Spring naar inhoud

Eerste vergadering van de gemeenteraad in de "Bruine Doos", Het Laken.

Maandag 15 mei 2017 voerde de raadscommissie Leefbaarheid een debat over de vraag of er genoeg parkeergelegenheid zal zijn in de Binnenstad als de nieuwe winkels - Primark, Hudson's Bay en Decathlon - opengaan. Volgens het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) én de coalitiepartijen in de raad - CDA, GroenLinks, SP en D66 - is er nog voldoende ruimte. De PvdA sloot zich aan bij de mening van de coalitie. De oppositiepartijen - met uitzondering van de PvdA - zijn het daar volstrekt mee oneens.

Lees ook: Kritiek op onderzoek parkeren Binnenstad - 16 mei 2017

...lees verder "Raad houdt debat over parkeren Binnenstad tegen"

Share

In de vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid van maandag 15 mei 2017 werd een debat gevoerd over het Parkeeronderzoek Binnenstad, dat een maand eerder werd gepubliceerd. Het onderzoek en de resultaten kregen stevige kritiek, met name vanuit de oppositiepartijen Lokaal Tilburg, LST, PvdA, Voor Tilburg, VVD en OPA.

Deze kritiek wordt bovendien gedeeld door 'Binnenstad Management Tilburg' (BMT) dat hierover een brief met vragen aan het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) stuurde. ...lees verder "Kritiek op onderzoek parkeren Binnenstad"

Share

Er is lang naar uitgekeken, het onderzoek naar de parkeerdrukte in de Binnenstad, temeer omdat de nieuwe ontwikkelingen: komst Primark en Hudson Bay, een nieuw te bouwen winkelstraat - de Frederikstraat - in het centrum en het plan voor twee nieuwe woontorens allemaal extra parkeergelegenheid eisen. Menige discussie in de gemeenteraad ging dan ook over de parkeerdruk, en of er wel voldoende parkeergelegenheid zal zijn als Tilburg veel meer bezoekers en bewoners in de Binnenstad gaat ontvangen. ...lees verder "Parkeeronderzoek Binnenstad: nog nét voldoende ruimte"

Share

parkeren betaaldDe fractievoorzitters Roel Lauwerier (VVD) en Hans Smolders (LST) hebben met verbazing gereageerd op het plan van het college om de parkeertarieven in de Tilburgse Binnenstad te verhogen. Deze twee oppositiepartijen hebben dit via een brief aan de voorzitters van de Commissies Leefbaarheid en Vestigingsklimaat laten weten.

In deze brief schrijven de raadsleden: "Sommige tarieven gaan zelfs met 30 cent omhoog. Dat is voor de Schouwburg- en Koningsplein-parkeergarage een verhoging van bijna 20%. Het college wil de binnenstad aantrekkelijker maken. Met het zo fors verhogen van de parkeertarieven slaat het college het verkeerde pad in. Het wordt onaantrekkelijker om naar onze binnenstad te gaan. Het lijkt er op dat het college op dreef raakt met het ‘autootje pesten’." ...lees verder "VVD en LST reageren met verbazing op verhoging parkeertarieven"

Share

1

parkerenHet college van B&W in Tilburg stelt aan de gemeenteraad voor om de tarieven voor parkeren in 2015 met ongeveer 10 procent te verhogen.

Het gaat om de tarieven voor gemeentelijke parkeergarages en de parkeerzones. Dit voorstel van het college komt in november in de raad tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2015.

Naast een tariefverhoging stelt het college voor om minder geld uit te geven aan het onderhoud van de parkeergarages en de energiekosten van de garages te verlagen. Ook wordt er minder afgedragen aan de gemeentelijke overhead. Deze structurele maatregelen zijn volgens het college noodzakelijk om de parkeerexploitatie sluitend te houden. Daarbij hanteert het college als uitgangspunt dat de tarieven kostendekkend zijn. ...lees verder "College wil parkeertarieven met 10 procent verhogen"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen