Spring naar inhoud

In een brief van 11 oktober 2017 aan de gemeenteraad van Tilburg heeft het College van B&W (Burgemeester & Wethouders) de meest recente ontwikkelingen in de Binnenstad bekend gemaakt.

Nu het eerste deel van de Frederikstraat - tussen Pieter Vreedeplein en Heuvelstraat - bijna klaar is, staan de volgende plannen op de rol.

Overkapping Emmapassage

Voor het gedeelte van de Emmapassage tussen de Kattenrug en de liften naar de parkeergarage stelt het College voor om de overkapping te verwijderen en dag en nacht open te laten. Volgens de stedenbouwkundigen en economen is dit beter voor de toekomstige winkels op de begane grond van het nog te verbouwen Stadhuis en de Primark. Dit idee was nog  niet eerder in een plan naar voren gebracht. ...lees verder "Nieuwe plannen voor de Binnenstad, Emmapassage verliest kap"

Share

Oplettende fietsers hebben het al gezien: op het Pieter Vreedeplein zijn sinds kort met blauwe lijnen vakken geschilderd. Ze vallen nog niet heel erg op, maar het zijn parkeervakken voor fietsen. Fietsende bezoekers die naar het Pieter Vreedeplein komen voor een snel bezoek aan een winkel of om 'even snel' wat te drinken of te snacken, mogen in deze parkeervakken maximaal een uur hun fiets parkeren.

Maar hoe moeten de handhavers nou kunnen weten hoe lang elke fiets al geparkeerd staat? Daarover had de gemeente Tilburg nog niet nagedacht. ...lees verder "Fietsforum biedt blauwe parkeerkaart voor fietsen"

Share

Ontvangst op het Stadhuis van het tweede regiment huzaren op 30 april 1913.

De gemeente Tilburg wil een eind maken aan besmeurde en beplakte elektrakasten in het centrum van de stad.

Samen met het Ondernemersfonds Binnenstad en Marketing Tilburg wil de gemeente  ongeveer 40 elektrakasten in de binnenstad aanpakken. Op die kasten moeten historische afbeeldingen komen van bijzondere plekken in de binnenstad of memorabele gebeurtenissen in de stad. Op deze manier kunnen deze kasten omgevormd worden tot  opvallende objecten in het straatbeeld. ...lees verder "Fotowedstrijd: Historie op elektrakasten in het centrum"

Share

Op 16 juli start het UEFA Women’s EURO 2017 waarvan Tilburg één van de zeven speelsteden is.

In het Willem II stadion worden vier groepswedstrijden en een kwartfinale gespeeld. Te weten op de volgende dagen 18, 21, 24, 27 en 30 juli.

Op die wedstrijddagen is op het Pieter Vreedeplein een fanzone ingericht.

In de fanzone vinden diverse activiteiten plaats. Tussen 13.00 en uiterlijk 20.00 uur kan de jeugd op twee veldjes voetballen, freestylvoetballers en oud-internationals ontmoeten, aan clinics deelnemen en diverse voetbalspelletjes spelen.

Er is ook een podiumprogramma met DJ's en muziek. ...lees verder "Fanzone tijdens EK op Pieter Vreedeplein"

Share

Op woensdag 28 juni van 19.00 tot 21.00 uur organiseert de gemeente Tilburg een informatieavond over het tweede deel van de nieuwe Frederikstraat. Deze wordt gehouden in de kantine van de Hema aan het Hendrikhof.

De nieuwe winkelstraat in het centrum van de stad verbindt het Pieter Vreedeplein met de Emmapassage en het Hendrikhof. Het eerste, noordelijke deel tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat is inmiddels in aanbouw. ...lees verder "Info-avond over Frederikstraat, tussen Heuvelstraat en Emmapassage"

Share


De 'Frederikstraat' in aanleg. Deze nieuwe straat gaat de verbinding vormen tussen de Emmapassage en het Pieter Vreedeplein.

Het voormalige pand van Durlinger heeft het veld moeten ruimen voor deze straat.

Het gedeelte tussen Heuvelstraat en Pieter Vreedeplein zal als een passage aangelegd worden. Voor het einde van het jaar moet het winkelend publiek al gebruik kunnen maken van de nieuwe doorgang.

Naar verwachting is in 2018 de gehele Frederikstraat klaar tot aan de Emmapassage.

Share

De nieuwe straat tussen de Emmapassage en het Pieter Vreedeplein gaat de Frederikstraat heten. Die wordt feestelijk onthuld tijdens een speciale stadswandeling op zaterdag 3 juni 2017 tussen 11:00 en 12:30 uur.

De stadswandeling gaat langs alle bouwlocaties in de stad. Onder meer langs het Pieter Vreedeplein waar Hudson's Bay komt en langs de Stadhuisstraat, de plek voor de nieuwe Primark. De wandeling start op het Pieter Vreedeplein op de locatie van de voormalige V&D. Iedereen kan bij de wandeling aansluiten.

Er is ook de mogelijkheid om het Stadskantoor te bezoeken. Dit heeft het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) beloofd tijdens de raadsvergadering van 10 april 2017 naar aanleiding van een vraag van het CDA. ...lees verder "Nieuwe Frederikstraat wordt tijdens stadswandeling onthuld"

Share

2

Op zaterdag 13 mei 2017 start SP Tilburg een enquête om te onderzoeken of de verkeersveiligheid op het Pieter Vreedeplein verbeterd moet worden. De SP Tilburg gaat zaterdagmiddag 13 mei op het Pieter Vreedeplein mensen door middel van een enquête vragen naar hun mening over de huidige situatie op het plein, waar zowel gefietst als gelopen kan worden. Voor het onderzoek is de website www.fietsenophetpietervreedeplein.nl opgestart. Hier kunnen de enquêtes digitaal worden ingevuld.

Het Pieter Vreedeplein is een stuk van de binnenstad waarbij de regels voor fietsers en voetgangers niet voor iedereen duidelijk is. Na de sluiting van de voormalige warenhuis Vroom & Dreesmann is het weliswaar een stuk rustiger geworden op het plein, maar er zijn vermoedens dat het aantal fietsers is gestegen. SP Tilburg heeft van verschillende verontruste burgers vernomen dat dit als een probleem ervaren wordt. Met de komst van Hudson Bay eind dit jaar en later ook de Primark zal het naar verwacht ook drukker worden op het plein. ...lees verder "SP start enquête over veiligheid op het Pieter Vreedeplein"

Share

Vrijdag 5 mei 2017 vindt, zoals ook de afgelopen vier jaar in Tilburg, het Straatvoetbaltoernooi plaats op het Pieter Vreedeplein. Deze vijfde editie staat deels in het teken van het EK voetbal voor vrouwen, dat deze zomer naar Nederland én Tilburg komt. In totaal doen er 22 teams mee.

Er wordt in vier verschillende categorieën gevoetbald; jongens 10-12 jaar, meiden 10-13 jaar, jongens 13-15 jaar en jongens 16+. De deelnemende teams komen uit diverse wijken in Tilburg. ...lees verder "Straatvoetbaltoernooi op Bevrijdingsdag"

Share

De gemeente Tilburg en projectontwikkelaars Wereldhave en VolkerWessels hebben dinsdag 21 maart 2017 samen de plannen ondertekend voor de herontwikkeling van het stadscentrum. Het gaat om de aanleg van de nieuwe straat tussen het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage, de herontwikkeling van winkels en het bouwen van woningen.

Een gedeelte van de herontwikkeling is gestart met de verbouwing van Hudson's Bay en de eerste aanzet van de nieuwe straat: de Frederikstraat. In de loop van 2017 worden Hudson's Bay en de Frederikstraat tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat geopend. Op dit moment en nog tot 24 april 2017 is nog een bestemmingsplan-procedure aan de gang, waarop iedereen nog zijn of haar mening kan geven. ...lees verder "Volgende stap in de verbouwing van de Binnenstad"

Share

1

In de vergadering van de raadscommissie Vestigingsklimaat van maandag 13 maart 2017 stond opnieuw het plan voor de nieuwe winkelstraat op de agenda, die waarschijnlijk Frederikstraat gaat heten, vernoemd naar Prins Frederik Hendrik van Oranje. Het is een erg omvangrijk plan, waarover de gemeenteraad reeds op 16 november 2016 besloten heeft dat het uitgewerkt moet worden. Deze uitwerking is nog niet klaar en de bespreking in de commissie was dan ook bedoeld om 'wensen en bedenkingen' mee te geven voor de verdere uitwerking.

De aftrap werd echter gedaan door de heer Stolk, voorzitter van de bewonersvereniging 'hoge toren Pieter Vreedeplein', die als inspreker zijn zorgen uitsprak. De bewoners vrezen dat een nieuwe woontoren van 50 meter hoog veel schaduw zal werpen in hun woningen en dat hun privacy en uitzicht schade zullen lijden. ...lees verder "Over Pieter Vreedeplein, de woontorens en de Frederikstraat"

Share

Het Planteam Openbare ruimte heeft de naam voor de nieuwe verbinding tussen Pieter Vreedeplein en Heuvelstraat gekozen: Frederikstraat. De straatnamencommissie van de gemeente Tilburg stelde verschillende namen voor.

Het planteam koos voor Frederikstraat, vernoemd naar Prins Frederik, de tweede zoon van koning Willem I en broer van Willem II. Deze naam is nog niet definitief. Er volgt een collegebesluit waarna gedurende 6 weken bezwaar kan worden ingediend. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt eind april de naam officieel bekrachtigd. ...lees verder "Planteam Openbare ruimte kiest naam voor nieuwe doorsteek tussen Pieter Vreedeplein en Heuvelstraat"

Share

2016-09-16-pieter-vreedeplein-mediamarkt-ingangFietsers kunnen vanaf maandag 21 november 2016 hun fiets niet meer langdurig stallen op het Pieter Vreedeplein. Fietsen die vanaf die datum op het plein staan, worden weggehaald.

Er komt een tijdelijke stalling op het plein waar kort geparkeerd kan worden. Het stallingsverbod loopt tot september 2017 en heeft te maken met de verbouwing van het voormalig pand van de V&D. Daar komt een filiaal van Hudson's Bay.

Op het plein wordt dagelijks gehandhaafd. Inwoners die hun fiets langer willen stallen, kunnen terecht bij de fietsenstallingen Heuvel of Pieter Vreedeplein.  De tijdelijke stalling op het plein blijft tot september 2017.

 

Share

160902-brief-vaan-raad-bijlage-2-hudsons-bay-gevel-pv-plein-impressieDe gemeente Tilburg wil de inrichting van de openbare ruimte gaan uitwerken met een planteam bestaande uit inwoners en vertegenwoordigers van de horeca, ondernemers, winkeliers en meer. Door het grote aantal plannen in de binnenstad, bouw Primark, passage tussen Hudson Bay (Pieter Vreedeplein) en Emmapassage, nieuwe woontorens, verbouwing Stadskantoor en herinrichting Stadhuisplein gaat er nogal veel veranderen. ...lees verder "Planteam voor inrichting openbare ruimte binnenstad"

Share

3

2016-10-17-cool-cat-heuvelstraat-20-doorgang-winkelrondje
Heuvelstraat 20

Tussen Tuinstraat en Emmapassage komt een nieuwe winkelstraat. Deze passage begint op het Pieter Vreedeplein waar ook de hoofdingang van Hudson Bay, de voormalige V&D komt. Deze passage wordt overkapt, en loopt door naar de Heuvelstraat waar de Gemeente het pand op nummer 25 voor €3.750.000 heeft gekocht. Dat pand wordt gesloopt.  Aan de overkant op nummer 20 komt een doorgang richting de Emmapassage die een open karakter krijgt. Het pand blijft behouden, aanschaf van dit pand bedroeg €4.800.000.  Nog steeds is niet alle grond aangekocht die nodig is voor de plannen, in de begroting staat daarvoor nog een bedrag van 7.400.000 euro. ...lees verder "Nieuwe winkelstraat van Pieter Vreedeplein naar Emmapassage"

Share

3

04-29-2015-Zwarte-Doos-Stadhuis-StadhuisstraatHet referendum over de verbouwing van het Stadhuis, waarbij Stadskantoor 1 een flinke uitbouw zou krijgen aan drie zijden en waarvoor veel bomen zouden moeten verdwijnen, gaat niet door. Dat was de korte conclusie na de vergadering van de Tilburgse gemeenteraad op maandag 7 maart.

Het raadsbesluit van 21 september 2015, waarin deze verbouwing door de gemeenteraad werd goedgekeurd, heeft voor veel verontwaardiging geleid onder de Tilburgers. Omwonenden, ondernemers, architecten, heemkundigen en vele anderen hadden vooraf uitgebreid van zich laten horen, door bij de gemeenteraad gebruik te maken van hun recht om in te spreken en hun visie te geven.

De conclusie van tegenstanders, gesteund door oppositiepartijen LST, OPA, Lokaal Tilburg, Voor Tilburg en LNS (nu VSP) was dan ook dat de voorstanders niet wilden luisteren naar argumenten. Dit was de aanleiding voor veel Tilburgers, gesteund door de toen pas opgerichte partij van Frans van Aarle, Lokaal Tilburg, om handtekeningen in te zamelen om referendum te houden over het besluit. ...lees verder "Referendum over verbouwing Stadhuis gaat niet door"

Share

2

Hendrikhof
Hendrikhof

Nadat maandagochtend 29 februari de commissie Bestuur van de gemeenteraad is geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen voor de binnenstad en het Stadskantoor (het stadhuis) heeft de gemeente Tilburg een persbericht op haar website geplaatst met de daarbij behorende 'Afsprakenkader Wereldhave en gemeente Tilburg inzake versterking verblijfsklimaat binnenstad'.05-19-2015 2130Leegstand Binnenstad V&D Heuvelstraat

Citaat: De gemeente en Wereldhave hebben 28 februari afspraken gemaakt over de toekomst van het centrum. Er komt onder meer een verbinding van de Emmapassage richting het Pieter Vreedeplein en Primark vestigt zich op de locatie Stadskantoor 3.
...lees verder "Doorbraak binnenstad"

Share

oudere zorgcolumnVijftigplussers zijn hinderlijk aanwezig in de Tilburgse binnenstad. Ouderen worden hooguit nog gedoogd.

Vijftigplussers zijn vooral irritant omdat ze in de meeste gevallen al jaren in de stad een eigen huis bewonen. Ze eisen een parkeerplaats voor de auto, binnen 100 meter van hun woning. Die is er doorgaans niet. Dat laten ze dan ook regelmatig weten als de gemeente weer eens een nieuw hoofdstuk aan het Verkeer en Vervoersplan wil toevoegen. Een vijftigplusser met auto komt al nauwelijks bij zijn voordeur volgeladen met boodschappen. Wegkomen uit de stad is een nog groter (milieu)probleem, gezien de vele tientallen extra kilometers per week die hij sedert enkele jaren aflegt. ...lees verder "(Party) Centrum"

Share

1

De V&D is failliet. De distributiepoorten aan de zijkant maken een verlaten indruk en het afval in de containers stapelt zich op. Het al jaren afgesloten steegje, dat de verbinding vormde tussen Tuinstraat en Heuvelstraat bestaat nog steeds, ondanks het hek ervoor.
2016-02-19-1-Pieter-Vreede-Plein-V&D-St-Josephkerk-centrum
...lees verder "Pieter Vreedeplein zonder V&D"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen