Spring naar inhoud

In de vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid van maandag 15 mei 2017 werd een debat gevoerd over het Parkeeronderzoek Binnenstad, dat een maand eerder werd gepubliceerd. Het onderzoek en de resultaten kregen stevige kritiek, met name vanuit de oppositiepartijen Lokaal Tilburg, LST, PvdA, Voor Tilburg, VVD en OPA.

Deze kritiek wordt bovendien gedeeld door 'Binnenstad Management Tilburg' (BMT) dat hierover een brief met vragen aan het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) stuurde. ...lees verder "Kritiek op onderzoek parkeren Binnenstad"

Share

1

enquête, smiliesDe komende drie weken zijn voor de Tilburgse politiek misschien wel de drukste periode van het jaar. De wensen en plannen voor het komende jaar, die eerder zijn besproken bij de Perspectiefnota, moeten worden vastgelegd in de Begroting voor 2015. De finale, de raadsvergadering waarin de definitieve beslissingen worden genomen, is gespreid over twee dagen: 10 en 12 november. Maar voor het zover is worden de belangrijkste onderwerpen eerst besproken in de vier verschillende commissies: Leefbaarheid, Sociale stijging, Vestigingsklimaat en Bestuur. Soms gepaard met een stevig debat.

Alle vergaderingen zijn openbaar. Een volledig overzicht van alle vergaderingen en de bijbehorende stukken is hier te vinden. ...lees verder "De aanloop naar de Begroting 2015"

Share

lege parkeerplaatsenDe fractie van de PvdA Tilburg komt met een voorstel om de geldende parkeernorm in de Spoorzone naar beneden bij te stellen. Volgens de PvdA wordt, door de parkeernorm in de Spoorzone te verlagen, het voor initiatiefnemers mogelijk om goedkoper te bouwen, blijft er meer ruimte voor groen en kan er integraal worden nagedacht over duurzame mobiliteit.

Het is de bedoeling dat er in de Spoorzone ongeveer 230.000 vierkantenmeter vastgoed wordt ontwikkeld.  Met de in 2011 uitgewerkte parkeernormen van 2003 komt dit neer op de realisatie van ongeveer 3000 parkeerplaatsen. De wereld is in 10 jaar grondig veranderd en de vraag is gezien de onderzoeksresultaten en nieuwe visies rond vervoer of deze parkeerplaatsen nog wel echt nodig zijn. Met dubbel gebruik van de parkeerruimte, bouwen voor ‘wat nodig is’ en het creëren van de juiste randvoorwaarden c.q. alternatieven is een besparing mogelijk. ...lees verder "PvdA Tilburg wil parkeernorm in de Spoorzone verlagen"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen