Spring naar inhoud

De huidige PvdA-fractievoorzitter Yusuf Celik is door de PvdA-afdeling Tilburg voorgedragen als lijsttrekker bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Deze worden gehouden op 21 maart 2018. Met de voordracht van Celik kiest de afdeling voor nieuw elan en een fris geluid in de Tilburgse politiek. Op woensdag 11 oktober wordt de voordracht tijdens de (openbare) ledenvergadering officieel bekrachtigd.  

Yusuf Celik is sinds 2014 lid van de gemeenteraad in Tilburg en is sinds oktober 2016 de fractievoorzitter van de PvdA. ...lees verder "Yusuf Celik voorgedragen als lijsttrekker PvdA Tilburg"

Share

Bea Mieris

Maandagavond 10 april 2017 is een PvdA motie van raadslid Bea Mieris over de wenselijkheid van een stadsmensa in de Spoorzone door het college van B&W (Burgemeester en wethouders) overgenomen. De motie kon gezien de grote steun van GroenLinks, CDA, D66, SP en VoorTilburg sowieso op een meerderheid in de raad rekenen. Een mensa is een studentenrestaurant. ...lees verder "Brede steun voor een stadsmensa in de Spoorzone"

Share

1

Een van de vele conclusies uit het op dinsdag 7 maart 2017 door Guus Sluijter, gemeenteraadslid van de PvdA Tilburg, gepresenteerde plan 'Armoede bestrijding kan beter!'.

Een van de redenen voor de PvdA Tilburg om in een plan middels ideeën en voorstellen te beschrijven hoe armoede veel beter kan worden voorkomen en aangepakt. Na een korte introductie door gespreksleider Arjan Pronk dinsdagavond bij Cinecitta was het tijd voor Guus Sluijter om de conclusies en ideeën uit het plan toe te lichten. ...lees verder "“Armoede is diepgeworteld in Tilburgse samenleving”"

Share

Er was veel medeleven voor een 'motie actueel' van de PvdA Tilburg in de gemeenteraadsvergadering van maandag 7 maart 2017.  Echter een meerderheid van de raad stemde tegen. In het voorstel pleitte de PvdA ervoor om Stichting PortAgora, Centrum voor Europese Samenwerking, eenmalig een bedrag van 5000 euro ter beschikking te stellen om een transport van door Tilburgers ingezamelde ziekenhuisbedden, rolstoelen en medicijnen naar de door oorlog geteisterde Syrische stad Aleppo mogelijk te maken. ...lees verder "‘Motie actueel’ PvdA ‘Noodhulp voor Aleppo’ haalt het niet"

Share

Op dinsdag 7 maart 2017 presenteert De PvdA Tilburg van 19.30 uur tot 22.00 uur haar plan tegen armoede: ‘Armoedebestrijding kan Beter!’. Iedere Tilburger die ideeën heeft over een betere aanpak van de armoede in Tilburg en hierover mee wil praten is van harte welkom bij Cinecitta aan de Willem II straat 29 in Tilburg.

Tijdens deze bijeenkomst wil PvdA Tilburg in gesprek met vertegenwoordigers van andere politieke partijen, met mensen en organisaties die zich inzetten tegen armoede, met ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen. ...lees verder "PvdA: “Armoedebestrijding kan Beter”"

Share

1

In navolging van de 'Werkbrigade' uit de gemeente Amsterdam heeft PvdA Tilburg voorgesteld om 200 banen te creëren volgens dezelfde formule. Het voorstel en de discussie hierover stonden maandag 16 januari op de agenda van de raadscommissie Sociale Stijging.

Het voorstel is om 200 langdurig werkzoekenden als brigadier van Tilburg Werkt aan het werk te helpen als schoolconciërge, dan wel in de sectoren sport, toezicht op de openbare ruimte en ouderenzorg. Deze brigadiers krijgen minimaal twee jaar een reëel salaris om zo als volwaardige arbeidskracht ingezet en beloond te worden met financiële steun van de gemeente Tilburg. ...lees verder "Banenplan PvdA Tilburg krijgt geen steun"

Share

1

Op dinsdag 17 januari 2017 lanceert de PvdA Tilburg een initiatief 'Challenge armoedebestrijding'. Het evenement vindt plaats van 19:30 tot 22:00 bij Peerke Gebruikte Meubelen aan de Korvelseweg 159 in Tilburg.

In Tilburg leven te veel vrouwen, mannen, gezinnen en kinderen van een inkomen onder de armoedegrens. En dat aantal loopt jaarlijks op. Voor de 6.500 kinderen in die gezinnen is er weinig perspectief. Armoede blijkt vaak erfelijk. De PvdA Tilburg ziet dat de gemeente veel regelingen heeft en ook veel geld uitgeeft aan de armoedebestrijding: meer dan 24 miljoen in 2017. ...lees verder "1000 euro voor meest vernieuwende idee armoedebestrijding"

Share

3

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de PvdA Tilburg op zaterdag 7 januari 2017 lanceren de fractie en het bestuur een zorgplan. Het zorgplan, met als uitgangspunten kwaliteit, preventie en maatwerk, omvat concrete maatregelen die kunnen leiden tot betere zorg in Tilburg.

Om het zorgplan meer kracht  bij te zetten zal het zaterdag worden aangeboden aan PvdA Tweede Kamer lid Marith Volp, woordvoerder langdurige zorg.
...lees verder "PvdA Tilburg presenteert Zorgplan voor Tilburg"

Share

2

De fracties van D66, PvdA, VVD, LST, Lokaal Tilburg en VoorTilburg - samen een meerderheid in de gemeenteraad - hebben aan het college vragen gesteld over parttime en tijdelijk werk van bijstandsgerechtigden, waarbij deze mensen - ondanks werk - nog steeds te weinig verdienen om de Participatiewet te kunnen verlaten.

Sedi van Loon, raadslid D66 -Tilburg: "Starten met parttime of flexibel werk vanuit de bijstand leidt voor mensen vaak tot een onbegrijpelijk administratief doolhof. En soms leidt het zelfs tot situaties van financiële nood, vanwege slecht afgestemde betaling c.q. inhouding van uitkering. Dit moet niet kunnen. We moeten mensen juist stimuleren om te gaan werken vanuit de bijstand." ...lees verder "Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet"

Share

1

Op vrijdag 9 december heeft fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg, aan de balie van Werk en Inkomen aan de Burgemeester Brokxlaan, zijn plan ‘Brigade Tilburg Werkt’ aangeboden om 200 langdurig werklozen aan het werk te helpen. Geen verplichte arbeid in ruil voor de bijstand, maar echt werk waarvoor een reëel  salaris wordt betaald.

De aanleiding van dit plan is dat er meer resultaten kunnen worden geboekt op het domein van de arbeidsmarkt in Midden Brabant dan op dit moment. Ondanks dat de werkloosheid licht daalt, groeit het aantal langdurig werklozen tot boven de 6000. In de landelijke benchmark blijft onze regio ver achter bij het boeken van resultaten door mensen naar werk te begeleiden. ...lees verder "PvdA Tilburg presenteert plan ‘Brigade Tilburg Werkt’"

Share

2016-08-13-Station-Burgemeester-Stekelenburgplein-BakkenDe PvdA-fractie in de gemeenteraad van Tilburg eist een extern en onafhankelijk onderzoek naar de budgetoverschrijding in het dossier Spoorzone. Vrijdag 25 november 2016 meldde het College van Burgemeester & Wethouders dat er een aanvullend budget nodig is van 2,3 miljoen euro voor de realisatie van het nieuwe Burgemeester Stekelenburgplein.

De PvdA heeft dinsdag avond 29 november 2016 tijdens hun wekelijkse fractievergadering besloten om in het debat over de overschrijdingen van de budgetten binnen de spoorzone een extern onderzoek te eisen. Afgelopen week is immers bekend geworden dat er een bedrag van  2,3 miljoen euro extra moet worden uitgegeven vanwege een verzuim te melden dat er extra middelen nodig zijn om het plein te vervolmaken met een fontein. ...lees verder "PvdA eist extern onderzoek naar budgetoverschrijding Spoorzone"

Share

raakveld
Foto via: Facebook.com/StichtingRaakveld

Met een 'motie actueel', een voorstel waarbij een snel beslissing moet worden genomen door de gemeenteraad over een acuut onderwerp, springt PvdA Tilburg in de bres voor Stichting Raakveld.

De creatieve zorgwerkplaats Raakveld biedt waardevolle dagbesteding aan mensen met een beperking. Nadat Raakveld in mei 2014 met spoed moest vertrekken uit het Ketelhuis aan de St. Josephstraat, vanwege verkoop van dat pand, heeft de stichting, op anti-kraakbasis, onderdak gevonden in een oude basisschool aan het Geefhuishof. Dat pand is nu eveneens door het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) verkocht.

Volgens de PvdA geeft het College aan sympathie en waardering voor Raakveld te hebben maar wil zij niet overleggen over nieuwe huisvesting, omdat Raakveld geen gemeentelijk pand zou kunnen kopen of huren. ...lees verder "PvdA wil nieuwe huisvesting voor Stichting Raakveld"

Share

3

De columnWat een gezeur toch over het lekken uit vertrouwelijke raadsstukken en vergaderingen in het Tilburgse gemeentehuis. Nooit geweten dat burgemeester Peter Noordanus eigenlijk liever een Tilburgse versie van de Napolitaanse capo dei capi zou zijn geweest.

De baas van alle baasjes in de raad. omertaDan is Hans Kokke vast en zeker de sutto capo of zijn consigliere: de raadgever in de onverkwikkelijke zaak rond het sportbedrijf. Bij de camorra kennen ze de zwijgplicht, de omerta. In Tilburg blijven de kaken ook op elkaar bij de verantwoordelijken die het sportbedrijf met een dreigend financieel drama hebben opgezadeld. De SP probeert begrijpelijk Hans Kokke als huidig wethouder van Sport uit de wind te houden. Niet Kokke, maar Jan Hamming en Auke Blaauwbroek hebben er een zooitje van gemaakt meent fractieleider Spieringhs.
...lees verder "Omerta"

Share

1

Jetta-klijnsma
Jetta Klijnsma

Zaterdag 7 maart, terwijl de eerste lentedag veel Tilburgers naar de Binnenstad trok, voerden politieke partijen campagne om zoveel mogelijk stemmen te winnen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten, op woensdag 18 maart 2015.

Sybrand van Haersma Buma

PvdA Tilburg had staatssecretaris Jetta Klijnsma naar het Odulphuslyceum gehaald, zodat jongeren met haar in debat konden over werkgelegenheid voor jongeren. Slechts enkele jongeren van de stichting Pars Cipere waren hierbij aanwezig. Jetta Klijnsma stelde dat de bestrijding van jeugdwerkloosheid belangrijker is dan de bestrijding van werkloosheid onder ouderen.

Volgens Karen Maas, jongerenbegeleidster bij Pars Cipere: "Ze werden positief benaderd, gezien en gehoord. Alle jongeren reageerden positief en verrast. De meesten beginnen voor de allereerste keer in hun leven echt vertrouwen te krijgen in zichzelf, en daarmee groeit ook het vertrouwen dat ze er niet alleen voor staan en wel degelijk meetellen. Zo'n bijeenkomst als vandaag draagt daar zeker aan bij." ...lees verder "Verkiezingscampagne kleurt de stad in aanloop naar verkiezingen voor Provinciale Staten"

Share

Treinen met gevaarlijke stoffen niet meer door TilburgEr is dit weekend hard gewerkt aan herstel van het spoor. Vanaf zondag 8 maart 2015 kunnen er vanaf 7.00 uur in de ochtend weer beperkt treinen gaan rijden op het traject Tilburg en Breda. Het is nog niet duidelijk wanneer het treinverkeer rond Tilburg weer geheel volgens de normale dienstregeling kan gaan rijden. Tussen Tilburg en Breda rijden in beide richtingen twee treinen per uur, die op alle tussengelegen stations stoppen.

Het treinverkeer tussen Tilburg en Breda ligt al sinds vrijdag 6 maart stil op dit traject nadat er een passagierstrein op een goederentrein was gebotst. Uit een van de wagons lekte na de botsing korte tijd het brandbare butadieen, een soort benzine. De giftige stof is inmiddels uit de wagon gepompt. De lege wagon is naar Vlissingen gebracht. De passagierstrein staat nog wel op het spoor. ProRail moet de trein van het spoor afhalen. Bij de treinbotsing in Tilburg raakten acht passagiers lichtgewond, de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.

  ...lees verder "Weer beperkt treinverkeer mogelijk naar Breda"

Share

10986882_1552754618313233_8093874750653499551_nOp zaterdagmiddag 21 januari 2015 startte PvdA Tilburg op Westermarkt in de omgeving wijk 't Zand met een canvasactie in het teken van de Waterschaps- en Provinciale staten verkiezingen op 18 maart 2015! Om deze Brabantse PvdA campagne kracht bij te zetten maakten ze gebruik van posters met als opdruk 'Geen ondergelopen kelders!'.

In Nederland hebben we door de aanleg van dijken en duinen de kans op een overstroming sterk verkleind. Maar de natuur is grillig, het kan ook in ons land een keer misgaan. Afgelopen zomer kampte Tilburg nog met extreme wateroverlast met een schadepost van ruim 10 miljoen euro. Door de jaren heen is Tilburg al vaker getroffen door hevige regenval en daarbij horende schade. Volgens de PvdA Tilburg lijkt het erop dat Tilburg kwetsbaarder is voor noodweer dan andere steden. ...lees verder "‘Geen ondergelopen kelders!, Overstroom ik?’"

Share

2

geld muntenEind januari heeft de Tilburgse PvdA-fractie vragen gesteld over het beboeten van mensen met een uitkering wanneer zij, al dan niet met opzet, niet op tijd of niet volledige informatie hebben gegeven aan het Centrum Werk en Inkomen of het UWV. De aanleiding hiervan was dat de Centrale Raad van Beroep in november uitspraak heeft gedaan in een zaak waarin sprake zou zijn van opzettelijke uitkeringsfraude en waarin een boete van €14.658,- was opgelegd. De rechter oordeelde in het hoger beroep dat deze boete veel te hoog was en verlaagde deze naar €2000,-. ...lees verder "Aanpassing boetes bij fraude uitkeringen"

Share

2

geld bezuinigingMaandag 2 februari in de raadscommissie Sociale Stijging waren de kosten van de Drie Transities (ook al vaak 3D's genoemd) een belangrijk onderwerp van discussie. Met de 3D's, de transities wordt bedoeld dat de Jeugdzorg, Wmo/AwbZ -zorg  en Participatiewet (uitkeringen en werkgelegenheid) met ingang van 1 januari dit jaar onder verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen.

Naar deze verandering is jarenlang toegewerkt door de politiek, en in het kielzog hiervan de vele maatschappelijke organisaties die ermee te maken hebben. En niet alleen de manier van werken moet anders, het moet nu ook met fors minder geld. En hoewel de aanloop lang was, werd pas heel kort voor aanvang duidelijk dat de Rijksoverheid er veel minder geld voor over heeft dan was gedacht. De verwachting was dat het tekort (voor Tilburg én regio) zou kunnen oplopen tot 5,7 miljoen euro, maar nu is de verwachting dat dit zelfs 7,9 miljoen euro zou kunnen worden. En er is een noodpot gemaakt, een 'egalisatie-reserve' van 15 miljoen euro, voor als het echt misgaat, om noodzakelijke kosten mee af te dekken. Maar die is echt voor 'nood' bedoeld en mag niet zomaar worden gebruikt. ...lees verder "Participatiesamenleving: Burgerkracht als antwoord op tekort van 7,9 miljoen?"

Share

raad van stateIn november heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in een zaak waarin sprake zou zijn van opzettelijke uitkeringsfraude en waarin een boete van €14.658,- was opgelegd. De rechter oordeelde in het hoger beroep dat deze boete veel te hoog was en verlaagde deze naar €2000,-.

Twee jaar geleden, op 1 januari 2013, zijn de boetes op uitkeringsfraude fors omhoog gegaan, om 'de categorie doelbewuste en calculerende fraudeurs' te ontmoedigen. Het maximumboetebedrag van € 2.269,- is sindsdien afgeschaft. Tegelijkertijd is ook in de wet opgenomen dat er rekening moet worden gehouden met de omstandigheden, met redelijkheid. ...lees verder "PvdA stelt vragen over boetes uitkeringsfraude"

Share

1

Bibliotheek-van-de-Toekomst-kleinNaar aanleiding van het debat over de verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone, welke maandag 8 december werd gevoerd in de raadscommissie Vestigingsklimaat, hebben raadsleden Hans Smolders (LST), Auke Blaauwbroek (PvdA) en Roel Lauwerier (VVD) samen een brief geschreven aan René Spieringhs, de fractievoorzitter van de SP Tilburg. Met deze brief willen zij de SP houden aan haar verkiezingsbelofte en de voorwaarden die deze partij in het coalitie-akkoord heeft gesteld aan een mogelijke verhuizing. ...lees verder "Open brief over verhuizing bibliotheek"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen