Spring naar inhoud

Medio augustus 2017 heeft een groep studenten uit Amsterdam het initiatief genomen om een landelijk referendum aan te vragen over de 'Sleepwet'. Officieel het deze wet de 'Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)'. Om een eerste, inleidende aanvraag te doen, moesten er eerst vóór 24 augustus 2017 minimaal 10.000 handtekeningen (steunverklaringen) worden verzameld.

...lees verder "Referendum over de Sleepwet? Burgers zijn opnieuw aan zet"

Share

Deze week is een groep bezorgde studenten uit Amsterdam gestart met het aanvragen van een referendum over de 'Sleepwet'. Om een eerste, inleidende aanvraag te doen, zullen ze vóór 24 augustus 2017 het aantal van 10.000 handtekeningen (steunverklaringen) moeten verzamelen. En als dat lukt daarop volgend nog eens 300.000 steunverklaringen. Iedereen die in Nederland stemrecht heeft, mag een steunverklaring indienen.

'Sleepwet' ...lees verder "Referendum over de Sleepwet? Burgers kunnen hierover beslissen"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen