Spring naar inhoud

Na de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015 nam het CDA Brabant voor het eerst in haar geschiedenis plaats in de oppositiebankjes, want voor het eerst werd de VVD de grootste partij in het provinciebestuur en koos zij de SP als coalitiepartner.

Van alle overheden is het provinciebestuur het meest onbekende en onduidelijke voor het merendeel van de mensen. Dat blijkt ook uit de opkomstcijfers bij verkiezingen voor de Staten, die al twee decennia nauwelijks de 50% halen. ...lees verder "CDA Brabant wil kloof tussen burgers en Provincie dichten"

Share

waiter-1015622_960_720-gastronomieDe Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Noord-Brabant vindt dat het niet is uit te leggen dat de provincie nog eens €7 miljoen gaat spenderen aan de uitkomst van de nepwedstrijd voor Europese gastronomieregio, terwijl tegelijkertijd voor betrouwbare en bewezen Brabantse cultuurinstellingen het doek lijkt te vallen. De partij wil daarom op 16 december een motie (voorstel) indienen om geld dat bestemd is voor gastronomie naar cultuur te verschuiven. ...lees verder "Partij voor de Dieren: “Zet geld voor nepprijs in voor echte cultuur”"

Share

attero+logo+2jpgHet merendeel van de partijen in de Provinciale Staten willen dat de Zuidelijke rekenkamer een onderzoek instelt naar de verkoop van Attero in 2013 aan Waterland ,een Investeringsgroep. Dit naar aanleiding van het bericht dat  Chinese investeerders voor een bedrag van ongeveer 1 miljard euro Attero willen overnemen. ...lees verder "Onderzoek naar verkoop van Attero"

Share

Roland van Vugt
Statenlid Roland van Vugt

De CDA-fractie van Provinciale Staten in Brabant heeft voorgesteld om het mogelijk te maken dat alle sportaccommodaties, zorginstellingen en cultureel erfgoedgebouwen in heel Brabant worden voorzien van led-verlichting en zonnepanelen.

Statenlid Roland van Vugt van CDA Brabant wil dit mogelijk maken door hiervoor financiering beschikbaar te stellen, die door de besparing uiteindelijk weer wordt terug verdiend. ...lees verder "In heel Brabant led-verlichting en zonnepanelen"

Share

1

Jan-Heijman-Statenlid-Lokaal-Brabant-FacebookHij is zes weken geleden geïnstalleerd in Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant. Als ‘eenpitter’ vertegenwoordigt Jan Heijman daar de belangen van de kiezers van Lokaal Brabant. Een functie die hij graag combineert met zijn activiteiten als commissielid van de Tilburgse Volkspartij (TVP). “In de Staten gaat het vooral om de grote lijnen; daar heb je geen debatten over een subsidie van 1.000 euro. Het leuke voor mij als commissielid is weer dat ik meer bezig ben met wat er voor m’n neus gebeurt in de gemeente waar ik woon.”

PS is nog niet één keer officieel bijeengekomen om te vergaderen, maar Jan Heijman van Lokaal Brabant heeft het momenteel druk genoeg met het inwerkprogramma voor de nieuwe Statenleden en met de kennismaking met z’n nieuwe collega’s in Den Bosch. ...lees verder "Jan Heijman over zijn eerste weken in Provinciale Staten"

Share

1

uitslag brabant 2 uur PS2015Zes Tilburgers zijn gekozen in de Provinciale staten tijdens de verkiezingen op woensdag 18 maart 2015. Dat blijkt uit de definitieve uitslag. In de nieuwe staten met in totaal 55 leden zijn de volgende Tilburgse kandidaten herkozen: Martin van Gruijthuijsen (VVD), Harry van den Berg (PVV), Patricia van der Kammen (PVV) en Tineke Klitsie (D66).  De Tilburgse 'nieuwkomers' in de Provinciale Staten zijn Marcel Deryckere (CDA) en Jan Heijman (Lokaal Brabant). Donderdag 26 maart 2015 worden de nieuwe statenleden geïnstalleerd.

In de vorige staten waren nog tien Tilburgers vertegenwoordigt. Opvallend is dat de grootste partij in Tilburg, de SP, geen enkele Tilburger meer kent. Fráncy van Iersel kwam één plaats tekort voor een zetel en Veerle Slegers, die al twee termijnen statenlid was,  stond niet op de kieslijst. Ook namen de Staten woensdag 25 maart 2015 afscheid van Els Aarts (CDA), Tine van de Weyer (PvdA), Driek van Griensven (PvdA) en Rob Wagemakers (PvdA). Hiermee kent ook de PvdA geen enkele Tilburgse vertegenwoordiger meer.

De volledige uitslag van het 'kiesdistrict Tilburg' is hier te vinden als pdf-bestand.

Share

1

stembureauHet opkomstcijfer voor de verkiezingen voor Provinciale Staten was om 10:00 uur 5,71 procent. Dit is bijna een procent lager dan in 2011.

Vier jaar geleden was het opkomstcijfer om 10:00 uur 6,67 procent. Het opkomstcijfer van de verkiezingen voor Waterschap De Dommel was om 10:00 uur 4,72 procent. Dat voor Waterschap Brabantse Delta 4,86 procent.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen ligt de opkomst al jaren rond de 50 procent, de waterschappen trekken nog geen kwart van de stemgerechtigden. Het is voor het eerst dat de Waterschapsverkiezingen tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen worden gehouden. De hoop is dat de combinatie meer kiezers zal opleveren.

De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen was in 2011 met 55,9 procent in verhouding erg hoog. De opkomst kwam toen zelfs nog hoger uit dan die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 (54,1 procent). ...lees verder "Opkomstcijfers verkiezingen Provinciale Staten 2015"

Share

Geen water in Tilburg en Goirle wegens defectOp woensdag 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats in 22 Nederlandse waterschappen, gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Het is dit jaar voor het eerst dat kiezers naar een stembureau kunnen om te stemmen voor de waterschappen. Voorheen werden de verkiezingen voor het bestuur van de hoogheemraadschappen per brief gehouden.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen. Gemeenten zijn vanaf 2015 voor het eerst verantwoordelijk voor het organiseren van de waterschapsverkiezingen.

De verwachting is dat de opkomst bij de waterschapsverkiezingen omhoog zal gaan. Bij de afgelopen twee keren stemde nog geen kwart van de Nederlandse bevolking. 'We hopen dat mensen die provinciaal gaan stemmen, nu ook op de waterschappen stemmen', aldus de Unie van Waterschappen (UvW). ...lees verder "Hoge opkomst geen must voor waterschappen"

Share

1

Lokaal BrabantLokaal Brabant is een nieuwe eend in de bijt van politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart 2015. Echter, in de gemeentepolitiek van meerdere Brabantse steden en dorpen zijn de kandidaten op de lijst reeds gepokt en gemazeld. Lokaal Brabant is een paraplu voor alle plaatselijke partijen, die bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 relatief veel stemmen hebben behaald. Op deze manier wil de partij een vertegenwoordiging van lokale partijen in de provincie krijgen. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van Lokaal Brabant is het behoud van de eigen identiteit van de verschillende gemeenten.
...lees verder "Lokaal Brabant gaat ook voor plek in de Eerste Kamer"

Share

1

Brabant Kiest logoOp 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Om ervoor te zorgen dat Tilburgers de lokale kandidaten leren kennen is er op woensdag 11 maart een verkiezingsdebat in Café Bolle aan het Piusplein 8.

Vanaf 20.00 uur zullen kandidaten van de PvdA, SP, GroenLinks, VVD, D66 en CDA eerst met elkaar over tal van onderwerpen in debat gaan. In het tweede deel van de avond gaan kandidaten die verkiesbaar zijn voor de Eerste Kamer met elkaar in debat. Op 26 mei kiezen namelijk de vers-gekozen leden van de Provinciale Staten de (nieuwe) leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer controleert de wetten die door de Tweede Kamer worden aangenomen, en kunnen deze ook tegenhouden. ...lees verder "Verkiezingsdebat, 11 maart, Café Bolle"

Share

4

Brabant Kiest logoOp woensdag 18 maart mag iedereen met stemrecht weer naar de stembus en wel voor twee verkiezingen tegelijk: voor het bestuur van de waterschappen en voor een nieuw Provinciebestuur.

De Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Dit doen zij op 26 mei 2015 na de verkiezingen. Voor de partijen die nu het Kabinet vormen, VVD en PvdA, en die nu een meerderheid hebben in de Tweede Kamer, is het van belang dat zij ook een meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Op dit moment hebben VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer: samen hebben zij 30 van de 75 zetels. Daarom moeten deze twee regeringspartijen steeds onderhandelen met andere partijen om wetsvoorstellen aangenomen te krijgen. ...lees verder "Brabant kiest een nieuw provinciebestuur"

Share

1

columnMartin Niemöller, Duits militair, lutherse theoloog en verzetsstrijder, schreef tijdens zijn gevangenschap (1937 - 1944) in concentratiekamp Dachau het volgende gedicht:

Martin Niemöller - Eerst kwamen ze voor de jodenEerst kwamen ze voor de Joden
en ik zei niets
want ik was geen Jood

Toen kwamen ze voor de communisten
en ik zei niets
want ik was geen communist

Toen kwamen ze voor de vakbondslieden
en ik zei niets
want ik was geen vakbondslid

toen kwamen ze voor mij
en er was niemand meer over
die iets kon zeggen

 
Aapjes-horen-zien-zwijgenZwijgen, dat kunnen wij Nederlanders goed. Ja, u leest het goed. Natuurlijk sturen we dagelijks met z'n allen duizenden Twitter- en Facebookberichten het wereldwijde web op. We protesteren en klagen dat het een aard heeft. En logisch ook, aangezien de averij die onze overheid veroorzaakt in onze levens en huishoudens. ...lees verder "Toen kwamen ze voor mij…"

Share

Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin in Brabant, neemt het eerste exemplaar van de 'Duurzaamheidsbalans' inontvangstDe Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben besloten commissaris van de Koning Wim van de Donk bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming.

Per 1 oktober 2015 eindigt de huidige ambtsperiode van de heer Wim van de Donk als commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant. De commissaris heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Om tot een aanbeveling te komen hebben de Staten op 14 november 2014 een vertrouwens-commissie ingesteld. Vandaag hebben Provinciale Staten het besluit genomen om de heer Van de Donk voor herbenoeming aan te bevelen. ...lees verder "Provinciale Staten voor herbenoeming Wim van de Donk"

Share

Fotobron: RTV ArnhemMaar liefst zes Tilburgse politieke partijen, PvdA, D66, CDA, VVD, VoorTilburg en TVP hebben in de raadsvergadering van maandag 15 december een voorstel (motie) ingediend omdat zij willen dat het college van Burgemeester en wethouders alles op alles gaan zetten om de nachtnet voor Brabant te behouden.

Mieke Heuvelmans, fractievoorzitter van D66: "Brabant is de tweede economie in Nederland . In de nachttrein zitten mensen die naar Schiphol gaan, mensen die van evenementen komen. Het kan niet zo zijn dat de grote steden in Brabant geen openbaar vervoer hebben in de nacht."

De gemeenteraad van Tilburg heeft maandag 15 december unaniem ingestemd met de motie.

...lees verder "Alles op alles om de nachttrein voor Tilburg te behouden"

Share

NS nachttrein.previewDe nachttreinen tussen de Brabantse steden rijden vanaf 2016 nog maar tot 2.00 uur. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben dat besloten op voorstel van de NS. De nachttreinen tussen tussen Eindhoven en Utrecht, Eindhoven en Rotterdam en Tilburg en Den Bosch rijden nu twee nachten per week (vrijdag en zaterdag) tot 4.00 uur. De provincie en de grote steden compenseren tot dusver het verlies dat de NS lijdt.

In 2012 is ook voorgesteld om de treinen eerder te laten stoppen maar dat stuitte destijds op grote weerstand. Daarom is toen besloten tot eind 2015 tussen 2.00 en 4.00 uur weer te laten rijden. Dit was een brede politieke wens van Provinciale Staten en de gemeenteraden. ...lees verder "Brabantse nachttrein vanaf 2016 nog maar tot 2.00 uur"

Share

Johan van den Hout
Johan van den Hout

De Tilburgse gedeputeerde Johan van den Hout (SP, ecologie/handhaving) is dinsdagmiddag 4 november betrokken geraakt bij een ongeval. Op de N65 Den Bosch-Tilburg werd hij op zijn motor aangereden door een auto. Johan van den Hout is met een gebroken schouderblad, drie gebroken ribben en diverse kneuzingen opgenomen in het Elisabethziekenhuis in Tilburg. Zijn taken worden de komende tijd overgenomen door zijn collega-gedeputeerden.

Share

1

provinciale-herindeling-breed
Afbeelding door Camiel van Altenborg

Een grootschalige herindeling van gemeenten, het opheffen van de waterschappen en verkleining van de gemeenteraad en de Provinciale Staten zijn plannen die in het regeerakkoord staan van het huidige VVD-PvdA-kabinet. Deze plannen moesten door Minister Plasterk worden uitgewerkt en voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer en tot nu toe heeft geen van alle het licht gezien. Er is te weinig draagvlak voor en al voor de zomer dreigde Minister Ronald Plasterk zijn positie te moeten opgeven.

D66-leider Alexander Pechthold wil het er niet bij laten zitten en afgelopen weekeinde riep hij de minister op om alsnog werk te maken van de bestuurlijke herindeling: minder en dus grotere gemeenten, vijf of zeven grotere provincies in plaats van de huidige twaalf en opheffen van de waterschappen. Hij denkt dat deze herindeling geld oplevert waarmee de belastingen omlaag kunnen. ...lees verder "‘Superprovincies’ en grotere gemeenten doorgeschoven naar volgend Kabinet"

Share

tine de weyerTine van de Weyer, voorheen raadslid namens de PvdA, wordt op 3 oktober aanstaande beëdigd als lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Zij volgt hiermee haar partijgenoot Henk Leenders op, die lid wordt Tweede Kamerlid voor de PvdA. Tine van de Weyer gaat zich bezighouden met cultuur en samenleving.

Driek van Griensven uit Berkel-Enschot, eveneens voormalig raadslid in Tilburg en al langere tijd lid van de Provinciale Staten, neemt de functie van vice-fractievoorzitter over. ...lees verder "Tine van de Weyer (PvdA) wordt lid van Provinciale Staten van Brabant"

Share

Aan de Provinciale Statenverkiezingen hebben 31 Tilburgers meegedaan. Uit de resultaten die de gemeente Tilburg vanochtend heeft gepubliceerd blijkt, dat Tilburgers over het algemeen veel voorkeursstemmen trekken. Een lijstje...

Brabant kiest Tilburgse kandidaten
Brabant kiest Tilburgse kandidaten. Tussen haakjes de positie op de kandidatenlijst. Daar achter het aantal stemmen.

De negen Tilburgers die waarschijnlijk in de Provinciale Staten komen zijn de volgende: Veerle Slegers (SP), Els Aarts (CDA), Johan van de Hout (SP), Martijn van Gruijthuijsen (VVD), Rob Wagemakers (PvdA), Tineke Klitsie (D66), M. Kap (PVV), P. van der Kammen (PVV) en M van den Berg (PVV)

Share

2

In Tilburg ging bijna de helft van alle kiezers gisteren naar de stembus, om Provinciale Staten te kiezen voor Brabant.

De (voorlopige) uitslag in Tilburg geeft een vergelijkbaar beeld met de stemming in het land. Het CDA en de SP verliezen, terwijl VVD, PVV,  GroenLinks en D66 veel stemmen hebben gewonnen. Op het moment van schrijven is nog niet bekend wat de uitslag is voor Brabant.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen