Spring naar inhoud

Een aantal gemeenten experimenteert met integrale en inclusieve kindcentra (IKC's). In februari 2017 gingen de proeftuinen kindcentra van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) officieel van start in Tilburg, 's-Hertogenbosch, Zaanstad en regio Noord-Groningen. In de Toekomst willen gemeenten in Nederland  voor kinderen van 0 tot 12 jaar, integrale kindcentra waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs samenkomen op één plek.

Deze proeftuinen zijn kindcentra waar verbindingen worden gelegd tussen onderwijs, opvang en jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, sport en cultuur en onderwijshuisvesting. Daarbij is ook een sluitende verbinding tussen jeugdhulp en passend onderwijs van belang. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vervult hierin een sturende rol.

...lees verder "Tilburg experimenteert met integrale en inclusieve kindcentra"

Share

Gastbijdrage van Marcel Timmermans, voorzitter bewonerswerkgroep wijk Fatima

059 1510 Kruisvaardersstraat 40 St JozefzorgDit is een oproep aan ALLE Tilburgers die staan voor gastvrij en leefbaarheid

Beste Tilburgers,

In Nederland vragen op dit moment veel mensen asiel aan.

De gemeente Tilburg heeft besloten aan de oproep van de landelijke politiek gehoor te geven en in Tilburg asielzoekers te ontvangen. Deze oproep respecteren wij.

In de Nederlandse politiek en ook door de landelijke politie reeds wordt zeer duidelijk aangegeven de asielzoekers te huisvesten in kleinere groepen in Nederland. Ook dit respecteren wij. ...lees verder "Oproep aan alle Tilburgers die staan voor gastvrijheid en leefbaarheid"

Share

2

De leegstaande voormalige basisschool 'Het Heilig Hart' aan de Elzenstraat 64 krijgt een nieuwe bestemming. Het wordt een zorgcentrum voor ouderen met geheugenproblemen. Dat melden Patrick de Kort en Marie-Hélène van Gestel op de eigen website
Elzenstraat 64

De leegstaande voormalige basisschool 'Het Heilig Hart' aan de Elzenstraat 64 krijgt een nieuwe bestemming. Het wordt een zorgcentrum voor ouderen met geheugenproblemen. Dat melden Patrick de Kort en Marie-Hélène van Gestel op de Herbergier-website. "In onze Herbergier willen wij 16 mensen met geheugenproblemen oftewel dementie een veilige, vertrouwde en huiselijke omgeving bieden. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om te komen logeren, in de vorm van tijdelijke opvang."  Ze gaan er ook zelf wonen.

De 'Herbergier Tilburg' zoals het gaat heten, maakt deel uit van De Drie Notenboomen. Deze franchiseorganisatie zet zich in om via een landelijk netwerk van Herbergiers mensen met geheugenproblemen kleinschalig wonen te bieden in een sfeer van warmte, aandacht en respect.

Elzenstraat 64 Schoolgebouw. Wordt het gesloopt?

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen