Spring naar inhoud

Raadslid Frans van Aarle van Lokaal Tilburg gaat in de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat van maandag 4 september 2017 vragen stellen over de mogelijke ontwikkelingen rond het 'blauwe gebouw'.

Hiermee wordt het voormalige pand van de Gemeentelijke Sociale Dienst bedoeld dat op de hoek van de Burgemeester Brokxlaan en de Besterdring staat. Het is rond 1975 gebouwd naar het ontwerp van architect Jac. van Oers (1939 – 2003). Op dit moment zit daar MCSI (Midpoint Center Social Innovation) in gevestigd. ...lees verder "Lokaal Tilburg stelt vragen over ‘Het Blauwe Gebouw’"

Share

5

Toen in 1976-1977 aan de Besterdring het pand voor de sociale dienst gebouwd werd, trok het de aandacht van de landelijke pers en architecten-vakbladen. Het ontwerp van de Tilburgse architect Jac van Oers was in die tijd een van de meest vooruitstrevende én controversiële gebouwen van Nederland. Het blauwe deel verwijst naar een treincoupé, met de vormgeving van de ramen en in het bovenste gedeelte zijn spoorrails verwerkt. ...lees verder "Gezocht: nieuwe naam voor het MCSI-gebouw"

Share

2

Deze publicatie is het vervolg op: “Het is geen straf” van 1 november 2016.

opinie05-08-2015 UWV gebouw StadsheerSinds de hartenkreet die ik publiceerde op 11 november 2016 is er veel gebeurd. "Openheid van zaken is hard nodig, want alleen dan ontstaat de ruimte om de uitdaging aan te gaan en zaken te verbeteren." schreef ik en daar sta ik nog steeds achter. Inmiddels heb ik wel geleerd, dat wanneer je een bezwaarprocedure begint tegen de gemeente, het niet zo slim is om hierover tot in detail te publiceren, omdat dit een succesvolle procedure in de weg kan zitten. Hoe zeer het me ook spijt.

Er is echter meer aan de hand. ...lees verder "Van werkzoekend naar inkomenszoekend"

Share

1

gerrit-poels-en-hulya-en-angelique-vd-heuvelWanneer we aan het begin van vrijdagmiddag 4 november naar Gerrit Poels fietsen, staat pleegdochter Hulya ons al op de hoek van de straat op te wachten. Op de kleine plaats achter hun hoekhuis aan het pleintje in Tilburg Oud-Noord is het een drukte van belang. Echtgenote Angelique en meerdere vrijwilligers zijn aan het werk om tasjes met groenten, brood en andere levensmiddelen te vullen voor de mensen die deze middag zullen aankloppen.

Binnen worden we hartelijk ontvangen door de 87-jarige Gerrit Poels en twee gezellige huiskatten die niet opkijken van weer een paar nieuwe gezichten. Bij het glas water dat ik heb gevraagd zegt Gerrit: "Altijd als ik wakker wordt drink ik eerst water en dan denk ik aan Afrika en hoe gezegend wij zijn." Ook Hulya schuift aan en er ontstaat een geanimeerd gesprek dat afwisselend gaat over armoede, de Participatiewet waarin mensen vastlopen en de hulp die Gerrit Poels en de stichting Broodnodig bieden. ...lees verder "In gesprek met Gerrit en Hulya Poels"

Share

2

Terwijl buiten het kwik naar 32 graden Celsius is gestegen arriveer ik ten kantore van Sagènn aan de Spoorlaan in Tilburg. Aan tafel zitten Esther Janssen (unit manager Sagènn Tilburg), Patricia van Dam (afdelingshoofd Werk & Inkomen) en Laetitia de Vries (beleidsmedewerker Werk & Inkomen) en de aanleiding van deze ontmoeting is het verhaal van een trajectdeelnemer van Sagènn Tilburg, die alles behalve enthousiast was over deze ervaring. ...lees verder "Aan tafel met Sagènn en Werk & Inkomen"

Share

3

participatieladderOp 1 juli 2014 werd NOMA (Nieuw Ondersteuningsmodel Arbeidsmarkt ) ingevoerd, het Tilburgse beleid op sociale uitkeringen. NOMA was de voorloper op de Participatiewet, die vervolgens in is gegaan op 1 januari 2015. Met een nieuwe evaluatie kijken de gemeenteraad en het gemeentebestuur terug naar de afgelopen vier jaar.

Vlugge lezing van deze evaluatie leert, dat de gemeente Tilburg vooral erg trots is op de begeleiding van mensen naar werk of een leerwerktraject, waarbij meer dan voorheen naar persoonlijke omstandigheden wordt gekeken. Desondanks is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen naar ruim 7.000. Het aantal mensen dat meedoet aan trajecten - zoals Tilburg Actief - is gestegen, maar tegelijkertijd stromen er minder mensen uit de bijstand naar betaald werk. Twee derde van de mensen dat de bijstand heeft verlaten is om andere redenen 'verdwenen'.  ...lees verder "Participatiewet: het gaat goed, maar niet volgens de meeste cliënten – uitslag enquête"

Share

participatieladderSinds de Participatiewet op 1 januari 2015 is ingevoerd, is er veel onduidelijkheid onder mensen met een bijstandsuitkering over wat er nou wel en niet mag. Mag je vrijwilligerswerk doen? En zo ja, wat wel en wat niet? Moet je dat melden bij Werk & Inkomen (W&I, CWI, Sociale Dienst) en heeft dat gevolgen voor de uitkering? En als je een krop sla krijgt, of een kom soep, wordt dat dan van de uitkering afgetrokken als 'bijverdienste'? En hoe zit het nou met de verplichte tegenprestatie?

Deze onduidelijkheid was voor stichting Social Energy, een hard groeiende organisatie met 140 vrijwilligers, aanleiding om enkele medewerkers van sociale zaken uit te nodigen die de vele vragen konden beantwoorden. ...lees verder "Vragen en antwoorden over bijstand en vrijwilligerswerk"

Share

1

Geld-pensioenFractievoorzitter van GroenLinks, Joris Bengevoord, gaat in de gemeenteraads- vergadering van maandag 13 april vragen stellen over het sanctiebeleid van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Tilburg. Het sanctie-beleid, dat bedoeld is om fraude met uitkeringen tegen te gaan, is nog niet zo lang geleden door de raad goedgekeurd en daarom wil GroenLinks niet de hele discussie opnieuw gaan voeren. Wel stelt deze partij: "Met name het volledig stopzetten van een uitkering is een zwaar middel, en GroenLinks vindt dat we hier terughoudend mee zouden moeten omgaan."

GroenLinks wil van wethouder Erik de Ridder (Sociale Zaken, CDA) weten hoe vaak in het afgelopen jaar een uitkering volledig is stopgezet en zij wil ook een informatiebijeenkomst, waarbij de wethouder gaat vertellen wat het 'verhaal achter de cijfers' is. ...lees verder "GroenLinks wil het ‘verhaal achter de cijfers’ bij stopzetten uitkering"

Share

3

2.-bijstand
Ja: donkerblauw, Neutraal: blauw, Nee: lichtblauw

Eén op de drie medewerkers van de sociale dienst vindt de nieuwe bijstandsregels te streng. In plaats van dat ze de uitkeringsgerechtigde helpen op de arbeidsmarkt, loopt volgens hen de bijstandscliënt eerder vast in het woud der regels.

Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met het actualiteitenprogramma De Monitor (KRO/NCRV) onder 473 ambtenaren werk en inkomen. De oude Wet Werk en bijstand (wwb) was voor bijstandscliënten al dermate complex dat die het vinden van werk in de weg stond. Met name de laaggeletterdheid, de financiële problemen en de gebrekkige administratieve vaardigheden van (veel) cliënten vormen een belemmering. De fraudewet – terugbetalen van het te veel ontvangen uitkeringsbedrag met daarbovenop een 100 procent boete – geldt eveneens als een onevenredig zware belasting. De uitgebreide enquete-resultaten zijn hier de lezen.

De invoering van de nieuwe Participatiewet per 1 januari maakt het er volgens de geënquêteerden – 473 respondenten, waaronder beleids- en uitvoerende ambtenaren, afdelingshoofden en directeuren sociale dienst – allerminst beter op. De handen gaan nog wel op elkaar voor de nieuwe maatregelen om bijstandscliënten te laten voldoen aan een taaltoets en aan kledingeisen bij sollicitaties. Maar de nieuwe eisen op het gebied van reistijd (maximaal 3 uur reizen voor het werk) en de verhuisplicht zijn volgens het overgrote merendeel van de ambtenaren weinig tot zeer weinig behulpzaam om uitkeringsgerechtigden te laten terugkeren naar de arbeidsmarkt. ...lees verder "Strengere bijstandsregels drijven tot wanhoop"

Share

2

bijstandDe afgelopen jaren heeft de fractie GroenLinks regelmatig aandacht gevraagd van de wethouder sociale zaken voor de manier waarop cliënten van het Centrum voor Werk & Inkomen (CWI, voorheen Sociale Dienst) behandeld worden door medewerkers (case-managers) van Sociale Zaken. Aanleiding hiervoor was elke keer het verslag van de Klantenraad Werk en Bijstand waarin melding wordt gemaakt van klachten van cliënten. ...lees verder "Wethouder in actie tegen ‘slechte behandeling’ van cliënten door medewerkers CWI"

Share

1

klijnsma JVanaf 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd: de nieuwe wet die onder meer regelt dat iedereen met een uitkering van het Centrum Werk en Inkomen (Sociale Dienst) verplicht om een tegenprestatie te leveren in de vorm van onbetaald werk of dagbesteding. Deze wet geldt ook voor mensen die vanwege een beperking niet meer dan voor 30% arbeidsproductief zijn en in de sociale werkvoorziening zitten, het beschut werk. Gemeenten mogen het beschut werk voortzetten, maar zijn dat niet verplicht. De gemeente Tilburg heeft besloten om met dit beschut werk te stoppen voor nieuwe kandidaten: het Tilburgs Alternatief. ...lees verder "Participatiewet: Tilburgs Alternatief leidt tot Kamervragen"

Share

1

oplopende bijstand Q2 2014Het aantal werklozen is in september voor de vijfde maand op rij gedaald. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 16 oktober 2014 bekend in een persbericht. Het aantal werklozen nam af met 4.000 ten opzichte van augustus, opnieuw waren er meer mensen aan het werk. In september was acht procent van de beroepsbevolking werkloos. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september met 11 duizend is afgenomen tot 420 duizend. Alleen onder 55-plussers nam het aantal WW-uitkeringen niet af.

Echter een maand daarvoor op vrijdag 29 augustus 2014 verscheen er een verontrustend persbericht van het zelfde CBS dat het aantal mensen in de bijstand in het tweede kwartaal van 2014 is toegenomen met 8.000 tot 434.000. Daarmee is de stijging gelijk aan die van een jaar geleden en zijn er in de bijstand nog geen tekenen van een herstellende arbeidsmarkt, concludeert het CBS. ...lees verder "Van werkloosheids- naar bijstandsuitkering (2)"

Share

Geld-pensioenBijstandsgerechtigden kunnen straks niet meer door hun gemeente worden gedwongen hun pensioen 'op te eten'. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken gaat wettelijk regelen dat dat onmogelijk wordt. Klijnsma heeft dat dinsdag geantwoord op schriftelijke vragen van de PvdA.

De gemeente Enschede overwoog onlangs om mensen die bijstand aanvragen eerst te verplichten hun potje voor aanvullende pensioen aan te spreken voordat ze voor een uitkering in aanmerking komen. Klijnsma liet toen weten dat geen goed idee te vinden. Ook premier Mark Rutte nam er afstand van. Enschede heeft het plan inmiddels ingetrokken.

De SP had eerder voorgesteld het wettelijk onmogelijk te maken dat bijstandsgerechtigden hun pensioen moeten opeten. Klijnsma kiest juridisch voor een andere aanpak, maar met hetzelfde doel.

...lees verder "Klijnsma gaat plan ‘pensioen opeten’ voor bijstandsgerechtigden wettelijk verbieden"

Share

5

columnhuurwoningIk ken een vrouw in Tilburg. Een aardig mens, begin veertig, meestal vriendelijk en goedlachs, en altijd wel ergens mee bezig. In ieder geval zie ik haar vaak in de stad en altijd in gezelschap van mensen.

In het begin van dit jaar heeft deze vrouw een besluit genomen: na een relatie van 10 jaar hield ze het voor gezien, ze vertrok. Ze had wat spaarcentjes en met een reistas vol kleren achterop de fiets gebonden, trok ze de deur van de echtelijke woning voorgoed achter zich dicht. Dat was dat. En met de deur van de echtelijke woning, trok ze ook de deur van haar bedrijfje achter zich dicht. Geen woning en geen werk meer, maar dat zou wel goed komen. ...lees verder "“In Nederland zit niemand zonder inkomen…”"

Share

1

media_xl_1780477Vanaf 20 september 2014 kunnen ook werklozen van 50 jaar of ouder gebruikmaken van de scholingsvoucher en de plaatsingsfee. De leeftijdsgrens was eerst 55 jaar. Ook andere voorwaarden zijn versoepeld.

De economische crisis heeft het risico op langdurige werkloosheid onder ouderen doen toenemen. Het kabinet onderkent het belang om oudere werkzoekenden te ondersteunen bij een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dat gebeurt onder meer door het stimuleren van werkgevers om ouderen in dienst te nemen, door middel van de mobiliteitsbonus, proefplaatsingen en co-financiering van sectorplannen. In aanvulling daarop is het Actieplan 55pluswerkt belangrijk voor de ondersteuning van oudere werkzoekenden. ...lees verder "Regeling scholing en plaatsing oudere werkloze versoepeld"

Share

5

aanvraag bijstandAl roept de overheid al een paar maanden dat onze economie voorzichtig aantrekt, daar is ten aanzien van het huidige werkloosheidcijfer (632.000) nog weinig van te merken. Een lichte daling in augustus, 13.000 minder werklozen dan in juli.

De vierde daling op rij van de werkloosheid kwam vrijwel volledig voor rekening van personen jonger dan 45 jaar, aldus het CBS. De afname van de werkloosheid komt doordat meer werklozen aan het werk zijn gegaan. Ook het aantal werkloze jongeren neemt al een jaar af, maar dat komt niet doordat er meer aan de slag gaan. Jongeren kiezen er volgens het CBS vaker voor om door te leren, en pas later de arbeidsmarkt op te gaan. Wel een vaststaand gegeven is dat oudere werklozen boven de 45 meerdere jaren zonder werk blijven zitten en hierdoor steeds vaker afvloeien naar een bijstanduitkering.

Nu is het juist de bijstandsuitkering waar afgelopen jaren, maar zeker nog per 1 januari 2015 wegens de invoering van de Participatiewet, enorm veel verandert. Hoe gaat het nu in zijn werk bij het Centrum Werk en Inkomen (voorheen Sociale Dienst) van de gemeente Tilburg? ...lees verder "Van werkloosheids- naar bijstandsuitkering (1)"

Share

5

participatieladderMaandag 8 september bespreekt de raadscommissie Sociale Stijging de uitvoering van nieuwe Participatiewet, die op 1 januari 2015 ingaat. Er liggen nu een 14 pagina's tellend raadsvoorstel en een Nota uitvoering Participatiewet van 70 pagina's waar de raad mee akkoord moet gaan voor de uitvoering. Niet alleen verandert er veel voor mensen met een uitkering via de bijstand, Wajong of Sociale Werkvoorziening, ook aan werkgevers wordt het nodige gevraagd. Dat dit een onzekere factor is in de uitvoering, heeft het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) ook in de gaten.

Citaat: "De mate waarin werkgevers bewust zijn van de mogelijkheden om op een voor hun bedrijfsvoering gezonde en lucratieve wijze van inpassing van arbeidsbeperkten en zich ook verantwoordelijk voelen voor deze lokale beroepsbevolking is maar ten dele beïnvloedbaar door de gemeente. Beleidslijnen en randvoorwaarden als bijvoorbeeld het Ondernemersakkoord en de garantiebanen zijn hierin slechts ondersteunend."

...lees verder "Participatiewet: Tilburgs Alternatief staat of valt met inzet van bedrijven"

Share

1

Erik de Ridder - CDA
Wethouder Erik de Ridder - CDA

Vrijdagochtend organiseerde wethouder Erik de Ridder verantwoordelijk voor Economie, Arbeidsmarkt en Sociale Zaken, een persbijeenkomst om bekend te maken hoe de Participatiewet in Tilburg gaat worden uitgevoerd, vanaf 1 januari 2015.

De WSW (sociale werkvoorziening), WWB (bijstand) en de Wajong (jong-gehandicapten) worden samengevoegd in de Participatiewet. Met één uitzondering: voor de mensen die nu in de WSW zitten, veranderd er voorlopig weinig, maar er komen geen nieuwe WSW-ers meer bij, zodat deze regeling uiteindelijk zal leeglopen en verdwijnen. Op dit moment gaat het op 2.100 mensen.

Er hoeven geen doekjes om gewonden te worden: allereerst is dit een forse bezuinigingsmaatregel van het Rijk. Niet alleen wordt de uitvoering naar de gemeente toegeschoven, ook het budget waarmee Tilburg het moet doen is in vier jaar tijd met ruim 60% verminderd: van 27,8 miljoen euro in 2011 naar 10,9 miljoen in 2015. ...lees verder "De Participatiewet: Het Tilburgs Alternatief"

Share

1

joris bengevoord
Joris Bengevoord

Raadslid Joris Bengevoord (GroenLinks) heeft in de vergadering van de commissie Sociale Stijging op 25 augustus opnieuw aandacht gevraagd voor klachten die zijn ontvangen door de Klantenraad over de Sociale Dienst. Deze klachten gaan over de manier waarop case-managers van de Sociale Dienst omgaan met cliënten.

"Op 12 juni ontvingen wij het jaarverslag van de Klantenraad Werk en Bijstand. Het belangrijkste punt voor de Klantenraad blijft bejegening. GroenLinks onderstreept dit, en vroeg hier al meerdere malen aandacht voor. GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen die zich melden aan het loket op een fatsoenlijke manier te woord worden gestaan. Graag horen wij de visie van het nieuwe College hierop, vindt zij ook dat bejegening uit het klachtenlijstje van de Klantenraad WWB moet? Wat gaat het College doen om de bejegening te verbeteren?" vroeg Joris Bengevoord. ...lees verder "Nog steeds veel klachten over bejegening van klanten door Sociale Dienst"

Share

4

column'Eigen kracht' en 'Burgerparticipatie', twee toverwoorden waarmee gemeentes met een positieve draai proberen in te spelen op de terugtrekkende overheid. Een ludieke wijze om de onlosmakelijke en pijnlijke bezuinigingen, die in hoog tempo op ons af denderen, te verhullen. “Het roer moet om en elke burger in Nederland zal, net zoals vroeger, zijn eigen geluksmachine weer ter hand moeten nemen.” Wordt er links en rechts geroepen vanuit de wandelgangen.

Het klinkt alsof elke argeloze burger de afgelopen jaren op een luie stoel achterover heeft gehangen in onze zorgvuldig opgebouwde verzorgingsstaat. De zogenaamd individualistische, democratische samenlevingsmaatschappij? Iedereen een eigen huis, eigen auto, eigen TV, eigen computer maar vooral een eigen mening. ...lees verder "Bedoelde Koning Willem Alexander dit met zijn ‘Participatiemaatschappij’?"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen