Spring naar inhoud

"Om de laanstructuur van de Beukendreef in Berkel-Enschot op lange termijn te kunnen behouden, moet de gemeente 44 bomen kappen. Het gaat om de rij bomen die het dichtst bij de huizen staan (oneven huisnummers)." Deze mededeling stuurde de gemeente Tilburg onlangs naar de bewoners van de Beukendreef.

Een deel van de bewoners van Berkel-Enschot is het hier niet mee eens. Onder de naam 'Beuken Beschermers Berkel-Enschot' is deze groep bewoners begonnen met het houden van een petitie op de website Petities.nl. Bij deze petitie stellen zij: "Door klachten van enkele bewoners met aangrenzende achtertuinen, is dit onder de aandacht gekomen en heeft gemeente onderzoek laten doen naar de situatie." ...lees verder "Bewoners Beukendreef in Berkel-Enschot oneens over het kappen van 44 beuken"

Share

1

screenshot-www google nl 2016-08-10 11-33-24 reeshof huibevendreefEen groep ondernemers in de Reeshof wil graag elke zaterdag een minimarkt organiseren op het terrein aan de Huibevendreef 18 - 24. De gemeente Tilburg heeft echter al drie keer deze minimarkt gesloten en dreigt met een boete van €1000,- per dag als deze markt opnieuw open gaat. ...lees verder "Minimarkt in de Reeshof mag niet"

Share

1

Afval-containersMaandag 11 juli 2016 tijdens de Algemene Beschouwingen van de gemeenteraad was het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Tilburg, dat op 1 juli is ingegaan, al een terugkerend punt van discussie. In deze discussie gaat het over het legen van de groen-grijze container met een regelmaat van eens per twee weken in plaats van wekelijks. ...lees verder "Petitie over afvalbeleid gemeente Tilburg"

Share

opinieklijnsmaIn de laatste 'update' op Tilburgers.nl over het vertrouwensexperiment was aangekondigd dat wethouder Erik de Ridder (CDA - Sociale Zaken) met zijn collega's uit Utrecht, Wageningen en Groningen op 16 februari 2016 een gesprek zou voeren met staatssecretaris Jetta Klijnsma. De verwachting was dat dit gesprek een definitief 'ja' of 'nee' zou opleveren als antwoord op de vraag of deze vier steden een experiment mogen doen om de Participatiewet op een andere manier uit voeren.

Dit gesprek is opgeschort naar maandag 29 februari.

Naar aanleiding van dit gesprek, maar ook de vele reacties op de Open Brief van gastauteur Perry Janssen op deze website én een opinie-artikel in het Parool van donderdag 25 februari, zijn de ervaringsdeskundigen die betrokken zijn bij het Tilburgse Vertrouwensexperiment (waaronder de schrijfster van dit artikel) gestart met een petitie via de website petities.nl. ...lees verder "Petitie Vertrouwensexperiment"

Share

3

medeklinkertDe bewoners van woonvereniging De Mdklnkrt (Medeklinkert), in de Spoorzone tussen de Lange Nieuwstraat de de Burgemeester Brokxlaan in de wijk Theresia voeren tegen de kap van 113 bomen achter hun huis. In plaats daarvan willen de bewoners dat deze plek wordt omgezet in een openbaar park. ...lees verder "Petitie tegen kap van 113 bomen bij Medeklinkert in de Spoorzone"

Share

2

paleis-en-stadhuisDe huurachterstanden van diverse (sport)organisaties en ondernemers bij de gemeente Tilburg was maandag 2 maart de reden dat een speciaal daarover belegde vergadering van de gemeenteraad achter gesloten deuren plaatsvond.

Behalve de huurachterstand van 423.000 euro van sportonderneming Ooms en het lijstje dat vorige maand publiek gemaakt werd, heeft de gemeente wellicht nog meer wanbetalers. Maar welke organisaties en/of bedrijven het betreft, mogen de Tilburgers niet weten. ...lees verder "Petitie: “Stop de geheimhouding”"

Share

2

huurwoningDe Nederlandse Woonbond start een campagne tegen nieuwe, forse huurstijgingen. Veel huurders en woningzoekenden hebben het financieel moeilijk door de enorme huurstijgingen in de afgelopen twee jaar. In 2014 stegen de huren van vrijgekomen huurwoningen, waar nieuwe huurders in kwamen wonen, met 22,6%. Ofwel: 100 tot 200 euro per maand. Het aanbod betaalbare huurwoningen staat dan ook onder druk en nieuwe huurders lopen tegen torenhoge prijzen aan. ...lees verder "Woonbond begint de campagne ‘Blokkeer de huurverhoging’"

Share

1

stadscamping013Er komt geen ondersteuning vanuit de gemeente Tilburg voor een seizoensgebonden stadscamping op het voormalige Van Gend & Loosterrein. Wel blijft de mogelijkheid open voor een pop-up evenementen camping zoals eerder tijdens Festival Mundial en Incubate op deze locatie.

Dit heeft de gemeente Tilburg besloten naar aanleiding van de resultaten die volgden uit de enquête die in november 2014 is uitgezet in de buurt. Het doel van de enquête was om van omwonenden te horen hoe de ervaringen waren met de eerste edities van de pop-up stadscamping. Daarnaast wilde de gemeente Tilburg ook nagaan hoe omwonenden staan tegenover de wens van de initiatiefnemers om een camping te organiseren gedurende het gehele kampeerseizoen. ...lees verder "Wel pop-up maar geen seizoensgebonden stadscamping op Van Gend & Loosterrein"

Share

2

Tweede Kamerlid Jesse Klaver, GroenLinks Tilburg lijsttrekker Joris Bengevoord en wethouder Marjo Frenk halen handtekeningen op voor een extra gratis fietsenstalling op station Tilburg.
Tweede Kamerlid Jesse Klaver, GroenLinks Tilburg lijsttrekker Joris Bengevoord en wethouder Marjo Frenk halen handtekeningen op voor een extra gratis fietsenstalling op station Tilburg.

GroenLinks Tilburg zamelt de komende weken handtekeningen in voor een fietsenkelder aan de noordzijde van het station. Hiermee is zaterdag 8 februari een start gemaakt. Samen met Tweede Kamer-lid Jesse klaver werden al ruim 200 handtekeningen opgehaald. Ook via www.groenlinkstilburg.nl kunnen mensen de petitie ondertekenen. De handtekeningen worden op 10 maart overhandigd aan wethouders Roel Lauwerier (VVD, Parkeren) en Rodney Weterings (PvdA, Spoorzone).

Volgens de partij is de fietssituatie op het Centraal Station onoverzichtelijk, duurt fietsparkeren lang en er is weinig ruimte. Fietsers parkeren daarom steeds vaker op voetpaden rondom het station wat geen fijne situatie is voor fietsers en omwonenden. GroenLinks pleit daarom voor een extra ondergrondse fietsenstallingen aan de Noordzijde van het station en startte hiervoor zaterdag een handtekeningenactie. Wil jij ook een betere fietsenstalling op het Centraal Station? Die bovendien gratis en bewaakt is?  GroenLinks roept de gemeente Tilburg op om dat te realiseren. Hiervoor kun je online een petitie ondertekenen.

...lees verder "GroenLinks in actie voor gratis fietsenstalling NS-station"

Share

2

stadsverwarming reeshofEen groep bewoners van de Reeshof, die zich georganiseerd hebben via Reeshofwarmte.nl, gaan een claim van 76 miljoen neerleggen bij Essent omdat ze teveel betalen voor de stadsverwarming.  Dat komt voornamelijk omdat ze elke jaar opnieuw voor aansluitkosten betalen. Voor aanvang van de raadsvergadering van 27 januari bood deze groep een petitie aan aan wethouder Berend de Vries, die deze graag in ontvangst nam. Hij kondigde aan dat hij donderdag 30 januari, samen met de bewoners en Essent aan tafel zou gaan om een schikking te treffen.  ...lees verder "Reeshofwarmte krijgt steun van gemeenteraad"

Share

1

illegalen-poster-Looi-222x300Het Wereldpodium van Ralf Bodelier heeft onlangs in Tilburg een petitie gehouden tegen het strafbaar stellen van illegalen. Deze petitie is door meer dan 120 Tilburgse organisaties en personen ondertekend. De aanleiding van de petitie is het wetsvoorstel van minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven om illegaliteit strafbaar te stellen.

Vandaag, in de raadsvergadering, heeft Ralf Bodelier de raadsleden en het college toegesproken en uitgelegd waarom het strafbaar stellen van illegalen een probleem is voor Tilburg: "Buitenlandse mensen kunnen ons vertellen over onderwerpen die in de wereld spelen en die ons aangaan. Het zijn deze mensen die nu strafbaar worden gesteld door de nieuwe wet. Maar het probleem is breder.

...lees verder "Raad Tilburg stemt tegen strafbaarheid illegaliteit"

Share

Twee mensen, vier paspoorten

Voor de Tweede Kamerverkiezingen, die 12 september in Nederland werden gehouden, stond Eelco Keij als nummer 25 op de lijst van D66 en wel met een bijzondere missie: hij maakt zich sterk voor mensen met een dubbele nationaliteit, mensen die naast het Nederlands paspoort ook een paspoort van een ander land hebben. We hebben bij zijn ouderlijk huis in Berkel-Enschot afgesproken voor een interview.

Eelco is geboren in Tilburg en getogen in Berkel-Enschot als jongste in een gezin van vier kinderen. Na zijn eindexamen bij 2College Cobbenhagen heeft hij rechten en Spaans gestudeerd in Nijmegen en daarna nog een jaar in Spanje en een jaar in Polen.Vervolgens liep hij stage bij de Europese Commissie, waarna hij aan de slag ging voor Bert Koenders, destijds in 2003 Kamerlid voor de PvdA. Hierna werkte hij als lobbyist tussen de Tweede Kamer en non-profit organisaties als het Rode Kruis. Eelco: "Met lobbywerk is het altijd geven en nemen en als je 60% bereikt van wat je had willen bereiken moet je tevreden zijn, zo werkt dat."

In 2006, toen hij zijn vrouw leerde kennen, besloot Eelco alles in Nederland achter te laten en in New York te gaan wonen en in 2011 kreeg hij de Amerikaanse nationaliteit, terwijl hij zijn Nederlandse paspoort mocht houden. "Kijk, vier paspoorten" hij laat de boekjes trots zien, "mijn zoontje heeft er ook twee." Dankzij zijn uitgebreide buitenland-ervaring kon Eelco meteen aan de slag bij de Verenigde Naties (VN) in New York, waar hij zich bezig ging houden met fondsenwerving en het relatiebeheer met landen die donateur zijn van de VN. Na een half jaar kwam Eelco in de staf van Ad Melkert, die in januari 2006 de tweede man werd bij de UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. (Wikipedia) Eelco: "Zowel Bert Koenders als Ad Melkert zijn bijzonder intelligente mensen, een uitdaging om daarvoor te werken."

Eelco vervolgt: "Ik heb nu dus twee nationaliteiten, Amerikaans en Nederlands. Anderhalf jaar geleden ontdekte ik dat maar weinig Nederlanders dit mogen. De hoofdregel is, dat je je Nederlandse nationaliteit verliest als je een andere nationaliteit aanneemt. Daar zijn enkele uitzonderingen op en de belangrijkste daarvan is een huwelijk met iemand van die nationaliteit die jij ook later aanneemt, zoals in mijn geval dus." Naar schatting wonen er tussen de 600.000 en 1.200.000 Nederlanders in het buitenland, maar het exacte aantal is niet bekend. Eelco: "In ieder geval wonen er 500.000 kiesgerechtigde Nederlanders in het buitenland, toch goed voor zes tot acht Kamerzetels.

"In maart 2011 kwam me te oren dat er een wetsvoorstel bij het kabinet lag dat het houden van twee paspoorten moest beperken. Dit voorstel kwam eigenlijk uit de koker van de PVV en had vooral als doel om Turken en Marokkanen hun oorspronkelijke nationaliteit af te kunnen pakken op het moment dat zij Nederlander werden. Nu zijn er in de wereld nog 19 landen waar het bij de wet onmogelijk is om de nationaliteit op te geven en één daarvan is Marokko. In Turkije kan het wel, maar is het erg ingewikkeld en moet dat worden afgekocht. Het wetsvoorstel was dus eigenlijk bedoeld voor buitenlanders in Nederland en bovendien grotendeels symbolisch, want juist Marokkanen kónden er helemaal niet door geraakt worden. Je kunt je afvragen welk probleem je er mee oplost, want mensen gaan niet beter integreren doordat je hun nationaliteit afneemt."

"Ik ben lid van Worldconnectors, een vereniging van Nederlanders die in het buitenland wonen en regelmatig bijeenkomsten organiseren met debatten over internationale vraagstukken. Mij werd vorig jaar gevraagd om een debat te organiseren in New York en ik had eigenlijk geen idee waarover het zou moeten gaan. Door het aankomende wetsvoorstel over dubbele paspoorten in Nederland kreeg ik het idee om dat onderwerp dan maar op de agenda te zetten. Het debat werd gehouden op 18 oktober vorig jaar en het onderwerp bleek een doos van Pandora te zijn! Boris Dittrich (voormalig politiek leider en Tweede Kamerlid voor D66) was dagvoorzitter en een advocaat in Amsterdam, gespecialiseerd in nationaliteitenrecht, kwam overgevlogen om mensen te informeren over het wetsvoorstel. De zaal was afgeladen vol. Zelfs mensen die normaal gesproken nauwelijks naar Nederlandse bijeenkomsten kwamen, kwamen dit keer ook kijken. Het bleek voor heel veel mensen te spelen. En ook het NRC en de Wereldomroep besteedden er aandacht aan."

"Deze enorme belangstelling was de aanleiding om een petitie online te zetten op de daarvoor opgerichte website Nederlanderblijven.nl en handtekeningen te verzamelen tegen het wetsvoorstel. We willen bereiken dat de hoofdregel wordt afgeschaft en dat je altijd je Nederlandse paspoort mag houden. Na één week waren het er 1.000, toen 2.000... het liep storm en binnen de korste keren had ik 5.000 handtekeningen van Nederlanders uit de hele wereld en overal kwamen de reacties vandaan, vaak ook met hele persoonlijke en bijzondere verhalen. En van mensen van alle leeftijden en achtergronden, zelfs CEO's van grote bedrijven als Shell en Unilever en ook in het buitenland wonende VVD-ers tekenden, tegen het standpunt van hun eigen partij in. En ineens dook alle pers er op. Dus toen D66 een landelijk congres hield, heb ik alle 5.000 handtekeningen uitgeprint, meegenomen en aan de landelijk voorzitter aangeboden. Daarmee omarmde D66 als eerste partij dit onderwerp. Inmiddels zijn er al ruim 25.000 handtekeningen binnen.

"Uiteindelijk werd de vrijdag vóórdat het Catshuisoverleg begon, het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd voor behandeling, maar daarvan is het nooit gekomen, want enkele weken later viel de regering. Het wetsvoorstel moest dienen als 'wisselgeld' om de PVV tevreden te houden en van Joram van Klaveren, toen Kamerlid voor de PVV, was het een symbolische wet om 'Henk en Ingrid' tevreden te houden.Het stomme is dat de PVV best wist dat dit wetsvoorstel eigenlijk geen nut had voor hun doelgroepen en alleen Nederlanders in het buitenland zou treffen, maar ze wilden toch doorzetten."

Heb je enig idee hoeveel mensen in Tilburg twee paspoorten hebben? Of hoeveel Tilburgers in het buitenland wonen met twee nationaliteiten? Eelco: "Ik ben daar wel benieuwd naar, want volgens mij wordt dat niet bijgehouden. Ik wil graag een keer iets goeds, iets positiefs organiseren in Tilburg voor en met mensen met een dubbele nationaliteit. Maar dit zit nog echt in de idee-fase en ik ben op zoek naar mensen die mee willen brainstormen.

Hierover zal ik onder andere contact met wethouder Berend de Vries zoeken, die ook van D66 is. Het zou goed zijn als die groep meer bekendheid krijgt op een positieve manier en de economische meerwaarde van ook deze Tilburgers gewoon onderkend wordt."

Share

Tilburgers kunnen voortaan via de website tilburg.petities.nl een petitie bij de gemeente indienen. Petities, ofwel handtekeningen-acties bestaan al heel lang, maar de mogelijkheid om in Tilburg een petitie te starten of te steunen via internet is nieuw. Het petitierecht is het recht van een burger of een groep burgers om bij officiële instanties als de gemeente een verzoek in te dienen en om raadsleden en wethouders duidelijk te maken dat hun handelen noodzakelijk is.

Een handtekeningen-actie is nooit een garantie dat aan het verzoek tegemoet gekomen wordt. Maar naarmate meer mensen de petitie ondertekenen, krijgt de petitie meer gewicht en dat zal meegenomen worden bij de behandeling ervan. Het petitieloket van de gemeente Tilburg is ondergebracht bij de raadsgriffie en deze dienst helpt de indiener om de petitie op het juiste moment bij de raad of het college in te dienen. Meer uitleg is te vinden op de website van de Tilburgse gemeenteraad.

Share

1

Strandbad Rauwbraken - foto: Google Maps

De gemeente Tilburg wil het strandbad de Rauwbraken sluiten. Hiermee komt niet alleen een einde aan een leuke duikstek, maar ook aan al het kinderplezier dat de Rauwbraken te bieden heeft. Bewoners van Berkel-Enschot hebben het initiatief genomen om een petitie te maken voor het openhouden van de Rauwbraken. De petitie is te vinden op: De ontwikkelingen zijn ook te volgen via Twitter: @ZBrauwbraken

Afgelopen maandag, 11 april, tijdens de raadsvergadering over de komenden bezuinigingen, motiveerde wethouder Hamming het besluit: "Het strandbad kan openblijven als er een particulier gevonden kan worden die de exploitatie van de Rauwbraken over wil nemen. Zo was het afgesproken. Er is niemand gevonden die het wil doen en daarom kan het zwembad dit jaar niet open." Omroep Brabant meldt dat er volgens wethouder Hamming wel kandidaten zijn, maar dat die een horecavoorziening bij het strandbad willen. Volgens het bestemmingsplan is er echter geen toestemming voor horeca bij de Rauwbraken.

 

Share

Popronde Tilburg 2010 Midi - Audioknights
Tijdens de 'Popronde Tilburg 2010' speelden 'Audioknights' op de trap van het Midi Theater

Het plan van de gemeente Tilburg om de subsidie van €175.000,- per jaar voor het Midi Theater weg te bezuinigen en zo het Midi Theater te dwingen tot sluiting, stuit op weerstand in de stad. Ronald Hazelzet, in het dagelijks leven adviseur diversiteit en communicatie, heeft het initiatief genomen om hiertegen een handtekeningenactie te starten via de website Petitie.nl, die hij het college wil aanbieden.

Op petitie.nl schrijft Ronald:

" Wij, Brabantse jongeren, Nieuwe Nederlanders, betrokken Tilburgers, maatschappelijk ondernemers constateren dat

  1. de voorgenomen subsidiestop op MIDI een kortetermijnbeslissing is. Het pand komt mogelijk leeg te staan en jongeren en Nieuwe Tilburgers verliezen hun unieke plek in de stad. Het pand sluiten kost ook geld en het is zonde van de investering. De voorstellingen en evenementen in MIDI draaien kostendekkend. De samenwerking met het onderwijs en jongerenwerk is uitstekend.
  2. MIDI een succesvol theater is, uniek in de regio en ons land. MIDI krijgt Brabantse jongeren en Nieuwe Nederlanders naar het theater. Publiek, topartiesten, onderwijs, bedrijven hebben MIDI omarmd.

en verzoeken u als raadslid en volksvertegenwoordiger dit collegevoorstel tegen te houden, en met andere raadsleden van uw partij en andere partijen een alternatief voorstel te ontwerpen waardoor MIDI Theater ook na 2012 open kan blijven. Voor jongeren en Nieuwe Tilburgers. Voor de toekomst van onze stad. Leefbaar. Bruisend. Trots."

Wie de actie wil ondersteunen kan dat doen via de link houdmidiopen.petities.nl. De raadscommissie 'Maatschappij' vergadert maandagmiddag 21 maart over dit voorstel van wethouder Marjo Frenk.

Share

De Commissie Maatschappij en wethouder Frenk (Groen Links, o.a. Zorg en Welzijn, Cultuur) hadden hun handen vol tijdens de vergadering in de raadszaal op maandag 17 januari. Het punt was geagendeerd door de SP en TROTS, maar buurtbewoners lieten zich niet onbetuigd. De nota met het collegebesluit liegt er dan ook niet om. Het lijkt erop dat de buurthuizen De Reit, De Boomtak, Hoogvenne, Zorgvlied en Het Vogeltje per 1 juli 2011 onherroepelijk gesloten worden vanwege bezuinigingsmaatregelen.

Aan het begin van de zitting kreeg wethouder Frenk een petitie aangeboden namens verontruste gebruikers van wijkcentrum De Reit. Op de publieke tribune verschenen pamfletten met de leuze: 'Wijkcentrum De Reit moet openblijven.'

Vervolgens kregen enkele afgevaardigden vanuit de buurthuizen vijf minuten spreektijd. Een greep uit de reacties:

'Onze voorzieningen worden wegbezuinigd, met name de activiteiten voor ouderen. Ik noem: het stembureau, de kaartclub, het Meer Bewegen voor Ouderen en andere clubjes. De Deeltaxi die mensen meer moeten gaan gebruiken, kost onze ouderen heel veel extra geld. (...) Onze vragen aan wethouder Frenk: 'Is er contact geweest met de buurtbewoners over deze kwestie? De raad heeft niet gereageerd op onze protesten, betekent dit dat de raad akkoord gaat met voorgenomen besluit?'  (Dhr. Van Berkel, buurtbewoner uit De Reit)

'Wijkvereniging Zorgvlied wil het pand overnemen tegen de boekwaarde. Volgens de gemeente is dat 'onmogelijk'. Als onze wijkvereniging het pand wil overnemen tegen de marktwaarde, kunnen wij dat niet betalen. Wij waren wel geshockeerd vanwege het feit dat we in een persbericht moesten lezen dat eigen beheer van ons buurthuis niet mogelijk is!' (Dhr. Franssen)

'De Twern moet met huurders en gebruikers gaan zoeken naar vervangende ruimtes voor activiteiten. Wanneer gebeurt dat? (...) Waarom moet er in Tilburg een referendum gehouden worden over de Mall? Laat de gemeente maar eens een referendum houden over de sluiting van de buurthuizen. (...) Hoe zit het met de beloftes van de coalitiepartijen, de beloftes dat er ingezet gaat worden op een sociaal beleid? Ik kijk daarbij speciaal naar de heren Hamming ,Van den Hoven en de partij Groen Links.' (Dhr. Zwaards, namens De Boomtak)

Kortom: het verzet is groot en vooralsnog lijkt het een verloren strijd omdat de coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en Groen Links achter de sluiting staan. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, de besturen van de buurthuizen beraden zich op nieuwe acties. De sociaal-maatschappelijke functie is voor hen onbetaalbaar. Een afgevaardigde van het Stadsdeel Adviesraad III West verwoordde dat als volgt: 'Het meten van ontmoeting mag niet gebaseerd zijn op kille cijfers.'

De ouderenbond KBO uit de wijk De Reit protesteert

'

Share

2

John Kuijt: "Wij staan achter het CDA!"

Daags nadat leden van het CDA een actie begonnen middels een petitie onder de titel "Wij staan voor onze grondrechten" hebben andere leden uit dezelfde partij een tegenactie gestart, eveneens middels een petitie, onder de naam "Wij staan achter het CDA". Deze laatste groep is gestart door Rotterdammer John Kuijt en spreekt zich uit: "Wij staan daarom achter de handelswijze van de CDA Tweede Kamerfractie en de onderhandelaars en wachten vol belangstelling het conceptregeerakkoord af!"

Navraag bij CDA Tilburg leert, dat CDA-leden "de nodige problemen hebben met de PVV, zowel ideologisch als wat betreft de partijstructuur, waar het aan de nodige interne democratie ontbreekt." Maar vooralsnog overheerst het vertrouwen in de onderhandelaars van CDA-huize: Verhagen, Klink en De Jager en gaat de afdeling er vanuit dat zij met een akkoord komen waar de CDA-achterban tevreden mee kan zijn.

Tilburgs steunfractielid David Hoffenkamp: "Het is natuurlijk wel een goede zaak dat er ruimte is voor discussie, zoals hoort bij een democratische partij, maar het lijkt mij niet wijs om ons nu middels petities met de ontwikkelingen te bemoeien. Ik ga er vanuit dat er geen enkele sprake zal zijn van scheuringen of splitsingen binnen het CDA omdat ik er het volste vertrouwen in heb dat de onderhandelaars met een akkoord zullen komen waar alle CDA'ers content mee zijn."

Share

N65 / Bosscheweg heeft aandacht nodig van het Rijk

Het Rijk moet meer aandacht schenken aan de N65, de drukke verbindingsweg tussen Tilburg en Den Bosch. De Vughtse wethouder Wilbert Seuren heeft die dringende wens dinsdag 22 juni geuit in Den Haag aan de Tweede Kamer. Hij deed dat in de vorm van een petitie namens de Provinciale Staten Noord-Brabant en de gemeenteraden van Tilburg, Vught, Den Bosch, Haaren en Oisterwijk. Omroep Brabant maakt melding van dit nieuws op haar site en meldt verder dat de ondertekenaars van de petitie vinden dat het Rijk ook de verkeersveiligheid en het milieu rondom de N65 voortvakend moeten aanpakken.

Share

Het ziet er somber uit voor kinderboerderij en buurtpark Maria Goretti aan de Stedekestraat in Tilburg. De bouw van een moskee lijkt niet ver weg meer. Die moskee zal ruimte opslokken van het buurtpark. De gemeenteraad beslist binnenkort over de komst van het gebedshuis voor Marokkanen. Iefke de Vries uit de Theresiabuurt heeft zich het lot van Maria Goretti aangetrokken en is een actie begonnen in de tijd dat de eerste plannen voor de moskee naar buiten kwamen. Via internet is een petitie te ondertekenen en dat hebben tot maandag 7 juni 2010 bijna 1400 mensen gedaan.

In het voorjaar 2008 al is de beherende stichting van Maria Goretti naar de gemeente Tilburg gestapt. Het bouwplan van de moskee was bekend en de stichting liet aan de gemeente weten een inhaalslag te maken en het park grondig op te knappen, hetgeen betekende een nieuw hoofdgebouw met een open publieksfunctie. Door de geplande moskee verdwijnen speelfaciliteiten, bomen en dierenverblijven. Ook zouden luchtroosters van de garage van de moskee uitkomen in de speelweide van kinderen, aldus de bezwaarmakende stichting. Het verzoek was om het bouwplan of te wijzigen of een andere plek voor een moskee te zoeken. Het belang van kinderen en buurtbewoners moet zwaar wegen, vinden de ondertekenaars van de petitie.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen