Spring naar inhoud

vrouwe justicia recht wet deurwaarderHet kabinet heeft aangekondigd in de Participatiewet de verplichting op te gaan opnemen voor gemeenten om de voorziening Beschut Werken aan te bieden. Dit zal volgens planning per 1 januari 2017 in gaan. Hierbij bepaalt de Rijksoverheid per gemeente een minimum aantal in te vullen plekken per jaar en de gemeente die dat minimum niet haalt krijgt een boete in de vorm van een strafkorting op het budget dat de gemeente krijgt. ...lees verder "Raad van State wijst verplichting ‘beschut werk’ af"

Share

1

JanWierhof---foto-GoogleMaps
Jan Wierhof

De discussie over de komst van Novadic-Kentron, instelling voor verslavingszorg, naar de Jan Wierhof is er een die al een lange geschiedenis kent en die al vaak hoog is opgelopen. De meeste bewoners zijn nog altijd faliekant tegen dit besluit van de gemeenteraad en zijn vertegenwoordigd in de beheerraad, waarmee is afgesproken dat er altijd open en eerlijk gecommuniceerd zal worden. Door de gebeurtenissen in het verleden, waarin deze afspraak niet altijd werd nagekomen, is het vertrouwen van de bewoners in de gemeente beschadigd geraakt en dit terug winnen is een hele kunst. Het helpt dan ook niet dat nu opnieuw de zaak opspeelt.

De aanleiding is deze keer dat Novadic-Kentron aan de gemeente heeft gevraagd of zij de subsidie, die ze toch zou krijgen, nu eerder mag hebben: €500.000,- om de bouw- en verhuiskosten te kunnen betalen. De 20 cliënten die van deze voorziening gebruik zullen gaan maken, verblijven nu nog in de oude locatie van Novadic-Kentron in de wijk Zorgvlied. Aan de bewoners van Zorgvlied was ooit beloofd dat deze cliënten, die allen behandeld worden wegens een heroïne-verslaving, niet langer dan vijf jaar zouden blijven. Door twee keer uitstel van de verhuizing is dat inmiddels al ruim zes jaar geworden. ...lees verder "Novadic-Kentron zet politiek onder druk: voorschot subsidie of geen verhuizing"

Share

Stappegoorweg - Professor Goossenslaan
Stappegoorweg - Professor Goossenslaan

Op donderdag 7 augustus is er een zitting geweest bij de Raad van State in Den Haag over het bestemmingsplan ‘Stappegoor 2013′ dat de gemeenteraad van Tilburg heeft vastgesteld en waarin ook een XL-supermarkt is gepland. Dit bestemmingsplan werd op 3 december 2012 met een krappe meerderheid door de gemeenteraad vastgesteld.

De uitspraak van de Raad van State heeft lang op zich laten wachten en is op 11 februari 2015 gepubliceerd. In het kort houdt de beslissing in, dat het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2013 over het bestemmingsplan Stappegoor 2013 bijna helemaal in stand blijft. Dit betekent dat de marktpartijen in het Consortium Stappegoor, Synchroon en BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling), nu kunnen starten met de plannen voor de eerste fase van het woongebied Willemsbuiten en de XL supermarkt. De omgevingsvergunning die op 6 januari door de gemeenteraad was goedgekeurd is wél door de rechter vernietigd omdat daarin te weinig rekening werd gehouden met onder andere de afwikkeling van het verkeer. Maar dit euvel is al verholpen doordat de raad op 7 juli 2014 een nieuw besluit heeft genomen over het verkeer op Stappegoor. Dit betekent dat de rotonde Stappegoorweg – Professor Goossenslaan om wordt gebouwd tot een kruising. ...lees verder "XL-supermarkt en woonwijken op Stappegoor mogen er komen van de Raad van State"

Share

van de valkOp donderdag 5 februari 2015 hebben Wethouder Erik de Ridder namens de Gemeente Tilburg en Ben van der Valk namens de horecaketen Van der Valk de definitieve overeenkomst getekend voor de verkoop van een stuk bouwgrond aan de Kempenbaan. Horecaconcern Van der Valk wil op dit perceel een luxe hotel bouwen.

De plannen voor een hotel op deze plek zijn niet nieuw. Tien jaar geleden lanceerden Van der Valk de eerste plannen en in 2011 werd er al een zogenoemde intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Tilburg en de horecaketen om een hotel te bouwen op de locatie Kempenbaan. Het project liep flink vertraging op door een bezwaar op de komst van dit Hotel op deze locatie dat door een neef van Ben van der Valk die het van de Valk hotel in Gilze exploiteert en enkele andere horecaondernemers in de omgeving. In hun ogen zouden er door de bouw van een nieuw hotel een overschot aan hotelkamers in de regio zijn. De Raad van State deed uitspraak over deze zaak en oordeelde dat het nieuwe hotel voorziet in een behoefte. Na de uitspraak van de Raad van State in juli 2014 is het bestemmingsplan Kempenbaan-West onherroepelijk geworden. ...lees verder "Groen licht voor Van de Valk Hotel Kempenbaan"

Share

DenBogerdUdenhoutDe Raad van State verklaart alle beroepen tegen het bestemmings- en exploitatieplan Den Bogerd ongegrond. Er kan begonnen worden met de ontwikkeling van de wijk.

Door het ongegrond verklaren van de beroepen is het mogelijk om de omgevingsvergunning te gaan verlenen voor de nieuwe wijk in Udenhout. Waarschijnlijk start rond de zomer van 2015 het bouwrijp maken van de 1e fase.
Duidelijkheid

Wethouder Mario Jacobs: "Goed dat er nu duidelijkheid is over Den Bogerd. Dat is belangrijk voor het dorp. We kunnen ons nu richten op de toekomst".

De gemeenteraad stelde het bestemmings- en exploitatieplan Den Bogerd op 17 februari vast. Tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan werden 8 beroepen ingediend bij de Raad van State. Bezwaarmakers bestreden de behoefte aan nieuwe woningen in Udenhout. Er waren ook zorgen over de ecologische hoofdstructuur, de flora en fauna, het geluid, het verkeer en aantasting van het woon- en leefklimaat van de bezwaarmakers. Alle beroepen werden verworpen door de Raad van State. Een beroep tegen het exploitatieplan werd niet-ontvankelijk verklaard.

Share

701419Het wetsvoorstel over de hervorming van de studiefinanciering is na advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel kan nu in behandeling worden genomen, zodat het volgens planning op 1 september 2015 kan ingaan.

PvdA Minister Jet Bussemaker zegt hierover: "We liggen hiermee op koers. Ik vind het van groot belang dat we scholieren en studenten zo snel mogelijk kunnen gaan voorlichten over wat dit voor hen persoonlijk betekent." ...lees verder "Hervorming studiefinanciering op schema"

Share

1

Het Olympiaplein, waar de XL-supermarkt zal worden gebouwd - Foto: Google Maps
Het Olympiaplein, waar de XL-supermarkt is gepland - Foto: Google Maps

Op donderdag 7 augustus is er een zitting geweest bij de Raad van State in Den Haag over het bestemmingsplan 'Stappegoor 2013' dat de gemeenteraad van Tilburg heeft vastgesteld en waarin ook een XL-supermarkt is gepland. Dit bestemmingsplan werd op 3 december 2012 met een krappe meerderheid door de gemeenteraad vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van woningen mogelijk in de buurt van de Ringbaan Zuid en de Tatraweg, waar nu onder andere de gemeentewerf en de voetbalaccommodatie voor Ons Vios liggen. Ten noorden van het Olympiaplein komen winkels, waaronder een grote supermarkt met een vloeroppervlakte van 4.500 m². Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg heeft ook een omgevingsvergunning verleend voor deze supermarkt. ...lees verder "Zitting Raad van State inzake XL-supermarkt Stappegoor"

Share

1

2011272BW Hotel Van der Valk TilburgNadat in november 2011 bekend werd dat er bouwplannen zijn voor een Van der Valkhotel (naast een zorgcomplex en uitbreiding van het St. Elisabethziekenhuis) op de plek van de voormalige vuilstortplaats aan de Kempenbaan, hebben 'Stichting Belangenbehartiging Recreatie- Horeca- en Toerismeondernemers Midden Brabant' (Horeto) en 'Motel Gilze Beheer B.V.' (Van der Valk Gilze) een rechtszaak aangespannen tegen de gemeenteraad van Tilburg om dit plan tegen te houden. De strijd is uitgevochten tot aan de Raad van State en deze heeft op 30 juli besloten dat het plan mag doorgaan. De genoemde stichting heeft als doel om de natuurlijke omgeving in de buurt van horeca-ondernemingen te beschermen. ...lees verder "Raad van State: Van der Valk mag bouwen, raad moet huiswerk deels over doen"

Share

Stappegoorweg - Professor Goossenslaan
Stappegoorweg - Professor Goossenslaan

Op de valreep voor het zomerreces raakte de gemeenteraad in een heftige discussie verwikkeld. De inzet was een voorstel van het college om 500.000 euro beschikbaar te stellen om de rotonde Stappegoorweg - Professor Goossenslaan om te bouwen tot een kruising. Dit voorstel was nog niet eerder in de commissie besproken en kwam iedereen vrij rauw op het dak.

Echter, geheel nieuw was het plan niet, want op 2 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan Stappegoor vastgesteld. Hierin was al afgesproken dat deze rotonde zou worden aangepast en waarvan Consortium Stappegoor 1,2 miljoen euro betaalt en de gemeente 500.000 euro. Dit bedrag is hiervoor destijds opzij gelegd, maar de raad had nog niet officieel besloten om dit geld ook werkelijk uit te gaan geven voor deze rotonde. ...lees verder "Zomerreces van de raad begint met €500.000 voor Stappegoor"

Share

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 16 april brachten de fracties PvdA, GroenLinks, SP en D66 samen een voorstel in, om studenten van buiten de Europese Unie die geen werkvergunning hebben, toe te staan om stage te lopen in een bedrijf of organisatie.

De aanleiding voor dit voorstel is een uitspraak van de Raad van State, de hoogste rechtbank in Nederland, "dat bij een onderwijsstage er geen sprake is van het verrichten van arbeid in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen en er geen tewerkstellingsvergunning hoeft te worden aangevraagd."

Er volgde een stevige discussie onder de raadsleden. Marko van Dalen, VVD: "Waarom zouden we de Tweede Kamer-discussie hier voeren? Dit is het oproepen van het college om de wet niet uit te voeren." Sjef Robben, CDA: "Het CDA onderstreept deze motie nadrukkelijk. Iedereen weet dat CDA in de Tweede Kamer hier een motie voor heeft ingediend. Iedereen die een opleiding volgt moet stage kunnen lopen. Ik snap niet waarom de VVD problemen hiermee heeft.” Joris Bengevoort, GroenLinks: "We hebben met elkaar afgesproken dat we onderwijsstad zijn, dus we kunnen het niet maken om mensen onderwijs te weigeren." Camiel Seij, TVP: "Zou willen zien dat ze dat netjes in Den Haag uitvechten."

Marieke Moorman, als wethouder verantwoordelijk voor onderwijs en jeugd, liet zich niet onbetuigd: "Dit is ook in het belang van het tegengaan van voortijdig schoolverlaten, waar u zich als raad ook voor heeft uitgesproken. Dit is een punt om zoiets te voorkomen. Het gaat in Tilburg om vijf a tien gevallen, waarvan nog geen enkele bij de gemeente. De Minister weigert om de motie van het CDA uit te voeren, omdat hij vindt dat een stage arbeid is. De Raad van State heeft uitgesproken dat stage wel mag. Er mag geen stagevergoeding worden gegeven en de stage mag niet leiden tot productieverhoging en het mag maximaal drie weken duren.

Met VVD, TVP en Trots als tegenstanders, werd het voorstel met ruime meerderheid aangenomen.

Share

Harm Schilder
Pastoor Harm Schilder

De pastoor van de parochie Heilige Margarita Maria Alacoque, Harm Schilder, mag niet voor half acht in de ochtend zijn klokken luiden om mensen op te roepen voor het gebed, omdat de meeste mensen tussen 23.00 uur 's avonds en 7.30 uur in de ochtend van hun nachtrust genieten. Dat besluit heeft de Raad van State vandaag bekend gemaakt.

Nadat de rechtbank in Breda in november 2010 al tot deze slotsom was gekomen, was de Tilburgse pastoor tegen de uitspraak in beroep gegaan bij de Raad van State. Vergeefs. Het hoger beroep is ongegrond verklaard door de hoogste rechter.

Share

1

Vervuilde grond langs Kempenbaan-West moet worden opgeruimd door de gemeente, maar nieuwe kantoren komen er niet

De gemeente Tilburg heeft het kantorenbestand laten uitzoeken door het onderzoeksbureau Jones Lang LaSalle. Volgens dit bureau heeft Tilburg, als tweede stad van Brabant, geen groot aanbod in kantoorruimte. Juist dit beperkte aanbod kan een groot geluk blijken te zijn voor de stad, aangezien de vraag naar kantoorruimte steeds minder wordt de komende jaren. Door de opkomst van 'Het Nieuwe Werken', waarin werknemers steeds vaker buiten de kantoormuren werken, hebben bedrijven en instellingen steeds minder ruimte nodig.

Het advies van Jones Lang LaSalle voor Tilburg is dan ook om geen kantoren meer bij te bouwen. Kantoorgebouwen van mindere kwaliteit, die leeg staan, een nieuwe functie te geven. En om het 'project Kempenbaan-West', ten zuiden van het Cenakel, opnieuw te bezien. Bovendien is op die plek sprake van vervuilde grond, die Tilburg moet opruimen na een uitspraak van de Raad van State. Het oorspronkelijke plan van kantoorbouw op deze plek is van de baan.

Het volledige rapport staat online en is hier te vinden.

Share

Joost-Moller
wethouder Joost Möller

Het bestemmingsplan voor bedrijventerrein en containerhaven Vossenberg West II, dat in december 2010 is afgewezen door de uitspraak van de Raad van State, moet opnieuw worden gedaan. De procedure voor een bestemmingsplan is tijdrovend, zo weet iedereen die dat wel eens heeft meegemaakt. "En tijd is geld." zo beargumenteert wethouder Joost Möller, die verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening en daarmee ook voor Vossenberg-West II. Daarom had hij zijn nieuwe bestemmingsplan niet eerst naar de raadscommissie 'Fysiek' gestuurd, zoals eigenlijk zou moeten, maar heeft hij zijn plan meteen aan de gemeenteraad van 14 maart voorgelegd met de vraag om toestemming.

Diverse gemeenteraadsleden reageerden hier verbaasd op, want zo hoort het niet te gaan, en zomaar vergaderprocedures veranderen, dat mag de wethouder eigenlijk niet. Joost Möller gaf toe dat het eigenlijk niet zo hoort maar dat dit een uitzondering is omdat uitstel heel veel geld kost.

"Er zijn al tientallen miljoenen geïnvesteerd, door de gemeente en door bedrijven die daar willen vestigen. Die bedrijven hebben al opdrachten van klanten en zullen veel Tilburgers werk opleveren. De rente op die investering ligt rond de 200.000 euro per maand. Bovendien hebben we voor de aanleg van de haven subsidie gekregen van de provincie, wat we weer kunnen kwijtraken als we te laat beginnen met de aanleg. En tot slot moeten we zo snel mogelijk het goederenvervoer van de weg krijgen en via het kanaal laten lopen, om aan milieu-eisen te voldoen." zo beargumenteerde de wethouder.

Tegen zoveel argumenten had de raad weinig weerstand en onder andere de VVD vroeg zich af of ook andere bedrijven en particulieren binnenkort op kortere procedures mogen rekenen. Joost Möller zei toe dat hij dat graag zou willen en dat de Vossenberg-West procedure meteen als een soort test-case kan dienen om te zien hoe en waar procedures ingekort kunnen worden. De raad ging akkoord.

Share

1

Het bestemmingsplan voor Vossenberg West II, dat de Tilburgse gemeenteraad eerder op 27 oktober 2008 had goedgekeurd en daarna is goedgekeurd door het college van de provincie Noord-Brabant, is gisteren, 22 december 2010, naar de prullenbak verwezen door de uitspraak van de Raad van State. De zitting hiervoor was gehouden op 5 oktober 2010.

Het belangrijkste deel uit dat plan betreft een zogenaamde 'langszijhaven' in het Wilhelminakanaal, waar binnenvaartschepen hun containers kunnen lossen voor verder vervoer over de weg. Deze nieuwe containeroverslag is volgens de gemeente Tilburg nodig, omdat de huidige overslag in Loven te klein is voor de toekomst. Bovendien zou de nieuwe, grotere overslag behoorlijk wat extra werkgelegenheid opleveren voor Tilburg. Ook is er in het plan plaats voor een flink aantal nieuwe bedrijven.

Bewoners van de Reeshof, verenigd in bewonersvereniging 'De 7 Eilanden', hebben bezwaar gemaakt tegen dit bestemmingsplan, met als belangrijkste argument de verwachte geluidsoverlast. De vereniging verwacht vooral veel geluidsoverlast van toekomstige bedrijven die zich in de buurt van de nieuwe overslaghaven zullen vestigen. Bovendien vreest de vereniging dat de nog aan te leggen Noordwesttangent nog extra geluidsoverlast zal veroorzaken. De gemeente Tilburg stelt hier tegenover dat er in het plan ook een aarden geluidswal van 10 meter hoog is opgenomen om deze geluidsoverlast te voorkomen.

De haven in Loven wordt te klein voor alle containers die van schepen komen en die door vrachtwagens verder worden vervoerd.

In het bestemmingsplan is de gemeente uitgegaan van verkeerde geluidsnormen. Voor een stadswijk mag het geluid in decibel (dB) hoger liggen dan voor een rustige buitenwijk. Zo liggen voor een stadswijk de waarden voor de dag op 50 dB, in de avond op 45 dB en 's nacht op maximaal 40 dB. Voor een buitenwijk is het toegestane lawaai maximaal 45 dB overdag, 40 dB 's avonds en 35 dB 's nachts. Ten onrechte, zo stelt de rechter, is uitgegaan van de Reeshof als een stadswijk, terwijl het een rustige buitenwijk is. Om geluidsoverlast tegen te gaan heeft de gemeenteraad wel een geluidbeheerplan opgesteld, maar hoe dit plan zal worden nageleefd staat er niet in en het biedt geen garantie.

Voor de Raad van State is het beroep van de bewonersvereniging 'De 7 Eilanden' gegrond en de rechter vernietigt het besluit van het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant van 19 mei 2009.

De uitspraak heeft volgens wethouder Joost Möller (Ruimtelijke Ordening) grote financiële én economische consequenties: "Ik ben echt verbijsterd. In haar betoog onderschrijft de Raad van State de behoefte aan nieuwe bedrijfslocaties en ook de locatie van zwaaikom en containerterminal wordt niet ter discussie gesteld. De vraag naar grootschalige logistiek georiënteerde kavels is, ondanks de economische crisis, groot in Tilburg. De gemeente was met een paar grote bedrijven al in vergevorderde onderhandelingen tot de verkoop van bedrijfsgrond. Deze nieuwe bedrijven zouden de stad Tilburg in deze economisch mindere tijd veel nieuwe arbeidsplaatsen opleveren.  Wij nemen de tijd om de uitspraak van de Raad van State goed te bestuderen en de consequenties in beeld te brengen. Wij schakelen de hulp in van juridische experts op het gebied van milieu die ons kunnen helpen om de opgelopen schade te repareren. De gemeente zal alles op alles zetten om zo spoedig als mogelijk de ontwikkeling doorgang te laten vinden."

Share

3

Klok van de Margarita Mariakerk

Het ANP meldt dat de Tilburgse pastoor Harm Schilder, zijn kerkbestuur en advocaten in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in Breda, die bepaalde dat de kerkklok van de Margarita Mariakerk voor de vroege ochtendmis niet ongedempt mag worden geluid. Schilder heeft dat woensdag aangekondigd na overleg met de raadslieden.

De gemeenteraad was volgens de rechtbank bevoegd om te bepalen dat het geluid van de kerkklok voor 7.30 uur niet harder mag zijn dan 80 decibel. De rechtbank is het niet eens met de pastoor dat beperking van het geluid belijdenis van godsdienst onmogelijk maakt. De strijd tussen de pastoor enerzijds en de omwonenden en de gemeente anderzijds duurt inmiddels vier jaar. Een eerdere procedure werd door de pastoor gewonnen.

Share

Bodemsanering, ofwel het netjes schoonmaken van verontreinigde grond, is geen klus waar gemakkelijk mee wordt omgesprongen. En begrijpelijk: vervuiling in de grond die veroorzaakt is door de activiteiten van een bedrijf kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Opdat iedereen kan weten hoe schoon, schoon genoeg is, is de Wet bodembescherming ingevoerd.

In een artikel van 26 augustus 2010 schreven we over de vervuiling op het 'Volt'-terrein aan de Zevenheuvelenweg, veroorzaakt door Philips, dat daar jarenlang een fabriek heeft gehad dat radio- en televisieonderdelen produceerde. Die fabriek stond naast geur- en smaakstoffen producent I.F.F. Nederland B.V.

Kortom: Philips Environment & Safety in Eindhoven moest met een saneringsplan komen en de grond netjes achterlaten. Het college van B&W van Tilburg heeft dat plan op 27 oktober 2008 goedgekeurd. Echter, buurman I.F.F. was het hier niet mee eens, het saneringsplan van Philips was niet grondig genoeg en I.F.F. maakte bezwaar.

Vandaag heeft de Raad van State haar oordeel bekend gemaakt en I.F.F. heeft gelijk gekregen van de rechters: Philips moet met een beter saneringsplan komen dat voldoet aan de Wet bodembescherming en het Tilburgse college van B&W had het eerdere plan van Philips nooit mogen goedkeuren. Die goedkeuring ligt in de versnipperaar.

Share

1

Voltterrein jaren '80. Bron: Regionaal Archief Tilburg

Nu de gemeente Tilburg het niet zo nauw lijkt te nemen met de sanering van het voormalige 'Volt-terrein' aan de Zevenheuvelenweg op industrieterrein Kraaiven, heeft het naburige bedrijf I.F.F. Nederland B.V. de zaak aanhangig gemaakt bij de Raad van State. I.F.F. is voor de productie van geur- en smaakstoffen afhankelijk van een schone omgeving en schoon grondwater.

Al op 29 maart 2007 berichtte de Bredase krant 'BN de Stem': "'Onaanvaardbaar' grote hoeveelheden gechloreerde koolwaterstoffen, cyanide en minerale olie vervuilen de bodem van het voormalige oude Philips Volt terrein op bedrijventerrein Kraaiven in Tilburg. Op dat 3 hectares grote terrein is sinds begin 2005 Van Riel Kraanverhuur- en Transportbedrijf BV gevestigd. Een onderzoek door Philips heeft inmiddels de zware vervuiling aangetoond." Philips produceerde er decennialang radio- en TV-onderdelen.

Voltterrein anno 'nu'. Foto: Google Maps / Street View

Vervolgens heeft Philips Environment & Safety in Eindhoven een saneringsplan ingediend, dat is goedgekeurd door het college van de gemeente Tilburg. "Het plan houdt in dat de vervuiling in de grond blijft zitten maar dat er maatregelen in de bodem worden getroffen om verdere verspreiding te voorkomen.", zo meldt de website van SP Tilburg. ""Het college stelt hiermee een veel te lichte eis aan Philips voor de sanering van ongeveer zes miljoen kuub (...) vervuilde grond onder het voormalige Voltterrein en aangrenzende percelen." De SP wil ook weten wat de gevolgen zijn van het saneringsplan voor de drinkwaterkwaliteit, de volksgezondheid en voor de bedrijfsvoering van de overige ondernemingen op Kraaiven en daarbuiten.

De SP-fractie stelt hierover schriftelijke vragen aan het college.

Overigens beschreef Ronald Peeters in 1993 een zeer lezenswaardig artikel over dit gebied, dat al sinds het eind van de laatste ijstijd (12.000 jaar geleden) in gebruik is geweest voor bedrijvigheid, zo blijkt uit archeologische opgravingen. Gelukkig was deze 'bodemverontreiniging' niet giftig voor de omgeving en mensen. Dit artikel, oorspronkelijk geplaatst in het tijdschrift 'Tilburg Magazine' is hier te lezen.

Share

Bewoners en de gemeente Tilburg hebben lange tijd gediscussieerd over verbreding van de Burgemeester Bechtweg. Daar is nu een einde aan gekomen omdat de Raad van State een bezwaar van een omwonende heeft verworpen. Het is de bedoeling de Tilburgse weg van twee naar vier rijstroken uit te breiden. Het werk zal nog in juni beginnen. De bezwaarmaker voerde voor de Raad van State aan dat onderzoeken ten aanzien van onder meer  verkeerslawaai en veiligheid voor de fundering van zijn woning niet voldoende zijn. Ook vreesde hij overlast door bouwwerkzaamheden. De Raad van State concludeerde dat het bezwaar te laat was ingediend en heeft het afgewezen.

Share

1

In een uiterst ingewikkeld geformuleerd artikel vindt de gemeente, en daarin gaat de Raad van State ook in mee, dat een boom, een gebruiksartikel is, dat wel even vervangen kan worden.

Voor de liefhebbers van onduidelijk en archaisch nederlands, het volgende complete artikel wat de instemming krijgt van de Raad van State:

De Vijfsprong is onderdeel van het door de gemeenteraad van Tilburg bij besluit van 8 december 1986 aangewezen beschermd stadsgezicht "Nieuwlandstraat/Oude Markt e.o.". In de aan dit besluit ten grondslag liggende redengevende omschrijving en de bijbehorende tekening zijn met name de bebouwing en de bebouwingsstructuur in het aangewezen gebied beschermwaardig geacht.

Naar het college ter zitting heeft gesteld, worden, als gevolg van het kappen van de Zilveresdoorn, de gevels van de aan De Vijfsprong gelegen monumentale bebouwing beter zichtbaar. Verder zal het vervangen van de bestrating en de lichtmast er volgens het college toe bijdragen dat een zo uniform mogelijk gebruik van materialen in de binnenstad ontstaat.

Gelet hierop, geeft het in hoger beroep aangevoerde, zelfs indien wordt aangenomen dat de Zilveresdoorn, de bestrating van De Vijfsprong, het Hiroshima-monument, de Ginkoboom en de lichtmast tot het beschermd stadsgezicht behoren, geen grond voor het oordeel dat op voorhand moet worden aangenomen dat de aangevallen uitspraak in de bodemprocedure niet in stand zal blijven, althans uiteindelijk zal blijken dat de monumentenvergunning niet had mogen worden verleend.

Nu voorts niet is gebleken dat het vervangen van de bestrating, het verplaatsen van de bestaande lichtmast en het plaatsen van een nieuwe lichtmast niet ongedaan kunnen worden gemaakt, indien dat wel gebeurt, geeft hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd geen grond voor het oordeel dat een onomkeerbare situatie zal ontstaan, indien daarmee niet wordt gewacht tot de Afdeling uitspraak heeft gedaan op het hoger beroep.

Volledige uitspraak van de Raad van State

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen