Spring naar inhoud

1

De nieuwe investeringspotjes voor Brabant
De nieuwe investeringspotjes voor Brabant

De provincie Noord-Brabant wil een deel van de Essent-gelden gaan gaan inzetten voor nieuwe investeringsfondsen. Het gaat om een bedrag van 475 miljoen euro, en dat geld komt in vier verschillende potjes in een BV. Het gaat om de volgende deelprojecten:

  • Energiefonds Brabant: € 60 miljoen   - projecten voor energiebesparing of opwekken duurzame energie.
  • Innovatiefonds Brabant: € 125 miljoen om samen met particuliere investeerders financiering te bieden aan mkb-bedrijven die innoveren op het gebied van hightech, lifescience, biobased economy, agrofood, logistiek, maintenance, zorg, slimme mobiliteit, landelijk gebied. Of voor innoverende voorstellen in de vrijetijds- of de creatieve sector.
  • Breedband infrastructuur fonds Brabant: € 50 miljoen voor de aanleg van breedband.
  • Groen Ontwikkelfonds Brabant: € 240 miljoen om samen met publieke en private partners de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verder in te vullen en natuurverbindingen aan te leggen.

In 2009 verkocht de provincie haar belang in Essent voor meer dan drie miljard Euro. ...lees verder "Brabant stopt 475 miljoen in vier investeringsfondsen"

Share

Ondertekening-Spoorzone-Station
Ondertekening door (vlnr) Paul Rutte, Marieke Moorman en Ine Frings

Vanmiddag in hotel-brasserie Central, tegenover het NS-station aan de Spoorlaan, is de verbouw van het NS-station en het gebied er omheen, de Spoorzone, officieel van start gegaan met het ondertekenen van de contracten en de onthulling van het informatiebord. Ine Frings, regiodirecteur van ProRail, Paul Rutte, directeur ontwikkelingsbedrijf NS-stations en Marieke Moorman, wethouder Spoorzone van de gemeente Tilburg, ondertekenden de overeenkomst, na het houden van wat korte toespraken en de vertoning van twee promotiefilmpjes (zie hieronder). ...lees verder "Verbouw NS-station officieel van start"

Share

A58 Google Street View
A58 - Foto: Google Street View

Er komt geld voor verbreding van de A58 en aanpak N65 na 2020. Voor deze projecten heeft het kabinet in Den Haag geld vrij gemaakt in het meerjarenprogramma 'Infrastructuur en Ruimte'. Dit maakte minister Melanie Schultz van Haegen van 'Infrastructuur en Milieu' onlangs bekend.

Voor de verbreding van de A58 ten zuiden van Breda en tussen Tilburg en Eindhoven reserveert de minister €425 miljoen voor uitvoering in 2021-2023. Ook wil het Rijk €55 miljoen inzetten voor een verdiepte ligging van de N65 bij Vught en een fietstunnel en eco-voorziening bij Haaren, maar alleen als de regio €45 miljoen bijdraagt. Gedeputeerde Staten vinden deze uitkomst van overleg met de minister een belangrijke stap voorwaarts voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in Brabant. Echter, Provincie Noord-Brabant en het regionaal bedrijfsleven vinden echter dat de aanpak van de A58 niet tot na 2020 kan wachten en zij hebben de minister begin van deze zomer voorgesteld om deze Rijksweg 5 tot 7 jaar eerder aan te pakken, waarbij ook het bedrijfsleven financieel zal bijdragen.

Studies van Rijk en provincie geven namelijk aan dat de A58 nu en in de toekomst het grootste knelpunt is. De Rijksweg N65 zorgt juist in de dorpskernen Vught en Haaren voor veel verkeersoverlast en onveiligheid.  De Brabantste gedeputeerde Ruud van Heugten: “Ik ben blij dat de Minister het belang erkent van een goede doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op deze Brabantse wegen. Maar we zijn er nog niet. Het verkeersknelpunt op de A58 kan niet wachten tot na 2020. Wij roepen de minister daarom op om haar aandeel te leveren in de verdere uitwerking van de businesscase voor een publiek-private samenwerking voor de A58."

Share

Brabant Kiest logo

Op 3 maart van dit jaar mochten alle Brabanders van 18 jaar en ouder een stem uitbrengen voor de provinciale staten. Met het verkiezingsresultaat in de hand is formateur Hans Wiegel daags erna aan de slag gegaan om een nieuw bestuur voor de provincie samen te stellen.

Vandaag is het nieuwe bestuur bekend gemaakt. De partijen VVD, CDA en SP hebben een bestuursakkoord gesloten voor de periode 2011-2015, met als titel:  'Tien voor Brabant', en dat is vandaag gepresenteerd door de onderhandelaars van VVD, CDA, SP en formateur Hans Wiegel. Het bestuursakkoord geeft in tien paragrafen de hoofdlijnen aan van het beleid, waarbij  het al bestaande, lange termijnplan, de "Agenda van Brabant" het uitgangspunt is.

Door de financiële krapte, bezuinigingen van het rijk en het wegvallen van de Essent-inkomsten, is er weinig geld voor nieuw beleid. Er wordt flink gesneden in het totaal aantal provincieambtenaren dat van 1.300 naar 1.000 gaat. Wel gaan de eerder aangekondigde projecten 'Culturele Hoofdstad 2018' en 'Brabant Sport 2016' gewoon door. Er komen geen extra mega-stallen bij en de provincie gaat verder met duurzaamheid en natuurlijke ontwikkeling van het platteland

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal uit vijf portefeuilles bestaan. Deze zijn:

  • Yves de Boer - VVD - Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen
  • Ruud van Heugten - CDA - Mobiliteit en Financiën
  • Jules Iding - SP - Ecologie en Handhaving
  • Bert Pauli - VVD - Economische Zaken en Bestuur
  • Brigite Van Haaften - CDA - Cultuur en Samenleving

Zie hier een pdf-bestand met volledige akkoord. En ook is er meer over te lezen op de website van de provincie Brabant.

 

Share

Tot eind dit jaar kunnen kopers van een nieuwbouwwoning nog een beroep
doen op de Brabantse Verkoop Garantie. De Brabantse Starterslening wordt verlengd tot 31 maart 2011.
"Heel langzaam klimt de Brabantse economie uit het dal, maar de woningbouw
merkt dat altijd wat later dan andere bedrijfstakken. De bouw ondervindt
daardoor nog steeds de gevolgen van de kredietcrisis aan den lijve", zegt CDA-gedeputeerde Ruud van Heugten (ruimtelijke ontwikkeling).  "De bouwbedrijven, makelaars, projectontwikkelaars en vakbonden hebben er allemaal voor gepleit om met name de succesvolle Verkoop Garantie en de
Starterslening nog wat langer overeind te houden. Dat blijken heel effectieve
instrumenten."
Ook wil het provinciebestuur de extra inzet van de gemeenten waarderen. Die
hebben, waaronder de gemeente Tilburg, massaal het voorbeeld van de provincie gevolgd en zijn ook deel gaan nemen aan de Starterslening of hebben hun inzet verhoogd. Aan de regeling is wel een plafond verbonden van € 15 miljoen.
Van de Brabantse Waardebescherming en de Brabantse Woonlasten-verzekering kunnen de kopers van nieuwe woningen nog tot eind deze maand gebruik maken. Om de bouw van nieuwe huizen te stimuleren, besloot het Brabantse provinciebestuur eerder al voor de derde keer nog meer nieuwbouwprojecten vlot te trekken die door de recessie niet gebouwd dreigen te worden.
De provincie investeert sinds vorig voorjaar ruim € 200 miljoen in de Brabantse economie om de gevolgen van de kredietcrisis te verzachten en de economische recessie te bestrijden.  Brabant wil de woningbouw overeind houden. Ten eerste om ervoor te zorgen dat voldoende woningen gebouwd worden, en ten tweede om de werkgelegenheid overeind te houden.
Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen