Spring naar inhoud

3

De columnWat een gezeur toch over het lekken uit vertrouwelijke raadsstukken en vergaderingen in het Tilburgse gemeentehuis. Nooit geweten dat burgemeester Peter Noordanus eigenlijk liever een Tilburgse versie van de Napolitaanse capo dei capi zou zijn geweest.

De baas van alle baasjes in de raad. omertaDan is Hans Kokke vast en zeker de sutto capo of zijn consigliere: de raadgever in de onverkwikkelijke zaak rond het sportbedrijf. Bij de camorra kennen ze de zwijgplicht, de omerta. In Tilburg blijven de kaken ook op elkaar bij de verantwoordelijken die het sportbedrijf met een dreigend financieel drama hebben opgezadeld. De SP probeert begrijpelijk Hans Kokke als huidig wethouder van Sport uit de wind te houden. Niet Kokke, maar Jan Hamming en Auke Blaauwbroek hebben er een zooitje van gemaakt meent fractieleider Spieringhs.
...lees verder "Omerta"

Share

2

paleis-en-stadhuisDe huurachterstanden van diverse (sport)organisaties en ondernemers bij de gemeente Tilburg was maandag 2 maart de reden dat een speciaal daarover belegde vergadering van de gemeenteraad achter gesloten deuren plaatsvond.

Behalve de huurachterstand van 423.000 euro van sportonderneming Ooms en het lijstje dat vorige maand publiek gemaakt werd, heeft de gemeente wellicht nog meer wanbetalers. Maar welke organisaties en/of bedrijven het betreft, mogen de Tilburgers niet weten. ...lees verder "Petitie: “Stop de geheimhouding”"

Share

1

Bibliotheek-van-de-Toekomst-kleinNaar aanleiding van het debat over de verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone, welke maandag 8 december werd gevoerd in de raadscommissie Vestigingsklimaat, hebben raadsleden Hans Smolders (LST), Auke Blaauwbroek (PvdA) en Roel Lauwerier (VVD) samen een brief geschreven aan René Spieringhs, de fractievoorzitter van de SP Tilburg. Met deze brief willen zij de SP houden aan haar verkiezingsbelofte en de voorwaarden die deze partij in het coalitie-akkoord heeft gesteld aan een mogelijke verhuizing. ...lees verder "Open brief over verhuizing bibliotheek"

Share

2

raad - begroting-10-11-2014Voor de Tilburgse gemeentepolitiek staat de tweede week van november traditioneel in het teken van de Begroting voor het komende jaar. Deze week komt de gemeenteraad hiervoor twee dagen bijeen: op maandag en woensdag.

De begrotingsdebatten worden afgetrapt door een Algemene Beschouwing van elke partij. Elke fractievoorzitter vertelt wat zijn of haar partij van de begroting vindt en hierop mogen andere fractievoorzitters direct reageren, vragen stellen en/of in discussie gaan. Dit jaar ontbreekt Voor Tilburg bij de Algemene Beschouwingen, maar de reden werd maandagavond niet duidelijk. ...lees verder "Begroting 2015: algemene beschouwingen"

Share

09-03-2014--Henk-de-W-Leijpark
Henk de Winter (links) geeft uitleg in het Leijpark, naast hem Rene Speringhs, Heilke Rosmulder en Kees van Ham

Na het Dancetourfestival van twee weken geleden in het Leijpark, dat nogal wat schade aan het park had achter gelaten, vindt er zaterdag 6 september weer een dancefestival plaats; het reeds uitverkochte Back 2 the 90's. Dat was voor raadslid René Spieringhs en commissielid Kees van Ham (beide SP) reden om mee te gaan met een rondleiding in het Leijpark. Buurtbewoners en natuurliefhebbers Henk de Winter en Heilke Rosmulder lieten de mooie plekjes van het park zien, maar ook de gevolgen van een groot (dans)-feest in het Leijpark. ...lees verder "Rondleiding in het Leijpark met Dancefeest ‘Back 2 the 90’s’ in opbouw"

Share

gemeenteraad juni 2013
De gemeenteraad in discussie in juni 2013

Op woensdag 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Alle Tilburgers van 18 jaar en ouder mogen die dag naar de stembus. De meeste politieke partijen die in Tilburg meedoen aan de verkiezingen hebben hun lijsttrekkers, kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s al bekendgemaakt. Deze zijn allemaal te vinden via de website van de gemeenteraad. Ook de verkiezingscampagnes van de diverse partijen beginnen al aardig op stoom te komen. Steeds meer posters verschijnen in het straatbeeld en campagneteams trekken door de straten en wijken om mensen persoonlijk te overtuigen om vooral op hen te gaan stemmen. ...lees verder "Tilburgse Gemeenteraadsverkiezingen 2014"

Share

René Spieringhs is vandaag beëdigd als raadslid voor de SP in de Tilburgse gemeenteraad. Hij vervangt Veerle Slegers, die onlangs haar ontslag heeft genomen.

René Spieringhs is 34 jaar en is sinds negen jaar lid van de SP. René is in het bijzonder geïnteresseerd in onderwijs, jeugd en sport. In het dagelijks leven werkt René als pedagogisch medewerker in Tilburg.

Share

Deze maandag staat er een speciale raadsvergadering op de agenda. Aan de hand van de 'programmaverantwoording' en het 'burgerjaarverslag' wordt er teruggekeken naar 2011.

Deze raadsvergadering begint al om 14.00 uur in plaats van 's avonds en heeft een andere agenda dan gewone raadsvergaderingen. De eerste vergadering van de middag gaat over de toelating van een nieuw gemeenteraadslid. Dat is René  Spieringhs (SP) die de plaats inneemt van Veerle Slegers die haar zetel opgaf. Daarna begint de tweede raadsvergadering met de beëdiging van René Spieringhs, waarna de agenda verder afgewerkt wordt: Eerst mag van elke partij de fractievoorzitter commentaar geven op het jaarverslag 2011, waarbij er nog geen discussie gevoerd wordt. Ook mogen fractievoorzitters dan al moties, voorstellen voor wijziging inbrengen.

Daarna gaat het college van burgemeester en wethouders (B&W) hierop reageren.

Dan volgt er een tweede ronde voor de fractievoorzitters en dan mogen andere raadsleden wel in de rede vallen om in discussie te gaan. In deze tweede termijn worden de debatten gevoerd.

Vervolgens mag het college van B&W weer reageren en kunnen raadsleden met de wethouders in debat.

Tenslotte zal over de ingebrachte moties gestemd worden, maar nog niet over het jaarverslag zelf. Op 4 juni is er namelijk opnieuw een speciale raadsvergadering die gaat over de toekomst, de zogenoemde 'Perspectiefnota'. Tijdens de vergadering vam 4 juni wordt ook gestemd over het jaarverslag van 2011.

  • Zoals alle raadsvergaderingen is ook deze openbaar. Daarnaast is de vergadering ook online te beluisteren, via de website van de gemeenteraad. Let op: de geluids-stream werkt alleen op Internet Explorer.
  • Link naar de Jaarstukken en de bijlagen.
  • Link naar het Burgerjaarverslag.
Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen