Spring naar inhoud

Gastbijdrage van Toine van Corven

HALLO!!!?

Beste (arme) bevriende en zeer gerespecteerde PvdA-ers in mijn omgeving. Hoe is dit mogelijk?!

Gebrek aan zelfkennis bij de heren? Dit onderstreept wel weer de breed afgestrafte regenteske carrière-mentaliteit. Om je diep voor te schamen.

Beste PvdA, neem direct een voorbeeld aan GroenLinks dat ruim baan maakt voor talent en jong elan. Formuleer een heldere visie gebaseerd op humanistische waarden. Neem afstand van (financiële steun voor) vrijheid van een al lang achterhaalde godsdienst. Moderniseer!

Met de mond blijven belijden dat je opkomt voor de zwakken? Trapt niemand meer in na het spoor van vernieling dat Jetta Klijnsma heeft getrokken. Investeer in krachtige mensen. Faciliteer succes. Bied de zwakkeren een serieus vangnet in plaats van ze op te jagen en lastig te vallen met onhaalbaar gekwats. Keer terug op jullie schreden, kom met een sprankelend verhaal en er valt een mooie wereld te winnen.

Share

Op donderdag 16 februari 2017 publiceerde het Centraal Planbureau (CPB), in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017, een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma's: 'Keuzes in Kaart 2018-2021'. Het CPB berekende daarin de gevolgen en kosten als een partij in haar eentje aan de macht zou komen en daardoor alle plannen de komende vier jaar zou kunnen uitvoeren.

Elf politieke partijen waaronder VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, DENK, VNL en de Vrijzinnige Partij hebben de afgelopen maanden hun verkiezings- programma door het CPB laten doorrekenen. Niet alle partijen zien het  het belang van zo'n doorrekening. Onder andere PVV, Partij voor de Dieren en 50Plus lieten hun verkiezingsprogramma's niet doorrekenen. ...lees verder "“Er valt echt wat te kiezen”"

Share

1

Vier gemeenten waaronder gemeente Tilburg praten al zeer geruime tijd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over een experiment met de bijstand. Ze willen kijken of zaken als meer vrijheid voor bijverdiensten en minder strenge handhaving leiden tot een grotere uitstroom dan strikte regels en verplichte tegenprestatie.

Een politiek gevoelige kwestie, zeker met een kabinet waar de VVD deel van uitmaakt. De partij is fel tegen meer vrijheid voor mensen in de bijstand. Toch heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) samen met de gemeenten Groningen, Utrecht, Wageningen en Tilburg een experiment weten te smeden dat ook voor de VVD acceptabel is. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die nodig het om te starten ligt op dit moment bij de Raad van State voor advies.

Echter enkele weken geleden lanceerde wethouder Cees Liefting (PvdA) van de gemeente Terneuzen een geheel eigen experiment met de bijstand. ...lees verder "Bijstandexperiment Terneuzen lijkt wettelijk niet toegestaan"

Share

1

tweede-kamer-verkiezingen-2017-logoWoensdag 15 maart 2017 is nog ver weg voor de meesten. Dat Nederland die dag weer naar de stembus mag om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen, is dan ook vooral te merken aan het feit dat landelijk bekende politici door het land beginnen te trekken om potentiële kiezers te ontmoeten. De komende weken en maanden zullen waarschijnlijk nog veel bekende gezichten uit het Haagse in de stad te vinden zijn. De eerste twee 'bekende politici' hebben hun komst inmiddels aangekondigd. ...lees verder "Diederik Samsom (PvdA) in Tilburg en Jesse Klaver (GroenLinks) in Eindhoven"

Share

2

Vertrouwensexperiment politieke speelbal in Den Haag

klijnsma JDe vier steden die samen optrekken in het Vertrouwensexperiment: Tilburg, Utrecht, Groningen en Wageningen, hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan staatssecretaris Jetta Klijnsma. Aanleiding hiervan is, dat het Vertrouwensexperiment nu in Den Haag dreigt te worden doorgeschoven tot na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

In de afgelopen maanden hebben wethouders en ambtenaren van deze vier steden veel overleg gevoerd en hard gewerkt om vóór 20 juni een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) te schrijven, zodat deze nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer op 8 juli kon worden ingediend door staatssecretaris Jetta Klijnsma. Zodoende zou het Vertrouwensexperiment al op 1 januari 2017 kunnen ingaan. ...lees verder "Vertrouwensexperiment politieke speelbal in Den Haag – Wethouders sturen open brief aan Klijnsma"

Share

sportMaandag 13 juli, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, dienen PvdA, D66, LST, VVD, OPA en Groep Van Aarle gezamenlijk een voorstel in, met de bedoeling dat sportverenigingen meer invloed krijgen op het gemeentelijke sportbeleid. Gezien het aantal raadsleden dat deze zes partijen vertegenwoordigt (28 van de 45), is nu al zeker dat dit voorstel zal worden aangenomen. ...lees verder "Tilburgse Sportraad meer invloed op sportbeleid"

Share

gemeenteraad 2015-06-04_20-01-05Donderdagavond 4 juni heeft de gemeenteraad bijna zes uur bijeen gezeten in vergadering om de Perspectiefnota 2016 te behandelen. Zoals gebruikelijk passeren in een dergelijke vergadering tientallen voorstellen (moties en amendementen) de revue, waarvan er meestal veel op het laatste moment worden overgenomen door het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) om vervolgens te worden ingetrokken. Een ingetrokken motie wordt niet in stemming gebracht.

Een opvallende motie die niet werd overgenomen en welke was ingebracht door oppositiepartijen LST, VoorTilburg, VVD, en TVP én door coalitiepartij CDA. ...lees verder "Onderzoek naar efficiëntie van subsidie aan ContourdeTwern"

Share

3

Geld-Euro-bankbiljet-20-euro-stapelMaandag 1 juni heeft de Tilburgse gemeenteraad de aftrap genomen van de jaarlijkse behandeling van de Perspectiefnota, waarin de plannen en wensen voor het komende jaar worden vastgelegd. Zoals eveneens gebruikelijk, wordt deze behandeling uitgesmeerd over twee dagen: maandag en donderdag. Op maandag mag van elke partij de fractievoorzitter zijn of haar Algemene Beschouwing ten beste geven; een verhaal in grote lijnen over wat de partij belangrijk vindt. Andere fractievoorzitters mogen dan direct reageren en in debat gaan met de spreker, wat het schouw- en hoorspel ten goede komt.

Donderdag 4 juni, in de tweede helft van de behandeling, zullen alle partijen wederom met voorstellen (moties en amendementen) komen om de Perspectiefnota voor 2016 aan te passen. De plannen in de Perspectiefnota zullen in november uiteindelijk een plek krijgen in de Begroting voor 2016. ...lees verder "Perspectiefnota 2016 – Waar haalt de raad 10 miljoen vandaan?"

Share

2

05-07-2015-geld-euro-20-eurobiljet-rijk-armDe oppositiepartijen, de fracties van LNS, LST, OPA, PvdA, TVP, Voor Tilburg en VVD hebben via een gezamenlijk persbericht bekend gemaakt dat zij zich zorgen maken over de financiën van de gemeente Tilburg. Deze partijen vinden dat het college met de perspectiefnota 2016 de stad en haar inwoners te weinig perspectief biedt. "Geldpotten raken leeg zonder dat er voldoende concrete resultaten worden geboekt." stellen zij.

“2016 is het jaar waarin zware tijden aanbreken.” Zwaarmoedig start het college de perspectiefnota. Je zou verwachten dat als het zulke zware tijden zijn, in de perspectiefnota een stevig pakket concrete maatregelen is opgenomen waarmee we door zware tijden heen kunnen komen. De fracties van LNS, LST, OPA, PvdA, TVP, Voor Tilburg en VVD constateren teleurgesteld dat dat niet het geval is. ...lees verder "Oppositie uit zorgen over Tilburgse toekomst"

Share

john smidColumnist John Smid heeft een mening. En daar maakt hij geen geheim van. Maandelijks spuwt deze Tilburgse ondernemer zijn gal.

columnEr is weer genoeg gebeurd, de laatste tijd. In elk geval genoeg om een paar dingen nog eens nader te belichten. Want het blijft toch ongehoord, dat sommige voorvallen in dit malle landje gewoon maar kunnen gebeuren…

ABN/AMRO gaat weer naar de beurs…… Er gaan dus aandelen verkocht worden, maar kun je iets verkopen wat niet van jou is? Zalm kan dat wel. Zalm kan alles want hij heeft toentertijd de gulden ook voor tien procent te weinig aan de euro verkocht. Dit polderland bankje is namelijk van ons. Van ons allemaal, want dit bankje kwam een paar jaar geleden op zijn blote knieën om geld smeken en wij hebben dat toen met z’n allen gegeven. Staatssteun dus, maar dat zijn wij. Het ging over miljarden in elk geval, die door belastingverhogingen dus door ons opgebracht werden. ...lees verder "Geen geheim van de Smid: Weekendkranten"

Share

1

EerlijkeBankwijzer_090410_2Vandaag  hebben de fracties van GroenLinks, PvdA en SP het College schriftelijk bevraagd over de houdbaarheid van de ABN AMRO als huisbankier van de gemeente Tilburg. Dit naar aanleiding van het voornemen van deze bank om een zestal bestuurders een flinke loonsverhoging van €100.000 te geven.

Na grote politieke druk besloot de ABN AMRO  top terecht af te zien van deze fikse loonsverhoging. GroenLinks, PvdA en SP vinden echter dat een bank die voornemens was een dergelijke loonsverhoging door te voeren, niet past bij een duurzame en sociale gemeente als Tilburg. ...lees verder "Eerlijke en duurzame huisbankier voor de gemeente?"

Share

Treinen met gevaarlijke stoffen niet meer door TilburgEr is dit weekend hard gewerkt aan herstel van het spoor. Vanaf zondag 8 maart 2015 kunnen er vanaf 7.00 uur in de ochtend weer beperkt treinen gaan rijden op het traject Tilburg en Breda. Het is nog niet duidelijk wanneer het treinverkeer rond Tilburg weer geheel volgens de normale dienstregeling kan gaan rijden. Tussen Tilburg en Breda rijden in beide richtingen twee treinen per uur, die op alle tussengelegen stations stoppen.

Het treinverkeer tussen Tilburg en Breda ligt al sinds vrijdag 6 maart stil op dit traject nadat er een passagierstrein op een goederentrein was gebotst. Uit een van de wagons lekte na de botsing korte tijd het brandbare butadieen, een soort benzine. De giftige stof is inmiddels uit de wagon gepompt. De lege wagon is naar Vlissingen gebracht. De passagierstrein staat nog wel op het spoor. ProRail moet de trein van het spoor afhalen. Bij de treinbotsing in Tilburg raakten acht passagiers lichtgewond, de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.

  ...lees verder "Weer beperkt treinverkeer mogelijk naar Breda"

Share

1

Brabant Kiest logoOp 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Om ervoor te zorgen dat Tilburgers de lokale kandidaten leren kennen is er op woensdag 11 maart een verkiezingsdebat in Café Bolle aan het Piusplein 8.

Vanaf 20.00 uur zullen kandidaten van de PvdA, SP, GroenLinks, VVD, D66 en CDA eerst met elkaar over tal van onderwerpen in debat gaan. In het tweede deel van de avond gaan kandidaten die verkiesbaar zijn voor de Eerste Kamer met elkaar in debat. Op 26 mei kiezen namelijk de vers-gekozen leden van de Provinciale Staten de (nieuwe) leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer controleert de wetten die door de Tweede Kamer worden aangenomen, en kunnen deze ook tegenhouden. ...lees verder "Verkiezingsdebat, 11 maart, Café Bolle"

Share

1

08-19-2013-Jetta-KlijnsmaZaterdag 7 maart 2015 debatteert PvdA staatssecretaris Jetta Klijnsma om 13.00 uur in het Odulphuslyceum aan de Noordhoekring in Tilburg met jongeren en met vertegenwoordigers van de politiek en de sociale partners over de aanpak van de jeugdwerkloosheid en over discriminatie op de arbeidsmarkt in Noord Brabant.

Andere thema’s die aan bod komen zijn de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor jongeren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond en hoe dit probleem aangepakt moet worden. Ook de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is een thema en de vraag hoe het onderwijs in staat is de dynamiek van het bedrijfsleven te volgen. ...lees verder "Staatssecretaris Jetta Klijnsma in debat over jeugdwerkloosheid"

Share

2

schuldenVeel mensen met schulden in Nederland raken steeds verder in de moeilijkheden doordat de Belastingdienst en deurwaarders maandelijks grote bedragen inhouden op loon of uitkering. De schuldproblematiek stijgt al jaren in ons land, op dit moment hebben meer dan 1 miljoen Nederlanders ernstige betalingsachterstanden. Sinds de crisis stijgen vooral de schulden bij de midden en hogere inkomens.

Bij schulden mogen de Belastingdienst en deurwaarders in het uiterste geval beslag leggen op inkomsten om deze achterstallige betalingen te innen. Hierin is wettelijk afgesproken dat door deze beslaglegging de schuldenaar niet onder het bestaansminimum mag komen. Dit noemt men de beslagvrije voet. Maar uit cijfers van de sociaal raadlieden blijkt dat honderdduizenden Nederlanders op die manier toch onder het bestaansminimum terecht komen en hierdoor nog dieper in de schulden raken. Dit maakte het programma Nieuwsuur op donderdagavond 26 februari 2015 bekend. ...lees verder "Meer dan miljoen Nederlanders met ernstige betalingsachterstanden"

Share

arbeidsmarkt-50-plussers-300x165In veel gemeenten in Nederland kunnen afgestudeerde jongeren met een mbo-, een hbo-opleiding of een universitaire opleiding de kans krijgen om tegen een geringe vergoeding enkele maanden nuttige werkervaring op te doen. Men noemt dit dan een stage of werkervaringsplaats.

De laatste tijd ontstaat er in sommige gemeenteraden steeds meer discusie of dit een gelegenheid is voor een gemeente om klussen bijna gratis door hoogopgeleide afgestudeerde jongeren uit te laten voeren. Ze koppelen het opdoen van werkervaring met verdringing op de arbeidsmarkt, waarbij betaalde banen worden afgestoten en het werk door werkzoekenden wordt uitgevoerd. Kortom waar zit nu het onderscheid tussen een stage, werkervaringsplek en werk met een arbeidsovereenkomst. ...lees verder "Leeraspect centraal bij stage en werkervaringsplek anders werk met arbeidsovereenkomst"

Share

3

2.-bijstand
Ja: donkerblauw, Neutraal: blauw, Nee: lichtblauw

Eén op de drie medewerkers van de sociale dienst vindt de nieuwe bijstandsregels te streng. In plaats van dat ze de uitkeringsgerechtigde helpen op de arbeidsmarkt, loopt volgens hen de bijstandscliënt eerder vast in het woud der regels.

Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met het actualiteitenprogramma De Monitor (KRO/NCRV) onder 473 ambtenaren werk en inkomen. De oude Wet Werk en bijstand (wwb) was voor bijstandscliënten al dermate complex dat die het vinden van werk in de weg stond. Met name de laaggeletterdheid, de financiële problemen en de gebrekkige administratieve vaardigheden van (veel) cliënten vormen een belemmering. De fraudewet – terugbetalen van het te veel ontvangen uitkeringsbedrag met daarbovenop een 100 procent boete – geldt eveneens als een onevenredig zware belasting. De uitgebreide enquete-resultaten zijn hier de lezen.

De invoering van de nieuwe Participatiewet per 1 januari maakt het er volgens de geënquêteerden – 473 respondenten, waaronder beleids- en uitvoerende ambtenaren, afdelingshoofden en directeuren sociale dienst – allerminst beter op. De handen gaan nog wel op elkaar voor de nieuwe maatregelen om bijstandscliënten te laten voldoen aan een taaltoets en aan kledingeisen bij sollicitaties. Maar de nieuwe eisen op het gebied van reistijd (maximaal 3 uur reizen voor het werk) en de verhuisplicht zijn volgens het overgrote merendeel van de ambtenaren weinig tot zeer weinig behulpzaam om uitkeringsgerechtigden te laten terugkeren naar de arbeidsmarkt. ...lees verder "Strengere bijstandsregels drijven tot wanhoop"

Share

3

john smid

Columnist John Smid heeft een mening. En daar maakt hij geen geheim van. Maandelijks spuwt deze Tilburgse ondernemer zijn gal.

columnBijna was ik hem vergeten, echter nu was hij weer even in het nieuws als een van de hulpjes van de vastgoedoplichters van deze tijd. Vandaar, dat ik hem nog nu even voor u belicht. Marcel stond al bekend als een beetje louche en louche mensen moet je niet aanstellen als commissaris, controleur dus, van een grote woningbouwvereniging.

De grootste hypocriet ooit, waar naïef Nederland achteraan holde is Marcel van Dam. Er zijn er nog meer geweest hoor, maar deze spant de kroon. Hét voorbeeld van de salonsocialist pur sang. Meer als 25 jaar geleden had Marcel al uitgedacht, met leugens zichzelf populair te maken. En zoals een goed socialist betaamt, over de ruggen van ondernemers en eveneens over diezelfde ruggen van de linkse hardwerkende arbeider, die oh, zo idolaat was, van de man, die het toch bij het goede eind moest hebben. Hij was er een van ons, hij was een coryfee. Nu komt het; ...lees verder "Geen Geheim van de Smid #16 Marcel van Dam"

Share

5

columnkerstversiering-ophangenHet is 17 uur en de feestverlichting in het centrum gaat aan. Nog een uurtje, en dan zijn de winkels dicht. Alsof de tijd heeft stilgestaan.

Zeker tien jaar geleden beloofde de gemeente de middenstand al eens dat de feestverlichting het jaar daarop echt zou worden losgekoppeld van de straatlantaarns. Zodat het ook in het Tilburgse centrum overdag feestelijk winkelen is. Nu hebben de nachtelijke fietsers een zee van licht in de Heuvelstraat. Dus dat wat in talloze andere grote steden al jaar en dag gebruikelijk is, dat is de bollebozen in Tilburg nog steeds niet gelukt. Lampjes laten branden tijdens winkelopeningstijden.

Net zoals in deze toeristische trekpleister nog steeds geen oplossing is gevonden voor het donkere gat van de Stationsstraat. De entree naar het winkel- en dwaalgebied ontbeert de feestvreugde die bijvoorbeeld de Noordstraat en dit jaar het verlengde van de Heuvelstraat wel gegund is. Geen wonder dat wij binnenstadsbewoners nog immer verdwaalde bezoekers moeten wijzen waar ze hun Sinterklaas- of kerstinkopen kunnen doen. ‘Het centrum? Ja u bent er echt bijna!’ Dat hoef je als bezoeker van Eindhoven of Den Bosch echt niet te gokken. ...lees verder "Feest"

Share

2

john smid

Columnist John Smid heeft een mening. En daar maakt hij geen geheim van. Maandelijks spuwt deze Tilburgse ondernemer zijn gal.

column

Was de uitspraak van de twee Kamerleden, die afgelopen donderdag de PvdA-fractie verlieten. Deze opmerking kwam van de twee Turks-Nederlandse (!) parlementariërs, aangetrokken door de veel te politiek correcte Partij van de Arbeid, in de volksmond al genoemd “de Partij van de Allochtonen, of van Allah”. Dit is dus het begin van het einde, in dit toch al moreel failliete Nederland. Nu komt de clou! Zij blijven wel in de tweede kamer, waarop zij natuurlijk ook alle recht hebben volgens ons staatsbestel. Had ik ook gedaan, als ik hun was. De PvdA heeft deze mensen ooit aangetrokken voor hun achterban, zijnde het stemvee van dit al twintig jaar geleden achterhaalde partijtje. Deze allochtone medemens, die met tienduizenden, zo niet honderdduizenden, door dit linkse clubje met open armen ontvangen werd (en nog wordt) stemt zelfs óók al niet meer op deze Sinterklaas spelende hobbyisten. Zij hebben dit land mede naar een bankroet geleid onder het mom van “nivelleren” en de “weg met ons”- mentaliteit. Onder leiding van dit linkse Staatscircus met hun jaloeziebelasting op geld van ondernemend Nederland hebben ze dit paard van Troje binnen kunnen halen. ...lees verder "Geen Geheim van de Smid #15 – “Moge Allah je Straffen”"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen