Spring naar inhoud

Het gemeentebestuur heeft in juni 2017 de Energievisie 2045 uitgebracht, waarin staat hoe van Tilburg een energieneutrale stad kan worden gemaakt. De uiterlijke streefdatum in 2045. Eén van de maatregelen is, dat Tilburgse huishoudens allemaal 'van het gas' af moeten.

Lees ook: Energievisie 2045: realiseren duurzame energie moet veel sneller - 22 juni 2017

Het is dan ook best opmerkelijk dat er op dit moment nog steeds nieuwe woningen worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Dat viel ook raadslid Bea Mieris (PvdA) op, die er raadsvragen over stelde aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders). ...lees verder "Nieuwbouw zonder aardgas: tussen wil en wens zit de wet"

Share

Aan de Ringbaan Oost zijn bouwers druk bezig met de herbouw van de Tilburgse bowlingbaan Dolfijn.

Eigenaar Thomas Dol meldt op Facebook: "We hebben afgelopen weken weer gesprekken met de huisbaas gehad over de voortgang van de bouw. Er is ons medegedeeld dat het pand in week 44 wordt opgeleverd." ...lees verder "Dolfijn bowling wil voor einde van het jaar open"

Share

In de voorbereidingen voor de geplande nieuwbouw 'Stadsrand Dalem' in de Reeshof zal binnenkort de skatebaan en jongerenontmoetingsplaats (JOP) aan de Soerendonklaan worden verwijderd.

De nieuwbouw van ongeveer 380 eengezinswoningen in Dalem komt tussen de Burgemeester Letschertweg, de Dalemdreef, de Reedijkdreef - Renesselaan - Soerendonklaan en de Middeldijkdreef. Het plan wordt uitgevoerd in circa tien fasen. De realisatie van het geheel zal maximaal vijftien jaar in beslag nemen. ...lees verder "Skatebaan en bomen Soerendonklaan in Dalem wijken voor nieuwbouw"

Share

Door de sterke groei van Capi Europe, producent van kunststof bloempotten, gaat het bedrijf in 2018 verhuizen naar een gloednieuw pand aan de Asteriastraat op het bedrijventerrein Vossenberg West II, waar ook Tesla, Coca-Cola, Coolblue, Fuji en Schenker zijn gevestigd.

De nieuwbouw van het bedrijfspand start woensdag 2 februari 2017 en heeft een perceeloppervlakte van 38.470 m2. Capi Europe gaat met deze nieuwbouw haar bedrijfsruimte: kantoor, showroom, fabriek en magazijn in Tilburg verdubbelen. Ook wordt door deze verhuizing de productie aan de Lovense Kanaaldijk en de expeditie in de Siriusstraat samengevoegd in het nieuwe pand. ...lees verder "Capi Europe bouwt nieuw bedrijfspand"

Share

screenshot-www-google-com-2016-10-25-17-43-41-traverse-reitse-hoevestraat-tilburgWoningbouwstichting Tiwos en Traverse gaan de komende jaren de locaties van Traverse aan de Reitse Hoevenstraat en de Gasthuisring herontwikkelen. De ontwerpen voor de nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat zijn definitief en de aannemer is bekend. Vanaf november gaat in fasen de sloop en realisatie van start. ...lees verder "Start nieuwbouw Traverse aan Reitse Hoevenstraat"

Share

2016-09-19-gerard-brandtstraat-rosmolen

De voormalige Gerard Brandtstraat in de Rosmolen staat in de steigers. Nadat eind 2014 de woningen uit 1927 zijn gesloopt, zijn de nieuwe huizen in aanbouw.

2014-09-02-gerard-brandtstraat-rosmolenDe naamgever:  Gerard Brandt, ook gespeld als Geeraardt en Geeraer(d)t (Amsterdam, 25 juli 1626 - aldaar, 12 oktober 1685), was een Nederlands predikant en auteur. Van 1667 tot 1685 was hij predikant in Amsterdam. Hij was een bekende schrijver in zijn tijd en heeft onder andere een Leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter en een Geschiedenis van Enkhuizen op zijn naam staan.

Zijn boek Leven van Vondel (1682), verscheen drie jaar na Vondels overlijden, en was de eerste in een lange reeks Vondel-biografieën. Het roemruchte verhaal van de ontsnapping van Hugo de Groot werd door de publicatie van Brandt, uit de mond van het dienstmeisje Elselina opgetekend, een van de klassiekers van de Nederlandse geschiedschrijving.

Share

Al meer dan vijf jaar publiceert de Tilburger Peter van den Besselaar dagelijks een foto van en over Tilburg op zijn website Tilburg Daily Photo. Sinds maart 2012 selecteert hij speciaal voor Tilburgers.nl een foto van de week.

PvdB-Nieuwbouw-Jeruzalem-aan-het-kanaal

We zien hier de werf, in de rug van de fotograaf ligt het natuurgebied Moerenburg. Links nieuwbouw op een van de mooiste plaatsen van de stad.

Share

3

flat-verzakt-piusstraat-bouwput2In de nationale en regionale pers en media wemelt het de laatste weken van de juichende berichten: de woningmarkt trekt aan. Meer mensen willen weer een woning kopen en de prijzen beginnen weer te stijgen. De consument die het vertrouwen na zoveel positieve berichtgeving nog niet heeft (terug)gevonden, krijgt op het hart gedrukt dat de hypotheekrente historisch laag is. "Dat is goed nieuws voor mensen die een lening of hypotheek willen afsluiten en voor sommige beleggers", aldus Hans de Geus op de website van RTL nieuws. ...lees verder "Woningmarkt: 42 nieuwbouwplannen voor in totaal 4195 koopwoningen"

Share

1

Het nieuwe Stadhuis is al een veel besproken onderwerp onder raadsleden en college en nu is het stadsbestuur met een plan gekomen. In een persbericht laat de gemeente weten hoe haar plan eruit ziet.

Stadskantoor 3, de 'groene doos'

Er zijn vijf stadskantoren in het centrum. In de komende jaren heeft de gemeente minder medewerkers vanwege de bezuinigingen. Over enige tijd vertrekt de gemeente uit de drie kantoren die nu worden gehuurd, namelijk het stadskantoor aan de Schouwburgpromenade, stadskantoor 3 bij de vijverbak, ook wel bekend als 'de groene doos en stadskantoor 5 aan de

Spoorlaan. De stadswinkel Centrum verhuist in de toekomst naar de ruimte van de bibliotheek aan het Koningsplein. De bibliotheek verhuist namelijk naar de Spoorzone. Stadskantoor 2, die achter de bibliotheek waar ook de Sociale Dienst zit, en ook het Paleis worden gerenoveerd.

stadhuis
Stadskantoor 1, de 'zwarte doos'

Stadskantoor 1, de zwarte toren aan het Stadhuisplein, wordt eveneens gerenoveerd, maar de plannen daarvoor zijn nog niet geheel klaar. Na de renovatie komen er op de begane grond van dit stadskantoor winkels. Als uit de plannen blijkt dat renovatie technisch niet haalbaar is, staat alsnog de mogelijkheid open om het pand te slopen en een nieuw gebouw op dezelfde plek neer te zetten. Volgens het college zijn de jaarlijkse lasten voor een nieuw pand ongeveer evenveel als de kosten van een gerenoveerd pand.

Hierbij moet ook worden opgemerkt dat steeds meer 'plinten', gebouwen met op de begane grond winkelruimte, niet meer zo in trek zijn en steeds vaker leeg staan. Dit bleek afgelopen maandag uit een discussie tijdens de commissie Economie met wethouder Erik de Ridder, waar het CDA juist dit probleem op de agenda had gezet. Uitkomst van deze discussie was, dat "toenemende leegstand inderdaad een risico is en dat deze commerciële ruimten zo flexibel mogelijk opgezet moeten worden, zodat deze ook op een andere manier gebruikt kunnen worden."

Wethouder Joost Möller, verantwoordelijk voor gemeentelijke gebouwen, zegt hier over: "Het college heeft een voorkeur voor renovatie, waarbij zoveel mogelijk behouden blijft. Dat past in de gedachte van duurzaam omgaan met het gebouw. Het is onze ambitie om stadskantoor 1 het meest duurzame gebouw van Nederland te maken".

In het najaar van 2012 wordt duidelijk of de gemeenteraad het eens is met het voorstel tot renovatie. De eerste, globale schattingen voor renovatie van stadskantoor 1, 2 en het Paleis bedragen in totaal tussen de 70 tot 90 miljoen euro. De kosten voor renovatie van stadskantoor 2, het paleis en de sloop plus nieuwbouw van stadskantoor 1 kost naar schatting ook maximaal 90 miljoen.

Share

Stadhuis maquette
Stadhuis

Er is al vaker over gesproken: het Stadhuis is aan vernieuwing toe; de zwarte gevelplaten zitten vaak los of vallen van de muur en het gebouw heeft energielabel F. Die gevelplaten worden nu provisorisch vastgezet, wat €320.000 extra kost. Of er nieuwbouw komt, of een grondige renovatie is nog de vraag.

Joost Möller kwam tijdens de vergadering van de commissie Economie met een globaal stappenplan en een geschat prijskaartje: tussen de 60 en de 100 miljoen euro. Een ruime marge, want "De overheid heeft een voorbeeldfunctie om duurzamer en met hogere kwaliteit te bouwen en dat kost meer. Het voordeel is, dat het gebouw langer meegaat, al mogen we dat voordeel niet in onze boekhouding meerekenen", zo stelt Joost Möller. Overigens is bij dit bedrag ook meegeteld dat de gemeenteambtenaren tijdens de (ver)bouw tijdelijk in een ander gebouw gehuisvest moeten worden.

In mei van dit jaar zal de raad een beslissing nemen over verbouw dan wel nieuwbouw, en ook over hoe duurzaam het gebouw moet worden en wat het mag gaan kosten. Het definitieve ontwerp moet dan eind 2013 klaar zijn. Als dit wordt goedgekeurd kan de bouw in het voorjaar van 2014 beginnen. Eind 2016 moet het vernieuwde Stadhuis klaar zijn.

Share

Doorsnede van een dassenburcht - Afbeelding: Geldersch Landschap

Er is een dassenburcht gevonden in 'Den Bogerd' bij Udenhout, waar de gemeente Tilburg, Van der Weegen en Jansen Bouwontwikkeling in de komende zes jaar 350 tot 400 nieuwe woningen en een basisschool willen bouwen.

De das is beschermd door de Flora en Faunawet. De gemeente wil de burcht verplaatsen. De Stichting Das en Boom zal de gemeente gaan helpen om een nieuwe burcht te bouwen en de dieren te verhuizen. Om de dassen te kunnen verplaatsen moet de gemeente een plek vinden waar een kunstmatige dassenburcht kan worden gebouwd en aangeplant, in een gebied waar de das voldoende voedsel kan vinden. Als de nieuwe burcht klaar is wordt de dassenfamilie verplaatst. Om te voorkomen dat de dassenfamilie terugkeert naar de oude plek wordt de oude burcht dan vernietigd en er wordt tijdelijk een ren om de nieuwe burcht geplaatst. Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie moet wel eerst toestemming geven voor de verplaatsing.

In het gebied kunnen archeologische vindplaatsen voorkomen uit de Steentijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Volle en Late Middeleeuwen. Uit het archeologisch vooronderzoek, dat op maandag 4 juli begint, zal moeten blijken of er inderdaad vindplaatsen uit deze perioden aanwezig zijn. Hierbij worden steekproefsgewijs over het gebied sleuven van 25 bij 4 meter worden aangelegd. Om de dassen tijdens het vooronderzoek niet te verstoren, werken de archeologen in een ruime kring om de dassenburcht heen.

Share

1

Vervuilde grond langs Kempenbaan-West moet worden opgeruimd door de gemeente, maar nieuwe kantoren komen er niet

De gemeente Tilburg heeft het kantorenbestand laten uitzoeken door het onderzoeksbureau Jones Lang LaSalle. Volgens dit bureau heeft Tilburg, als tweede stad van Brabant, geen groot aanbod in kantoorruimte. Juist dit beperkte aanbod kan een groot geluk blijken te zijn voor de stad, aangezien de vraag naar kantoorruimte steeds minder wordt de komende jaren. Door de opkomst van 'Het Nieuwe Werken', waarin werknemers steeds vaker buiten de kantoormuren werken, hebben bedrijven en instellingen steeds minder ruimte nodig.

Het advies van Jones Lang LaSalle voor Tilburg is dan ook om geen kantoren meer bij te bouwen. Kantoorgebouwen van mindere kwaliteit, die leeg staan, een nieuwe functie te geven. En om het 'project Kempenbaan-West', ten zuiden van het Cenakel, opnieuw te bezien. Bovendien is op die plek sprake van vervuilde grond, die Tilburg moet opruimen na een uitspraak van de Raad van State. Het oorspronkelijke plan van kantoorbouw op deze plek is van de baan.

Het volledige rapport staat online en is hier te vinden.

Share

Hier verrijst straks 'Forum Reeshof' - Foto: Google Maps

In het najaar van 2011 wordt gestart met de bouw van 'Forum Reeshof'. Forum Reeshof is een gezamenlijke bouwproject van WonenBreburg en Van der Weegen Bouwontwikkeling en komt ten noorden van NS-Station Tilburg-Reeshof. Het grootschalige nieuwbouwcomplex omvat straks onder meer een zorgcentrum, een kinderdagverblijf, kleinschalige kantoorruimten, winkels en horeca met terrassen. Boven de commerciële voorzieningen aan en rondom het plein verrijzen circa 250 woningen voor verschillende doelgroepen in diverse typen, en zowel huur- als koopappartementen in grootte variërend van 55-140m2. De huurwoningen, het zorgcentrum en het kinderdagverblijf zullen worden verhuurd door WonenBreburg.

 

Share

Groeseind wordt de komende jaren flink vernieuwd. Op en rond het voormalige St. Pietersplein is de bouw ondertussen in volle gang. Zaterdag 18 december wordt te midden van deze nieuwbouw een winterevenement georganiseerd. Bezoekers kunnen een rondje schaatsen met uitzicht op de nieuwbouwwoningen die op dit moment gebouwd worden. Compleet met warme chocomel en sfeervolle vuurkorven. De schaatsbaan is geopend van 13.30 tot 17.30 uur en de toegang is gratis. Er is een beperkt aantal schaatsen te leen.

Daarnaast is er informatie te verkrijgen over de nieuwe wijk, de woningen en het toekomstige St. Pieterspark. Belangstellenden kunnen tijdens het winterevenement al hun vragen over het nieuwe Groeseind stellen. En bezoekers kunnen onder begeleiding een virtuele wandeling maken door het park en een blik werpen op de nieuwbouwwoningen.

Share

De vernieuwing van de wijk Groeseind in Tilburg is officieel begonnen. De Tilburgse wethouder Berend de Vries (D66) gaf vrijdag 9 juli het startsein voor een omvangrijk project. In totaal worden 647 huurwoningen in Groeseind-Hoefstraat gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 637 nieuwe koop- en (sociale) huurwoningen. Twee buurten in de wijk gaan volledig op de schop: de Bisschoppen- en Pietersbuurt én Rosmolen. De toekomstige Bisschoppen- en Pietersbuurt krijgt een groot park, veel autovrije woonstraten en een grote diversiteit in woningen. Het nieuwe Rosmolen wordt een woonwijk met drie groene pleinen, veel bomen en veel laagbouw. Volgend jaar worden de eerste woningen opgeleverd. De bewoners van Groeseind-Hoefstraat zijn vanaf het begin betrokken bij de plannen. Zo hebben de bewoners via een enquête zelf mogen bepalen of de woningen gesloopt moesten worden. Een meerderheid koos voor sloop.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen