Spring naar inhoud

De gemeente Tilburg en BAM FM, onderdeel van BAM Bouw en Techniek, sluiten een contract voor het integraal, meerjarig beheer en onderhoud van alle gebouwen die eigendom zijn van de gemeente Tilburg. Door het sluiten van dit contract is de eerste stap gezet in de ontwikkeling van een langdurige samenwerking. Een samenwerking waarin het relatiebeheer en -onderhoud én het verduurzamen van het vastgoed volledig wordt vormgegeven met als doel een zo optimaal mogelijke gebouwexploitatie. ...lees verder "Tilburg en BAM FM sluiten overeenkomst voor duurzame gebouwenexploitatie"

Share

Maandag 10 juli 2017 om even na 17.00 uur is het zomerreces - de grote vakantie voor raadsleden - begonnen. Maar wel na een vergadering over de Perspectiefnota 2018, die zeven uur duurde. In de Perspectiefnota staan de wensen en in grove lijnen de plannen voor het komende jaar. In november, bij de behandeling van de Begroting, worden die plannen verder uitgewerkt en er de nodige bedragen gekoppeld.

Om te bespreken lagen er 50 voorstellen op tafel, 1 Amendement en 49 moties. Het grootste deel hiervan (29) werden weer ingetrokken nadat het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) ofwel de motie overnam, of toezeggingen deed waar de gemeenteraad genoegen mee nam. Van de overige moties werden er vier na stemming aangenomen. ...lees verder "Politiek seizoen afgesloten met Perspectiefnota 2018"

Share

Meer reportages van TilburgWebTV zijn te vinden op tilburgwebtv.nl

Zondag 16 september organiseerde wijkcentrum 'In de Boomtak' een open dag. Er waren presentaties van cursussen en activiteiten. Het wijkcentrum, dat sinds een jaar geheel door ongeveer 25 vrijwilligers wordt gerund, heeft per week 800 bezoekers. Maar zorgen zijn er ook; de huur van €40.000,- per jaar aan de gemeente en het achterstallige onderhoud, zijn daar enkele van.

TilburgWebTV maakte een reportage.

Share

Hartjes voor de stad

Op deze 14e februari is het een drukte van belang bij de schaftkeet aan de waterkant in Jeruzalem. Veeg- en groenafvalwagens staan her en der geparkeerd. De mensen van de dienst Reiniging (gemeente)  en de Diamant-groep staan in groepjes bijelkaar. Vandaag wordt de publieke aftrap gegeven voor een nieuwe samenwerking tussen beide partijen. Het groenbeheer en de reiniging van de Binnenstad en de Oude stad worden sinds 1 januari door de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente gecoördineerd. Verantwoordelijk wethouder Roel Lauwerier verwoordt het in zijn toespraak als volgt: ‘In 2011 is de verloving, de officiële bruiloft is in 2012.’

In de praktijk betekent dat een enorme tijds- en geldbesparing. Sinds 1 januari is er een Centraal Meldpunt dat meldingen van Tilburgers rechtstreeks doorstuurt naar de uitvoerende partij. De inwoners zien vanaf 1 januari meer bedrijvigheid op straat. Er wordt veel aandacht besteed aan groenonderhoud, maar ook zwerfvuil ruimen en straatvegen zijn speerpunten. De graffitibestrijding die in 2010 zo’n succes was, wordt voortgezet.

De handen ineengeslagen

Charles Huijbregts, operationeel  manager van de dienst Reiniging, vult aan: ‘De dienst Reiniging past goed bij het sociale gezicht van de Diamant-groep. De ‘grijskennis’ en ‘groenkennis’ van beide partijen zijn in praktisch opzicht goed samen te voegen. Uiteindelijk gaan er zo’n 460 mensen werken.’

En de mensen die het werk gaan uitvoeren, wat vinden zij ervan? Bram Pols: ‘Ik werk al acht jaar bij de Diamant-groep in de groenvoorziening. Het is leuk werk en ik denk dat die samenwerking wel gaat lukken.’ Antwan van Dun valt Bram bij: ‘De Diamant-groep is een leerwerkbedrijf. Het is er inderdaad leuk werken en ik ben door de jaren heen opgeklommen tot voorman. Ik geef leiding aan een groep mensen. Dat is ook de bedoeling van het leerwerkbedrijf. Mensen moeten weer door kunnen stromen naar andere banen op de arbeidsmarkt.

Vroeger deden we alleen werk in de plantsoenen, het ‘groen’.  De samenwerking wordt wel echt verbeterd. Vanaf nu gaan we ook samen zorgen voor het ‘grijs, dat zijn de stoepen en de wegen. Vuurwerk ruimen doen we al gezamenlijk. Onze bladblazers in de plantsoenen gaan samenwerken met de mensen van de veegwagens. Zo blijft de straat ook schoon.’

De regen valt met bakken uit de hemel, maar dat drukt de positieve stemming niet. Na de groepsfoto wordt er in de partytent even nagepraat onder het genot van warme koffie en thee. Ik wil Nando van de Diamant-groep nog bedanken voor het heerlijke bakje Valentijnssnert dat hij me gaf. De leden van de stuurgroep wil ik bedanken voor het rode kersenpittenzakje. Tilburg heeft inderdaad hart voor een schone stad.

Share

2

Vliegbasis Gilze-Rijen - Foto: Jasper Scheffers

Er komt een "Aerospace en Maintenance Park" in Midden-Brabant en wel op het terrein van Ericsson in Rijen, vlakbij de vliegbasis Gilze-Rijen. Voor deze ontwikkeling ontvangt de gemeente Tilburg een subsidie van acht miljoen euro van de provincie Noord-Brabant in het kader van de subsidieregeling Samen Investeren. De gemeente Tilburg betaalt zelf twee miljoen euro. Om de samenwerking vast te leggen heeft de Gemeente Tilburg een intentieverklaring ondertekend met de vastgoedeigenaren van de Ericsson Campus in Gilze-Rijen.

Met de provincie is afgesproken dat er met vier projecten wordt begonnen, die vanaf 2014 moeten draaien:

  • De opzet van een opleidingencentrum voor helikopteronderhoud.
  • Een simulatorenpark waar luchtvaartsimulatoren, maar ook simulatoren voor de gezondheidszorg en calamiteitenbestrijding bij elkaar gebracht kunnen worden
  • Een Aerospace & Maintenance House. Dit is een projectbureau dat wordt ingericht om de sector door te ontwikkelen door bijvoorbeeld innovatie te stimuleren, samenwerking tussen bedrijven te bevorderen en het cluster in binnen- en buitenland te promoten.
  • Tenslotte is een bijzondere leerstoel ingesteld aan de Universiteit van Tilburg die bekleed wordt door hoogleraar Henk Akkermans. De leerstoel richt zich op onderzoek naar en onderwijs in de dynamiek van samenwerkingsverbanden voor het onderhoud van technisch complexe kapitaalgoederen.

Wethouder Erik de Ridder van Economische Zaken zegt hierover: "Op deze locatie is ruimte beschikbaar omdat Ericsson niet alle panden op de campus in gebruik heeft. Er is een uitstekende bestaande infrastructuur en we kunnen er snel terecht.  Dit is een grote ontwikkeling en dan moet je niet klein denken. Durf over je eigen gemeentegrenzen heen te kijken. De campus is misschien niet in Tilburg, maar een groot gedeelte van de werkgelegenheid landt in deze stad. De industrie kan alleen maar draaien bij een optimaal georganiseerde onderhoudssector. Door het actief stimuleren van een duidelijk aandachtsgebied binnen die sector - de luchtvaart- leidt dit tot een toenemende aandacht voor de industrie in zijn geheel. Bijvoorbeeld door meer interesse voor technisch beroepsonderwijs onder jongeren. Uit onderzoek van hoogleraar Akkermans blijkt dat langdurig investeren in de maintenance sector het aantal banen in Midden-Brabant in die sector kan laten groeien van de huidige 1.500 naar mogelijk 5000 tot 6250 banen in 2030."

Share

Pucciniflat in Tilburg Noord krijgt nieuw, energiezuinig glas - Foto: Google Maps

Aan de Pucciniflat in Stokhasselt wordt binnenkort groot onderhoud gepleegd. Het idee is om alle ruiten in de woningen te vervangen door heel energiezuinig dubbel glas. Daarnaast worden de woningen goed geïsoleerd, zodat de kou buiten de deur blijft. Ook worden alle oude geisers vervangen door een nieuw warm water systeem en er wordt mechanische ventilatie in de woningen aangebracht.

Afgelopen september is de woonconsulent van woningstichting WonenBreburg begonnen met het bezoeken van alle bewoners van de flat. Tijdens de bezoeken heeft de consulent uitgelegd wat het groot onderhoud in gaat houden en hoe de woningen energiezuiniger gemaakt gaan worden.

Tot nu toe geven de meeste bewoners lovende reacties. Inmiddels zijn 85 van de 102 huurders bezocht en hebben er 76 ingestemd met de verbeteringen met bijbehorende huurverhoging. Dat is al meer dan de 70% die WonenBreburg nodig heeft om het project door te laten gaan. Als alles volgens planning gaat, start de woningcorporatie na de zomer van 2011 met het groot onderhoud.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen