Spring naar inhoud

De gemeente Tilburg laat het pand Helmkruid 2 in Udenhout slopen. De reden ervoor is dat er geen bestemming is gevonden voor het gebouw.

Daarom wordt in opdracht van de gemeente Tilburg in de week van 2 oktober 2017 gestart met de sloop van het voormalige kinderdagverblijf 'Duimelot' aan de Helmkruid 2.

De werkzaamheden omvatten de sloop van het hoofdgebouw en schuurtje. Na de sloop wordt het terrein voorzien van verharding. Het hekwerk om het terrein blijft staan.
De gemeente Tilburg meldt: "U kunt hinder ondervinden van stof- of geluidsoverlast door de werkzaamheden. We vragen hiervoor uw begrip."

Share

W&L Vastgoed Holding B.V. is bezig met de aankoop van panden aan de Koopvaardijstraat en één aan de Piushaven. Twee van deze panden zijn nu nog eigendom van gemeente Tilburg en de andere panden zijn particulier eigendom. W&L Vastgoed Holding B.V. wil op deze plek een woongebouw bouwen waarin 19 dure koopappartementen komen en 10 goedkope huurappartementen.

Een voorlopig ontwerp van het woongebouw is deze zomer voorgelegd aan de omgevingscommissie. En hoewel de omgevingscommissie nog wat op- en aanmerkingen had, is zij bereid om na wat aanpassingen op details een omgevingsvergunning af te geven. ...lees verder "De Koopvaardij – nieuw woongebouw aan de Piushaven"

Share

2

Dinsdagavond 18 april 2017 was het druk bij de inloopavond voor het Koningsplein; zeker 100 belangstellenden waren naar het voormalige pand van de Edah gekomen, waar medewerkers van de gemeente Tilburg, TBV Wonen en Amvest (Aegon) aanwezig waren om met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden in gesprek te gaan. De meeste bezoekers wilden vooral weten wat er al voor plannen zijn bedacht, maar die zijn er nog amper.

Het is nou juist de bedoeling om gezamenlijk een plan te bedenken. Daartoe lagen formulieren klaar waarop mensen zich konden opgeven om deel te gaan nemen in het planteam, dat zich daarmee de komende tijd bezig gaat houden. ...lees verder "“Een stadshaven maken van het Koningsplein” blijft een veel gekoesterde wens"

Share

2016-11-03-3-maycrete-woning-ringbaan-zuidDe Tilburgse woningcorporatie Tiwos heeft besloten de 20 Maycrete-woningen aan de Ringbaan Zuid te slopen. Deze van oorsprong tijdelijke woningen zijn inmiddels 70 jaar oud. De kosten om de woningen weer aan de eisen van deze tijd te laten voldoen, zijn volgens Tiwos dermate hoog dat het als sociale corporatie onverantwoord vindt om zoveel gemeenschapsgeld uit te geven aan onderhoud voor 20 woningen:  "Het opknappen van deze woningen is zelfs duurder dan nieuwbouw." ...lees verder "Sloop Maycretewoningen Ringbaan Zuid"

Share

2016-09-19-gerard-brandtstraat-rosmolen

De voormalige Gerard Brandtstraat in de Rosmolen staat in de steigers. Nadat eind 2014 de woningen uit 1927 zijn gesloopt, zijn de nieuwe huizen in aanbouw.

2014-09-02-gerard-brandtstraat-rosmolenDe naamgever:  Gerard Brandt, ook gespeld als Geeraardt en Geeraer(d)t (Amsterdam, 25 juli 1626 - aldaar, 12 oktober 1685), was een Nederlands predikant en auteur. Van 1667 tot 1685 was hij predikant in Amsterdam. Hij was een bekende schrijver in zijn tijd en heeft onder andere een Leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter en een Geschiedenis van Enkhuizen op zijn naam staan.

Zijn boek Leven van Vondel (1682), verscheen drie jaar na Vondels overlijden, en was de eerste in een lange reeks Vondel-biografieën. Het roemruchte verhaal van de ontsnapping van Hugo de Groot werd door de publicatie van Brandt, uit de mond van het dienstmeisje Elselina opgetekend, een van de klassiekers van de Nederlandse geschiedschrijving.

Share

2016-08-23-Fontein-Watervijver-StadhuispleinHet waterwerk tegenover de ingang van het stadhuis aan het Stadhuisplein is ten prooi gevallen aan de slopershamer. Deze bijzondere vijver, waarvan het geluid van stromend water altijd hoorbaar was, is nu tegen de vlakte gegaan. Menige Tilburger zal plezier gehad hebben van dat frisse geluid, zeker op warme zomerdagen, dat herinneringen opriep aan het snelstromende water van een beekje.

Share

1

columnBij de onderdoorgang van het Pieter Vreedeplein staat een keurige dame handtekeningen in te zamelen voor het komende referendum in Tilburg.

2015-09-21 1205 StadhuisprotestVanwege de sloop van het Stadskantoor, vanzelfsprekend.
Al snel zijn we het eens over de vraag en het antwoord.

Want, waarom zou je nieuwbouw plegen om alle ambtenaren in het hart van de stad te kunnen huisvesten, terwijl tienduizenden andere kantoormedewerkers van bedrijven aan de randen van het centrum werken, concluderen wij. ...lees verder "Gratis advies"

Share

05-11-2015 1636Boemelsloop_003De Boemel SloopDe sloop van de aanbouw naast de Bleyemakerij de Boemel (Hal 76) in de Spoorzone  is vandaag van start gegaan. Het bijgebouw gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor het nieuwe fietspad dat gaat lopen van de Willem II straat naar de Burgemeester Brokxlaan.

Na de sloopwerkzaamheden tussen gebouw 70 en gebouw 78 rijden de fietsers straks letterlijk door de oude fabriekshallen. In de achterliggende gebouwen komen extra verhuurbare ruimten, waardoor de levendigheid toeneemt.  Nu breekt men dus het middelste gebouw af om de openheid van de aangrenzende tuin te benadrukken en in de toekomst verbinding te maken met het entreeplein van de Stadshal met Bibliotheek van de Toekomst. ...lees verder "Sloop naast Boemel voor aanleg Willem II pad"

Share

05-02-2015-Sloop-013-interpolispark-VerbouwingSinds eind april 2015 is 013 gesloten wegens een grootscheepse verbouwing. Momenteel valt de achterzijde ten prooi aan de slopershamer. De verbouwing duurt nog tot oktober 2015 en kost bijna 10 miljoen Euro. De kleine zaal en 'stage 01' worden samengevoegd tot één zaal van 500 personen en de grote zaal krijgt een capaciteit van 3.000 personen, een toename van 1.000. Het huidige podium komt dan bij de grote zaal. Aan de achterzijde komt een compleet nieuw podium en deze werkzaamheden zijn vorige week gestart. ...lees verder "013 onder slopershamer"

Share

09-28-2014-2-Rosmolen-SloopDe sloopwerkzaamheden in de wijk Rosmolen, zijn sinds vorige week van start gegaan. De eerste woningen op de hoek van Pieter Borstraat en Gerard Brandtstraat liggen al 'plat'.  Dit zijn de woningen die vlak bij het Rosmolenplein liggen. De woningen ten noorden ervan gaan de komende weken gesloopt worden.

In de wijk Rosmolen, gelegen tussen de Hoefstraat en de Ringbaan Oost in het stadsdeel Oud Noord,  gaan 240 huurwoningen tegen de vlakte.  Deze huizen maken plaats voor 107 nieuwe sociale huurwoningen, 10 gerenoveerde huurwoningen en 42 koopwoningen van Tiwos en WonenBreburg.

Na de sloop geschiedt de nieuwbouw in Rosmolen  in twee fases. Tiwos begint in november 2014 met een bewonersgroep en in het najaar van 2015 met de nieuwbouw. WonenBreburg start rond mei 2015 met een bewonersgroep en gaat in het najaar van 2016 bouwen.

 

Share

Sloop VogeltjesbuurtIn de Vogeltjesbuurt is de sloop van huurwoningen, eigendom van woningcorporatie Tiwos, van start gegaan. Begonnen is met de woningen aan de Putterstraat. In totaal worden er 121 woningen gesloopt. De woningen maken plaats voor 112 nieuwe woningen. ...lees verder "Sloopwerkzaamheden Vogeltjesbuurt van start"

Share

1

Sloop-van-Gend-en-Loos-Terrein2De sloop van de panden en het rangeer-terrein op het Van Gend en Loos-terrein, ten zuiden van de spoorlijn, vordert in rap tempo. Op 1 april 2013 zijn de aannemers begonnen om het voormalige rangeer-terrein en post-distributie-centrum te ontmantelen en te slopen. De werkzaamheden bestaan uit:

  • sloop van de loods van het Van Gend & Loosgebouw. (Het 'kantoor- gebouw' zelf blijft behouden)
  • opschonen van het terrein
  • ontmantelen van de spoor-infrastructuur
  • saneren van de bodem
  • maken van een ontsluiting van het Van Gend & Loosterrein op de Sint Ceciliastraat.

Sloop-van-Gend-en-Loos-TerreinDeze werkzaamheden moeten uiterlijk december 2013 klaar zijn. In de zomer moet duidelijk worden wat er met het terrein in de toekomst gaat gebeuren. Eerdere plannen voor een T-Dome met multi-functioneel sport- en concert-centrum zijn afgeblazen.

In 2010 besloot het college tot aankoop van de NS eigendommen op het Van Gend & Loosterrein voor een bedrag van € 2.729.310. Het ging om ongeveer 5,32 ha grond, inclusief het gebouw van Van Gend & Loos. De aankoop was onderdeel van het structuurplan Spoorzone (West).

Deze aankopen waren noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de provinciale voorwaarden voor de subsidie van € 15 miljoen in het kader van Samen Investeren. De feitelijke start van verwerving, sloop, sanering en ontsluiting moet aantoonbaar zijn gemaakt in 2011 en alle kosten moeten zijn afgerekend vóór eind 2014.

Share

1

Spoorzone-Sloop-Station-2
23 april 18:00 uur. Met drie kranen en twee vrachtwagens draaien de sloopwerkzaamheden op volle toeren.

Vanuit het Deprez-gebouw aan de Lange Nieuwstraat is goed te merken dat er nu flink gesloopt wordt in de Spoorzone. Op de achtergrond rechts is een deel van het Centraal Station zichtbaar.  Voornamelijke oude en niet-waardevolle gebouwen op het voormalige NS-complex moeten verdwijnen om plaats te maken voor de aanleg van een nieuwe weg. De burgemeester Brokxlaan wordt doorgetrokken vanaf de Gasthuisring naar NS-plein tot een lengte van bijna één kilometer. ...lees verder "Sloop Spoorzone in volle gang"

Share

Brokxlaan ingang Besterdring straks

Onlangs is begonnen met de aanleg van de Burgemeester Brokxlaan, die begint bij het NS-Plein, tussen de Koepelhal en het UWV, en zal uitkomen bij de Jan Heijnstraat.

Vanaf september 2013 kunnen mensen al gebruik maken van de rijbanen. De volledige weg is in december dit jaar klaar voor gebruik. De weg krijgt drie rijstroken, twee van oost naar west en één rijstrook van west naar oost. Daarnaast krijgt de weg een brede middenberm met bomen en uiteindelijk aan beide zijden een vrijliggend fietspad, een trottoir en een servicestrook.

Burgemeester Brokxlaan, Koepelhal, NS-plein

Share

4

Daarentegen ziet hij een XL-supermarkt in de buurt wél als een eventuele bedreiging, niet alleen voor henzelf, maar ook voor andere winkelcentra in de buurt van Stappegoor. Bij de inloopavond op 10 oktober verwacht hij dan ook dat er vragen over zullen worden gesteld en Bouwinvest zal zich dan ook goed in deze vraag verdiepen, zo verzekerde hij aan de telefoon.

Projectontwikkelaar 'Bouwinvest' heeft plannen om het AaBe-terrein te verbouwen tot winkelcentrum, zo laat zij in een persbericht weten. Op 3 september 2012 heeft Bouwinvest een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Tilburg voor het herontwikkelen van de voormalige AaBeTextielfabriek.

Op woensdag 10 oktober vanaf 19.00 uur organiseert de projectontwikkelaar, die ook eigenaar is van het AaBe complex, in samenwerking met de gemeente Tilburg, een inloopavond over de herontwikkeling van het complex. Deze inloopavond wordt gehouden in het Stadhuis, Stadskantoor 1. Tijdens deze avond kan de aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende tekeningen en rapporten door iedereen worden ingezien. Daarnaast worden de plannen getoond op diverse presentatiepanelen. Medewerkers en deskundigen van betrokken partijen zijn aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden.

In het plan wordt een groot deel van het bestaande gebouw gerenoveerd, gereconstrueerd en vervolgens verhuurd. Een deel wordt echter ook gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw.

Update: 7 september 2012 - 18:24 uur

Navraag bij Bouwinvest leert, dat in deze plannen nog geen rekening is gehouden met de eventuele komst van een XL-supermarkt op Stappegoor, op een steenworp afstand van het AaBe-terrein. De woordvoerder laat weten dat hij concurrentie met de Tilburgse Binnenstad niet als bedreigend ziet, omdat het plan voor het AaBe-complex zich richt op kleine winkels met een veel kleiner vloeroppervlak dan in het centrum.

Daarentegen ziet hij een XL-supermarkt in de buurt wél als een eventuele bedreiging, niet alleen voor henzelf, maar ook voor andere winkelcentra in de buurt van Stappegoor. Bij de inloopavond op 10 oktober verwacht hij dan ook dat er vragen over zullen worden gesteld en Bouwinvest zal zich dan ook goed in deze vraag verdiepen, zo verzekerde hij aan de telefoon.

Share

De huizen in Korvelseweg 18 tm 22 staan op instorten

De panden aan de Korvelseweg op nummers 18, 20 en 22 worden gedeeltelijk gesloopt omdat er een gevaarlijke situatie is ontstaan. De constructie van het pand is zodanig gewijzigd dat er kans op instorten bestaat. Bovendien hangen overal de electriteitsdraden los in de woning waardoor kortsluiting dreigt. Daarom wordt vanaf vandaag door de gemeente Tilburg, die ook eigenaar is van de huizen, de achterzijde van de panden afgebroken en het achterterrein ontruimd.

Wethouder Joost Möller: "Er is heel veel mis met de woningen, dus wij moeten actie ondernemen. De winter is aantocht en deze panden zijn absoluut niet geschikt om in te wonen."
Na de gedeeltelijke sloop worden de panden afgedicht met ijzeren platen. De huidige bewoner is vervangende woonruimte aangeboden.

Share

1

De Boomtak - foto: Google Maps

In de begroting voor 2011, die in november 2010 werd goedgekeurd door de gemeenteraad, is besloten dat vijf wijkcentra geen subsidie meer krijgen vanaf 1 juli 2011.  De wijkraden van de Bomenbuurt en Zorgvlied zijn inmiddels bezig met de mogelijkheid om hun wijkgebouwen in eigen beheer te nemen en vragen van de gemeente duidelijkheid over koop- of huurwaarde. Daarom wordt er met spoed opnieuw over deze wijkcentra vergaderd op vrijdagmiddag 22 april.

Wijkcentrum de Boomtak

Ambtenaren zijn inmiddels gaan praten met bewoners uit de Bomenbuurt, zo beweert het college. Zij vindt dat het plan dat de bewoners afgelopen maandag in de commissie 'Economie' hebben gepresenteerd, nog teveel onzekerheden bevat. Ook vinden ze dat de bewoners niet goed genoeg georganiseerd zijn.

Wijkcentrum Zorgvlied

Wijkcentrum zorgvlied - foto: Google Maps

Voor Wijkcentrum Zorgvlied zijn al enkele gesprekken gevoerd met wijkvereniging Zorgvlied. De wijkvereniging wil als proef van twee jaar het pand huren en ervaring opdoen met de exploitatie om daarna voor een langere periode afspraken te maken. Op basis van een planning van activiteiten, waaronder activiteiten van de gemeente als stembureau, inspraakbijeenkomsten en wijkcontacten, wil het bestuur een aan die activiteiten aangepaste huur betalen verantwoord vanuit een transparante open boekhouding. De wijkvereniging heeft inmiddels contact met culturele vereniging 'Souvenirs des Montagnards' en samen bekijken zij de mogelijkheden van gezamenlijke huur. Deze culturele vereniging heeft aangegeven misschien te willen kopen. Er is wel haast bij, want de activiteiten die nu huur betalen, hebben zekerheid nodig, omdat ze anders elders gaan huren.

Volgens de gemeente bestaat het bestuur van wijkvereniging Zorgvlied uit capabele bestuurders, welke een dergelijke proef met het beheer van een wijkcentrum wel aankunnen. Wanneer na twee jaar blijkt dat het initiatief niet haalbaar is, kan het pand alsnog worden verkocht.

Wijkcentrum 't Vogeltje

Wijkcentrum 't Vogeltje - Foto: Google Maps

Er zijn plannen in de maak om de Vogeltjesbuurt in z'n geheel grondig te verbouwen. Gedeeltelijk zal de bestaande bebouwing gerenoveerd worden, terwijl een ander deel zal worden gesloopt. De gemeente en woningcorporatie Tiwos werken hierin samen. Het wijkcentrum wordt dan misschien ook gesloopt, dus voorlopig zal dit wijkcentrum niet worden verkocht of verhuurd. Het plan is waarschijnlijk eind april klaar.

Het volledige plan is hier te lezen.

Share

1

Rijksmonument Mariëngaarde aan de Burg. Damsstraat gaat op de schop.Eigenaar TBV Wonen wil er luxe senioren-appartementen van maken maar dan moet wel een deel van het rijksmonument tegen de vlakte. De verbouwplannen zijn naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gestuurd die het college een advies meegeeft om de noordzijde niet te slopen.  De reden voor afbraak van een deel van Mariëngaarde komt door het gemeentelijke parkeerbeleid. Daarom heeft het college besloten dat de plannen door moeten gaan.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen