Spring naar inhoud

Van 6 tot en met 8 september 2017 brengt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen en zijn team, een bezoek aan de provincie Noord-Brabant. Op donderdag 7 september 2017 doen ze ook de gemeente Tilburg aan en houden van 19:00 tot 21:00 spreekuur in de openbare bibliotheek aan het Koningsplein 10. Ze gaan dan graag met zoveel mogelijk (Til)burgers in gesprek over: Hoe ervaart u de dienstverlening van uw gemeente, Belastingdienst, politie, het UWV of een andere overheidsinstantie. Waar loopt u tegenaan, is er iets misgegaan? Bijvoorbeeld op het gebied van toeslagen, uitkering of schuldhulpverlening. Ze  horen graag wat er zoal speelt bij de burgers. ...lees verder "Nationale ombudsman komt naar Tilburg"

Share

infographic-vicieuze-cirkelIedere burger moet zich kunnen inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit zegt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in een vandaag gepubliceerd rapport: 'rapport 'Een mens leeft, een systeem niet' over problematiek rond de inschrijvingen in de BRP.

Te veel burgers zoals daklozen, wereldreizigers of mensen in een tijdelijke noodsituatie, komen in de problemen als een gemeente weigert hen in te schrijven. Van Zutphen: 'Als mensen daardoor geen aanspraak kunnen maken op voorzieningen, niet aan een woning kunnen komen of geen zorgverzekering kunnen afsluiten, worden zij in een kwetsbare positie gedrukt. Zij komen dan in een vicieuze cirkel waar zij moeilijk zelfstandig uit kunnen komen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een bevolkingsregistratie.'
...lees verder "Nationale ombudsman: ‘Een mens leeft, een systeem niet’"

Share

05-08-2015 UWV gebouw StadsheerIn november 2015 onderzocht Werk & Inkomen - de gemeentelijke afdeling die de Participatiewet uitvoert - zelf of haar klanten met een bijstandsuitkering tevreden zijn over de dienstverlening. Het was de eerste keer dat een klanttevredenheids-onderzoek werd gehouden sinds juli 2014, toen de nieuwe regeling NOMA (de voorloper van de Participatiewet) werd ingevoerd.

Cliënten die de enquête van Werk & Inkomen invulden, geven aan tevreden te zijn over het contact met één vast contactpersoon (95%), de dienstverlening van deze vaste contactpersoon (85%), de dienstverlening in het algemeen (73%) en over het eerste contact met Werk & Inkomen (72%). ...lees verder "Onderzoek door Werk & Inkomen – cliënten tevreden over dienstverlening"

Share

pgb zorg plazillaDe Nationale Ombudsman heeft op 25 augustus 2015 een rapport uitgebracht: "Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid" over de huidige problemen met de uitvoering van het PGB (Persoonsgebonden Budget). Sinds 1 januari 2015 ligt het beheer van dit budget niet meer bij degen die de zorg nodig heeft, maar bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Deze verandering is ingevoerd om fraude met PGB's tegen te gaan en daarmee de hoge kosten te verminderen. ...lees verder "“PGB en de niet-lerende overheid”"

Share

7

opinieSinds op 1 januari 2015 de Participatiewet is ingevoerd, moeten gemeenten zelf bepalen hoe er wordt omgegaan met mensen die geen betaalde baan hebben en om die reden een bijstandsuitkering nodig hebben. Participatiewet voorraadUit de diverse (landelijke) media, maar ook uit documentaires en uit berichten op sociale media van mensen die het treft, blijkt dat de verschillen tussen gemeente soms extreem groot zijn en dat het gemeentelijke beleid heel verkeerd kan uitpakken. Met zeer schrijnende situaties tot gevolg.

Oma's die hun uitkering verliezen en met hoge boetes worden geconfronteerd omdat ze op hun kleinkinderen passen. Mensen die zich inzetten in hun dorp of stad om voor de samenleving een zinvol project op te zetten, die gestraft worden voor het vergeten van een kruisje op een formulier. Mensen die boodschappen doen voor een ander en gestraft worden met het stopzetten van hun uitkering, omdat de sociale dienst het interpreteert als werk. Mensen die beboet en gekort worden omdat de oproep voor een gesprek door de postbode bij een verkeerd adres is bezorgd, en dus nooit is aangekomen. De voorbeelden zijn legio en hun aantal groeit elke dag. Dit strenge beleid, dat mensen tot wanhoop drijft, heeft als doel om het misbruik van uitkeringen tegen te gaan. Het misbruik betreft gemiddeld 2%, waarvoor iedereen met een bijstandsuitkering nu spitsroeden moet lopen. ...lees verder "Regelarme Bijstand, simpeler dan het lijkt"

Share

2

schuldenVeel mensen met schulden in Nederland raken steeds verder in de moeilijkheden doordat de Belastingdienst en deurwaarders maandelijks grote bedragen inhouden op loon of uitkering. De schuldproblematiek stijgt al jaren in ons land, op dit moment hebben meer dan 1 miljoen Nederlanders ernstige betalingsachterstanden. Sinds de crisis stijgen vooral de schulden bij de midden en hogere inkomens.

Bij schulden mogen de Belastingdienst en deurwaarders in het uiterste geval beslag leggen op inkomsten om deze achterstallige betalingen te innen. Hierin is wettelijk afgesproken dat door deze beslaglegging de schuldenaar niet onder het bestaansminimum mag komen. Dit noemt men de beslagvrije voet. Maar uit cijfers van de sociaal raadlieden blijkt dat honderdduizenden Nederlanders op die manier toch onder het bestaansminimum terecht komen en hierdoor nog dieper in de schulden raken. Dit maakte het programma Nieuwsuur op donderdagavond 26 februari 2015 bekend. ...lees verder "Meer dan miljoen Nederlanders met ernstige betalingsachterstanden"

Share

Foto overhandiging rapport FraudewetHet merendeel van de personen dat op grond van de Fraudewet zwaar wordt beboet, pleegt niet doelbewust fraude, blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman. Waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren: 'Dit onderzoek laat zien dat het iedereen kan overkomen dat hij de inlichtingenplicht schendt'. Hij vindt dat de hoge boetes niet in verhouding staan tot de ernst van de overtredingen. 'En de pakkans voor echte fraudeurs is er niet door toegenomen.'

Iemand met een uitkering die niet of niet tijdig voldoet aan de inlichtingenplicht, moet het bedrag dat hij teveel heeft ontvangen terugbetalen en krijgt daarnaast nog een boete van 100% van dat bedrag. ...lees verder "Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen"

Share

1

Arne-adressen_04
Arne Weverling voorzitter van de Wethoudersconferentie 2014

Dat was het thema van de Wethoudersconferentie 2014 die op dinsdag 25 en woensdag 26 november voor de derde keer werd georganiseerd in Fort Voordorp Utrecht. Sprekers op deze conferentie waren onder andere Jack de Vries (voormalig Nederlands politicus en spindoctor),  Alex Brenninkmeijer (was de Nationale Ombudsman) en Albert-Jan Kruiter (medeoprichter Instituut Voor Publieke Waarden).

Tijdens deze conferentie lag de focus niet op de participatie van burgers in de samenleving, maar vooral op participatie van de overheid bij initiatieven van burgers. Dit vereist van gemeenten 'van buiten naar binnen denken'.

Ambtenaren moeten creatief durven denken en niet alles in regels willen vatten. Ook bestuurders moeten zich overheidsparticipatie eigen maken. Dat stelt Arne Weverling, Wethouder in het Westland en voorzitter van de 10-jarige Wethoudersvereniging tijdens de Wethoudersconferentie 2014: ...lees verder "Wethoudersconferentie 2014: ‘Overheidsparticipatie, waar bemoeien wij ons mee?’"

Share

Help-KeyboardTerwijl er in Den Haag flink wat ophef is ontstaan over de aanstelling van de omstreden nieuwe, Nationale Ombudsman Guido van Woerkom is er door de PvdA Tilburg op 5 juni 2014  een initiatiefvoorstel ingediend om in Tilburg een lokale (sociale) ombudsman in het leven te roepen. Reden voor het nemen van dit initiatief is dat de gemeente Tilburg aan de vooravond staat van een enorme overheveling van landelijk taken en verantwoordelijkheden naar de lokale overheid.

Met de transitie op de terreinen van arbeidsmarkt, zorg en jeugdzorg van landelijk naar lokale overheid worden deze taken en verantwoordelijkheden dichterbij de Tilburger georganiseerd. Bij het signaleren van misstanden pleit de PvdA Tilburg voor een vergelijkbaar denken; stel een herkenbaar en lokale (bereikbare) sociale ombudsman aan. ...lees verder "PvdA pleit voor een lokale Ombudsman"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen