekennen aan iedere woning die woningcorporaties vanaf dat moment voor het eerst of opnieuw verhuren. Dat zal voor de gemiddelde aap moeilijk zijn te bevatten. De punten zijn namelijk op niets gebaseerd. Ze ondermijnen eigenlijk het hele transparante systeem waarop verhuurders trots konden zijn.

Maar goed. Voor duidelijkheid zorgt het straks wel. 120 Euro extra bij nieuwe verhuringen. Dat betekent dat een aanzienlijk deel van de woningvoorraad van corporaties voortaan in de zgn. vrije sector valt. ‘Vrij’ klinkt heel mooi, maar deze vrijheid is niet voor iedereen. Alleen mensen met een modaal of beter inkomen mogen ‘vrij’ wonen. Verdien je minder centjes? Jammers! Dan moet je samen met de overgrote rest mensen die gezien hun financiële huishouding is aangewezen op een goedkope woning, vissen in een flink kleinere vijver.

Verhuizen door gezinsuitbreiding? Door een slecht betaalde baan in een andere stad? Omdat je te oud wordt voor je huis en een aanleunwoning nodig hebt? Pech gehad! Sluit maar aan in de rij. Een rij die je jaloers maakt op de mensen die achter elkaar voor de winkels stonden te wachten tot ze een iPad2 konden kopen. Wel moeten verhuizen en geen nieuw huis. Tja, dan zijn de stoep, portiekjes en achterafjes je deel. Gefeliciteerd, toekomstige verhuizers! Met een beetje pech leef je na 1 juli door als Dakloze 2.0. Het kindje van minister Donner en zijn pruimensap met RTL4. Maar niet gevreesd. Je bent in ieder geval makkelijk in een hokje te stoppen. Dat brengt de oplossing voor het daklozenprobleem in Nederland vast een stuk dichterbij. Het klinkt ook wel hip, 2.0. Helemaal 2011!

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen