Spring naar inhoud

2016-06-29 Archeoloog Zuiderpark Opgravingen Open dagWoensdag 29 juni was er een speciale open dag op het voormalige voetbalterrein van Ons Vios aan de Tatraweg, waar binnenkort in het 'Zuiderpark' woningen gebouwd gaan worden.  De Stadsarcheoloog en Archeologen van ADC Archeoprojecten ontvingen gasten om de resultaten van de opgravingen te laten zien. Bijna 100 belangstellenden bezochten het opgravingsterrein.

...lees verder "Opgravingen Zuiderpark: Landbouw vanaf de IJzertijd"

Share

1

20150811_Opgravingen_1516De Gemeente Tilburg organiseert 29 juni een Open Middag bij de opgravingen op het voormalige terrein van Ons Vios aan de Tatraweg. Op 29 juni is er van 14:00 tot 15:30 uur een rondleiding en geven archeologen een speciale toelichting.

Op het terrein zijn sporen gevonden van meer dan tien boerderijen uit de Middeleeuwen. Ze geven een beeld van een oude agrarische nederzetting.  ...lees verder "Open Middag bij opgravingen in Zuid"

Share

PvdB Korvel
Korvelplein - Foto: Peter van de Besselaar

Een keer in de twee jaar houdt de gemeente Tilburg een zogenoemde wijktoets. Ruim 14.500 Tilburgers werkten in oktober 2015 mee aan het Lemon-onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid. De mening van bewoners is een belangrijk onderdeel van de Wijktoets. In de Leefbaarheidmonitor (Lemon) geven bewoners gemiddeld een 7,3 als totaalcijfer voor de buurt waarin ze wonen.

De resultaten voor alle wijken en buurten in Tilburg staan op lemontilburg.nl. Het lemon-onderzoek (hier te downloaden) is uitgevoerd in opdracht van de Tilburgse woningcorporaties TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg, 't Heem en de gemeente.

...lees verder "Wijktoets 2016: extra inzet in 13 Tilburgse wijken en buurten"

Share

1

In dit artikel is een lijst te vinden van de geraadpleegde literatuur en de bronnen voor het schrijven van de dertien Herdgangen van Tilburg. Opvallende zaken in het literatuuronderzoek is het ontbreken van belangrijke historische gegevens in een paar grote werken over de geschiedenis van Tilburg. In het lijvige boek "Tilburg, een stad met een verleden" uit 2001 ontbreekt alle informatie omtrent het belang van de Lindeboom voor Tilburg, en op de Heuvel in het bijzonder. Ook het boek "Tilburgse Toponiemen in de 16e eeuw" uit 1994 maakt zich hier schuldig aan. Sterker nog, bij de beschrijving van 'Dat Goet ter Lijnde' (toponiem-nummer 216, bladzijde 226) wordt het woord 'Lijnde' als een beek beschreven. Historicus en rechtsgeleerde Martin de Bruijn maakt er in zijn artikel over het Goed ter Lijnde bezwaar tegen. Door verder bronnenonderzoek blijkt dat het bij 'Lijnde' wel degelijk om de Lindeboom gaat: "Het lijkt er dus alleszins op dat Ter Linden en de huidige namen Oude Lind en Lijnsheike hun naam ontlenen aan een lindeboom en niet aan een beek." De hierboven vermelde werken kunnen vanwege deze omissie niet als betrouwbare historische bron gelden.

Linde en Standbeeld HeuvelIn dit artikel is een lijst te vinden van de geraadpleegde literatuur en de bronnen voor het beschrijven van de dertien herdgangen van Tilburg.

Opvallend in het literatuur-onderzoek is het ontbreken van belangrijke historische gegevens in een paar grote werken over de geschiedenis van Tilburg.

In het lijvige boek "Tilburg, een stad met een verleden" uit 2001 ontbreekt alle informatie omtrent het belang van de Lindeboom voor Tilburg, en op de Heuvel in het bijzonder. ...lees verder "De herdgangen van Tilburg – geraadpleegde literatuur"

Share

1

In 13 verschillende beschouwingen gaan we de komende weken de herdgangen afzonderlijk onder de loep nemen. We kijken terug naar het verleden, de ligging, met een korte geschiedenis en bezien wat er nu nog van over is. Daarnaast herinneringen en verhalen met (oud)-buurtbewoners over het reilen en zeilen vroeger in zo’n buurtschap. Door de grote uitbreidingen van Tilburg na 1880 zijn er ook nieuwe buurten ontstaan die vroeger nog weiland waren, te denken valt aan Groeseind, De Besterd, Broekhoven, Theresia. Toch kunnen al deze buurten nog gelinkt worden aan de herdgangen van vroeger. Nu deel 2, de herdgang Oerle.

 

Kaart-Oerle-1836
De kaart uit de historische atlas van 1893

De herdgang Oerle is één van de oudste herdgangen van Tilburg, al voor de 13e eeuw werden daar de 'tienden' geïnd, belasting, in de vorm van oogstopbrengst, betaald aan de parochie van het gebied. De herdgang was verbonden met Broekhoven, dat in de buurt van de Nieuwe Leij lag. Van oorsprong stond er een huis, omgeven door water, dat door de familie Bac al sinds de dertiende eeuw bewoond werd. De kaart van Zijnen uit 1760 maakt er nog melding van. Later meer daarover in een artikel over de herdgang Broekhoven.

...lees verder "De herdgangen van Tilburg – Oerle"

Share

13

Tilburg is één van de oudste bewoonde gebieden van Nederland, en dankt die vroege bewoning aan zijn hogere, droge ligging ten opzichte van de rest van de omgeving, die moerassig en nat was. Die ouderdom van het grondgebied van Tilburg en omstreken blijkt uit verschillende bodemvondsten, grafheuvels, tienduizenden speerpunten in Kraaiven, bronsmallen in de Katsbogte die wijzen op productie van metaal en er zijn diverse aanwijzingen dat er al permanente bewoning was in het jaar 9.000 voor Christus. Er is maar beschreven. De eerste naam die op Tilburg lijkt, 'Tilliburgis' duikt voor het eerst op in een overdrachtsakte van 21 mei 709 die in de archieven van Echternach tevoorschijn kwam. Deze akte gaat over een schenking van een domein van grootgrondbezitter Engelbert aan een aantal hoeven in Alphen en is opgemaakt in Tilburg: 'actum publice Tilliburgis', globaal vertaald als 'gedaan in het openbaar in den Tilburgen'.

Oorsprong van Tilburg

De waterhoogtes in de Romeinse tijd. De bruine kleur is de zeespiegel, duidelijk is te zien dat Tilburg op een hoger plateau ligt.
De waterhoogtes in de Romeinse tijd. De bruine kleur zijn veenmoerassen en komgronden grote rivieren (inclusief verlande stroomgordels/crevassen), duidelijk is te zien dat Tilburg op een hoger plateau ligt.

Tilburg is één van de oudste bewoonde gebieden van Nederland, en dankt die vroege bewoning aan zijn hogere, droge ligging ten opzichte van de rest van de omgeving, die moerassig en nat was. Die ouderdom van het grondgebied van Tilburg en omstreken blijkt uit verschillende bodemvondsten, grafheuvels, tienduizenden speerpunten in Kraaiven, bronsmallen in de Katsbogte die wijzen op productie van metaal en er zijn diverse aanwijzingen dat er al permanente bewoning was in het jaar 9.000 voor Christus.

Er is maar weinig beschreven. De eerste naam die op Tilburg lijkt, 'Tilliburgis' duikt voor het eerst op in een overdrachtsakte van 21 mei 709 die in de archieven van Echternach tevoorschijn kwam. Deze akte gaat over een schenking van een domein van grootgrondbezitter Engelbert aan een aantal hoeven in Alphen en is opgemaakt in Tilburg: 'actum publice Tilliburgis', globaal vertaald als 'gedaan in het openbaar in den Tilburgen'. ...lees verder "De herdgangen van Tilburg, in vogelvlucht door het verleden"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen