Spring naar inhoud

pgb zorg plazillaDe Nationale Ombudsman heeft op 25 augustus 2015 een rapport uitgebracht: "Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid" over de huidige problemen met de uitvoering van het PGB (Persoonsgebonden Budget). Sinds 1 januari 2015 ligt het beheer van dit budget niet meer bij degen die de zorg nodig heeft, maar bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Deze verandering is ingevoerd om fraude met PGB's tegen te gaan en daarmee de hoge kosten te verminderen. ...lees verder "“PGB en de niet-lerende overheid”"

Share

1

europees-parlement-wil-europese-verkiezingen-vervroegen-id3698716-1000x800-nMaandag 13 juli 2015 werd de laatste raadsvergadering gehouden voor het begin van het zomerreces. Een opvallend agendapunt in deze vergadering betrof een motie (voorstel) van SP, GroenLinks, LST, PvdA en VoorTilburg waarin zij het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) opdracht geven om bij de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamer, Europese Commissie, Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement duidelijk te maken dat Tilburg tegen het TTIP-verdrag (soms ook  'TIPP-verdrag' genoemd) is omdat: ...lees verder "Raad Tilburg tegen TTIP-verdrag"

Share

gemeenteraad 2015-06-04_20-01-05Donderdagavond 4 juni heeft de gemeenteraad bijna zes uur bijeen gezeten in vergadering om de Perspectiefnota 2016 te behandelen. Zoals gebruikelijk passeren in een dergelijke vergadering tientallen voorstellen (moties en amendementen) de revue, waarvan er meestal veel op het laatste moment worden overgenomen door het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) om vervolgens te worden ingetrokken. Een ingetrokken motie wordt niet in stemming gebracht.

Een opvallende motie die niet werd overgenomen en welke was ingebracht door oppositiepartijen LST, VoorTilburg, VVD, en TVP én door coalitiepartij CDA. ...lees verder "Onderzoek naar efficiëntie van subsidie aan ContourdeTwern"

Share

3

Geld-Euro-bankbiljet-20-euro-stapelMaandag 1 juni heeft de Tilburgse gemeenteraad de aftrap genomen van de jaarlijkse behandeling van de Perspectiefnota, waarin de plannen en wensen voor het komende jaar worden vastgelegd. Zoals eveneens gebruikelijk, wordt deze behandeling uitgesmeerd over twee dagen: maandag en donderdag. Op maandag mag van elke partij de fractievoorzitter zijn of haar Algemene Beschouwing ten beste geven; een verhaal in grote lijnen over wat de partij belangrijk vindt. Andere fractievoorzitters mogen dan direct reageren en in debat gaan met de spreker, wat het schouw- en hoorspel ten goede komt.

Donderdag 4 juni, in de tweede helft van de behandeling, zullen alle partijen wederom met voorstellen (moties en amendementen) komen om de Perspectiefnota voor 2016 aan te passen. De plannen in de Perspectiefnota zullen in november uiteindelijk een plek krijgen in de Begroting voor 2016. ...lees verder "Perspectiefnota 2016 – Waar haalt de raad 10 miljoen vandaan?"

Share

3

05-19-2015 2130Leegstand  Binnenstad V&D HeuvelstraatNadat de discussie over Stadskantoor 3, VolkerWessels (Van der Ven) en de Primark maandagavond 18 mei op de valreep werd geannuleerd, zijn er diverse brieven uitgewisseld.

Ten eerste schreef Roel Lauwerier, fractievoorzitter van de VVD een brief aan de burgemeester, Peter Noordanus, omdat hij vindt dat de wethouder noodzakelijke informatie had achter gehouden. Waar in een eerdere concept-overeenkomst sprake was dat de gemeente maximaal 6,7 miljoen euro zou betalen voor Stadskantoor 3 indien er geen vergunning voor verbouwing en vestiging van Primark zou kunnen plaatsvinden, was in een latere concept-overeenkomst sprake van een 'marktconforme' prijs. ...lees verder "Vervolg: Discussie Stadskantoor 3 – VolkerWessels – Primark"

Share

2

ANP-RTLnieuws-extremisme islam
Foto: ANP - RTL nieuws

De Tilburgse VVD-fractie heeft begin maart schriftelijk vragen gesteld over de aanpak van Jihadgangers inTilburg. Volgens de VVD relativeert het College het gevaar dat uitgaat van fundamentalistische moslims en jihadisten. Eind februari is duidelijk geworden dat de terrorist die achter meerdere aanslagen lijkt te zitten in Somalië, in Tilburg heeft gewoond en dat er een ronselaar actief lijkt te zijn in Tilburg die heel doelgericht jongeren opzoekt en aanspreekt.

Jihadisten en moslimextremisme zijn volgens VVD Tilburg een serieus probleem en de partij wil weten of het college daarvan doordrongen is, of dat het College het probleem wil blijven wegwuiven. Vandaag werd dit onderwerp besproken tijdens de vergadering van de Commissie Leefbaarheid, samen met burgemeester Peter Noordanus en wethouder Marcelle Hendrickx. Een gevoelig onderwerp, ook omdat verschillende raadsleden ook persoonlijk met het probleem te maken hebben. ...lees verder "Dialoog en thee in de strijd tegen extremisme"

Share

3

charlie-hebdoNa de aanslag in Parijs op de redactie van het satirische magazine Charlie Hebdo op 7 januari werden in veel steden demonstraties en bijeenkomsten gehouden, waaronder ook in Tilburg. Bij de schietpartij in de Franse hoofdstad kwamen twaalf mensen om het leven waaronder acht redactieleden van het tijdschrift. De aanslag was gepleegd door Jihadstrijders. Jihad is de gewapende strijd tegen degenen die de islam of de eenheid van de islamitische heerschappij bedreigen, waaronder begrepen uitbreiding van deze heerschappij door de strijd tegen ongelovigen. (Zie ook: Wikipedia)

In Nederland heeft deze aanslag ertoe geleid dat de Tweede Kamer extra maatregelen eisten tegen Jihadstrijders. In antwoord op de eisen van de Tweede Kamer hebben ministers Ivo Opstelten (VVD, Veiligheid en Justitie) en Lodewijk Asscher (PvdA, Integratie) een plan aangekondigd ter bestrijding van radicalisering en jihadisme: het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. ...lees verder "Tilburg geen Asterix- en Obelixdorp waaraan al het kwaad voorbij gaat"

Share

Jeugdzorg-geldIn een brief aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) heeft raadslid en fractievoorzitter Roel Lauwerier namens de Tilburgse VVD zijn zorgen geuit over de tekorten die dreigen op het terrein van de zorg (WMO), Participatiewet en Jeugdzorg.

"Het college lijkt geen grip te hebben op de nieuwe taken die ze hebben op het terrein van de zorg, werk&inkomen en jeugdzorg. Eerst zag het college de tekorten voor de nieuwe taken fors oplopen. De risico’s lopen op tot ver boven de 10 miljoen euro’s per jaar. Stevig ingrijpen vond het college niet nodig. Ze zaten op de goede weg." schrijft Roel Lauwerier in zijn brief. ...lees verder "VVD Tilburg maakt zich zorgen over mogelijk oplopende kosten voor de zorg"

Share

4

Gerrit Poels - raadzaal - 12 jan 2015De discussie die maandagmiddag 12 januari in de commissie Sociale Stijging werd gevoerd over de aangekondigde sluiting van sociaal restaurant De Pollepel werd vooraf gegaan door een demonstratie van bezoekers, sympathisanten,  (oud-)medewerkers en -vrijwilligers. Naar schatting van Omroep Brabant ongeveer 150 mensen, die na de demonstratie op de publieke tribune en langs de zijlijn in de raadszaal plaatsnamen, waaronder Broodpater Gerrit Poels, oud-coördinator van La Poubelle Boy Schuurmans en Willemijn Mulders, grondleggers van 34 jaar geleden.

Twee insprekers, oud-vrijwilliger meneer Van Heusden en nachtburgemeester Gert Brunink trapten de discussie af. Meneer Van Heusden zette allereerst vraagtekens bij de stelling dat de bezoekersaantallen zouden zijn teruggelopen, wat een van de argumenten is om de subsidie aan De Pollepel te stoppen. Hij vertelde dat er in 2012 - 2013 weliswaar minder bezoekers waren geweest vanwege mindere kwaliteit en bejegening van mensen, maar dat daar in 2014 verandering in was gekomen en dat sindsdien het aantal bezoekers weer toenam. De jaarcijfers over 2014 zijn echter nog niet bekend zodat nog niet kan worden nagegaan of dit klopt. ...lees verder "Sluiting Pollepel uitgesteld, Gerrit Poels: “Ik ben er nog niet gerust op”"

Share

2

bibliotheek van de toekomst rapportMaandag 15 december heeft de gemeenteraad besloten om de bibliotheek naar de Spoorzone te laten verhuizen om daar de Bibliotheek van de Toekomst mogelijk te maken. De coalitiepartijen CDA, D66, GroenLinks en SP stemden voor en alle oppositiepartijen stemden tegen.

De SP had hierin een bijzondere positie ingenomen. In de vorige raadsperiode, van 2010 tot 2014, was de SP altijd een tegenstander van deze verhuizing. Maandag 8 december in de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat werd de partij er dan ook stevig op aangesproken dat zij van mening is veranderd sinds het in een coalitie zit met D66, CDA en GroenLinks.

Raadslid Ron Antens (SP) verdedigde die draai door te stellen: “In het verkiezingsprogramma was de SP heel duidelijk: de bibliotheek gaat niet verhuizen naar de Spoorzone. Hoe kan het dan dat op dit moment de SP meegaat in het standpunt om dit alsnog te laten plaatsvinden? Het antwoord is heel simpel: in een coalitie haal je punten binnen en moet je punten toegeven." De SP stelde echter wel voorwaarden aan de verhuizing en eiste dat er eerst ondernemers moesten worden gevonden die in de Spoorzone wilden vestigen. ...lees verder "Bibliotheek verhuist naar Spoorzone – SP geeft toe aan coalitie"

Share

1

Bibliotheek-van-de-Toekomst-kleinNaar aanleiding van het debat over de verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone, welke maandag 8 december werd gevoerd in de raadscommissie Vestigingsklimaat, hebben raadsleden Hans Smolders (LST), Auke Blaauwbroek (PvdA) en Roel Lauwerier (VVD) samen een brief geschreven aan René Spieringhs, de fractievoorzitter van de SP Tilburg. Met deze brief willen zij de SP houden aan haar verkiezingsbelofte en de voorwaarden die deze partij in het coalitie-akkoord heeft gesteld aan een mogelijke verhuizing. ...lees verder "Open brief over verhuizing bibliotheek"

Share

3

Lochal-Spoorzone-17-35mm-001De discussie in de commissie Vestigingsklimaat op maandag 8 december over de plannen voor de Lochal (de grote, glazen hal vlakbij het station) duurde ruim drie uur. In de week die hieraan vooraf ging, stak het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) de vlag uit over een aantal intentie-overeenkomsten die zij met ondernemers heeft gesloten, om te investeren in de Spoorzone. Oppositiepartijen VVD, PvdA en LST regeerden hierop met een persbericht, waarin zij schreven dat zij deze overeenkomsten veel te zacht vinden. Er staan in deze intentie-overeenkomsten geen harde afspraken, maar alleen goede bedoelingen: de wens om samen te werken aan de ontwikkeling van de Spoorzone.

In het coalitie-akkoord, dat coalitie-partijen D66, GroenLinks, CDA en SP hebben gepresenteerd aan de raad na de verkiezingen, is afgesproken dat de bibliotheek, dan wel de Bibliotheek van de Toekomst, naar de Spoorzone zal verhuizen als er ook ondernemers zijn die zich daar willen vestigen. Volgens wethouder Berend de Vries, verantwoordelijk voor de Spoorzone, is aan die voorwaarde nu voldaan en kan nu verder worden gewerkt aan de verhuizing van de bibliotheek. Zoals gezegd, was de oppositie het daar geheel niet mee eens. Met het vertrek van Fontys vorig jaar nog vers in het geheugen, want ook met Fontys was de basis alleen een intentie-overeenkomst, willen VVD, PvdA en LST hardere afspraken dan alleen intenties voordat ze het voorstel van de wethouder goedkeuren. ...lees verder "Oppositie en SP eisen meer dan ‘goede bedoelingen’ in de Spoorzone"

Share

2

Lochal-Spoorzone-17-35mm-001Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd om de LocHal in de Spoorzone te gaan enoveren en restaureren om hierin onder meer de Bibliotheek van de Toekomst, kennispartners en een Stadshal onder te brengen, om daarmee een Stadscampus te realiseren. Het College denkt hier 28,3 miljoen euro voor nodig te hebben.

Hiermee wil het College een plek creëren waar iedereen welkom is om kennis te vergaren en een plek creëren waar iedereen welkom is om kennis te vergaren en te delen, van het lenen van een boek tot het opzetten van een bedrijf. Dit komt terug in de benaming 'Stadscampus' waarmee we uitstralen dat het een gebied is voor alle Tilburgers. De mix van Kennis Plus, ondernemingen en basisvoorzieningen als een bibliotheek maakt dat elke Tilburger er graag wil vertoeven, zo luidt één van de argumenten. Daarbij moet er een Tilburg Trade Center (TTC) komen waar bedrijven zich kunnen vestigen. ...lees verder "VVD, LST en PvdA tegen plannen van College voor de Lochal in de Spoorzone"

Share

raad juni 2014Woensdag 12 november kwam de gemeenteraad bijeen voor het tweede en laatste deel van de begrotings-vergadering. In maar liefst 107 moties en amendementen (voorstellen) om iets aan de Begroting voor 2015 te veranderen, passeerden er even zoveel onderwerpen heel kort de revue. Bij elk voorstel mogen raadsleden die het voorstel niet zelf hebben ingebracht, vragen stellen aan de indienende partij(en) en in discussie gaan. Vervolgens mag de wethouder die het onderwerp in zijn of haar portefeuille heeft heel kort commentaar geven en zeggen of het voorstel wordt afgeraden of overgenomen. ...lees verder "Begroting 2015: “Genuanceerd overgenomen”"

Share

2

raad - begroting-10-11-2014Voor de Tilburgse gemeentepolitiek staat de tweede week van november traditioneel in het teken van de Begroting voor het komende jaar. Deze week komt de gemeenteraad hiervoor twee dagen bijeen: op maandag en woensdag.

De begrotingsdebatten worden afgetrapt door een Algemene Beschouwing van elke partij. Elke fractievoorzitter vertelt wat zijn of haar partij van de begroting vindt en hierop mogen andere fractievoorzitters direct reageren, vragen stellen en/of in discussie gaan. Dit jaar ontbreekt Voor Tilburg bij de Algemene Beschouwingen, maar de reden werd maandagavond niet duidelijk. ...lees verder "Begroting 2015: algemene beschouwingen"

Share

parkeren betaaldDe fractievoorzitters Roel Lauwerier (VVD) en Hans Smolders (LST) hebben met verbazing gereageerd op het plan van het college om de parkeertarieven in de Tilburgse Binnenstad te verhogen. Deze twee oppositiepartijen hebben dit via een brief aan de voorzitters van de Commissies Leefbaarheid en Vestigingsklimaat laten weten.

In deze brief schrijven de raadsleden: "Sommige tarieven gaan zelfs met 30 cent omhoog. Dat is voor de Schouwburg- en Koningsplein-parkeergarage een verhoging van bijna 20%. Het college wil de binnenstad aantrekkelijker maken. Met het zo fors verhogen van de parkeertarieven slaat het college het verkeerde pad in. Het wordt onaantrekkelijker om naar onze binnenstad te gaan. Het lijkt er op dat het college op dreef raakt met het ‘autootje pesten’." ...lees verder "VVD en LST reageren met verbazing op verhoging parkeertarieven"

Share

jeugdzorg 2Maandagmiddag 29 september discussieerden raadsleden in de commissie Sociale Stijging over de oprichting van de Sociale Raad. De Sociale Raad gaat gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van Burgemeester en Wethouders bij voorstellen op het gebied van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet, die op 1 januari 2015 worden ingevoerd en waarvoor de gemeente verantwoordelijk wordt. De huidige Wmo adviesraad en de Klantenraad Werk en Bijstand houden hiermee op te bestaan. ...lees verder "Sociale Raad in oprichting mist kwartiermaker Jeugdzorg"

Share

2

08-19-2013-Jetta-Klijnsma
Jetta Klijnsma op bezoek bij beschut werk SORT

In de raadsvergadering van maandagavond 22 september heeft de Uitvoering van de Participatiewet de eindstreep gehaald. Alleen de PvdA stemde tegen, wat tot soms pittige reacties leidde bij raadsleden van andere partijen, aangezien de Participatiewet bedacht is door PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma. Bart van de Camp (SP): "Het is altijd hetzelfde met de PvdA. Zij maken er een rommel van en wij mogen het zien op te ruimen."

De reden dat de PvdA Tilburg tegen heeft gestemd is de afschaffing van het beschutte werk; het Tilburgs Alternatief, dat inmiddels ook landelijk aandacht krijgt. Beschutte werkplekken, voor mensen met minder dan 30% arbeidsvermogen, kosten de gemeente ongeveer 26.400 euro per persoon per jaar, wat dan niet meer gebruikt kan worden voor mensen die net iets meer kunnen en ook ondersteuning nodig hebben. ...lees verder "Uitvoering Participatiewet: alleen PvdA stemt tegen"

Share

4

d4-20mm-lochal-station-poezen-051De fractievoorzitters Roel Lauwerier (VVD), Hans Smolders (LST) en Auke Blaauwbroek (PvdA) willen een discussie over de mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone.

In een brief aan de voorzitter van de commissie Vestigingsklimaat schrijven deze drie raadsleden: "Tijdens de behandeling van de perspectiefnota hoorden we de wethouder zeggen dat in november besluitvorming volgt over de bibliotheek en in december/januari besluitvorming over het stadhuis en het winkelrondje. We hebben de indruk dat het college koste wat het kost de bibliotheek naar de Spoorzone wil laten verhuizen. De bibliotheek is zelfs nu al in de Spoorzone actief." ...lees verder "Discussie over verhuizing bibliotheek naar de Spoorzone"

Share

Stappegoorweg - Professor Goossenslaan
Stappegoorweg - Professor Goossenslaan

Op de valreep voor het zomerreces raakte de gemeenteraad in een heftige discussie verwikkeld. De inzet was een voorstel van het college om 500.000 euro beschikbaar te stellen om de rotonde Stappegoorweg - Professor Goossenslaan om te bouwen tot een kruising. Dit voorstel was nog niet eerder in de commissie besproken en kwam iedereen vrij rauw op het dak.

Echter, geheel nieuw was het plan niet, want op 2 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan Stappegoor vastgesteld. Hierin was al afgesproken dat deze rotonde zou worden aangepast en waarvan Consortium Stappegoor 1,2 miljoen euro betaalt en de gemeente 500.000 euro. Dit bedrag is hiervoor destijds opzij gelegd, maar de raad had nog niet officieel besloten om dit geld ook werkelijk uit te gaan geven voor deze rotonde. ...lees verder "Zomerreces van de raad begint met €500.000 voor Stappegoor"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen