Spring naar inhoud

Maandag 10 juli 2017 om even na 17.00 uur is het zomerreces - de grote vakantie voor raadsleden - begonnen. Maar wel na een vergadering over de Perspectiefnota 2018, die zeven uur duurde. In de Perspectiefnota staan de wensen en in grove lijnen de plannen voor het komende jaar. In november, bij de behandeling van de Begroting, worden die plannen verder uitgewerkt en er de nodige bedragen gekoppeld.

Om te bespreken lagen er 50 voorstellen op tafel, 1 Amendement en 49 moties. Het grootste deel hiervan (29) werden weer ingetrokken nadat het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) ofwel de motie overnam, of toezeggingen deed waar de gemeenteraad genoegen mee nam. Van de overige moties werden er vier na stemming aangenomen. ...lees verder "Politiek seizoen afgesloten met Perspectiefnota 2018"

Share

3

De twee wijkraden in Tilburg Noord: Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant-Quirijnstok; hebben gezamenlijk een manifest en actieplan opgesteld. Met deze hartenkreet roepen zij op om in Tilburg Noord de armoede terug te dringen en de leefbaarheid te verbeteren. Deze twee wijkraden hebben zich verenigd in de Federatie “Nieuw Noord” en worden gesteund door het Ronde Tafelhuis, ContourdeTwern, wijkteam Noord en de parochies. ...lees verder "Hartenkreet uit Tilburg Noord: “Op naar Nieuw Noord”"

Share

De modernisering van de 163 appartementen in gebouw Laarzicht is succesvol afgerond. Op 13 april begint om 16.30 uur de feestelijke heropening van het gemoderniseerde woongebouw door burgemeester Peter Noordanus. Nu het succesvolle en bijzondere renovatieproject is afgerond, worden de bewoners van Laarzicht en hun familie getrakteerd op een feest. ...lees verder "Feestelijke heropening woon-zorgcentrum ‘Het Laar’"

Share

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2016 opnieuw toegenomen met 18.000. Eind december 2016 waren er 467.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Bekeken naar herkomst is de toename voornamelijk toe te schrijven aan personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Wat betreft leeftijd zijn vooral meer jongeren en ouderen in de bijstand terechtgekomen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op grond van nieuwe cijfers. ...lees verder "Aantal bijstandsuitkeringen in 2016 opnieuw toegenomen"

Share

11

Het kabinet wil graag dat ouderen langer thuis blijven wonen. Maar waarom? Een blik op de cijfers en feiten laat zien dat het bijna onvermijdelijk is. In de komende decennia groeit het aantal ouderen spectaculair. Bovendien kampen verpleeghuizen nu al met personeelstekorten. Dat is vooral een uitdaging voor alleenstaande ouderen.

Het aantal 75-plussers dat alleen woont, stijgt enorm, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 1971 en 2015 is deze groep bijna 4,7 keer zo groot geworden, zodat er nu ruim een half miljoen alleenstaande 75-plussers zijn. ...lees verder "Monitor Debat ‘Oud in eigen huis’ Feiten en cijfers"

Share

1

columnProbeer eens met een ouder persoon een klassiek concert te bezoeken in onze daarvoor bedoelde zaal in Tilburg. Die architectonische misvatting naast de Schouwburg bedoel ik.

Zeker in deze wintermaand is het een ramp iemand van boven de 80 daar naar binnen te loodsen. (Of nog zwaarder: naar buiten.) ...lees verder "Rotzooi"

Share

In 2016 groeide de Nederlandse bevolking relatief hard. Eind 2015 was Nederland nog maar zo’n 20 duizend mensen verwijderd van de 17 miljoen. Al in maart 2016 werd deze grens gepasseerd. Inmiddels telt de bevolking bijna 17,1 miljoen geregistreerde inwoners.

Dat blijkt uit de laatste ramingen van Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Hoewel nog niet alle gegevens voor het jaar 2016 zijn verwerkt, gaat CBS ervan uit dat er per saldo bijna 111 duizend mensen bij zijn gekomen.  ...lees verder "Bevolkingsgroei neemt toe, vooral in de steden"

Share

sport ouderenContourdeTwern, in samenwerking met MFA 't Kruispunt en de gemeente Tilburg afdeling sportstimulering, biedt dames en heren vanaf 60 jaar uit Tilburg-West de kans om mee te doen met activiteiten, met als doel: meer bewegen en meer sociale contacten.

Dames en heren van 60 jaar en ouder, die zich niet fit voelen, die graag meer zouden willen bewegen en nu teveel in hun stoel blijven zitten kunnen in september en oktober aan drie proeflessen van een uur meedoen, inclusief een fittest. ...lees verder "Meer bewegen voor ouderen (60+) in Tilburg-West"

Share

oudere zorgcolumnVijftigplussers zijn hinderlijk aanwezig in de Tilburgse binnenstad. Ouderen worden hooguit nog gedoogd.

Vijftigplussers zijn vooral irritant omdat ze in de meeste gevallen al jaren in de stad een eigen huis bewonen. Ze eisen een parkeerplaats voor de auto, binnen 100 meter van hun woning. Die is er doorgaans niet. Dat laten ze dan ook regelmatig weten als de gemeente weer eens een nieuw hoofdstuk aan het Verkeer en Vervoersplan wil toevoegen. Een vijftigplusser met auto komt al nauwelijks bij zijn voordeur volgeladen met boodschappen. Wegkomen uit de stad is een nog groter (milieu)probleem, gezien de vele tientallen extra kilometers per week die hij sedert enkele jaren aflegt. ...lees verder "(Party) Centrum"

Share

2

biljart-noordhoek-fijnproeverBiljartvereniging Noordhoek, al 40 jaar een begrip in de wijk en in de huidige vorm sinds 25 jaar een feit, heeft een nieuwe thuishaven gevonden bij Café de Fijnproever aan de Bredaseweg. De vereniging - met ruim 30 leden van tussen de 60 en 90 jaar oud - heeft naar een nieuw onderkomen moeten zoeken, nadat wijkcentrum In De Boomtak in oktober 2015 de overeenkomst opzegde. ...lees verder "Biljartvereniging Noordhoek vindt nieuw thuis Café de Fijnproever"

Share

samenwerking samen online Nederland
Foto via 'Samen Online Nederland'

Ruim 1.600 ouderen zetten sinds 2010 hun eerste digitale stappen met hulp van 1.000 jongeren. Dit gebeurt via Samen Online, een speciale computer- of tabletcursus voor senioren, gegeven door jongeren die een ICT-opleiding volgen aan het ROC. Inmiddels zijn de Samen Online cursussen te vinden op 20 plaatsen in het land. Het vernieuwende aan deze aanpak is dat jongeren en ouderen, die elkaar in het dagelijks leven nauwelijks tegenkomen, niet alleen leren computeren en lesgeven maar ook op andere vlakken van elkaar leren.

“Jongeren zijn vriendelijker, geduldiger en beleefder dan ik had verwacht”. – oudere cursist

...lees verder "Cursus: Jong en oud, samen online"

Share

schonste-strotje-zonnebloem-kinderenMaandagavond 11 mei was het de beurt aan Tilburgers om hun inbreng te geven voor de Perspectiefnota 2016, waarin de plannen voor het komende jaar worden vast gelegd. Het inpreken bij de gemeenteraad, waarbij een ieder die zich hiervoor opgeeft, vijf minuten krijgt om een verhaal te houden, is voor de meeste Tilburgers nog geen vanzelfsprekendheid. De drempel van het stadhuis blijkt nog steeds te hoog te zijn voor de Tilburgers. Daardoor zijn de meeste insprekers op een avond als deze inmiddels bekende gezichten, die elk jaar van de gelegenheid gebruik maken.

Stedelijk klassiek orkest

Behalve de gebruikelijke insprekers waren er maandagavond toch enkelen die de weg naar de raadzaal en de microfoon toch gevonden hadden en met originele ideeën kwamen. Zoals bijvoorbeeld Frank Adams, professioneel dirigent van klassieke orkesten uit binnen- en buitenland. Zijn voorstel om een professioneel, stedelijk klassiek orkest te formeren ging gepaard met een vlammend betoog, dat op een luid applaus kon rekenen. Hij heeft hiervoor een plan waarvoor in de stad, onder programmeurs van de diverse podia en organisaties als Kunstbalie al draagvlak te vinden is en ook mogelijke financiers. Van de gemeenteraad vroeg hij een financiële 'duw in de rug', waarbij hij geen concreet bedrag noemde en wat voor politici steevast de hamvraag is: "Wat kost dit?" De begroting voor de eerste vier jaar bedraagt €600.000,-. Het is aan de gemeenteraad of, en hoeveel zij hiervan wil bijdragen. ...lees verder "Ideeën uit de stad: klassiek orkest, Jong & Oud en ‘t Schonste Stròtje"

Share

bosSinds januari 2015 zijn er veel nieuwe wetten en regels ingevoerd die veel impact kunnen hebben op mensen. In de gehele organisatie rond zorg, jeugdhulpverlening en sociale uitkeringen (Participatiewet) is heel veel veranderd doordat nu de gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze zaken, waar bijna iedereen wel op een of andere manier mee te maken heeft of krijgt.

Ook de mensen die de vaak nieuwe taken moeten uitvoeren, weten niet altijd hoe de regels en wetten in elkaar zitten, dus laat staan de 'gewone burger' die vragen heeft of hulp en ondersteuning nodig heeft. Dat er in zoveel nieuwe systemen fouten worden gemaakt, is vooraf al ingezien en is onvermijdelijk. ...lees verder "Sociale Raad – loods tussen mensen en overheid"

Share

1

alleen-had-ik-het-niet-gered-Hans-RubeVrijdag 3 oktober, tijdens de Nationale Ouderendag, vond de boekpresentatie plaats van ‘Alleen had ik het niet gered’. Het boek is geschreven door Hans Rube, oud-journalist van het Brabants Dagblad en columnist bij Tilburgers.nl.

Hans Rube interviewde in opdracht van organisatie De Wever veertien ouderen die ieder in één van de woonzorgcentra van De Wever verblijven. Ze hebben allemaal een bijzonder verhaal te vertellen hebben over hun leven. Bijvoorbeeld over Tilburg tijdens de oorlog, over onbaatzuchtige liefde voor een dementerende partner, tot de onvermijdelijke dood gaat volgen. Of over wat het betekent om samen naar een zorgcentrum te moeten verhuizen. ...lees verder "Boek “Alleen had ik het niet gered” van Hans Rube gepresenteerd bij De Wever"

Share

1

begroting NL 2015Ruim een week voor Prinsjesdag, traditiegetrouw op de derde dinsdag van september (de 16e dit jaar), ligt wederom een deel van de begroting van Nederland voor 2015 op straat. Of liever gezegd: op de burelen van RTL Nieuws. Het gaat hierbij om de 'koopkrachtplaatjes' en de verdeling van een deel van het Rijksbudget.

Voor de meeste Nederlanders stijgt de koopkracht het komende jaar een klein beetje en voor alleenstaanden met kinderen en een minimuminkomen zelfs 10%. Defensie, het Openbaar Ministerie, de AIVD en het Asielbeleid krijgen meer budget de komende jaren. Ouderen met een pensioen gaan meer belasting en zorgpremie betalen. ...lees verder "Nederlandse Begroting 2015: Meer naar defensie en asielbeleid, minder voor ouderen"

Share

buurtbusIn 2012 zijn de Tilburgse buurtbussen vanwege bezuinigingen afgeschaft, ondanks protesten van vele vrijwillige buurtbus-chauffeurs en vanuit de oppositie in de Tilburgse gemeenteraad. Op dit moment heeft de provincie Noord Brabant een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om een oplossing te kunnen bieden voor dit vervoersprobleem. Er wordt dan gekeken waar vraag is naar vervoer, maar waar onvoldoende reizigersaanbod is om een reguliere buslijn te laten rijden. Volgens de provincie kunnen hierdoor in sommige gevallen alternatieve, kleinschalige vervoersoplossingen worden toegepast. ...lees verder "TVP en PvdA willen de buurtbus terug"

Share

het-jaar-013_blauw_rood_RGBIn het eerste kwartaal van 2013 interviewden we 13 mensen uit Tilburg over hun visie. In deze ‘13 Visies op de Stad 013’ kwamen bekende en onbekende Tilburgers aan het woord over hun werk en leven en waar zij zoal in de stad tegenaan lopen.
In deze tweede serie van 13 interviews vragen we 13 Tilburgse politici om op deze visies te reageren. Zijzelf kiezen één van de visies en wijzelf kiezen er ook één voor hen uit. Alle 13 zitten nu in de raad en willen graag bij de verkiezingen in maart 2014 weer herkozen worden.

nell_schoenmakers_foto
Nell Schoenmakers

In de afgelopen 10 weken hebben we met 10 raads- en commissieleden een interview gemaakt, met als insteek de 13 'Visies uit de Stad 013' die we aan het begin van dit jaar publiceerden. De gemeenteraad telt deze periode 11 partijen. De enige die nog ontbreekt in de reeks is Nell Schoenmakers van de VSP (Verenigde Senioren Partij), die sinds februari van dit jaar slechts een enkele keer in de raadszaal aanwezig is geweest.

Nell Schoenmakers heeft ons echter laten weten, dat ze niet mee wil werken aan een interview omdat zij nog herstellende is van een langdurige ziekteperiode. Om dezelfde reden weet zij dan ook nu nog niet te zeggen, of zij in maart volgend jaar zal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De VSP doet in ieder geval wél mee, maar pas in november zal zij beslissen of ze de lijst weer zal aanvoeren.

Nu alle partijen aan bod zijn geweest, sluiten we de reeks van 13 interviews in de komende weken af met twee verrassende edities.

Share

8

patrick en marie-helene
Patrick en Marie-Hélène de Kort

Op zaterdag 25 mei viert de Herbergier, gevestigd in de voormalige St. Angela basisschool aan de Elzenstraat, haar officiële opening. De Herbergier is en kleinschalige groepswoning voor mensen met geheugenproblemen zoals Alzheimer, die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Er wonen 16 mensen, die elk hun eigen, zelf ingerichte kamer hebben en op de zolderverdieping wonen de initiatiefnemers en zorgondernemers Patrick en Marie-Hélène de Kort.

Patrick had al een lange loopbaan in de zorg, waaronder in de ouderen-psychiatrie en als docent verpleegkunde bij Avans Hogeschool, toen zijn moeder in 1990 Alzheimer kreeg. "Mijn moeder werd vergeetachtig en omdat ik verpleegkundige ben, gingen mijn twee broers en twee zussen er al van uit dat ik voor haar ging zorgen. "Dat doet Patrick wel." Dat was een bijzondere ervaring, want de relatie met mijn moeder veranderde hierdoor. Ze werd milder en zachter. Ze werd opgenomen in een gesloten afdeling van een verpleegtehuis, een nieuwe instelling in een oud klooster. Ik vond het eigenlijk helemaal niks. Iedereen deed er enorm z'n best en zo, maar mijn moeder was veel alleen en kreeg op een gegeven moment zelfs de verkeerde medicijnen." ...lees verder "Patrick de Kort, zorgondernemer Herbergier: “Alles kan en we zeggen nooit ‘nee’ tegen bewoners”"

Share

1

Het BAT (Brabants Afval Team) telt ongeveer 200 medewerkers, inclusief uitzendkrachten, tijdelijke dienstverbanden en inleenkrachten. Het BAT draagt zorg voor het ophalen van het afval bij meer dan 80.000 huishoudens, de exploitatie van twee milieustraten en het integraal schoonhouden van openbaar gebied en BAT huurt daarvoor personeel in via de gemeente. BAT Bedrijven NV richt zich op bedrijven en instellingen in en buiten de regio.  ...lees verder "Vragen over personeelsbeleid BAT van SP en TVP"

Share

1

De armoede in Nederland zal ook de komende jaren nog sterk toenemen. Dat vreest de onderzoeker Cok Vrooman van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP  meet elk jaar hoeveel 'armen' er zijn in Nederland en presenteerde vorige week 6 december 2012  het jaarlijks rapport over armoede in Nederland. De afgelopen jaren bleef dat aantal steeds redelijk stabiel. Zelfs in de eerste crisisjaren 2009 en 2010 was er geen noemenswaardige stijgingen in armoede te zien. In 2011 lag hier echter het keerpunt "Je ziet dat de crisis nu pas echt is geland achter de voordeur." aldus Cok Vrooman volgens nos.nl. "Je ziet het ook bij de werkloosheidscijfers, die liepen ook niet op en nu zie je ook daar een enorme stijging."

In 2011 is de armoede in Nederland over de hele linie sterk gestegen. Dat blijkt uit het armoedesignalement 2012 (pdf) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2010 leefden nog 945.000 Nederlanders in armoede. Inmiddels zijn het er ruim één miljoen. En dan gaat het vooral om: alleenstaanden tot 65 jaar, eenouder- en niet-westerse gezinnen, en er is een nieuwe groep die eerder in de armoede terecht komt: en dat zijn jonge gezinnen. Voor 2012 en 2013 verwacht Vrooman eveneens een stijging van de armoede.

De Tilburgse politiek vreesde in november 2012 al tijdens de Algemene beschouwingen dat de armoede in de stad zal oplopen vanwege het opgelegde beleid van onze nieuwe regering. In Tilburg wordt de crisis nu  echt merkbaar. Deze gegevens lopen synchroon met het onderzoek dat het NIBUD al in 2011 heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Tilburg.

De armoede in Tilburg neemt nu hand over hand toe. Niet alleen onder ouderen, allochtonen en alleenstaande ouders, die steeds meer moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, dit geldt ook steeds vaker voor zelfstandige ondernemers (ZZP). Volgens de 'Voortgangsnota impulswijken', leven in de impulswijk Tilburg Noord nu al één op de drie huishoudens onder de armoedegrens. Het gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon is in Tilburg € 13.900. Behoorlijk onder het landelijke gemiddelde van €14.800 en ver onder het gemiddeld besteedbaar inkomen in Breda, dat € 15.500 is. (Bron: CBS 2012)

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen