Spring naar inhoud

In de late namiddag van dinsdag 10 oktober 2017 presenteerde wethouder Erik de Ridder de Tilburgse begroting voor 2018. Het is de laatste begroting van de huidige coalitie, aangezien op 21 maart 2018 een nieuwe gemeenteraad gekozen wordt.

Vaak is de laatste begroting van een raadsperiode er één met weinig 'nieuw beleid', maar deze keer niet. De titel: 'doorpakken op urgente opgaven' geeft aan dat het stadsbestuur haast wil maken met zaken die ze belangrijk vindt en die niet kunnen wachten tot er in april 2018 weer een nieuw College van Burgemeester en Wethouders (B&W) en een nieuwe gemeenteraad zit. ...lees verder "Inleiding Begroting 2018 en de werkelijkheid in schril contrast"

Share

Officieel is de zomervakantie ingegaan voor de Tilburgse raad. Maar 'Voor Tilburg', de fractie waarvan Linda Oerlemans de voorvrouw is, wil van uitrusten nog niet weten.

"Voor Tilburg is in samenwerking met ervaringsdeskundige Ivan Otten een nieuwe campagne gestart. Het hebben van geldproblemen komt nog altijd veel voor. Helaas ook in Tilburg. Daar wil Voor Tilburg wat aan doen." schrijven de leden in een persbericht. En ook: "Helaas komen geldproblemen in onze stad nog altijd veel voor en beïnvloeden het dagelijkse leven van vele Tilburgse gezinnen. Soms lukt het Tilburgers zelf niet of niet goed om hier zelfstandig vanaf te komen. Daarom biedt Voor Tilburg gratis hulp aan. ...lees verder "“Ik kan mijn rekeningen niet betalen!” – partij Voor Tilburg wil mensen gaan helpen"

Share

Klik op de afbeelding om het rapport te downloaden.

De 'Maatwerkfabriek' is een onderzoek van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW), dat niet van achter een bureau wordt uitgevoerd, maar in de dagelijkse praktijk. Sterker nog: IPW heeft om die reden juist geen kantoor.

Het Tilburgse college van B&W (Burgemeester en Wethouders) heeft eind december 2015 aan het IPW gevraagd om in Tilburg onderzoek te doen aan de hand van 20 gevallen (casussen) waarin hulp werd gezocht voor het oplossen van problemen in het 'sociale domein'. Met het sociale domein wordt bedoeld, het gehele terrein van inkomen, zorg, ondersteuning, onderwijs en hulpverlening. In de week van 13 februari 2017 werd het verslag van het IPW gepresenteerd aan het College. ...lees verder "‘Maatwerkfabriek’: “Kennis om dingen onmogelijk te maken, is meestal voldoende voorhanden.”"

Share

1

gerrit-poels-en-hulya-en-angelique-vd-heuvelWanneer we aan het begin van vrijdagmiddag 4 november naar Gerrit Poels fietsen, staat pleegdochter Hulya ons al op de hoek van de straat op te wachten. Op de kleine plaats achter hun hoekhuis aan het pleintje in Tilburg Oud-Noord is het een drukte van belang. Echtgenote Angelique en meerdere vrijwilligers zijn aan het werk om tasjes met groenten, brood en andere levensmiddelen te vullen voor de mensen die deze middag zullen aankloppen.

Binnen worden we hartelijk ontvangen door de 87-jarige Gerrit Poels en twee gezellige huiskatten die niet opkijken van weer een paar nieuwe gezichten. Bij het glas water dat ik heb gevraagd zegt Gerrit: "Altijd als ik wakker wordt drink ik eerst water en dan denk ik aan Afrika en hoe gezegend wij zijn." Ook Hulya schuift aan en er ontstaat een geanimeerd gesprek dat afwisselend gaat over armoede, de Participatiewet waarin mensen vastlopen en de hulp die Gerrit Poels en de stichting Broodnodig bieden. ...lees verder "In gesprek met Gerrit en Hulya Poels"

Share

2

schuldenVeel mensen met schulden in Nederland raken steeds verder in de moeilijkheden doordat de Belastingdienst en deurwaarders maandelijks grote bedragen inhouden op loon of uitkering. De schuldproblematiek stijgt al jaren in ons land, op dit moment hebben meer dan 1 miljoen Nederlanders ernstige betalingsachterstanden. Sinds de crisis stijgen vooral de schulden bij de midden en hogere inkomens.

Bij schulden mogen de Belastingdienst en deurwaarders in het uiterste geval beslag leggen op inkomsten om deze achterstallige betalingen te innen. Hierin is wettelijk afgesproken dat door deze beslaglegging de schuldenaar niet onder het bestaansminimum mag komen. Dit noemt men de beslagvrije voet. Maar uit cijfers van de sociaal raadlieden blijkt dat honderdduizenden Nederlanders op die manier toch onder het bestaansminimum terecht komen en hierdoor nog dieper in de schulden raken. Dit maakte het programma Nieuwsuur op donderdagavond 26 februari 2015 bekend. ...lees verder "Meer dan miljoen Nederlanders met ernstige betalingsachterstanden"

Share

schuldhulpverleningIn juni van dit jaar overleed in Tilburg een bewindvoerder die als zzp-er de taak had om voor ongeveer 140 cliënten, bijna allemaal in Tilburg, de financiële zaken te regelen in het kader van en schuldsanering, waaronder ook veel gecompliceerde zaken. Deze bewindvoerder voldeed aan de in de wet gestelde eisen, maar desondanks bleek na zijn overlijden dat veel zaken niet waren uitgevoerd zoals had mogen worden verwacht. Huur en vaste lasten bleken niet te zijn betaald en van een aantal cliënten bleek de schuld te zijn opgelopen in plaats van te zijn gedaald. Dit bleek onder andere uit de vele reacties van lezers en gedupeerden op eerdere publicaties van Tilburgers.nl. ...lees verder "Problemen met bewindvoering komen vaker voor"

Share

2

armoedeTerwijl economen en politici beweren dat Nederland uit het dal van de crisis kruipt, blijft het aantal mensen met grote schulden stijgen. Ook de hoogte van deze schulden neemt nog toe. Tegelijkertijd komen steeds minder mensen terecht in de wettelijke schuldsanering (WSNP), blijkt uit de Schuldenmonitor 2013 die deze week is gepresenteerd. In 2011 kwamen er in Nederland 15.000 mensen in aanmerking voor de WSNP, in 2012 waren dat er 14.000 en in 2013 nog maar slechts 12.000 mensen. Dit terwijl het aantal mensen met schulden tussen 2011 en 2013 steeg van 76.000 tot 89.000. Ook het gemiddelde schuldbedrag groeide van 32.000 tot 38.000 euro. ...lees verder "Minder schuldhulpverlening, meer en hogere schulden"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen