Spring naar inhoud

De nieuwe straat tussen de Emmapassage en het Pieter Vreedeplein gaat de Frederikstraat heten. Die wordt feestelijk onthuld tijdens een speciale stadswandeling op zaterdag 3 juni 2017 tussen 11:00 en 12:30 uur.

De stadswandeling gaat langs alle bouwlocaties in de stad. Onder meer langs het Pieter Vreedeplein waar Hudson's Bay komt en langs de Stadhuisstraat, de plek voor de nieuwe Primark. De wandeling start op het Pieter Vreedeplein op de locatie van de voormalige V&D. Iedereen kan bij de wandeling aansluiten.

Er is ook de mogelijkheid om het Stadskantoor te bezoeken. Dit heeft het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) beloofd tijdens de raadsvergadering van 10 april 2017 naar aanleiding van een vraag van het CDA. ...lees verder "Nieuwe Frederikstraat wordt tijdens stadswandeling onthuld"

Share

Eerste vergadering van de gemeenteraad in de "Bruine Doos", Het Laken.

Maandag 15 mei 2017 voerde de raadscommissie Leefbaarheid een debat over de vraag of er genoeg parkeergelegenheid zal zijn in de Binnenstad als de nieuwe winkels - Primark, Hudson's Bay en Decathlon - opengaan. Volgens het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) én de coalitiepartijen in de raad - CDA, GroenLinks, SP en D66 - is er nog voldoende ruimte. De PvdA sloot zich aan bij de mening van de coalitie. De oppositiepartijen - met uitzondering van de PvdA - zijn het daar volstrekt mee oneens.

Lees ook: Kritiek op onderzoek parkeren Binnenstad - 16 mei 2017

...lees verder "Raad houdt debat over parkeren Binnenstad tegen"

Share

2

Op zaterdag 13 mei 2017 start SP Tilburg een enquête om te onderzoeken of de verkeersveiligheid op het Pieter Vreedeplein verbeterd moet worden. De SP Tilburg gaat zaterdagmiddag 13 mei op het Pieter Vreedeplein mensen door middel van een enquête vragen naar hun mening over de huidige situatie op het plein, waar zowel gefietst als gelopen kan worden. Voor het onderzoek is de website www.fietsenophetpietervreedeplein.nl opgestart. Hier kunnen de enquêtes digitaal worden ingevuld.

Het Pieter Vreedeplein is een stuk van de binnenstad waarbij de regels voor fietsers en voetgangers niet voor iedereen duidelijk is. Na de sluiting van de voormalige warenhuis Vroom & Dreesmann is het weliswaar een stuk rustiger geworden op het plein, maar er zijn vermoedens dat het aantal fietsers is gestegen. SP Tilburg heeft van verschillende verontruste burgers vernomen dat dit als een probleem ervaren wordt. Met de komst van Hudson Bay eind dit jaar en later ook de Primark zal het naar verwacht ook drukker worden op het plein. ...lees verder "SP start enquête over veiligheid op het Pieter Vreedeplein"

Share

Er is lang naar uitgekeken, het onderzoek naar de parkeerdrukte in de Binnenstad, temeer omdat de nieuwe ontwikkelingen: komst Primark en Hudson Bay, een nieuw te bouwen winkelstraat - de Frederikstraat - in het centrum en het plan voor twee nieuwe woontorens allemaal extra parkeergelegenheid eisen. Menige discussie in de gemeenteraad ging dan ook over de parkeerdruk, en of er wel voldoende parkeergelegenheid zal zijn als Tilburg veel meer bezoekers en bewoners in de Binnenstad gaat ontvangen. ...lees verder "Parkeeronderzoek Binnenstad: nog nét voldoende ruimte"

Share

1

Het Stadhuis (Stadskantoor 1) gaat worden verbouwd en er komen winkels in de plint, op de begane grond. Niet zoveel als oorspronkelijk was gedacht, maar toch nog ongeveer 2.000 vierkante meter van de in totaal 18.000 vierkante meter.

De vraag die nog openstaat is, of de gemeente Tilburg de winkelruimten zou moeten verkopen of verhuren. Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W wil kiezen voor verhuur en vraagt hiervoor advies van de gemeenteraad. Deze verhuur zal dan worden uitgevoerd door Wereldhave, aldus het plan, omdat de gemeente zelf niet genoeg verstand heeft van winkelruimteverhuur en dit evenmin als een eigen taak ziet. ...lees verder "Winkels Stadskantoor 1 – College kiest voor verhuur"

Share

160902-brief-vaan-raad-bijlage-2-hudsons-bay-gevel-pv-plein-impressieDe gemeente Tilburg wil de inrichting van de openbare ruimte gaan uitwerken met een planteam bestaande uit inwoners en vertegenwoordigers van de horeca, ondernemers, winkeliers en meer. Door het grote aantal plannen in de binnenstad, bouw Primark, passage tussen Hudson Bay (Pieter Vreedeplein) en Emmapassage, nieuwe woontorens, verbouwing Stadskantoor en herinrichting Stadhuisplein gaat er nogal veel veranderen. ...lees verder "Planteam voor inrichting openbare ruimte binnenstad"

Share

2

2016-10-21-1851-stadhuis-herfstSinds het vorige foto-overzicht van lege winkelpanden in de binnenstad, in januari 2016, zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. Hudson Bay en Primark komen naar het centrum, voor de laatste is Stadskantoor 3 inmiddels gesloopt, met een deel van de fontein, er komt een geheel nieuwe straat van de Emmapassage naar het Pieter Vreedeplein en het lijkt er sterk op dat op de begane grond van het stadhuis veel minder winkels zullen komen dan oorspronkelijk in de plannen stond.

Vandaar dat we een nieuwe foto-reportage publiceren. Daarbij valt op dat veel vaker dan voorheen lege panden gevuld worden met een tijdelijke aankleding of een pop-up winkel. In de foto-reportage zijn alleen de winkelpanden opgenomen die duidelijk nu niet gebruikt worden.

...lees verder "Leegstand Binnenstad in beeld"

Share

primark_zonderretailOp 7 oktober wordt door Ontwikkelcombinatie Warenhuis Tilburg C.V. officieel begonnen met de bouw van Primark in Tilburg. Wethouder Erik de Ridder en Joost Buitenhuis, directeur Primark Vastgoed, verrichten die dag de officiële starthandeling. Het pand van Primark krijgt in totaal zes bouwlagen en komt op de locatie waar voorheen stadskantoor drie gevestigd was. Met een oppervlak van 4900 vierkante meter behoort het tot één van de grotere Primark winkels in Nederland. De start van de bouw van Primark is tevens het begin van een grote transformatie die het stadscentrum van Tilburg de komende jaren ondergaat. ...lees verder "Bouw Primark Tilburg gaat op 7 oktober van start"

Share

3

04-29-2015-Zwarte-Doos-Stadhuis-StadhuisstraatHet referendum over de verbouwing van het Stadhuis, waarbij Stadskantoor 1 een flinke uitbouw zou krijgen aan drie zijden en waarvoor veel bomen zouden moeten verdwijnen, gaat niet door. Dat was de korte conclusie na de vergadering van de Tilburgse gemeenteraad op maandag 7 maart.

Het raadsbesluit van 21 september 2015, waarin deze verbouwing door de gemeenteraad werd goedgekeurd, heeft voor veel verontwaardiging geleid onder de Tilburgers. Omwonenden, ondernemers, architecten, heemkundigen en vele anderen hadden vooraf uitgebreid van zich laten horen, door bij de gemeenteraad gebruik te maken van hun recht om in te spreken en hun visie te geven.

De conclusie van tegenstanders, gesteund door oppositiepartijen LST, OPA, Lokaal Tilburg, Voor Tilburg en LNS (nu VSP) was dan ook dat de voorstanders niet wilden luisteren naar argumenten. Dit was de aanleiding voor veel Tilburgers, gesteund door de toen pas opgerichte partij van Frans van Aarle, Lokaal Tilburg, om handtekeningen in te zamelen om referendum te houden over het besluit. ...lees verder "Referendum over verbouwing Stadhuis gaat niet door"

Share

1

04-29-2015-Zwarte-Doos-Stadhuis-StadhuisstraatIn de raadscommissie Bestuur van maandag 29 februari zou de discussie worden gevoerd over de nieuwe vraagstelling voor het referendum over de verbouwing van Stadskantoor 1.

"Bent u het EENS of ONEENS met het raadsbesluit om het onderste deel van Stadskantoor 1 uit te bouwen en te gebruiken voor uitbreiding van winkelruimte?"

Het referendum gaat over het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2015 waarin is besloten om winkels te bouwen in Stadskantoor 1, waarbij het pand flink wordt uitgebreid. Bijna 10.000 Tilburgers hebben dit referendum in december 2015 aangevraagd. ...lees verder "Noordanus vraagt de raad om herbezinning over verbouwing van het Stadskantoor"

Share

2015-07-10-Luifel Entree-Emmapassage-Stadhuisplein-Katterug-StadhuisWethouder Erik de Ridder, namens de gemeente Tilburg, en twee belangrijke vastgoedeigenaren in de Tilburgse binnenstad, Wereldhave en Royalton Hill, hebben op dinsdag 26 januari 2016 overleg gevoerd over de toekomst van de Tilburgse binnenstad.

Wereldhave is sinds enkele maanden eigenaar van de Emmapassage en de parkeergarage en winkels in de noordwand van het Pieter Vreedeplein - met onder andere Mediamarkt - en Royalton Hill is eigenaar van het pand waarin V&D is gevestigd.

Aanleidingen voor het overleg waren onder andere de recente ontwikkelingen op de winkelmarkt in Nederland, zoals het failliet gaan van V&D en de ketens van Macintosh, en de doelen van de gemeente met betrekking tot het winkelrondje op de locatie van Stadskantoor 3 en Stadskantoor 1. ...lees verder "Gemeente Tilburg, Wereldhave en Royalton in overleg over toekomst Binnenstad"

Share

1

De columnWe houden van Tilburg.....Soms lijkt het erop dat we alleen maar mopperen op de stad, maar dat heeft niets met Tilburg zelf te maken. Het is een fijne stad, met leuke inwoners.....Maar…..

Khadija Arib Foto: PvdA
Khadija Arib Foto: PvdA

Ik las onlangs een interview met de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Mevrouw Khadija Arib lijkt te begrijpen wat er momenteel schort aan de liefde tussen de Nederlanders en hun bestuurders. De voormalige PvdA-dissidente wijt dat niet aan de ‘afstand’ tussen politiek en burger, maar aan structureel onbegrip bij de gekozenen. Wij, burgers, respecteren daarom de volksvertegenwoordigers niet meer.

We houden van Tilburg, dus, maar niet van het bestuur en zijn besluiten. Een simpel voorbeeld, ik stipte het satirischer wijze aan in mijn ‘voorspellingen’. ...lees verder "(On)begrip"

Share

06-01-2015-Stadskantoor-3-Stadhuisstraat-PrimarkDe taxatierapporten van Stadskantoor 3, waar een meerderheid in de gemeenteraad nog steeds hoopt dat Primark er zich zal vestigen in een nieuw te bouwen pand, leidden de afgelopen week tot consternatie.

Het begon ermee dat raadslid Hans Smolders, voorman van oppositiepartij LST in een fikse aanvaring kwam met de gemeenteraad, nadat hij een voorstel had ingebracht om te onderzoeken of het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) al dan niet de raad onvolledig en / of onjuist had geïnformeerd over de taxatierapporten. Er is namelijk een versie van 3 pagina's van 27 februari 2015 en een versie van 74 pagina's van 1 juli 2015. In de korte versie van 27 februari 2015 staat alleen de huurwaarde bij verhuur als winkelruimte. In de versie van 1 juli 2015 staat een volledige berekening van de waarde van het pand, een haalbaarheidsonderzoek voor nieuwbouw van een winkelpand, alle overdrachts- en eigendomsaktes uit het archief van het Kadaster en een kopie van het bestemmingsplan. ...lees verder "Stadskantoor 3 – Ruzie om taxatierapporten"

Share

8

05-19-2015 2130Leegstand Binnenstad V&D HeuvelstraatMaandagavond 11 januari, nog net voor middernacht, vertelde wethouder Erik de Ridder de stand van zaken rond V&D aan de commissie Vestigingsklimaat. De wethouder gaat uiterlijk 26 januari in gesprek met vastgoedbedrijven Wereldhave en Royalton Hill om te bespreken wat er gedaan kan worden om te voorkomen dat het pand van V&D leeg komt te staan. "Want als V&D uit de Binnenstad zou verdwijnen, dan wil je niet zo een 'gat in het hart van de stad'."

Ondertussen heeft Primark in meerdere steden interesse getoond om zich te vestigen in leeg komende V&D-panden. ...lees verder "Gat in het hart van de stad"

Share

1

referendumWoensdag 16 december 2015 is de deadline. Op deze dag zal bekend worden of er voldoende handtekeningen - een kleine 8.500 - binnen zijn gekomen om een referendum te houden over de verbouwing van het Stadhuis, Stadskantoor 1.

Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen - de onzekerheid over het moment waarop de verbouwing kan beginnen en in welke vorm zou misschien investeerders kunnen doen afhaken - heeft burgemeester Peter Noordanus alvast vier externe deskundigen gevraagd voor de referendumcommissie, voor het geval dat het referendum er daadwerkelijk gaat komen. ...lees verder "Referendum Stadhuis op z’n vroegst op 8 juni 2016"

Share

referendumMaandagavond 2 november 2015 vergadert de gemeenteraad over het raadgevend referendum dat door inwoners van Tilburg is aangevraagd over de verbouwing van het Stadhuis (Stadskantoor 1) en de omgeving. In jargon: 'de integrale gebiedsontwikkeling van de omgeving Stadhuisplein inclusief het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan'. Voor dit plan is in 2010 een budget van €74 miljoen gereserveerd. ...lees verder "Wat een referendum over het Stadskantoor kost"

Share

2

kloofZelden was de kloof zo groot en zichtbaar tussen de bestuurders van Tilburg en de mensen voor wie politici zeggen dat ze het allemaal doen.

DAT-voorman Joost van Huijgevoort beschrijft het op deze site, de politiek gaat met de Tilburgers aan de haal.

Het zou gemakkelijk zijn om bijvoorbeeld de bewoners van Fatima na hun protest tegen de komst van drugsverslaafde hoertjes opnieuw te verketteren vanwege hun huidige woede over de komst van vluchtelingen naar Jozefzorg. ...lees verder "Kloof"

Share

1

april-paleisring-cityring-willemsplein-stadhuisMaandagavond 7 september zou de commissie Vestigingsklimaat in debat gaan over de verbouwing van het Stadhuis, Stadskantoor 1. Maar zover kwam het niet, want maar liefst 15 mensen hadden zich aangemeld als inspreker. Hoewel in de regel elke inspreker vijf minuten krijgt om zijn of haar inbreng te geven, besloot de commissie om deze mensen ruim de tijd te geven, waardoor het te laat werd om nog zelf aan het debat te beginnen. Deze zal daarom plaatsvinden op maandagavond 14 september vanaf 19.00 uur.

Tegenstanders, die volgens een meningspeiling van het Brabants Dagblad een meerderheid van 60% vormen, komen uit alle gelederen en hebben bezwaren die elkaar aanvullen. ...lees verder "Verbouwing Stadhuis – insprekers aan het woord – een nieuwe variant dient zich aan"

Share

3

06-01-2015-Stadskantoor-3-Stadhuisstraat-PrimarkNaar aanleiding van de voortslepende discussie over de mogelijke vestiging van het Ierse modewarenhuis Primark in Brabant, heeft een woordvoerster namens het bedrijf laten weten dat hierover nog geen beslissing is genomen. Het wachten is nog steeds op het hoofdkantoor in Dublin, waar de directie binnenkort zal beslissen óf er nieuwe vestigingen van Primark in Brabant komen en zo ja; in welke stad of steden. Op welke termijn de beslissing wordt genomen, wist ook de woordvoerster niet.  ...lees verder "Primark heeft nog geen besluit genomen over vestiging in Brabant"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen