Spring naar inhoud

Klimaatverandering, energie, milieu. Er gaat geen week voorbij of er ligt een nieuw plan, een nieuwe maatregel of een nieuwe subsidie om ervoor te zorgen dat de stad, het land en de wereld leefbaar blijft als het gaat over klimaatveranderingen.

Klimaatverandering is een feit en gaat zelfs sneller dan in het verleden werd voorspeld. Zware regenbuien, maar ook perioden van hitte met temperaturen boven de 30 graden Celsius komen tegenwoordig al vijf keer zo vaak voor als een halve eeuw geleden. En volgens de verwachtingen - op basis van berekeningen - van het KNMI zal dit aantal nog eens verdubbeld zijn in 2050.

Soms lijkt het wel of alle initiatieven en maatregelen over elkaar rollen en geheel geen samenhang hebben. Maar niks is minder waar.

Elk jaar op Prinsjesdag, als het kabinet haar plannen aanbiedt voor het komende jaar, wordt ook de laatste editie van het 'Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie' gepubliceerd door de Deltacommissaris. Ruimtelijke adaptatie is het voorbereiden van een gebied op overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. ...lees verder "Van Rijk tot wijk in actie vanwege klimaatverandering"

Share

armoedeDinsdag 18 september werd tijdens Prinsjesdag de miljoenennota van ons kabinet gepresenteerd. Langzaam vallen de meeste puzzelstukjes voor de burgers op zijn plaats en komen de eerste koopkracht- berekeningen online beschikbaar. Zo ook die van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) met de keiharde conclusie: De niet-werkenden krijgen het in 2015 financieel gezien zwaarder dan dit jaar. Bijstandsgerechtigden, werklozen en gepensioneerden gaan er bijna allemaal in koopkracht op achteruit in 2015. ...lees verder "Nibud: 2015 voor niet-werkenden een zwaar jaar"

Share

willem-alexander-troonrede_0Door de ramp met vlucht MH17 heeft Prinsjesdag 2014 'een rouwrand van verdriet'. Dat heeft koning Willem-Alexander zojuist gezegd in de jaarlijkse troonrede.

"In de zomer van 2014 bleek andermaal dat de vrijheid en veiligheid kwetsbaar zijn, ook in ons deel van de wereld." De ramp boven het oosten van Oekraïne heeft velen direct geraakt, ook in de Verenigde Vergadering Eerste en Tweede Kamer en 'allen diep geschokt', aldus Willem-Alexander

Een troonrede met weinig zekerheid en perspectief "De ingezette hervormingen leggen een fundament onder de toekomst van ons land. Het werken aan deze opdracht vindt plaats in een turbulente en onzekere internationale omgeving en in het besef dat vrijheid, veiligheid en welvaart nauw met elkaar verbonden zijn." zei de koning.

Hieronder de integrale tekst van de Troonrede 2014, dinsdag 15 september 2014 uitgesproken door koning Willem-Alexander. ...lees verder "Een Troonrede 2014 met weinig zekerheid en perspectief voor de toekomst"

Share

1

Gerrit-PoelsDinsdag 16 september is het Prinsjesdag. Voor de 200e keer zal de regering de plannen voor het nieuwe regeringsjaar bekend maken. Het is inmiddels traditie geworden dat er al dagen van te voren van alles uitgelekt. Zo gaan de AOW’ers en de sociale minima erop achteruit. Wie daar alles van weet is Gerrit Poels, beter bekend als de broodpater van Tilburg.

Al decennia lang deelt Poels brood uit aan de kansarmen. De 85-jarige werkt nog steeds 17 uur per dag, elke nacht is hij per fiets onderweg om behoeftige mensen zo anoniem mogelijk van het broodnodige te voorzien! Hij is de participatiesamenleving in hoogsteigen persoon en heeft geen goed woord over voor de plannen van het kabinet. “De grootste zwijnen zitten in de politiek en het volk wordt een steeds grotere kudde opgejaagd wild,” aldus Gerrit Poels.

Bron: www.hartvannederland.nl

Share

1

prinsjesdagDe begrotingsonderhandelingen tussen kabinet en oppositie zitten in de afrondende fase. Op 16 september, Prinsjesdag, wordt de Rijksbegroting 2015 gepresenteerd aan het publiek. Maakt het kabinet de juiste keuzes? Wat zijn de gevolgen van deze keuzes? Voor wie pakt het gunstig uit en voor wie niet? Wat zijn gemiste kansen?

Deze vragen staan centraal tijdens debat 'Na de Troonrede' op dinsdag 16 september om 14.00 uur in de aula van Tilburg University. Luister naar de visie van experts en debatteer zelf mee. ...lees verder "Debatteer mee, Prinsjesdag, na de Troonrede 2014"

Share

ParticipatieSamenlevingIneens was het er: de participatiesamenleving. Sinds Prinsjesdag een alternatief voor de verzorgingsstaat. Van iedereen die dat kan, vraagt het kabinet eigen verantwoordelijkheid. Gemeenten, de meest nabije overheid, proberen burgers meer te laten participeren. Buren beginnen een gezamenlijke volkstuin, houden het buurthuis open en er wordt een beroep gedaan op iedereen om meer te zorgen voor hulpbehoevende buren. De gemeenten stellen geld beschikbaar en proberen de initiatieven te stimuleren. Is Nederland er wel klaar voor? en hoe denken Tilburgers over een ‘Participatiesamenleving’? ...lees verder "Nederland klaar voor participatiemaatschappij?"

Share

09-14-2013-Koning-Willem-AlexanderDinsdag 17 september 2013 gaat Koning Willem Alexander tijdens Prinsjesdag voor het eerst de troonrede voorlezen. In de troonrede worden de plannen van het kabinet voor de begroting 2014 gepresenteerd. Een aantal van deze plannen, zijn de afgelopen weken al door het kabinet zelf bekendgemaakt, een ander deel is via andere Haagse bronnen naar buiten gelekt. Hierbij een overzicht van wat we al weten: ...lees verder "Kabinetsbegroting voor 2014 deels uitgelekt: “Iedereen levert in”"

Share

LuSaComics
Een tweewekelijkse cartoon hier op tilburgers.nl. Kijk voor meer cartoons op www.lusacomics.com

Lusa38-Prinsjesdag

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen