Spring naar inhoud

Busstation in vogelvlucht

De omgevingscommissie is positief over de plannen voor het nieuwe busstation, de nieuwe fietsenstallingen en het lichtplan voor dit gebied rondom het station. De commissie stemde op 27 september 2017 al op hoofdlijnen in met de opzet en uitgangspunten voor de architectuur en het lichtplan. Verder werden er nog een aantal aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking.

Na dit positieve oordeel van de omgevingscommissie gaat ProRail de plannen voor de fietsenstallingen en het busstation verder uitwerken en wordt er een omgevingsvergunning voor aangevraagd. ...lees verder "Groen licht voor plannen busstation en fietsenstallingen"

Share

W&L Vastgoed Holding B.V. is bezig met de aankoop van panden aan de Koopvaardijstraat en één aan de Piushaven. Twee van deze panden zijn nu nog eigendom van gemeente Tilburg en de andere panden zijn particulier eigendom. W&L Vastgoed Holding B.V. wil op deze plek een woongebouw bouwen waarin 19 dure koopappartementen komen en 10 goedkope huurappartementen.

Een voorlopig ontwerp van het woongebouw is deze zomer voorgelegd aan de omgevingscommissie. En hoewel de omgevingscommissie nog wat op- en aanmerkingen had, is zij bereid om na wat aanpassingen op details een omgevingsvergunning af te geven. ...lees verder "De Koopvaardij – nieuw woongebouw aan de Piushaven"

Share

paleis-en-stadhuisHet college van B&W van Tilburg heeft besloten alvast te starten  met de zoektocht naar een geschikte aannemer voor de renovatie van het Stadskantoor 1.

De renovatie van het stadskantoor zou in de oorspronkelijke plannen begin 2016 starten maar de gemeente heeft na overleg met de Omgevingscommissie, de Projectgroep Naoorlogs Erfgoed Tilburg (PNET) en andere relevante stakeholders, een opdracht verleend voor een historisch onderzoek. Met name door het historisch onderzoek naar Stadskantoor 1 ontstaat er vertraging in de planning. Om niet nog meer vertraging op te lopen, wordt nu al begonnen met de start van de voorselectie van de aannemer. De gemeente kiest de komende periode op basis van een aantal selectiecriteria drie tot vijf geschikte partijen. ...lees verder "Gemeente start voorselectie aannemer Stadskantoor 1"

Share

Brandweerkazerne St annahofDe Omgevingscommissie van de gemeente krijgt een grotere adviesrol bij de bouw van onder meer nieuwe gebouwen en de ontwikkeling van ruimtelijke projecten.

De commissie Vestigingsklimaat bespreekt de voorgestelde nieuwe rol van de Omgevingscommissie op maandag 1 december 2014. Bij plannen voor nieuwe gebouwen of nieuwe gebieden, gaat de commissie eerder in gesprek met de initiatiefnemers. De adviezen van de commissie gaan een vast onderdeel uitmaken van de besluitvorming. Bij besluiten van het college over ruimtelijke projecten wordt het advies van de Omgevingscommissie meegenomen. Daarnaast wordt vastgesteld welke plannen op het gebied van groen of openbare ruimte getoetst moeten worden door de commissie. Tot nu toe was toetsing van dit soort plannen door de commissie vrijblijvend. ...lees verder "Adviesrol Omgevingscommissie groter"

Share

2

stadhuis-energielabel-FStadskantoor 1 ,in de volksmond beter bekend als 'de zwarte doos' aan het Stadhuisplein, gaat in de toekomst drastisch gerenoveerd worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor aan de gemeenteraad voorgesteld om op de begane grond ruimte te maken voor winkels.

Door eventueel winkels de mogelijkheid te geven zich te vestigen op de begane grond van stadskantoor 1 geeft de gemeente Tilburg een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van de binnenstad en het veel besproken winkelrondje. Voor de verkoop van de begane grond in stadskantoor 1 en de ontwikkeling van de winkels is de gemeente in gesprek met een vastgoedondernemer. In de afgelopen periode zijn de opmerkingen van gemeenteraad, het college, de Omgevingscommissie en andere belanghebbenden verwerkt in een voorlopig ontwerp. De raadscommissie bestuur bespreekt dit ontwerp op 1 september.

...lees verder "College wil na renovatie winkels in ‘de zwarte doos’"

Share

willemsplein-schetsArchitect Ger Rosier van DEDRIE Architecten presenteerde 7 juli het eerste ontwerp van het toekomstige stadskantoor 1 aan de gemeenteraad. Dit ontwerp is nog niet definitief.

In dit eerste ontwerp is goed te zien hoe het paleis beter verbinding maakt met het stadskantoor. De ingang van het stadskantoor en ook de raadzaal (voorlopig ingetekend op de 1e etage) liggen aan de zijde van de Cityring. Hierdoor wordt het gebouw geen achterkant van de winkels, maar heeft het een eigen gezicht.

De winkels op de begane grond en een deel van de 1e etage zijn toegankelijk via het Stadhuisplein. Hier ontstaat een nieuwe winkelstraat die aansluit op de Emmapassage en de Oude Markt. Aan de kant van het Willemsplein is ruimte voor horeca. Voor het Willemsplein zelf wordt in een later stadium nog een ontwerp gemaakt. ...lees verder "Eerste ontwerp gerenoveerd stadskantoor gepresenteerd"

Share

Studentenwoningen_Noordhoekring_Tilburg_centrum_01
'De Worst' geplande studenten woningen aan de Noordhoekring

De gemeente organiseert 3 april een debatavond over bouwen in de stad. In workshops wordt onder meer gediscussieerd over de rol van de gemeente daarbij.

Hoe onze omgeving er uit ziet, is al snel onderwerp van gesprek. Iedereen heeft daar wel een mening over. Grootschalige nieuwe gebouwen in de stad roepen soms heftige reacties en stevige krantenkoppen op.

Ook bij grotere bouwplannen van buren, bij ontwikkelingen rond een monument of bij de inrichting van belangrijke plekken in de stad (zoals onlangs de Beljon fontein) is er al snel sprake van een stevige disc ...lees verder "Stadsdebat Tilburg: Schôônste stad van ’t laand?!"

Share

1

Op maandag vergaderen de raadscommissies. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda.

Maandag begint om 9.00 uur de commissie Economie aan haar vergadering en daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod.

 • Met wethouder Jan Hamming wordt gesproken over het aan het werk helpen van mensen, hierbij zal worden gesproken over:
  • De vraag wat het kost en hoeveel het oplevert om mensen aan het werk te helpen die heel moeilijk aan werk kunnen komen.
  • De afbouw van sociale werkplaatsen, zoals ID-banen.
  • De begroting van de Diamantgroep voor 2012 tot en met 2014.
  • De oprichting van het Gemeentelijk Werkbedrijf
 • Met wethouder Joost Möller wordt vervolgens gesproken over de verkoop van gemeentelijk onroerend goed. De SP en de PvT (Partij voor Tilburg) hebben een voorstel gedaan om de verkoop van gebouwen en grond van de gemeente transparanter te maken om daarmee belangenverstrengeling te voorkomen. Dit is voorgesteld naar aanleiding van onduidelijkheden die ontstond rond de verkoop van het Duvelhok en de meisjesschool aan de Nijverstraat. De wethouder komt nu met een uitwerking van dat voorstel.
 • Tenslotte wordt met wethouder Berend de Vries gesproken over over twee onderwerpen.
  • De kade van TWV met boten op de kant en in het water
   De kade van TWV met boten op de kant en in het water

   De locatie voor de Tilburgse Watersportvereniging, waarover in maart van dit jaar commotie was ontstaan omdat voor die vereniging niet duidelijk was of ze een nieuw huurcontract zou krijgen of dat ze eventueel zouden moeten verhuizen naar een andere plek.

  • Het 'Winkelrondje. Er ligt een voorstel om ervoor te zorgen dat de gemeente de eerste rechten krijgt op het adres Stadhuisstraat 3 (Stadskantoor 3)m dat niet in eigendom is, zodat de gemeente niet hoeft te concurreren met vastgoedhandelaren op deze plek.

In de middag begint om 14.00 uur de commissie 'Maatschappij' aan haar vergadering. Onder andere de volgende onderwerpen zullen dan worden besproken met wethouder Marjo Frenk

 • De Stichting 'Alleen op deze Aarde' vraagt aandacht voor het voorkomen van eenzaamheid onder de groeiende groep alleenstaanden.
 • Onder de titel 'Ondersteuning dichtbij' wordt gesproken over zorg en welzijn in de wijk, gezinsmanagement, straatwerkers die te maken hebben met jongeren uit probleemgezinnen en de samenwerking tussen de vele instanties en personen die hiermee bezig zijn.
 • WMO in de wijk
 • Bomen Molenbochtstraat en Sumatrastraat

  Het Gezondheidscentrum in de wijk Stokhasselt. In september is hier eerder een pittige discussieover gevoerd en nu heeft de PvdA dit onderwerp opnieuw op de agenda gezet. De raadsleden willen weten of er nog contact is geweest met initiatiefnemers in Stokhasselt, en zo ja met wie en wat dat heeft opgeleverd. Er ligt bovendien een advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, dat stelt dat in 2020 bewoners 24 uur per dag, zeven dagen per week terecht moeten kunnen in een gezondheidscentrum in de buurt. Het voorstel is dan ook om met bewoners, de wijkorganisatie 'Stokhasselt 88', gezondheidswerkers, de Montfortparochie, Tilburgse zorgverzekeraars en anderen, serieus na te gaan hoe een gezondheidscentrum kan worden opgericht in deze wijk.

Fietspad Pieter Vreedeplein

's Avonds begint om 19.00 uur de commissievergadering 'Fysiek' met een forse agenda

 • Met wethouder Roel Lauwerier zal worden gesproken over de volgende onderwerpen.
 • Met wethouder Marieke Moorman zal worden gesproken over onder meer:
  • Een update van de 'Welstandsnota'.
  • De benoeming van leden van de Omgevingscommissie, die de Monumentencommissie, de Groencommissie en de Welstandcommissie gaat vervangen.
Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen