Spring naar inhoud

Op donderdag 16 februari 2017 publiceerde het Centraal Planbureau (CPB), in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017, een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma's: 'Keuzes in Kaart 2018-2021'. Het CPB berekende daarin de gevolgen en kosten als een partij in haar eentje aan de macht zou komen en daardoor alle plannen de komende vier jaar zou kunnen uitvoeren.

Elf politieke partijen waaronder VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, DENK, VNL en de Vrijzinnige Partij hebben de afgelopen maanden hun verkiezings- programma door het CPB laten doorrekenen. Niet alle partijen zien het  het belang van zo'n doorrekening. Onder andere PVV, Partij voor de Dieren en 50Plus lieten hun verkiezingsprogramma's niet doorrekenen. ...lees verder "“Er valt echt wat te kiezen”"

Share

Sinds 25 oktober 2009 publiceert de Tilburger Peter van den Besselaar dagelijks een foto van en over Tilburg op zijn website Tilburg Daily Photo

pvdb-wilders-a4-is-geen-onschuldig-program

De Universiteit heeft 2.000 medewerkers en het overgrote deel daarvan is niet heel zichtbaar. Arabist Jan Jaap de Ruiter is geprofileerd. Iemand met een mening. In zijn onderzoek staan de islam en het Arabisch centraal. Afgelopen week publiceerde De Ruiter een waarschuwend artikel over het PVV programma. Waar veel partijen uitgebreide verkiezingsprogramma's publiceren - en daarmee laten zien veel en hard na te denken over onze toekomst - daar doet de PVV het met 11 punten op een A4. Sommige van die punten zijn simpelweg twee woorden: halvering motorrijtuigenbelasting. Het blijft onduidelijk hoelang hierover is nagedacht. Het programma heeft al voor veel commotie gezorgd. Jan Jaap de Ruiter: "Het A4 tje is geen onschuldig schrijfseltje. Het past in een wereldwijde beweging  die zich senang voelt in de democratie  om, mochten de omstandigheden daartoe de gelegenheid geven, diezelfde democratie om zeep te helpen."

Share

stemmen tellen 1De voorlopige uitslag van de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees parlement in Tilburg is bekend. De opkomst in daalde met 9,5 procent ten opzichte van vijf jaar geleden. slechts 28,8 procent van de Tilburgse stemgerechtigden wist de weg naar het stemhokje te vinden.

D66 werd de grootste in Tilburg met 20 procent van de stemmen. Gevolgd door de PVV met 14 procent van de stemmen. Het CDA 12,8 procent, de SP 12,7 procent, de VVD 11 procent, GroenLinks 9,6 procent, de PvdA 8,7 procent en de Christen Unie - SGP kreeg 1,1 procent van de stemmen. ...lees verder "Uitslag Europese verkiezingen"

Share

stemmen tellen 2In Tilburg is waarschijnlijk D66 de grootste partij geworden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement die donderdag 22 mei werden gehouden. Dit blijkt althans uit de steekproef van GeenStijl onder 8403 Tilburgse kiezers.

Volgens de steekproef heeft D66 20,6 procent van de stemmen binnengehaald. De PVV werd met 13,6 procent de tweede partij, met slechts een kleine voorsprong op de SP (13,2 procent). Dit werd gevolgd door GroenLinks (11,4 procent), CDA (10,9 procent), PvdA (9,1 procent), VVD (9 procent) en de Partij voor de Dieren (4,3 procent).

De uitslag van de steekproef van GeenStijl per gemeente staat hier.

Ook Tilburgers.nl ging gisteren op onderzoek uit bij een van de drukbezochtste stembureau's in Tilburg bij wijkcentrum "In De Boomtak". Hier was de uitslag redelijk gelijk met wat GeenStijl al aan cijfers presenteerde voor Tilburg. ...lees verder "D66 de grootste partij bij de verkiezingen voor het Europees Parlement"

Share

Woensdag 22 mei 2014 zijn de Europese Verkiezingen. Brabander Lambert van Nistelrooij (CDA) (Nuland 1953) zit al sinds 2004 in het Europees Parlement en is woordvoerder voor  de regio Noord-Brabant en Zeeland en tevens het aanspreekpunt voor Tilburg. Tijd voor een gesprek.

Lambert van Nisterlrooij in de CDA-verkiezingswinkel Juliana van Stolbergstraat.
Lambert van Nisterlrooij in de CDA-verkiezingswinkel Juliana van Stolbergstraat.

Hoe ben je in de politiek gerold? Lambert lacht. "Leuk verhaal is dat. Ik deed veel aan sport, handbal en atletiek en was actief in een commissie om een nieuw veld te realiseren. Ik viel blijkbaar op en de KVP (één van de drie partijen die nu het CDA vormen. Red.) vroeg me destijds om op de kieslijst te staan, vooral ook omdat ze op zoek waren naar jongeren. Zodoende kwam ik, als 24 jarige in 1977 in de gemeenteraad. En dat werk bleek extra leuk. Ik ben afgestudeerd als planoloog in Nijmegen en kon meteen mijn kennis in de praktijk brengen bij bestemmingsplannen.  Zo kon ik wat boerderijen redden die op nominatie stonden om gesloopt te worden. ...lees verder "Lambert van Nistelrooij: “Tilburg is een goed voorbeeld voor de EU”"

Share

2

columnNog nooit waren de Nederlandse kiezers zo lam. In mijn ogen tenminste.

En de politieke partijen blijven zich maar afvragen hoe dat toch komt. Heel even leek het erop of de Nederlanders, net als andere Europese burgers, in actie durfden te komen tegen het regeringsbeleid. Helaas, slechts een paar boze mensen stonden op tegen de bezuinigingen in de zorg, de hoge accijns en andere belastingen, de hoge werkloosheid en de almaar groeiende kloof tussen arm en rijk of de oneerlijke concurrentie vanuit het Oostblok.
stemmen3
Maar, lamlendigheid en gelatenheid blijven heersen in ons land. ‘We’ blijven liever thuis en bezien de werkelijkheid van alledag voor de buis.

Zolang we onze onvrede nog ongecensureerd kunnen twitteren en facebooken is er niets aan de hand.

Stemmen? Op wie dan?

Volgens ons alwetende kabinet niet op de PVV of daaraan gelieerde stromingen.

Fijn, zo’n oproep. Vooral ook omdat de Haagse lieden uitleggen waarom je dat niet moet doen. In de aangedragen argumenten zullen veel kiezers juist die punten herkennen waarom ze nu ineens wel op de PVV zullen gaan stemmen. ...lees verder "Stembusgang"

Share

Twee mensen, vier paspoorten

Voor de Tweede Kamerverkiezingen, die 12 september in Nederland werden gehouden, stond Eelco Keij als nummer 25 op de lijst van D66 en wel met een bijzondere missie: hij maakt zich sterk voor mensen met een dubbele nationaliteit, mensen die naast het Nederlands paspoort ook een paspoort van een ander land hebben. We hebben bij zijn ouderlijk huis in Berkel-Enschot afgesproken voor een interview.

Eelco is geboren in Tilburg en getogen in Berkel-Enschot als jongste in een gezin van vier kinderen. Na zijn eindexamen bij 2College Cobbenhagen heeft hij rechten en Spaans gestudeerd in Nijmegen en daarna nog een jaar in Spanje en een jaar in Polen.Vervolgens liep hij stage bij de Europese Commissie, waarna hij aan de slag ging voor Bert Koenders, destijds in 2003 Kamerlid voor de PvdA. Hierna werkte hij als lobbyist tussen de Tweede Kamer en non-profit organisaties als het Rode Kruis. Eelco: "Met lobbywerk is het altijd geven en nemen en als je 60% bereikt van wat je had willen bereiken moet je tevreden zijn, zo werkt dat."

In 2006, toen hij zijn vrouw leerde kennen, besloot Eelco alles in Nederland achter te laten en in New York te gaan wonen en in 2011 kreeg hij de Amerikaanse nationaliteit, terwijl hij zijn Nederlandse paspoort mocht houden. "Kijk, vier paspoorten" hij laat de boekjes trots zien, "mijn zoontje heeft er ook twee." Dankzij zijn uitgebreide buitenland-ervaring kon Eelco meteen aan de slag bij de Verenigde Naties (VN) in New York, waar hij zich bezig ging houden met fondsenwerving en het relatiebeheer met landen die donateur zijn van de VN. Na een half jaar kwam Eelco in de staf van Ad Melkert, die in januari 2006 de tweede man werd bij de UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. (Wikipedia) Eelco: "Zowel Bert Koenders als Ad Melkert zijn bijzonder intelligente mensen, een uitdaging om daarvoor te werken."

Eelco vervolgt: "Ik heb nu dus twee nationaliteiten, Amerikaans en Nederlands. Anderhalf jaar geleden ontdekte ik dat maar weinig Nederlanders dit mogen. De hoofdregel is, dat je je Nederlandse nationaliteit verliest als je een andere nationaliteit aanneemt. Daar zijn enkele uitzonderingen op en de belangrijkste daarvan is een huwelijk met iemand van die nationaliteit die jij ook later aanneemt, zoals in mijn geval dus." Naar schatting wonen er tussen de 600.000 en 1.200.000 Nederlanders in het buitenland, maar het exacte aantal is niet bekend. Eelco: "In ieder geval wonen er 500.000 kiesgerechtigde Nederlanders in het buitenland, toch goed voor zes tot acht Kamerzetels.

"In maart 2011 kwam me te oren dat er een wetsvoorstel bij het kabinet lag dat het houden van twee paspoorten moest beperken. Dit voorstel kwam eigenlijk uit de koker van de PVV en had vooral als doel om Turken en Marokkanen hun oorspronkelijke nationaliteit af te kunnen pakken op het moment dat zij Nederlander werden. Nu zijn er in de wereld nog 19 landen waar het bij de wet onmogelijk is om de nationaliteit op te geven en één daarvan is Marokko. In Turkije kan het wel, maar is het erg ingewikkeld en moet dat worden afgekocht. Het wetsvoorstel was dus eigenlijk bedoeld voor buitenlanders in Nederland en bovendien grotendeels symbolisch, want juist Marokkanen kónden er helemaal niet door geraakt worden. Je kunt je afvragen welk probleem je er mee oplost, want mensen gaan niet beter integreren doordat je hun nationaliteit afneemt."

"Ik ben lid van Worldconnectors, een vereniging van Nederlanders die in het buitenland wonen en regelmatig bijeenkomsten organiseren met debatten over internationale vraagstukken. Mij werd vorig jaar gevraagd om een debat te organiseren in New York en ik had eigenlijk geen idee waarover het zou moeten gaan. Door het aankomende wetsvoorstel over dubbele paspoorten in Nederland kreeg ik het idee om dat onderwerp dan maar op de agenda te zetten. Het debat werd gehouden op 18 oktober vorig jaar en het onderwerp bleek een doos van Pandora te zijn! Boris Dittrich (voormalig politiek leider en Tweede Kamerlid voor D66) was dagvoorzitter en een advocaat in Amsterdam, gespecialiseerd in nationaliteitenrecht, kwam overgevlogen om mensen te informeren over het wetsvoorstel. De zaal was afgeladen vol. Zelfs mensen die normaal gesproken nauwelijks naar Nederlandse bijeenkomsten kwamen, kwamen dit keer ook kijken. Het bleek voor heel veel mensen te spelen. En ook het NRC en de Wereldomroep besteedden er aandacht aan."

"Deze enorme belangstelling was de aanleiding om een petitie online te zetten op de daarvoor opgerichte website Nederlanderblijven.nl en handtekeningen te verzamelen tegen het wetsvoorstel. We willen bereiken dat de hoofdregel wordt afgeschaft en dat je altijd je Nederlandse paspoort mag houden. Na één week waren het er 1.000, toen 2.000... het liep storm en binnen de korste keren had ik 5.000 handtekeningen van Nederlanders uit de hele wereld en overal kwamen de reacties vandaan, vaak ook met hele persoonlijke en bijzondere verhalen. En van mensen van alle leeftijden en achtergronden, zelfs CEO's van grote bedrijven als Shell en Unilever en ook in het buitenland wonende VVD-ers tekenden, tegen het standpunt van hun eigen partij in. En ineens dook alle pers er op. Dus toen D66 een landelijk congres hield, heb ik alle 5.000 handtekeningen uitgeprint, meegenomen en aan de landelijk voorzitter aangeboden. Daarmee omarmde D66 als eerste partij dit onderwerp. Inmiddels zijn er al ruim 25.000 handtekeningen binnen.

"Uiteindelijk werd de vrijdag vóórdat het Catshuisoverleg begon, het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd voor behandeling, maar daarvan is het nooit gekomen, want enkele weken later viel de regering. Het wetsvoorstel moest dienen als 'wisselgeld' om de PVV tevreden te houden en van Joram van Klaveren, toen Kamerlid voor de PVV, was het een symbolische wet om 'Henk en Ingrid' tevreden te houden.Het stomme is dat de PVV best wist dat dit wetsvoorstel eigenlijk geen nut had voor hun doelgroepen en alleen Nederlanders in het buitenland zou treffen, maar ze wilden toch doorzetten."

Heb je enig idee hoeveel mensen in Tilburg twee paspoorten hebben? Of hoeveel Tilburgers in het buitenland wonen met twee nationaliteiten? Eelco: "Ik ben daar wel benieuwd naar, want volgens mij wordt dat niet bijgehouden. Ik wil graag een keer iets goeds, iets positiefs organiseren in Tilburg voor en met mensen met een dubbele nationaliteit. Maar dit zit nog echt in de idee-fase en ik ben op zoek naar mensen die mee willen brainstormen.

Hierover zal ik onder andere contact met wethouder Berend de Vries zoeken, die ook van D66 is. Het zou goed zijn als die groep meer bekendheid krijgt op een positieve manier en de economische meerwaarde van ook deze Tilburgers gewoon onderkend wordt."

Share

1

Het is ons wel duidelijk. We zijn er klaar mee! Want naast onze bekendheid als zelfbenoemde columnisten, onze status als rockhelden, ons kinderboekenavontuur en onze politieke partij moet het roer om!

 

Deze bovenstaande wapenfeiten zijn slechts een greep uit onze lange lijst van successen. En wat blijkt? Het heeft niet gewerkt! Nou, dan maar met de botte bijl: we richten een meldpunt op. Ja, een meldpunt, dat lezen jullie goed lcd-beeldscherm kindertjes!

Wie niet horen wil, moet maar voelen! Het is namelijk de trend om een meldpunt op te richten tegenwoordig. En aangezien wij ons niet gaan toespitsen op 1 doelgroep en er niet op uit zijn 1 bevolkingsgroep in het bijzonder te demoniseren, gooien we ze op 1 hoop. We scheren ze over 1 kam: Het Meldpunt Anders Denkenden.

Stel je voor: pedoseksuelen op één hoop met geestelijken die hun handen niet thuis kunnen houden. Zet vervolgens niets vermoedend een marathonuitzending Sinterklaasjournaal in combinatie met Sesamstraat aan en meld ze aan bij ons meldpunt.

We vragen Diewertje Blok dit te presenteren met gastoptredens van Mies Bouman en Natasja Froger als ultieme tranentrekker.

Ons meldpunt is simpel: wij zetten aan, u klaagt en, wanneer de politie er niets aan doet, zetten wij dan een knokploegje op om de problemen op te lossen. “ Simple as NSDAP!”

Om te beginnen met een plaag die al sinds de eind jaren ´40 ons land terroriseert; de Polen!

Ja, inderdaad! Want het klimaat is in Nederland inmiddels dusdanig, dat wij niet schromen ons op deze manier uit te laten over een volk waar wij mede onze vrijheid aan te danken hebben. Eind 1944 moeten verschrikkelijke maanden voor menig PVV´er zijn geweest. Niet omdat Brabant bevrijd werd, maar omdat toen de inval van de Polen begon!

En ach, als zelfs onze minister president keer op keer bewijst niet de ballen heeft om hier afstand van te nemen, dan is het blijkbaar gemeengoed je op deze manier te uiten!

Want ben eerlijk, we leven toch in een hel?

Wij kochten onlangs een keuken en vonden het wat prijzig om deze door Leen Loodgieter te laten installeren. Pawel de Pool daarentegen was veel goedkoper en geen gezeik met BTW en zo.. Geweldig!

Over het installeren zijn we zeer tevreden, alleen zoop die gast wel heel veel. We zeiden dat hij wel een flesje bier uit de berging kon pakken als hij dat wilde, maar een krat per dag vinden wij wel veel van het goede. Want drinken, dat doet de gemiddelde Nederlandse bouwvakker natuurlijk niet.

Over drinken gesproken, we gaan ons natuurlijk onderdompelen in het carnavalsgedruis, maar we houden het netjes. We zullen niet drinken, want stel je voor… Voor je het weet hebben we een klacht aan onze broek! We gaan die site ook maar eens bezoeken!

Tot over twee weken!

Share

Daar stond hij dan. Eindelijk kregen ze hem voor de camera. Hij moest wel, wat zijn rijzende ster is tanende.

Op de voor hem zo kenmerkende manier werden we gewaarschuwd. Nee, deze keer niet voor de Islam of voor de door hem zo verfoeide PVDA, maar voor het gevaar dat de SP heet.

De Partij voor de Arabieren is niet meer zijn pispaal, nu is het de Socialistische Partij.

Van die twee letters is het vast ook makkelijk een verbastering te maken.

Daar waar eenieder een hekel heeft aan mensen die over de rug van andere beter worden, lijkt deze techniek hem geen windeieren te leggen.

Tenminste, dat heeft tot nu toe voor hem gewerkt.

In de luwte likken CDA en PvdA hun wonden. Zij hebben zelfs een landelijke bijeenkomst nodig om hun strategie te bepalen!

En in die laatste zin zit de exacte reden waarom CDA en PvdA wegzakken en waarom de SP nu en de PVV in het verleden grote successen boek(t)en.

Simpelweg omdat er duidelijkheid heerst rondom de gedachtegoed van een partij, hoe verwerpelijk dat in sommige gevallen dan ook is.

Als je stemt, weet je waarvoor, of in dit geval waar tegen je stemt.

De CDA en PvdA worstelen zo met hun identiteit, dat je stem in vergelijking met het moment dat je 'm daadwerkelijk uitbracht, een compleet andere waarde vertegenwoordigt. Volgens ons zijn politieke denkbeelden niet inwisselbaar, wel bij te schaven of desnoods enigszins te sturen, maar nimmer te verkwanselen.

Wij zien u ook al denken; hebben ze het nu al weer over politiek en hun afkeer tegen de PPV en zijn leider??
JA!! Wij hebben een podium en maken daar gebruik van, niets maakt ons prachtige land in zo´n sneltreinvaart kapot als deze verschrikkelijke man!

Maar we willen de SP wel waarschuwen voor hun succes. Wanneer je in the winning mood bent en onverwacht hard groeit, ontstaan er fricties. Dat leert ons het verleden tenminste. Het narcistische gekrakeel van de LPF, het hufterige gedrag van menig PVV lid. We zijn dat niet vergeten.

Daarom is het niet verwonderlijk dat juist nu de verhalen over irritaties en opgestapte SP-ers in het nieuws komen. Tegelijk is het geruststellend. De interne strubbelingen gaan niet over volgezeken brievenbussen, fraude, beledigende en discriminerende mailtjes of vermeende pornowebsites. Waarmee nog maar bevestigd wordt wie de werkelijke wolf in schaapskleren is.

Emile Roemer is de eerste die de heer Wilders uit de tent heeft gelokt. Hij heeft hem gepakt daar waar het pijn doet. Hij verdient het alleen daarom al de grootste te zijn. Met het wedstrijdje verpissen is hij aan het winnen.

Gelukkig is de fractievoorzitter Trots, hier in Tilburg, een voorbeeld van iemand waar we niet bang voor hoeven zijn, daar zorgt Veerle Slegers wel voor. Toch Veerle?

Wij vinden hem namelijk wel een naar mannetje. Vergelijkbaar met een papiersneetje. Je hebt er last van, maar je hoeft het niet te laten behandelen. Tenzij het gaat zweren, Veerle, jij laat het niet zweren he??

Met de SP zal het daarom wel goed komen. Onze zegen hebben ze, alleen onze stem niet!

Share

7

Je kon er natuurlijk je klok op gelijk zetten. Na een periode van betrekkelijke rust, zaten we weer om een PVV schandaaltje verlegen.

De 4 mei herdenking werd al “opgesierd” door een publiekelijke woordenwisseling tussen PVV en PvdA, in het bijzonder mevrouw Mei Li Vos. Zij insinueerde dat PVV-ers beter weg konden blijven om hun in haar ogen dubieuze ideologie.

Wij riepen vorige week en roepen overigens nog op tot verbroedering, rust en acceptatie.

Wij hebben dus deze woordenwisseling naast ons neergelegd. 4 mei is nu eenmaal een te beladen moment om op een goedkope manier politiek te bedrijven. Zowel de PVV als de PvdA moeten zich hier gewoon niet aan wagen.

Zoals u, onze lezers, wellicht weten is Broedertwist redelijk politiek neutraal. Dat wil zeggen, wij wensen geen politieke kleur te bekennen. Waar wij wel een Broedertwist dood aan hebben is aan hypocrisie en politiek opportunisme!

Daarom is het niet opmerkelijk te noemen dat het juist de PVV is die zich wederom schuldig maakt aan bovenstaande feiten.

Na de avontuurtjes van Borreltje Brinkman, Sexy Sharpe, Handy Hernandez, Goochelaar van Bemmel, Linke Lucassen, de stuitende term “kopvoddentax” en het deportatie-idee over Tuigdorpen hebben we weer een nieuwe rel.

Want is het niet hypocriet om deel te nemen aan een 4 mei herdenking, terwijl je in jouw PVV vleugel van de Tweede Kamer zogenaamde Prinsenvlaggen hebt hangen? Voor uw herinnering: de Prinsenvlag werd in de jaren '30 ingelijfd door de NSB en staat sinds deze tijd symbool voor extreem rechts en extreem nationalisme.

Om de hypocrisie nog wat kracht bij te zetten, citeren we Borreltje Brinkman nog maar even: ''Iedere verwijzing naar de NSB of Hitler zien wij als oproep tot politieke moord op onze leider Geert Wilders'', aldus Brinkman.

Dus, Borreltje een verwijzing vanuit uw partij zou dan suïcidaliteit impliceren? Volgen wij u zo goed?

Is dit ook direct vrijpleiten voor verwijzingen? Deze zijn immers makkelijk te maken.

Neem nu de hele kwestie over de zogenaamde “Kopvoddentax”. Kop= verwijzing naar het hoofd van een dier, Vodden= oude stukken textiel.

Als we er nu zo over nadenken is het eigenlijk heel dom van de PVV, je zou hoofddoekjes ook juist kunnen verplichten; herken je ze meteen!

Voor de niet moslims onder ons stempelen ze gewoon een aantekening in het paspoort en deporteren maar als zich niet aan de regels houden.

Wel vreemd dat dan juist de PVV tegen één Europa is. Hitler was dat immers niet. Één Europa met Duitsland als grote leider. De rest moet maar gewoon volgen. U voelt de vergelijking alweer aankomen?

Democratie is binnen de partij niet te vinden en de manier van publiek optreden van de partij heeft aardige gelijkenissen met propaganda.

Kunnen wij volgend jaar vlaggen met hakenkruizen verwachten ter herinnering aan “het heiligste symbool in het Hindoeïsme”? Geert Wilders, hij die pleit voor zwaardere straffen en vrijheid van meningsuiting. Hij die roept dat er meer respect moet zijn voor ordehandhavers. Zwijgt zelfs in het Arabisch in de rechtszaal wanneer hijzelf terecht staat en laat zich vertegenwoordigen door een man die te pas en te onpas de rechters bespot en wraakt. Zou deze man Wilders ook verdedigen als Wilders dezelfde opmerkingen over Thora zou maken?

Wanneer is Nederland eindelijk uitgekeken op het politiek hooliganisme dat wordt bedreven door de PVV?

Share

2

John Kuijt: "Wij staan achter het CDA!"

Daags nadat leden van het CDA een actie begonnen middels een petitie onder de titel "Wij staan voor onze grondrechten" hebben andere leden uit dezelfde partij een tegenactie gestart, eveneens middels een petitie, onder de naam "Wij staan achter het CDA". Deze laatste groep is gestart door Rotterdammer John Kuijt en spreekt zich uit: "Wij staan daarom achter de handelswijze van de CDA Tweede Kamerfractie en de onderhandelaars en wachten vol belangstelling het conceptregeerakkoord af!"

Navraag bij CDA Tilburg leert, dat CDA-leden "de nodige problemen hebben met de PVV, zowel ideologisch als wat betreft de partijstructuur, waar het aan de nodige interne democratie ontbreekt." Maar vooralsnog overheerst het vertrouwen in de onderhandelaars van CDA-huize: Verhagen, Klink en De Jager en gaat de afdeling er vanuit dat zij met een akkoord komen waar de CDA-achterban tevreden mee kan zijn.

Tilburgs steunfractielid David Hoffenkamp: "Het is natuurlijk wel een goede zaak dat er ruimte is voor discussie, zoals hoort bij een democratische partij, maar het lijkt mij niet wijs om ons nu middels petities met de ontwikkelingen te bemoeien. Ik ga er vanuit dat er geen enkele sprake zal zijn van scheuringen of splitsingen binnen het CDA omdat ik er het volste vertrouwen in heb dat de onderhandelaars met een akkoord zullen komen waar alle CDA'ers content mee zijn."

Share

2

CDA-leden vragen om ondersteuning Manifest.

Nu de Haagse formatiegesprekken achter gesloten deuren nog steeds gaande zijn en niemand een idee heeft waar dit toe zal leiden, maken diverse CDA-leden zich zorgen over de koers van hun partij. Veel van hen zien een samenwerking of 'gedoogconstructie' zoals nu in de maak, niet zitten en vragen zich af of hun beginselen nog wel veilig zijn.

Een groep van 44 CDA-leden is hierom bij elkaar gaan zitten en heeft een manifest opgesteld, met de titel: "Wij staan voor onze grondrechten". In dit manifest nemen de CDA-leden nadrukkelijk stelling tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders. Het Manifest staat online en is te vinden op www.wijstaanvooronzegrondrechten.org. Het Manifest is in de eerste plaats bedoeld voor CDA-leden, maar reacties en steun van anderen worden ook erg gewaardeerd. De groep hoopt dat veel CDA-leden het Manifest zullen ondertekenen.

Uit navraag bij de Tilburgse afdeling van het CDA blijkt echter, dat de afdeling het manifest niet zal steunen. Steunfractielid David Hoffenkamp: "Het CDA Tilburg wil een eventueel minderheidskabinet graag op inhoudelijke punten beoordelen, zoals het CDA landelijk ook doet. Wij zullen onze leden niet oproepen dit manifest te ondertekenen. Echter staat het elk lid natuurlijk vrij dit wel te doen, maar wij zullen hier als afdeling geen steun aan verlenen."

Dat CDA-leden zich daar niks van aantrekken wordt inmiddels duidelijk; vandaag tegen 17.00 uur meldt de website 'Wij staan voor onze grondrechten': "Laatste update: 333 betrokken CDA-leden hebben ondertekend. Door de overweldigende reacties lopen we achter bij het bijwerken." Onder de ondertekenaars zijn opmerkelijk veel (oud-)bestuurleden en (oud-)politici, maar eveneens geestelijken en hoogleraren. De volledige lijst van ondertekenaars is hier te bekijken.

Share

De PvdA heeft in de gemeente Tilburg met 21 procent de meeste stemmen voor de nieuwe Tweede Kamer getrokken. De partij blijft daarmee de VVD nipt voor,  die twintig procent scoorde. De PvdA verloor in vergelijking met de landelijke verkiezingen in 2006 twee procent. De liberalen gingen zes procent vooruit. De opkomst in de gemeente Tilburg was 67,5 procent, er waren 156.004 stemgerechtigden. Vier jaar geleden gingen meer Tilburgers stemmen: 72,98 procent.
Op de derde plaats komt de PVV met 16 procent, een winst van 10. De SP is flink gekelderd, van 24 naar 13 procent. De grootste klap kreeg het CDA, die terugviel van 26 naar maar liefst 11 procent. D66 mag zich verheugen in een stijgende belangstelling, van 2 naar 9 procent. Drie partijen scoorden 1 procent, te weten de ChristenUnie, Partij voor de Dieren en TON. De ChristenUnie is daarmee gelijk gebleven in vergelijking met 2006, de Partij voor de Dieren ging 1 procent terug.

Tilburg Opkomst: 67,7%                 
         %'10  %'06  %'10-'06 
 CDA       10,9  24,9  -14,0  
 PvdA      20,5  21,5   -1,0  
 SP       13,0  22,8   -9,8  
 VVD       19,7  13,0   6,7  
 PVV       16,1  5,7   10,4  
 GRLINKS     7,7  5,1   2,6  
 ChrUnie     0,7  1,1   -0,4  
 D66       8,6  2,3   6,3  
 PvdD       1,3  1,5   -0,2  
 SGP       0,1  0,1   0,0   
 TON       0,8   -   0,8 
Share

1

In Cul de Sac kijkt een handvol mensen naar de eerste uitslagen.

Het is vroeg, even na negen uur 's avonds, als we op de landelijke verkiezingsavond het café Cul de Sac binnengaan.  'Politiek en popcorn'  is het thema en inderdaad, de popcorn staat keurig klaar op de tafels. Het is nog rustig, een handjevol mensen kijkt naar zwartwit-beelden op een groot scherm. Kleur was de bedoeling, maar het mag de sfeer niet drukken. Mensen liggen op de grond, voor deze gelegenheid zijn er zitkussen op de trappen naar de zitkuil gelegd. Prognoses worden sceptisch ontvangen, niemand schijnt zich echt te interesseren voor de interviews tussendoor. Prognoses? VVD en PvdA allebei 31 zetels, CDA en PVV 21. Maurice de Hondt schat PvdA hoger en CDA lager in. Het bericht sijpelt door dat de defecte waterleiding van Tilburg hersteld zou zijn. Hier is in ieder geval weer water. Opluchting.

De pet gaat rond voor bittergarnituur in Cul de Sac

Een tweede beeldscherm is wel in kleur, merken ze nu. Maar beeld en geluid lopen niet gelijk op, uitslagen zijn even niet te volgen. Eigenaar Jan en een medewerker van het café zijn druk doende met herstel. De meeste mensen zitten buiten. Uitslag voor links valt wat tegen, wellicht vandaar. Het overgrote deel van de bezoekers van dit café is redelijk links. Blij met die  'prognose-nul'  voor Trots. Opmerking aan de bar:   "Heb je dat videoclipje gezien van die partij? Te schandalig voor woorden, het leek wel een uitzending van Koefnoen."
Het is tegen elven als duidelijk is dat het CDA een historische nederlaag zal lijden. Het wordt even stil als Jan Peter Balkenende op het scherm verschijnt. Spanning, wat gaat-ie zeggen? Hiij noemt de nederlaag een klap, neemt de verantwoordelijkheid voor het debacle op zich kondigt aan het partijleiderschap neer te leggen. Een gejuich gaat op in de Cul. We zijn met allen stil als het nieuws van de PVV-winst doorkomt. Ongelooflijk! Iemand zegt een bijeenkomst van die partij bezocht te hebben, puur uit nieuwsgierigheid, maar is met rillingen in zijn lijf tijdens de pauze vertrokken. Nee, de winst van Wilders wordt zeker niet gewaardeerd. Dan de kersverse PvdA-leider Job Cohen. De speech van hem wordt in alle rust ontvangen. Bewondering is van gezichten af te lezen.
Half twaalf is het al en nog maar weinig uitslagen. Wel veel geblaat, maar weinig wol. In het buitenland is Wilders erg popi, al wordt hij verward met Rutte van de VVD. Er wordt om gelachen. Niet alleen daarom ook om het vertrek van Balkenende. Hilariteit over stembureaus waar stembiljetten op waren. Natuurlijk wordt er getwitterd en worden telefoons en applicaties besproken en vergeleken. Aandacht is er voor fractieleider Femke Halsema van GroenLinks. Geen wonder. PvdA, D66, SP en GroenLinks zijn populair in de Cul. Middernacht, een uitslagenstroom blijft uit. Ook in Tilburg. Handmatig tellen blijkt een ambacht. Het traditionele einddebat tussen lijsttrekkers op de televisie lijkt door de vertraging niet door te gaan. Hier wordt met de pet rondgegaan, dat wil zeggen met een blik van een stoffer en blik. Reden is de aanschaf van bittergarnituur. Voor de hele kroeg. Solidariteit in de praktijk, er heerst een fijne kroegstemming. Uitslag van Amsterdam! Daar is de PvdA veruit de grootste en wint: van 31 naar 35 procent.
Het is na middernacht als de stemming een zeer onplezierige wending krijgt. We horen het relaas van iemand die PVV heeft gestemd omdat hij een keer door een Marokkaan is aangevallen. Een andere bezoekster heeft GroenLinks gestemd, maar vindt de PVV een democratische partij en zeker geen gevaar voor de democratie. Iemand maakt een vergelijking met de PVV en de NSDAP van de jaren '30 van de vorige eeuw, de partij van Adolf Hitler destijds, maar dat zegt haar niks, "Ik zal misschien wel naief zijn", zegt ze nog, "maar mijn halve familie gelooft in Wilders, dus zal hij wel goed zijn."

Cul de Sac moge misschien een 'linkse signatuur' hebben, haar cliëntèle heeft dat niet per sé.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen