Spring naar inhoud

Klimaatverandering, energie, milieu. Er gaat geen week voorbij of er ligt een nieuw plan, een nieuwe maatregel of een nieuwe subsidie om ervoor te zorgen dat de stad, het land en de wereld leefbaar blijft als het gaat over klimaatveranderingen.

Klimaatverandering is een feit en gaat zelfs sneller dan in het verleden werd voorspeld. Zware regenbuien, maar ook perioden van hitte met temperaturen boven de 30 graden Celsius komen tegenwoordig al vijf keer zo vaak voor als een halve eeuw geleden. En volgens de verwachtingen - op basis van berekeningen - van het KNMI zal dit aantal nog eens verdubbeld zijn in 2050.

Soms lijkt het wel of alle initiatieven en maatregelen over elkaar rollen en geheel geen samenhang hebben. Maar niks is minder waar.

Elk jaar op Prinsjesdag, als het kabinet haar plannen aanbiedt voor het komende jaar, wordt ook de laatste editie van het 'Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie' gepubliceerd door de Deltacommissaris. Ruimtelijke adaptatie is het voorbereiden van een gebied op overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. ...lees verder "Van Rijk tot wijk in actie vanwege klimaatverandering"

Share

Op maandag 27 maart 2017 hebben onder andere G32 (32 grotere Nederlandse steden waaronder Tilburg), VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), onderwijsinstellingen en vluchtelingenorganisaties de noodklok geluid over de tegenvallende resultaten van het inburgeringsbeleid van de Rijksoverheid en zij pleiten voor maatregelen.

In het pamflet dat gezamenlijk is geschreven, roepen zij de regering op om de verantwoordelijkheid voor de inburgering van nieuwe inwoners, bij de gemeenten te leggen. Op dit moment vinden in Den Haag de gesprekken plaats om een nieuwe regering te vormen uit een coalitie (samenwerking) van vier partijen (VVD, CDA, D66 en GroenLinks). Door de politici in Den Haag op dit moment hierom te vragen, zou het kunnen zijn dat het pamflet onderdeel van gesprek zal worden in de coalitie-onderhandelingen tussen de partijen, die misschien deel gaan nemen aan het nieuwe kabinet. ...lees verder "Inburgering: Gemeenten vragen de regie terug van het Rijk"

Share

05-07-2015-geld-euro-20-eurobiljet-rijk-armDeze week presenteerde wethouder van financiën, Erik de Ridder, namens het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) de gemeentelijke begroting voor 2017. Een lijvig (digitaal) boekwerk van een kleine 300 pagina's waarin staat hoe het komende jaar (en de jaren hier op volgend) het gemeentelijk budget van €886,9 miljoen wordt besteed.

De verwachting is dat Tilburg op 1 januari 2017 in totaal 215.890 inwoners heeft, waarvan 45.740 kinderen en jongeren tot 20 jaar, 135.567 volwassenen tussen de 20 en 65 jaar en 34.583 mensen van 65 jaar of ouder. De totale bevolking is in dit jaar gestegen met 2.961 personen, oftewel met 1,4%. ...lees verder "Begroting 2017 – een bloemlezing (deel 1)"

Share

Geld-Euro-bankbiljet-20-euro-stapel"Gemeenten zijn geen pinautomaat van het rijk" volgens de wethouders van de 41 grootste steden in Nederland die verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke financiën. Gezamenlijk hebben deze wethouders in een brief aan het (volgende) kabinet in Den Haag geschreven dat zij protesteren tegen de bezuinigingen die het Rijk oplegt en nog gaat opleggen aan de gemeenten, terwijl de gemeenten tegelijkertijd evenveel of zelfs nog meer taken van het Rijk moeten overnemen. ...lees verder "“Gemeenten zijn geen pinautomaat van het rijk”"

Share

De Rijksoverheid en de gemeenten hebben afgesproken dat het Rijk in 2016 en 2017 een bedrag van €70 miljoen per jaar meebetaalt aan integratie en participatie van statushouders. Het bedrag dat elke gemeente krijgt is direct afhankelijk van het aantal statushouders dat wordt opgevangen.

2016-04-21 8516 fAG Paleis Raadhuis WillemspleinIn de afgelopen maand is in de raad (18 april 2016) en commissie Sociale Stijging (11 april jl.) veel gesproken over de opvang van asielzoekers die een verblijfsvergunning (voor 5 jaar) hebben (statushouders). Alle gemeenten moeten in principe een aantal mensen opvangen, maar niemand heeft de mogelijkheid om gemeenten hiertoe te verplichten. Daardoor hebben een aantal gemeenten, waaronder Tilburg, Loon op Zand en Heusden al een redelijk aantal mensen opgenomen terwijl andere gemeenten, bijvoorbeeld Baarle-Nassau en Oirschot, nog geen tot heel weinig mensen hebben opgevangen. (Bron:  www.opnieuwthuis.nl) ...lees verder "Rijk gaat meebetalen aan opvang asielzoekers en vergunninghouders"

Share

fuck schoolEr gaan steeds minder jongeren voortijdig van school. Dit geldt ook voor het Regionaal Opleiding Centrum Tilburg (ROC Tilburg). Afgelopen schooljaar 2014-2015 waren er op het ROC Tilburg totaal 6298 leerlingen waarvan er nog slechts 393 (6,2 procent) voortijdig de school verlieten. Dat is 13,6 procent minder ten opzichte van het schooljaar 2013-2014.

Voortijdig schoolverlater zijn jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die zonder startkwalificatie stoppen met school. Dat zij al een tijd niet meer naar school gaan komt bijvoorbeeld omdat ze school niet meer zien zitten, de opleiding niet bij hen past of om een andere reden. ...lees verder "13 procent minder voortijdig schoolverlaters bij Regionaal opleidingencentrum Tilburg"

Share

geldIn 2016 gaan, zoals elk jaar, weer veel wetten en regels veranderen. Belastingen, tarieven en accijnzen veranderen en er komen nieuwe regels op allerhande zaken in het dagelijks leven van mensen. Een volledig overzicht - en meer uitleg en informatie - hiervan is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Hieronder een kleine, willekeurige selectie met links naar meer informatie. ...lees verder "Nieuw in 2016: belastingen, regels en wetten"

Share

3

Geld-Euro-bankbiljet-20-euro-stapelMaandag 1 juni heeft de Tilburgse gemeenteraad de aftrap genomen van de jaarlijkse behandeling van de Perspectiefnota, waarin de plannen en wensen voor het komende jaar worden vastgelegd. Zoals eveneens gebruikelijk, wordt deze behandeling uitgesmeerd over twee dagen: maandag en donderdag. Op maandag mag van elke partij de fractievoorzitter zijn of haar Algemene Beschouwing ten beste geven; een verhaal in grote lijnen over wat de partij belangrijk vindt. Andere fractievoorzitters mogen dan direct reageren en in debat gaan met de spreker, wat het schouw- en hoorspel ten goede komt.

Donderdag 4 juni, in de tweede helft van de behandeling, zullen alle partijen wederom met voorstellen (moties en amendementen) komen om de Perspectiefnota voor 2016 aan te passen. De plannen in de Perspectiefnota zullen in november uiteindelijk een plek krijgen in de Begroting voor 2016. ...lees verder "Perspectiefnota 2016 – Waar haalt de raad 10 miljoen vandaan?"

Share

1

opinie Deze week werd ik verrast met een brief van Tilburg University. Ik ben een van de uitverkorenen om in een enquête mijn mening te delen over het scheiden van het huishoudelijk afval. De universiteit van Tilburg wil de resultaten van dit onderzoek gaan gebruiken om een beter beeld te krijgen hoe Tilburgers omgaan met het scheiden van afval.

afvalscheidingDe resultaten van de studie worden gedeeld met het Brabants Afval Team (BAT) en de gemeente Tilburg. Met de resultaten wil de gemeente Tilburg gaan bekijken hoe ze het scheiden van huishoudelijk afval op een betere manier kunnen stimuleren.

Een mooi moment om hier nog eens mijn gedachten de vrije loop te geven en mijn mening en suggesties niet alleen met de universiteit maar ook met zoveel mogelijk Tilburgers te delen. ...lees verder "Hoe Tilburgers omgaan met het scheiden van afval"

Share

5

columnEen fotograaf was ooit een deftige mijnheer in een slipjas. Een mijnheer met een eerzaam beroep en alleen welgestelden en notabelen konden het zich veroorloven om een fotograaf te betalen voor het maken van een foto.

Fotograaf uit 1850 - Wikipedia
Fotograaf uit 1850 - Wikipedia

Die tijd ligt echter al heel ver achter ons. Foto's en kiekjes worden dagelijks per miljoenen op het internet gekwakt en 'notabelen', de politici en belangrijke mensen van vandaag gaan wekelijks vele malen op de foto. En de meeste foto's, daar mag je alleen naar kijken. Je mag ze niet opnieuw verspreiden, dat is een misdaad! Dat deze foto's via sociale media; Facebook, Twitter, Instagram, Flickr en wat al niet meer tientallen keren worden gedeeld, doet er dan niet toe.

Godnondeju! Waar zijn we mee bezig? Wie heeft er zoiets achterlijks bedacht?

Maar neem nou zo'n Dijkstra B.V. uit Uithoorn.... Die man maakt foto's. Van mensen, dingen... veilig. Je pakt de trein naar Den Haag, maakt een foto en klaar ben je. Thuis gekomen stuur je de foto naar de fotoredactie van het ANP. Die betalen netjes 50 euro en die heb je dan weer verdiend. Het ANP verkoopt de foto vervolgens voor 60 euro aan de website-redactie van de Rijksoverheid. Deze Rijksoverheid zet deze foto bij een persbericht. En nou komt het, beste lezer.... Persberichten zijn bedoeld voor de pers. Om over te nemen in de eigen media-uitingen: kranten, boeken en tijdschriften. En natuurlijk websites. De val staat open! ...lees verder "Fotograaf"

Share

geld bezuinigingMet slechts 13 pagina's valt de Perspectiefnota 2016, met plannen voor het volgende jaar, vooral op door z'n kleine omvang. "Nog dunner dan de Donald Duck" volgens sommigen. De inhoud is echter veel minder luchtig dan het bekende, vrolijke weekblad. De inleiding windt er geen doekjes om: "2016 is het jaar waarin zware tijden aanbreken, met name voor grote gemeenten. Het financiële beleid van het Rijk treft ons hard."

Het beleid wat hiermee bedoeld wordt, is dat de Rijksoverheid heeft besloten om het geld dat naar gemeenten gaat, anders te verdelen. Grotere gemeenten en steden krijgen minder budget, terwijl kleinere steden en dorpen juist meer krijgen. ...lees verder "Perspectiefnota 2016: “Dunner dan de Donald Duck” – Broekriemen aanhalen"

Share

kerncentrales Doel en TihangeIn februari 2015 maakte Nu.nl bekend dat er scheuren zijn gevonden in de Belgische kerncentrales Doel 3 en Tihange 2, en dat deze groter blijken te zijn dan eerder werd gedacht. Het gaat om duizenden scheurtjes per kerncentrale. In Doel bleek de grootste scheur niet 68 millimeter, maar bijna 91 millimeter te zijn. In Tihange is de grootste scheur niet 38 millimeter, maar bijna 63 millimeter.

Liesbeth van Tongeren, lid van de Tweede Kamer namens GroenLinks, heeft aan minister Henk Kamp vragen gesteld over de veiligheid van kerncentrale Borssele en de risico's van een mogelijke kernramp. ...lees verder "De zin of onzin van jodiumtabletten en evacuatieplannen bij een kernramp"

Share

2

Robert Bool, algemeen directeur Diamant-groep
Robert Bool, algemeen directeur Diamant-groep

De Participatiewet, die op 1 januari 2015 is ingevoerd, en de daaraan gekoppelde bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid, hebben grote gevolgen voor veel organisaties en mensen in de samenleving. Wie een bijstandsuitkering aanvraagt moet daarvoor een tegenprestatie leveren. In Tilburg is besloten dat deze tegenprestatie moet bijdragen aan de toekomstige mogelijkheden van mensen.

Een ander gevolg van deze Participatiewet is, dat de sociale werkvoorziening veel minder subsidie ontvangt vanuit de overheid. De sociale werkvoorziening is bedoeld voor mensen die vanwege een beperking niet voor de volle 100% arbeidsproductief kunnen zijn. Om deze mensen toch aan het werk te helpen wordt een substantieel deel van hun salaris betaald door de overheid. Door de jaren heen heeft de sociale werkvoorziening, in Tilburg en regio de Diamant-groep, al veel nieuwe regels en systemen meegemaakt en overleefd. Echter, de Participatiewet heeft een impact die desondanks ongekend is, en die grote veranderingen met zich meebrengt. ...lees verder "Robert Bool: “Creëer geen onrust, want er is genoeg tijd om een plan te maken”"

Share

energielabel-woningenAlle woningeigenaren die nog niet in het bezit zijn van een energielabel krijgen hebben deze week een voorlopig energielabel toegestuurd gekregen van de Rijksoverheid. Het energielabel is verplicht als u uw huis gaat verkopen of verhuren, of als een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd. Wie een huis verkoopt zonder energielabel riskeert een boete van €400,-. ...lees verder "Het Energielabel, alleen verplicht bij verkoop of verhuur van woning"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen