Spring naar inhoud

Medio augustus 2017 heeft een groep studenten uit Amsterdam het initiatief genomen om een landelijk referendum aan te vragen over de 'Sleepwet'. Officieel het deze wet de 'Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)'. Om een eerste, inleidende aanvraag te doen, moesten er eerst vóór 24 augustus 2017 minimaal 10.000 handtekeningen (steunverklaringen) worden verzameld.

...lees verder "Referendum over de Sleepwet? Burgers zijn opnieuw aan zet"

Share

Deze week is een groep bezorgde studenten uit Amsterdam gestart met het aanvragen van een referendum over de 'Sleepwet'. Om een eerste, inleidende aanvraag te doen, zullen ze vóór 24 augustus 2017 het aantal van 10.000 handtekeningen (steunverklaringen) moeten verzamelen. En als dat lukt daarop volgend nog eens 300.000 steunverklaringen. Iedereen die in Nederland stemrecht heeft, mag een steunverklaring indienen.

'Sleepwet' ...lees verder "Referendum over de Sleepwet? Burgers kunnen hierover beslissen"

Share

De verdeeldheid in de raadscommissie Bestuur over het Tilburgse referendum, in de vergadering van maandag 19 juni 2017, zette zich voort in de raadsvergadering van maandag 3 juli 2017. Vanwege deze verdeeldheid, die zich anders dan in de meeste gevallen niet aftekende in een wedstrijdje coalitie tegen oppositie, werd het gehele onderwerp opnieuw behandeld.

De oorspronkelijke aanleiding waren het bijna-referendum over het Stadhuis van begin dit jaar, een voorstel van de fractie VoorTilburg om het aanvragen van een referendum voor burgers ook digitaal mogelijk te maken en een verzoek van de raad om de bestaande verordening (gemeentelijke wet) voor het referendum eens te herzien. ...lees verder "Referendum in Tilburg wordt iets makkelijker"

Share

1

De raadscommissie Bestuur had maandag 19 juni 2017 een stevige discussie over toekomstige referenda in Tilburg. De aanleiding voor deze discussie was enerzijds het bijna-referendum over het stadhuis (Stadskantoor 1) in 2016 en anderzijds het verzoek vanuit de raad om eens te bezien of de verordening (gemeentelijke wet) voor referenda uit 2004 aanpassingen nodig heeft.

Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) en in deze burgemeester Peter Noordanus als portefeuillehouder heeft een voorstel naar de raad gestuurd om de referendum-verordening aan te passen. De meningen over dit voorstel waren niet alleen verdeeld, maar liepen - anders dan in veel andere gevallen - niet langs de grenzen tussen coalitiepartijen (CDA, GroenLinks, SP en D66) en de oppositiepartijen. Met name D66 sloot zich aan bij een groot deel van de oppositie, terwijl juist de PvdA zich bij de meerderheid in de coalitie insloot. ...lees verder "Raad is verdeeld over toekomstige referenda"

Share

prodemos-burgerparticipatie
Download rapport op .pdf

Sinds 2010 onderzoekt ProDemos, het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’, elke twee jaar of gemeenten moeite doen om burgers te betrekken bij de plaatselijke politiek, en op welke manier. Het meest recente verslag - de Monitor Burgerparticipatie 2016 - werd in juni 2016 gepubliceerd en gaat over de jaren 2014 en 2015. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een enquete onder gemeenten.

De belangrijkste conclusie is, dat er maar weinig is veranderd in vergelijking tot de voorgaande periode van twee jaar. Gemeenten noemen nieuwe methoden van burgerparticipatie zoals de G1000 of nieuwe instrumenten zoals ‘Right to Challenge’ - In Tiburg: 'Dat kan ik beter' - maar het niveau van participatie en de mogelijkheden voor inwoners om te participeren zijn gelijk gebleven. ...lees verder "Burgerparticipatie: gemeenten kennen de informele burgerinitiatieven niet"

Share

5

2016-06-21 Bart van de Camp Stadstuinderij
Bart van de Camp

Bart van de Camp is al 30 jaar SP-lid, en daarvan was hij de laatste 13 jaar, sinds september 2003, actief als raadslid. Op 18 juli 2016, als de zomervakantie (het reces) begint, neemt hij afscheid.

Tegenwoordig ergert Bart zich vooral aan de desinteresse onder raadsleden om zich gedegen in zaken te verdiepen. Regelmatig worden er op het stadhuis informatie-bijeenkomsten georganiseerd, waar ambtenaren samen met een wethouder uitgebreid uitleg geven over een project, een nieuw beleid of juist een dossier dat al een aantal jaren loopt. Bar van de Camp is een vaste bezoeker van deze bijeenkomsten en hem valt op dat steeds minder raadsleden de moeite nemen om te komen.

"Ik wil zien wat er gezegd wordt. Want een intonatie, een manier waarop iets verteld wordt zegt vaak veel meer en dat lees je niet in een stuk." ...lees verder "Bart van de Camp (SP) kijkt terug op de afgelopen 13 jaar: “Je moet nooit kwaad worden”"

Share

2

referendumHoe betrekt de gemeentepolitiek de burgers van Tilburg? In de vergadering van de commissie Bestuur van maandag 23 mei lijkt dat de hamvraag waar de meeste gespreksonderwerpen over gaan.

Referendum

In december 2015 vroegen bijna 10.000 Tilburgers om een referendum over de verbouwing van het Stadhuis (Stadskantoor 1) en de inrichting van de omgeving, met daarin ook de vraag of er wel of geen winkels in het Stadhuis mogen komen. ...lees verder "Burgers betrekken bij de politiek"

Share

enquete hotlineSinds 2008 wordt elk kwartaal landelijk onderzoek gedaan naar de mening van burgers over politieke en maatschappelijke kwesties. Dit onderzoek, het Continu Onderzoek Burgerperspectieven, wordt uitgevoerd in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP doet wetenschappelijk onderzoek op sociaal en cultureel gebied. De resultaten rapporteert het SCP aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere overheidsorganisaties. ...lees verder "Meer referenda en zorgen over vluchtelingen en zorg"

Share

column
jongen in de klasDom, dommer, domst

Een klas met kinderen. De domme kinderen weten dat zij niet zo goed kunnen meekomen met de rest en ondergaan het lijdzaam. Elk ander kind kan feilloos aanwijzen wie er dommer zijn en wil daar niet bij horen en zet zich daar tegen af. Want als een dom kind iets heel doms zegt, wordt er hard gelachen. Dijen kletsen en de draak steken. Dan voelt de rest zich minder dom.

Tot de domme kinderen in de klas het niet meer kunnen verdragen, zich afkeren van de rest en geen moeite meer doen om iets te leren. Het is toch te moeilijk, dus waarom nog moeite doen? Tekenen, vakantie en hobby's zijn veel leuker. Zij keren zich af en doen niet meer mee. De middenmoot vindt dit eigenlijk best vervelend en maakt dit kenbaar door te roepen: "Zie je nou wel, die domme kinderen zijn niet geschikt voor onze klas." ...lees verder "Samenleven"

Share

2015-10-27 3430 2004 Kims Kroeg PiuspleinIn de 36ste editie van Politiek Café Buskruit, op maandag 21 maart, is het Oekraïne-referendum onderwerp van gesprek. Hierbij komen de diverse standpunten over het referendum naar voren. Zo zal Erik Meijer door de onpartijdige presentator Kevin Hordijk aan de tand gevoeld worden waarom de SP tegen het associatieverdrag met de Oekraïne is.

Op woensdag 6 april mogen alle stemgerechtigden in Nederland naar de stembus om voor of tegen dit verdrag te stemmen. ...lees verder "Debat over Oekraïne-referendum in Politiek Café Buskruit!"

Share

1

04-29-2015-Zwarte-Doos-Stadhuis-StadhuisstraatIn de raadscommissie Bestuur van maandag 29 februari zou de discussie worden gevoerd over de nieuwe vraagstelling voor het referendum over de verbouwing van Stadskantoor 1.

"Bent u het EENS of ONEENS met het raadsbesluit om het onderste deel van Stadskantoor 1 uit te bouwen en te gebruiken voor uitbreiding van winkelruimte?"

Het referendum gaat over het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2015 waarin is besloten om winkels te bouwen in Stadskantoor 1, waarbij het pand flink wordt uitgebreid. Bijna 10.000 Tilburgers hebben dit referendum in december 2015 aangevraagd. ...lees verder "Noordanus vraagt de raad om herbezinning over verbouwing van het Stadskantoor"

Share

referendumOp woensdag 1 juni 2016 mogen alle stemgerechtigde Tilburgers, Udenhoutenaren en Berkel-Enschotters naar de stembus om zich uite te spreken over de verbouwing van het stadhuis. In een nieuw voorstel van de referendumcommissie, met als voorzitter Philip Eijlander, krijgt het referendum over de verbouwing van Stadskantoor 1, het Stadhuis een nieuwe vraagstelling, welke luidt:

"Bent u het EENS of ONEENS met het raadsbesluit om het onderste deel van Stadskantoor 1 uit te bouwen en te gebruiken voor uitbreiding van winkelruimte?"

Als antwoord zijn er nu drie opties: eens, oneens of neutraal. ...lees verder "Referendum Stadhuis: nieuwe vraagstelling"

Share

referendumcolumnVraag:

"Bent u het eens of oneens met het voorstel om het aantal zwembaden uit te breiden en daarvoor de voormalige locatie van het zwembad aan de Ringbaan West te gebruiken?"

of

"Bent u het eens of oneens met het voorstel om het horeca aanbod met enkele Grand Cafés uit te breiden op de locatie Stadhuisplein en daarvoor de begane grond van Stadskantoor 1 (de Zwarte Doos) te gebruiken?"

of ...lees verder "Stelling"

Share

2

draagvlak screenshot-www woorden org 2016-01-31 20-44-33opinieDraagvlak.  "Groep van mensen die allemaal iets willen of steunen."
democratie screenshot-www woorden org 2016-01-31 20-43-28Democratie. "Bestuur over een land (stad) met veel inspraak van de inwoners."

Het zijn twee definities die niet zonder elkaar kunnen. En hoewel we graag willen geloven dat we in dit land - en in deze stad - een democratisch systeem hebben, dringt bij steeds meer mensen het besef door, dat dit helemaal niet zo is, of liever: niet helemaal. ...lees verder "Draagvlak & Democratie"

Share

referendumEr zijn ruim 9.600 steunbetuigingen binnengekomen voor een referendum over de gebiedsontwikkeling van het Stadhuisplein, de verbouwing van het Stadhuis en omgeving. Hiervoor waren minimaal 8.404 handtekeningen nodig. ...lees verder "Referendum Stadhuis haalt ruim voldoende steun uit de stad"

Share

1

columnBij de onderdoorgang van het Pieter Vreedeplein staat een keurige dame handtekeningen in te zamelen voor het komende referendum in Tilburg.

2015-09-21 1205 StadhuisprotestVanwege de sloop van het Stadskantoor, vanzelfsprekend.
Al snel zijn we het eens over de vraag en het antwoord.

Want, waarom zou je nieuwbouw plegen om alle ambtenaren in het hart van de stad te kunnen huisvesten, terwijl tienduizenden andere kantoormedewerkers van bedrijven aan de randen van het centrum werken, concluderen wij. ...lees verder "Gratis advies"

Share

1

referendumWoensdag 16 december 2015 is de deadline. Op deze dag zal bekend worden of er voldoende handtekeningen - een kleine 8.500 - binnen zijn gekomen om een referendum te houden over de verbouwing van het Stadhuis, Stadskantoor 1.

Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen - de onzekerheid over het moment waarop de verbouwing kan beginnen en in welke vorm zou misschien investeerders kunnen doen afhaken - heeft burgemeester Peter Noordanus alvast vier externe deskundigen gevraagd voor de referendumcommissie, voor het geval dat het referendum er daadwerkelijk gaat komen. ...lees verder "Referendum Stadhuis op z’n vroegst op 8 juni 2016"

Share

Maandagavond 2 november vergaderde de gemeenteraad van Tilburg urenlang over het aangevraagde, raadgevend referendum. Het was niet de bedoeling om de gehele discussie sinds 2009 overnieuw te doen, maar desondanks passeerde veel hiervan opnieuw de revue. Hoe hier een simpele ja-of-nee-vraag uit te halen is vroeg de CDA-fractie zich af, welke hoe dan ook faliekant tegen het referendum is en blijft. De LST van Hans Smolders, dat aanvankelijk voor het referendum was, stemde uiteindelijk ook tegen omdat deze partij vermoedt dat andere politieke partijen het referendum zullen gebruiken als smoes of voor politieke spelletjes. De rest van de gemeenteraad stemde voor. ...lees verder "Referendum en tentoonstelling over nieuw Stadhuis, en nóg een referendum"

Share

referendumMaandagavond 2 november 2015 vergadert de gemeenteraad over het raadgevend referendum dat door inwoners van Tilburg is aangevraagd over de verbouwing van het Stadhuis (Stadskantoor 1) en de omgeving. In jargon: 'de integrale gebiedsontwikkeling van de omgeving Stadhuisplein inclusief het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan'. Voor dit plan is in 2010 een budget van €74 miljoen gereserveerd. ...lees verder "Wat een referendum over het Stadskantoor kost"

Share

stadskantoor 1 stadhuispleinMaandag 21 september beslist de gemeenteraad over de verbouwing van Stadskantoor 1, wat tot verbazing van veel Tilburgers blijkt te gaan over een forse uitbreiding, waardoor veel groen zal moeten wijken.

Het actiecomité 'behoud StadsKantoor1' heeft een website gelanceerd om het verzet te organiseren: Tilburg Stad van Mensen.

Het actiecomité roept stadsgenoten op om massaal naar de raadsvergadering te komen om zich te laten horen. Dit kan via het burgerspreekrecht, waarbij elke inspreker 5 minuten de tijd krijgt om zijn of haar verhaal te doen. Op deze manier hoopt het actiecomité dat de gemeenteraad gedwongen zal worden om het besluit uit te stellen en om een raadplegend referendum af te dwingen. ...lees verder "Verzet tegen verbouwing Stadskantoor en Stadhuisplein zwelt verder aan"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen