Spring naar inhoud

1

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Sinds 10 juli en tot 21 augustus 2017 ligt het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk Willemsbuiten in Stappegoor ter inzage, zodat een ieder zijn of haar mening erover kan geven of bezwaren en zienswijzen kan indienen. Officieel heeft dit plan de titel 'Stappegoor 2013, 2e herziening (woningbouw)' en het is digitaal te vinden via deze link.

De Minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat - RWS) heeft aan de gemeenteraad per brief laten weten dat hij bezwaar maakt tegen het plan. Immers, het plangebied ligt erg dicht tegen de A58 aan en in zo'n geval moet het ontwerp bestemmingsplan eerst aan de minister worden voorgelegd en met deze worden besproken. ...lees verder "Willemsbuiten Stappegoor – gemeente slaat per ongeluk Rijkswaterstaat over"

Share

Voor 2023 moeten alle Nederlandse Gemeenten en waterschappen een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast uitvoeren. Hiervoor pleit de Adviescommissie Water (AcW) in haar advies afgegeven op 9 mei 2017 aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Een mooi moment omdat van 12 mei tot 20 mei 2017 nationaal de 'Week van Ons Water' wordt gehouden.

Door deze stresstest voor wateroverlast moeten burgers, overheden en het bedrijfsleven een goed inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van hun omgeving ten gevolge van extreme regenval. Op basis van de uitkomst van deze stresstest kunnen keuzes worden gemaakt over de te nemen maatregelen om de gevolgen van hoosbuien en/of langdurige regenval die in de nabije toekomst steeds vaker zullen voorkomen, te beperken. ...lees verder "Verplichte stresstest wateroverlast"

Share

handen_duurzaamheidGeen van de tien grootste Nederlandse gemeenten voldoet aan de in het tussen tussen gemeenten, provincies en rijk gesloten klimaatakkoord uit 2007 met daarin de afgesproken doelstelling om vanaf 2015 voor 100 procent duurzaam in te kopen. Dit blijkt uit een woensdag 7 december 2016 gepubliceerd onderzoek naar het inkoopbeleid voor levensmiddelen en sierteeltproducten van deze gemeenten. Het onderzoek getiteld 'De 10 grootste gemeenten langs de lat' is uitgevoerd door het onafhankelijke kennis- en adviesbureau CLM in opdracht van Greenpeace Nederland.

In 2015 stuurde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu al een plan van aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) aan de Tweede Kamer. Een van de punten uit dit plan was het opstellen van een manifest. ...lees verder "Gemeente ondertekent manifest Duurzaam inkopen"

Share

Geen water in Tilburg en Goirle wegens defectOp woensdag 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats in 22 Nederlandse waterschappen, gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Het is dit jaar voor het eerst dat kiezers naar een stembureau kunnen om te stemmen voor de waterschappen. Voorheen werden de verkiezingen voor het bestuur van de hoogheemraadschappen per brief gehouden.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen. Gemeenten zijn vanaf 2015 voor het eerst verantwoordelijk voor het organiseren van de waterschapsverkiezingen.

De verwachting is dat de opkomst bij de waterschapsverkiezingen omhoog zal gaan. Bij de afgelopen twee keren stemde nog geen kwart van de Nederlandse bevolking. 'We hopen dat mensen die provinciaal gaan stemmen, nu ook op de waterschappen stemmen', aldus de Unie van Waterschappen (UvW). ...lees verder "Hoge opkomst geen must voor waterschappen"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen