Spring naar inhoud

Brabant staat bekend om het Bourgondische karakter en op het gebied van voeding en gastvrijheid zijn veel nieuwe ontwikkelingen. Veel Brabantse ondernemers zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe concepten en werken aan duurzaam voedsel, gezond eten en vernieuwing.

Daarom willen de Provincie Brabant en AgriFood Capital in 2018 laten zien dat het mogelijk is om Brabant niet alleen de meest productieve maar ook de meest duurzame en innovatieve regio op het gebied van agrifood te laten zijn. Op allerlei manieren zetten overheid, kennisinstellingen en bedrijven zich hier al voor in. Dit themajaar biedt een podium voor al die initiatieven en moet leiden tot nieuwe vormen van samenwerking. ...lees verder "2018 wordt Brabants themajaar ‘We Are Food’"

Share

In december 2014 werd in opdracht van de provincie Noord-Brabant in het kader van de praktijkproef 'Spookfiles A58' een kentekenregistratie gestart op de A58. Deze proef is inmiddels afgelopen en de conclusie is dat de nieuwe technieken goede kansen bieden voor Nederland én Europa om de veiligheid en doorstroming op de wegen te verbeteren. ...lees verder "Proef ‘Spookfiles A58’ beëindigd"

Share

Bus-Arriva-stadsbus-Bisschop-Zwijsen-straatNachttreinen in Tilburg, ze kwamen en gingen. Letterlijk in dubbele betekenis. Elk jaar is Tilburg, met de andere Brabantse steden en de Provincie aan het touwtrekken met de NS over het Nachtnet, en daarmee de bereikbaarheid van Brabant gedurende de nachtelijke uren. Bij elke wisseling van de dienstregeling wil NS de treinen schrappen, mits de steden en de provincie een zak geld bijleggen om deze dienst toch te behouden.

Op 12 december 2015 is het weer zover en schrapt NS de treinen op vrijdag en zaterdag tussen 2 uur en 4 uur 's nachts. Dit keer zal het Brabants bestuur (gemeenten en provincie) niet opnieuw met de NS gaan onderhandelen, maar zal worden uitgeprobeerd of deze dienst kan worden vervangen door nachtbussen. Het gaat daarbij om de verbindingen van Eindhoven met Utrecht en Rotterdam, en Tilburg met ’'s-Hertogenbosch. De kosten worden gedeeld: het provinciebestuur betaalt 50% en de vijf steden elk 10% van de kosten. Voor Tilburg komt dit uit op €52.000,- voor drie jaar. ...lees verder "Nachtbussen in plaats van nachttreinen"

Share

1

Jan-Heijman-Statenlid-Lokaal-Brabant-FacebookHij is zes weken geleden geïnstalleerd in Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant. Als ‘eenpitter’ vertegenwoordigt Jan Heijman daar de belangen van de kiezers van Lokaal Brabant. Een functie die hij graag combineert met zijn activiteiten als commissielid van de Tilburgse Volkspartij (TVP). “In de Staten gaat het vooral om de grote lijnen; daar heb je geen debatten over een subsidie van 1.000 euro. Het leuke voor mij als commissielid is weer dat ik meer bezig ben met wat er voor m’n neus gebeurt in de gemeente waar ik woon.”

PS is nog niet één keer officieel bijeengekomen om te vergaderen, maar Jan Heijman van Lokaal Brabant heeft het momenteel druk genoeg met het inwerkprogramma voor de nieuwe Statenleden en met de kennismaking met z’n nieuwe collega’s in Den Bosch. ...lees verder "Jan Heijman over zijn eerste weken in Provinciale Staten"

Share

Gedeputeerde van Brabant 2015
Vlnr: Erik van Merrienboer (PvdA), Anne-Marie Spierings (D66), Henri Swinkels (SP), Bert Pauli (VVD), Johan van den Hout (SP) en Christophe van der Maat (VVD).

De kandidaat-gedeputeerden inclusief de portefeuilleverdeling zijn vandaag bekend gemaakt. Kandidaat-gedeputeerden zijn Bert Pauli (VVD),  Christophe van der Maat (VVD), de Tilburger Johan van den Hout (SP), Henri Swinkels (SP), Anne-Marie Spierings (D66) en Erik van Merrienboer (PvdA). Nadat hun kandidaatstelling bevestigd is, vindt de benoeming plaats na het debat over het bestuursakkoord in de vergadering van Provinciale Staten van 22 mei. Dinsdagmiddag 12 mei wordt het bestuursakkoord gepresenteerd door de onderhandelaars van de VVD, SP, D66 en PvdA.

Hiermee krijgt Tilburg wederom een vertegenwoordiging in het bestuur van Brabant. ...lees verder "Johan van den Hout in Brabants bestuur"

Share

Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin in Brabant, neemt het eerste exemplaar van de 'Duurzaamheidsbalans' inontvangstDe Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben besloten commissaris van de Koning Wim van de Donk bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming.

Per 1 oktober 2015 eindigt de huidige ambtsperiode van de heer Wim van de Donk als commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant. De commissaris heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Om tot een aanbeveling te komen hebben de Staten op 14 november 2014 een vertrouwens-commissie ingesteld. Vandaag hebben Provinciale Staten het besluit genomen om de heer Van de Donk voor herbenoeming aan te bevelen. ...lees verder "Provinciale Staten voor herbenoeming Wim van de Donk"

Share

Jeugdzorg Brabant Marion Berghege (uiterst links) en Toussaint Hoynck van Papendrecht (uiterst rechts) ontvingen de jeugdzorgduim en bijbehorende oorkonde uit handen van gedeputeerde Brigite van Haaften (2e van rechts). Andrea Ossenblok nomineerde de 2 huisartsen. Foto Sergio Derks
Marion Berghege (uiterst links) en Toussaint Hoynck van Papendrecht (uiterst rechts) ontvingen de jeugdzorgduim en bijbehorende oorkonde uit handen van gedeputeerde Brigite van Haaften (2e van rechts). Andrea Ossenblok nomineerde de 2 huisartsen. Foto Sergio Derks

De Jeugdzorgduim van de provincie Noord-Brabant is donderdag uitgereikt aan Toussaint Hoynck van Papendrecht en Marion Berghege uit Tilburg. Zij kregen de oorkonde en het bijbehorende beeldje van gedeputeerde Brigite van Haaften- Harkema.

Met het uitreiken van deze duim promoot de provincie positieve acties binnen de jeugdzorg. De beide huisartsen krijgen de Jeugdzorgduim vanwege hun tomeloze inzet voor de cliënten van jeugd-zorgaanbieder Kompaan en De Bocht. Al zo’n twintig jaar zetten zij zich in om kinderen en hun moeders te ondersteunen als zij door huiselijk geweld in een acute crisissituatie verkeren. ...lees verder "Jeugdzorgduim voor Tilburgse huisartsen"

Share

1

09-18-2013-Dialoog-BoomtakHet bestuur van het wijkcentrum In De Boomtak in Tilburg heeft bij de provincie Noord-Brabant een subsidie aangevraagd om de vrijwilligersorganisatie te ondersteunen in haar streven naar meer professionalisering.

Met het project “Huiskamer van de samenleving” wordt ingezet op meer coördinatie en op meer innovatie en kennisdeling. De provincie heeft de aanvraag volledig gehonoreerd wat neerkomt op een bijdrage van € 123.590,-. Een samenwerking met ContourdeTwern vormt de basis van deze regeling. Coaching en kennisdeling tussen beide instellingen moet leiden tot een professionele aansturing van het wijkcentrum in zelfbeheer. ...lees verder "In De Boomtak ontvangt ruim een ton aan subsidie van de provincie"

Share

opheffingsuitverkoopIn een brief van de Provincie Noord-Brabant aan het college van Tilburg, die op 9 oktober is gepubliceerd, schrijft het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten), dat de geplande XL-supermarkt op Stappegoor in strijd is met de 'Verordening Ruimte'. Omdat het bestemmingsplan Stappegoor ook gevolgen heeft voor andere gemeenten in de omgeving van Tilburg, heeft ook de Provincie hier volgens de wet zeggenschap over. Het gaat er daarbij om, dat nieuwe plannen moeten passen in de omgeving en ook dat er voorzichtig moet worden omgegaan met nieuwe winkels en winkelcentra, omdat deze gevolgen kunnen hebben voor bestaande winkelcentra in de omgeving. ...lees verder "Provincie haalt streep door plan XL-supermarkt op Stappegoor"

Share

Fotobron: RTV ArnhemVanaf juni van dit jaar rijden er weer nachttreinen door Brabant tussen 2.00 en 4.00 's nachts. De commissie Leefbaarheid sprak zich deze morgen unaniem uit voor het voorstel van wethouder Roel Lauwerier. Het laten rijden van deze nachttreinen gaat de gemeenten Tilburg, Den Bosch, Breda, Eindhoven en Dordrecht elk € 72.800,- kosten tot en met eind 2015, de provincie Brabant draagt € 820.000,- bij. Eerder dan juni kan deze nachtelijke verbinding niet ingevoerd worden, omdat de NS enkele maanden tijd nodig heeft om die in de dienstregeling op te nemen. ...lees verder "Vanaf juni 2013 is Brabant ook weer ’s nachts bereikbaar met de trein"

Share

vlinders
Foto: Edupic.net

Het gaat niet goed met de vlinders. Van de vlindersoorten die oorspronkelijk in Nederland voorkwamen, is nog maar tweederde over. En daarvan wordt de helft nu bedreigd met uitsterven. Vlinders hebben inheemse bloemen nodig om te kunnen leven en voortplanten. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant aan alle gemeenten 10 kilo bloemzaad gegeven om in te zaaien op braak liggende terreinen, om zo de vlinderpopulaties te helpen.

In de afgelopen weken zaaiden 65 van de 67 Brabantse gemeenten het bloemzaadmengsel in. Ook in Tilburg zijn drie locaties ingezaaid, te weten het braakliggende terrein op de hoek Broekhovenseweg - Groenstraat, het braakliggende terrein bij het voormalige zwembad aan de Ringbaan West - Berkdijksestraat en een deel van het grasveld ter hoogte van de Langendijk - Moersedreef. Volgend jaar moet er op deze plekken beplanting te vinden zijn die vlinders aantrekken.

De vlinder is de 'ambassadeur voor biodiversiteit' van de provincie Noord-Brabant. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten- en diersoorten. De vlinder geeft een goed beeld van de toestand van de natuur en het milieu. Gaat het slecht met water, bodem, lucht en verdwijnt de variatie aan plantensoorten, dan gaat het ook slecht met de vlinder. De achteruitgang van de vlinderstand komt vooral door de afname van het aantal inheemse bloemen. De vlinders halen hun voedsel, de nectar, uit deze bloemen. De provincie zal zelf bermen en taluds langs provinciale wegen inzaaien en zorgt daarmee voor nog eens 25.000 m² vlindervriendelijke bloemen.

Share

In Tilburg is hockey een enorm populaire sport. De Tilburgse hockeyclubs hebben samen zeker 1500 jeugdleden en daarvoor is niet genoeg plaats. Om die reden is er al heel lang een wens om een nieuwe hockey-accomodatie te bouwen aan de Bredaseweg. Twee hockeyclubs, TMHC Forward en TMHC Tilburg, zijn inmiddels gefuseerd om samen deze stap te zetten.

In februari 2010 heeft de gemeenteraad besloten om het plan voor dit hockeybolwerk door te laten gaan. De afspraak is dat de clubs samen €1 miljoen bijdragen en de gemeente Tilburg €6,1 miljoen. De provincie Noord-Brabant heeft toegezegd om €5 miljoen bij te dragen en met deze €12,1 miljoen zou een volwaardig hockeycomplex van Olympische kwaliteit kunnen worden gebouwd. Omdat de provincie nog geen handtekening had gezet onder deze toezegging, is er destijds ook een soberder bouwplan bedacht. Dit sobere plan kost €7,1 miljoen en levert geen Olympische kwaliteit op, maar is zonder de bijdrage van de provincie uit te voeren.

Nu, een jaar later, blijft het besluit over de provinciale bijdrage nog steeds uit en is op z'n vroegst te verwachten in juni of juli van dit jaar.

Om vanaf de start van het hockeyseizoen 2011-2012 als gefuseerde club aan de competitie deel te kunnen nemen, is het voor de clubs belangrijk om uiterlijk 7 juli zekerheid te krijgen over de tophockey-accommodatie en de fusie officieel vast te leggen. In de vergadering van de raadscommissie 'Maatschappij' van 21 februari 2011 zijn door de SP en TROTS vragen hierover gesteld. Naar aanleiding van deze vragen heeft wethouder Jan Hamming nu een 'plan B' uitgewerkt, voor het geval dat de provincie alsnog besluit om niet mee te betalen.

De commissie kon het in ruime meerderheid eens worden over dit 'plan B' om voor het bestemmingsplan uit te gaan van de duurdere, Olympische variant. En als mocht blijken dat de provincie alsnog niet wil bijdragen kan alsnog de sobere variant worden gebouwd. Op deze manier kan er in ieder geval begonnen worden met de voorbereidingen en kunnen de clubs de fusie op tijd laten doorgaan.

 

Share

Er is een nieuwe subsidieregeling voor de professionele kunsten in de provincie Noord-Brabant. De subsidieregeling is bedoeld voor het ondersteunen van projecten op het gebied van professionele beeldende kunst,letteren, film en animatie, fotografie, audiovisuele en digitale kunstvormen, muziek, dans, theater, vormgeving, en mengvormen van deze kunstdisciplines. In plaats van diverse regels voor verschillende disciplines is er nu één systeem voor allemaal. Dit systeem gaat in op 1 april 2011. Toekenningen zullen liggen tussen € 1.000 en € 25.000. Belangrijk criterium is ondermeer, dat er ook andere partijen geld beschikbaar hebben gesteld voor een project waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Aanvragen kunnen van 1 april tot en met 31 oktober 2011 worden ingediend via de website www.bkkc.nl/subsidies. Er is maximaal € 629.265 beschikbaar.

Het bkkc organiseert twee informatieavonden over de nieuwe subsidieregeling. Op 10 en 17 maart krijgen potentiële subsidieaanvragers en andere belangstellenden uitleg over het waarom, en vooral het hoe, van de nieuwe regeling. Aanvangstijd 19.30 uur, bij het bkkc, Spoorlaan 21 i-k, 5038 CB Tilburg. Inschrijven kan tot 8 maart door een mail te sturen naar Sanne Swinkels, s.swinkels@bkkc.nl.

Het brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) is de provinciale, ondersteunende instelling voor beroepskunstenaars in Noord-Brabant. Eén van de taken van het bkkc is het verdelen van de provinciale subsidiegelden voor professionele kunsten. Provincie Noord-Brabant en het bkkc willen de professionele kunstenaars ondersteunen en zo meewerken aan een kwalitatief hoogwaardig aanbod van cultuur in de provincie Noord-Brabant.

 

Share

De provincie Noord- Brabant wil in 2018 graag de titel 'Culturele hoofdstad van Europa' binnenhalen. Onderdeel van die ambitie is de promotie van de 'Brabantse' schilder Vincent van Gogh. Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de Nederlanders niet eens weet dat Vincent van Gogh uit Brabant komt. Weliswaar weet 80% van de Brabanders  dat Vincent Brabantse roots heeft maar in de rest van Nederland denkt zo'n 41% dat van Gogh uit Noord- of Zuid-Holland komt.

Op 30 maart is Vincent's geboortedag en dat is tevens de aftrap van een campagne om Vincent van Gogh op de 'Brabantse kaart' te zetten. Onder de noemer van 'Van Gogh Brabant' gaat Vincent's Tekenlokaal  samen met Vincenter in Nuenen, het van Goghhuis in Zundert, informatiecentrum Van Gogh Etten-Leur en het Noordbrabants Museum in Den Bosch aan de slag met de promotie voor Brabant Europese Culterele Hoofdstad.   De eerste promotiefilm is in ieder geval al af en staat op "Van Gogh in Brabant" en is hieronder te zien:

Share

De provincie Antwerpen wil kernafval begraven langs de hele grens met Noord-Brabant

De provincie Brabant roept de minister van VROM per brief op om vervolgstappen te nemen tegen de Belgische plannen voor opslag van radioactief afval in de grensstreek. Dit om te voorkomen dat de kwaliteit van de Brabantse drinkwatervoorziening mogelijk in het geding komt.
Afgelopen week is bekend geworden dat de Belgische overheid voornemens heeft voor de opslag van radioactief afval in de diepe ondergrond. De provincie heeft daarop een zienswijze ingediend; binnen de termijn en met de mededeling dat een inhoudelijke reactie later zou volgen.
GS achten de grensoverschrijdende risico’s van de berging van radioactief afval langs nagenoeg de hele grens tussen Noord-Brabant en België van nationaal belang. Daarom vragen zij de minister van VROM om deze kwestie op nationaal bestuurlijk niveau aan de orde te stellen. Onno Hoes, gedeputeerde Ecologie: "Het gaat hier om de kwaliteit van het Brabantse drinkwater en daarmee om de volksgezondheid van alle Brabanders."

Share

Brabant heeft een flinke stap voouit gezet in de bescherming van jongeren. Dat laat de Provincie Brabant weten. Als hulpverleners zich zorgen maken om een kind waar zij bij betrokken zijn, kunnen ze dat in Brabant melden via Zorg voor Jeugd, een speciaal programma dat daarvoor in het leven is geroepen. Al meer dan 4500 professionals in Brabant zijn hierbij aangesloten. Komt een kind echter buiten de provincie in aanraking met hulpverlening, dan was dit in Brabant veelal niet bekend. Dat is opgelost, nu Zorg voor Jeugd deze week is aangesloten op een soortgelijke database die landelijk werkt: de Verwijsindex Risicojongeren (VIR).
"De provincie heeft een verbindende rol gespeeld bij het realiseren van Zorg voor Jeugd. Doordat we allemaal met een en hetzelfde systeem werken, is de
signalering voor iedereen toegankelijk. Dat hebben we ook financieel fors ondersteund" , stelt de Brabantse gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema. Door Zorg voor Jeugd kan iedereen die met risicojongeren te maken heeft zijn zorg ergens kwijt, of hij nu werkt in het onderwijs of bij een consultatiebureau, algemeen maatschappelijk werk, gespecialiseerde jeugdzorg, GGZ of politie. De melding die wordt gedaan moet voldoen aan meldcriteria die in de Wet op de Jeugdzorg zijn opgenomen. Betrokken hulpverleners of signalerende partijen krijgen automatisch bericht als zij evenals andere hulpverleners bij een kind betrokken zijn.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen