Spring naar inhoud

1

Erik de Ridder en Berend de Vries
Wethouders Erik de Ridder en Berend de Vries presenteren het Koersdocument waarover Tilburgers op 28 maart hun mening mogen geven

Zoals gisteren al is aangekondigd, worden op 28 maart Tilburgers opnieuw uitgenodigd door de gemeente om hun mening te geven over de bezuinigingen. De gemeente Tilburg moet bijna 50 miljoen (geen 53 miljoen zoals eerder geschat) bezuinigingen doordat het kabinet van premier Rutte dit bedrag bezuinigt op Tilburg. Daar bovenop heeft de gemeente een tekort van 85 miljoen op haar 'grondexploitatie', wat betekent dat diverse 'grote projecten' niet kunnen doorgaan. Welke dat zijn? Dat is nu nog niet besloten. "Maar als je niks doet, wordt dat tekort per jaar 5 miljoen euro groter." zo licht wethouder Berend de Vries toe in de perspresentatie van deze middag.

Overleeft het Midi Theater deze bezuinigingsslag? Tilburgers hebben inspraak!

Als voorzet heeft het college van Burgemeester en wethouders een 'koersdocument' geschreven, een voorstel aan de raad en aan de bevolking van Tilburg, over hoe die bezuinigingen moeten worden gedaan en dus waar de klappen gaan vallen. In dit document zijn ook de suggesties van Tilburgers opgenomen, die zijn verzameld via social media en drie stadsdebatten op 26 februari. De bedoeling is, dat burgers die maandag 28 maart de raad willen toespreken over hun mening, dit document eerst lezen. De inbreng van insprekers kan over dit koersdocument gaan, maar dat hoeft niet. Dit koersdocument is te donloaden vanaf de website van de gemeente of online te lezen, opgesplitst in vier thema's.

Minder onderhoud aan wegen? Tilburgers hebben inspraak!

De vier thema's waarop burgers kunnen inspreken zijn 'Sociale Stijging', 'Vestigingsklimaat', 'Leefbaarheid' en 'Bestuur'.
Op het thema 'Sociale stijging' stelt de gemeente voor om €24,5 miljoen te bezuinigen. Hieronder vallen

 • arbeidsmarkt - verminderen gesubsidieerd werk - €12,4 mln,
 • armoedebeleid - stoppen collectieve ziektekosten-verzekering - €1,1 mln,
 • integratie - stoppen met inburgering - €3,7 mln,
 • onderwijs en jeugd - vermindering bijdrage aan MBO en minder leerlingenvervoer - €2,2 mln
 • zorg en welzijn - bezuinigingen op de WMO, zoals vervoer, hulp in de huishouding en woningaanpassingen - €5,1 mln

Op het thema 'Vestigingsklimaat' wil de gemeente €2,1 miljoen bezuinigen. Hierbij gaat het over:

 • Economie - invoering toerismebelasting - €0,3 mln
 • Cultuur - €1,0 mln
 • Stedelijke inrichting - €0,7 mln
 • Wonen - €0,1 mln

Op het thema 'Leefbaarheid stelt de gemeente voor om €8,2 miljoen te bezuinigen, daar valt onder:

 • Veiligheid - afschaffen van A-team en minder bijdrage aan de regio - €0,7mln
 • Openbare ruimte  - minder wegenonderhoud, minder schoonmaken, lager niveau 'groen' - €5,7 mln
 • Milieu - soberder milieubeleid, eigen bijdrage ophalen grof huisvuil - €1,6 mln
 • Sport - hogere tarieven en accommodaties ook gebruiken voor andere functies - €0,2 mln

Op het thema 'Bestuur' denkt de gemeente met de volgende maatregelen €14,9 miljoen te bezuinigingen:

 • Bestuur - minder wethouders en/of raadsleden - €1,3 mln
 • Belasting, tarieven en dienstverlening - Hogere OZB, hogere leges, sluiting stadswinkels en meer gebruik van internet - €6,4 mln
 • Organisatie - reorganisatie bij de gemeente - €7,2 mln

Daarbovenop moet er geschrapt worden in bouwplannen en zogenaamde 'grote projecten' om het tekort op de 'grondexploitatie' te verminderen. Het tekort is nu €85 miljoen en loopt per jaar met €5 miljoen op als je niks doet. Voor een deel komt dit, doordat er meer nieuwbouw is gepland dan nodig is om aan de vraag te voldoen. Mogelijkheden die de gemeente voorstelt zijn onder andere:

 • Stoppen met het ontwikkelen van de T-Dome op het van Gend & Loosterrein.
 • Minder sociale woningbouw
 • Hogere grondprijzen
 • Bezuiniging op het Grondbedrijf
 • Goedkopere uitvoering van sporthal in de Kruidenbuurt

"Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren," stelt wethouder Berend de Vries van 'Grondzaken'. "Dat kan onder meer door in bepaalde projecten minder sociale woningbouw op te nemen, te kiezen voor een lager inrichtingsniveau van het openbaar gebied en aanpassing van de grondprijzen".  Ook is besloten dat de ontwikkeling van een wielerbaan, T-dome, definitief van de baan is.

 

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen