Spring naar inhoud

Gastbijdrage van Perry Janssen


Het leven van een werkeloze armoedzaaier gaat niet vaak gepaard met de tijd om zelf even rustig na te kunnen denken over je toekomst.

Mailtjes en oproepen van je contactpersoon, doelmatigheidsconsulente, trajectbegeleider, Leergeld, belastingdienst, Werk & Inkomen, toeslagen, inkomstenverklaringen, bijzondere bijstand, meedoenregeling, speeddates, vertrouwensexperiment, tegenprestatie leveren, solliciteren, Voedselbank, Goederenbank, ondersteuningsfonds, het membership van een community die iets met je “empowerment” wil doen, etc. etc., het vreet werkelijk tijd.

Hele volksstammen worden gemobiliseerd en ingezet om “de armen” te leren omgaan met het “hongergevoel” en vertellen dat er een mooie “maakbare” toekomst wacht. Tijd om je trots even aan de kant te zetten. ...lees verder "Wereld Armoededag"

Share

Met ingang van 1 oktober 2017 wordt de meedoenregeling uitgebreid met een abonnement op de stadsbus. Het college van Tilburg heeft met Arriva afspraken gemaakt om aan te sluiten bij de methodiek van de Meedoenregeling.

Het college van Tilburg meldt: "We hebben een overeenkomst met Arriva afgesloten die gelijkend is aan die van andere aanbieders in de Meedoenregeling. De gemeente maakt met de aanbieder afspraken en betaalt de producten die worden afgenomen."

Arriva kan het product aanbieden vanaf 1 oktober 2017. Arriva: "Dan hebben naar verwachting weinig deelnemers aan de Meedoenregeling nog voldoende budget over om het abonnement af te kunnen sluiten. Die eerste periode zal dus relatief rustig zijn en dient om ervaring op te doen. Per 2018, als de nieuwe Meedoen budgetten toegekend worden, maken mogelijk meer mensen gebruik van dit aanbod." ...lees verder "Meedoenregeling wordt uitgebreid met een stadsbus-abonnement van Arriva"

Share

sport ouderenContourdeTwern, in samenwerking met MFA 't Kruispunt en de gemeente Tilburg afdeling sportstimulering, biedt dames en heren vanaf 60 jaar uit Tilburg-West de kans om mee te doen met activiteiten, met als doel: meer bewegen en meer sociale contacten.

Dames en heren van 60 jaar en ouder, die zich niet fit voelen, die graag meer zouden willen bewegen en nu teveel in hun stoel blijven zitten kunnen in september en oktober aan drie proeflessen van een uur meedoen, inclusief een fittest. ...lees verder "Meer bewegen voor ouderen (60+) in Tilburg-West"

Share

zorgverzekering_11-298x223Tilburg heeft een Collectieve Ziektekostenverzekering Minima (CZM). Tilburgers met een laag inkomen kunnen zich met korting verzekeren tegen onverwachte kosten.

Voor 2016 schreven 1714 Tilburgers zich in voor deze verzekering. Dat is een record. 1046 mensen die al deelnamen, zijn van pakket gewisseld. Op dit moment zijn 9000 Tilburgers verzekert via de CZM.  Tilburgers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen zich vanaf november 2016 weer inschrijven voor deze verzekering.
...lees verder "Grote toename aanmeldingen Collectieve Ziekenkostenverzekering voor Minima"

Share

1

geldpersMet het jaarverslag 2014, ook wel de jaarstukken genoemd, legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af over het afgelopen jaar. Hoeveel geld is uitgegeven aan wat en het resultaat van die uitgaven. Een Jaarverslag gemeente Tilburg 2014 vol cijfers, toelichtingen en grafieken. Zoals gebruikelijk wordt het jaarverslag gepresenteerd voordat de gemeenteraad over de Perspectiefnota 2016, de plannen voor volgend jaar, in conclaaf gaat.

De gemeente Tilburg hield in 2014 een bedrag van €10,3 miljoen over, met name doordat geld dat uitgegeven zou gaan worden, niet is uitgegeven. Daarom wil het College dit geld overhevelen naar 2015, zodat het dit jaar alsnog besteed kan worden aan de zaken waarvoor het bedoel was. Echter, in plaats van €10,3 miljoen wil het College een groter bedrag, namelijk €16,2 miljoen doorschuiven naar 2015, zodat zij over 2014 een bedrag van €5,9 miljoen tekort komt. Waarom het College dit wil, en hoe het kan dat zij geld kan doorschuiven dat zij niet heeft, wordt uit de inleiding van het jaarverslag niet duidelijk. In het jaarverslag wordende werkelijk uitgegeven en ontvangen bedragen vergeleken met de Begroting 2014, die in november 2013 door de raad is vastgesteld. ...lees verder "Jaarverslag Tilburg 2014: werk en sociale zaken"

Share

Nibud - huishoudboekje modaal gezin
Nibud - huishoudboekje modaal gezin
- klik op de afbeelding voor een vergroting -

Het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, heeft vandaag op haar website haar zorgen geuit over gezinnen waarbij één ouder werkt en een jaarinkomen heeft tot 35.000 euro, de traditionele kostwinnersgezinnen. Om volledig mee te kunnen doen in onze maatschappij komen zij feitelijk geld te kort. Het Nibud is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

Het Nibud maakt zich al langer zorgen om de bestedingsmogelijkheden van gezinnen op bijstandsniveau. Het instituut ziet nu dat ook gezinnen met twee of meer kinderen, met een modaal inkomen, waarbij één van de ouders werkt, steeds meer moeite hebben met rondkomen. Dit komt onder meer door de afbouw van de algemene heffingskorting (aanrechtsubsidie) en de alsmaar stijgende huren. ...lees verder "Nibud: “Zorgen om gezinnen met modaal inkomen”"

Share

2

wij doen mee met de meedoenregelingTilburgse minima kunnen 100 euro van de gemeente krijgen via de zogenoemde Meedoenregeling. Het geld is bedoeld voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, recreatie en educatie.

Deelnemen aan activiteiten is niet vanzelfsprekend voor iedereen. De gemeente Tilburg vindt dat onvoldoende geld geen reden mag zijn om niet aan activiteiten deel te kunnen nemen. Mensen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum krijgen daarom jaarlijks een budget van 100 euro per persoon. Van dat bedrag kunnen ze allerlei activiteiten doen. Er is keus uit meer dan 200 verschillende aanbieders met een divers aanbod op het gebied van sport, uitgaan, cursussen en cultuur. Nieuw dit jaar is dat je ook tegen geringe kosten je defecte computer kan laten repareren bij PC-Restart. Een vrijwilligersproject van Stichting Social Energy dat hiervoor in 2013 de Mooi zo Goed zo, armoedeprijs wist te bemachtigen. ...lees verder "Ook dit jaar meedoenregeling voor de Tilburgse Minima"

Share

yalp1
sport- en speeltoestellen van Yalp

Dat regelmatig sporten en bewegen goed is voor lichaam en geest, weten we allemaal. Zeker als u wat ouder wordt, is het belangrijk om in beweging te blijven of te komen.

Om dat te bevorderen, slaan sportinstituut Ooms, welzijnsorganisatie ContourdeTwern en ouderenzorgorganisatie De Wever de handen ineen.

Op diverse plekken in Tilburg-Noord kunnen 55-plussers in 2015 terecht om betaalbaar met elkaar te gaan bewegen. ...lees verder "Betaalbaar bewegen voor 55-plussers in Tilburg-Noord"

Share

wij doen mee met de meedoenregelingDe gemeente Tilburg stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar via de Meedoenregeling om leuke of leerzame dingen te ondernemen en nieuwe mensen te leren kennen. Bewegen, sporten, muziek, cultuur, cursussen, lidmaatschap en activiteiten. Meer dan 150 aanbieders zorgen voor een gevarieerd aanbod. Voor ieder wat wils, ongeacht leeftijd of beperking. Ook PC-ReStart en PC-Consult vallen sinds september 2014 onder de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg. ...lees verder "PC-ReStart van Social Energy doet mee aan de Meedoenregeling"

Share

1

Natuurmuseum - Foto: Google Maps
Natuurmuseum - Foto: Google Maps

De verhuizing van de VVV Tilburg van de Nieuwlandstraat 34 naar het Natuurmuseum Brabant aan de Spoorlaan 364 heeft vertraging opgelopen.

Het was de bedoeling dat de VVV op 1 april in het pand van het natuurmuseum aan de Spoorlaan zou zitten. Op dit moment is nog niet bekend wanneer nu verhuisd wordt. Dat hangt af van gesprekken met de verhuurder van het huidige pand. Zodra daarover meer bekend is, zal de gemeente dat bekend maken. ...lees verder "Verhuizing VVV naar Spoorlaan uitgesteld"

Share

December, voor vele een maand van verlichting en bezinning. Echter voor een steeds groter groeiende groep gezinnen in armoede de zwaarste maand van het jaar. Inmiddels leven meer dan 1,2 miljoen Nederlanders onder de armoede grens , onder hen 384.000 kinderen. Een op de drie armen is onder de achttien jaar. Voor hen de 'feest' maand december met Sinterklaas, Kerstmis en Oud en Nieuw een strijd van alle zeilen bijzetten om creatief te overleven.

Daarvoor toch even wat tips voor regelingen die er zijn in de gemeente Tilburg:

Armoede? Voedsel nodig?

Tilburgse_Voedselbank_250_93De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen. Misschien kom je in aanmerking voor een wekelijks gratis voedselpakket van de Tilburgse Voedselbank.   ...lees verder "Armoede in december"

Share

1

mundial-logoInwoners van Tilburg die recht hebben op de Meedoenregeling kunnen met korting naar het Festival Mundial (29 en 30 juni) Ze krijgen daarvoor voordeelkaarten die alleen verkrijgbaar zijn  in de voorverkoop tot 28 juni. Zo lang de voorraad strekt en maximaal twee kaarten per persoon. Kinderen tot twaalf jaar, onder begeleiding van een volwassene, mogen gratis naar binnen. Deelnemers kunnen kiezen uit een openlucht weekend ticket van 5 euro (in plaats van 10 euro) of een weekend-ticket voor binnen en buiten van 10 euro (in plaats van 27,50 euro).

De gemeente Tilburg wil dat iedereen mee kan doen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten in de stad. Daarom krijgen Tilburgers met een laag inkomen 70 euro per persoon om leuke dingen te doen. Wanneer iemand in aanmerking komt voor de Meedoenregeling, krijgen ook de partner en thuiswonende kinderen tot 18 jaar de Meedoenregeling. Deelnemers kunnen kiezen uit ruim 150 verschillende activiteiten die zijn onderverdeeld naar sport & spel, muziek & dans, uitstapjes, 55+, kinderen & jeugd en persoonlijke ontwikkeling. Meer informatie over de Meedoenregeling is te vinden op het digitaal loket van de gemeente via loket.tilburg.nl.

De voorverkoopadressen zijn VVV Tilburg, Mundial Productions, Bibliotheek Noord, Reeshof en Centrum en popcentrum 013. Met de Meedoenregeling is het niet mogelijk om dagkaarten te kopen.

 

Share

1

Leon-VermeulenLeon wacht ons al op in de deuropening als we de galerij van zijn flat in de Binnenstad oplopen. Uit de bouwput waar de Stadswachter zal verrijzen klinkt oorverdovend lawaai. “Waarschijnlijk ben ik er al gewend, want ik hoor het al niet meer.” lacht Leon.

De kleine flat van Leon is gezellig en hoewel het buiten stevig vriest, aangenaam warm. “Ik zet nooit de verwarming aan, want dat kan ik niet betalen” legt Leon uit. “Alles wat je ziet zijn ‘krijgertjes’, de inrichting, maar ook mijn kleding. Mijn bril heb ik van mijn peettante gekregen. Ik heb nog nooit iets gekocht.” ...lees verder "Leon Vermeulen: “Ik heb er bewust voor gekozen om niet in de schuldhulpverlening te gaan”"

Share

Van 25 november tot 2 december is het de Week van de Armoede. In heel Nederland neemt mede door de aanhoudende crisis het aantal mensen met schulden in fors tempo toe. Het zijn echt niet alleen degenen met een laag inkomen. Het Nibud en de NVVK zien dat de afgelopen jaren ook steeds meer hoger opgeleiden en mensen met een behoorlijk inkomen financiële problemen krijgen: "Je belandt in een echtscheiding, raakt je baan kwijt of wordt ziek. Je bent ZZP-er en ziet je order portefeuille al maanden sterk dalen. Dan bouwen de schulden zich snel op."

Volgens een onderzoek van BKR, Bureau Krediet Registratie, hebben op dit moment alleen al 72.367 gezinnen moeite om de maandelijkse hypotheeklasten te betalen. Dit is een stijging van bijna 10.000 huishoudens sinds 1 januari 2012. Ook andere betalingsachterstanden stapelen zich op. Ruim 30% van de Nederlanders loopt achter met allerlei betalingen en ruim 70% van hen heeft meerdere soorten schulden; ze staan niet alleen rood, ook automatische incasso’s worden geweigerd en aanmaningen voor het betalen van de huur vallen op de deurmat. "Het is niet makkelijk om te vertellen dat je het financieel niet meer redt. Mensen schamen zich, maken hun post niet meer open, ze hopen vaak dat het de volgende maand beter gaat en wachten daardoor te lang met het betalen van alle rekeningen en raken hierdoor steeds verder in de problemen."

De gemeente Tilburg biedt echter hulp bij armoede.  Voor wie onder de armoedegrens leeft, heeft de gemeente allerlei voorzieningen om te helpen. Bijvoorbeeld hulp bij schulden, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of  bijzondere bijstand.

Inwoners van Tilburg kunnen via de website berekenuwrecht.nl berekenen of zij in aanmerking komen voor een gemeentelijke vergoeding. Bijzondere bijstand bijvoorbeeld of langdurigheidstoeslag, de meedoenregeling, een collectieve zorgverzekering of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit is een initiatief van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en Stimulansz en richt zich vooral op mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.

Op de site kan iedereen anoniem via een aantal vragen over inkomen, vermogen en gezinssituatie antwoord krijgen of zij recht hebben op een gemeentelijke vergoeding. Het invullen duurt 5 tot 10 minuten. Het eindresultaat is een helder overzicht van alle mogelijke vergoedingen waar iemand recht op heeft. Wanneer iemand recht heeft op een vergoeding, moet hij een aanvraag indienen bij de gemeente Tilburg. Dat kan via het Digitaal Loket.

Ook voor ZZPers bestaat er een regeling.

Stichting ZZP Nederland: "Als het helemaal niet wil lukken om opdrachten te werven en u ook geen eigen financiële buffer heeft dan rest u niets anders om naar uw gemeente te gaan en zich te melden bij de Sociale Dienst. Dat lijkt een moeilijke stap en dat is het waarschijnlijk ook, maar u heeft recht op ondersteuning als u geen inkomen heeft zoals iedere Nederlander. Maak daar dan ook gebruik van en wacht niet tot het te laat is en een faillissement dreigt! Hiervoor bestaat  Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) is ingesteld om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden. Door het BBZ kunt u tijdelijk een uitkering ontvangen totdat u weer in uw eigen levensbehoeften kunt voorzien. U kunt in aanmerking komen voor het BBZ als u een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert of als u een startende zelfstandige bent. Daarnaast biedt het BBZ ook hulp aan oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf of wanneer u als zelfstandige uw bedrijf wilt beëindigen. Er zijn diverse vormen van BBZ. Voor de BBZ dient u zich te wenden tot de sociale dienst van uw gemeente."

Share

Sinds 3 november kunnen busreizigers in Tilburg niet meer reizen met de strippenkaart. Zij moeten een chipkaart hebben of een (duurder) kaartje kopen in de bus. De aanschaf van een OV-Chipkaart kost €7,50. Om met de bus te kunnen reizen moet er bovendien minstens €4,- saldo op de pas staan. De startinvestering is daarmee €11,50 euro per persoon. Voorheen kon er met een gezin op één strippenkaart gereisd worden, nu geldt dat voor ieder gezinslid apart een OV-chipkaart moet worden aangeschaft.

Mensen met een minimum inkomen in Tilburg kunnen een vergoeding krijgen voor de aanschaf en het starttarief van de OV-Chipkaart. Vorige week hebben alle minima die de gemeente kent via de Meedoenregeling een brief gehad. Zij kunnen de kosten voor aanschaf van de OV-Chipkaart declareren tot 29 februari 2011. Ook minima die geen gebruik maken van de Meedoenregeling, kunnen de kosten van de OV-Chipkaart declareren. Zij moeten dan wel eerst een aanvraag voor de Meedoenregeling indienen. De vergoeding gaat niet te koste van andere activiteiten die minima met de Meedoenregeling kunnen doen.

Wethouder Jan Hamming, verantwoordelijk voor armoedebeleid, licht toe: "We vinden het belangrijk dat iedereen in Tilburg van het openbaar vervoer gebruik kan maken. We willen voorkomen dat mensen die de kosten voor het openbaar vervoer niet kunnen betalen, thuis blijven en de deur niet meer uitgaan. Daarom worden de kosten voor de Tilburgse minima vergoed door de gemeente."

De Meedoenregeling is bedoeld voor alle Tilburgers met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Daaronder vallen dus niet alleen mensen met een bijstandsuitkering, maar ook mensen met een aow of laagbetaald werk. Met dit budget van €70,- per persoon per jaar hebben deze mensen de mogelijkheid om aan activiteiten in de stad mee te doen, zodat zij niet in een sociaal isolement raken.

Afgelopen jaar maakten 7.993 mensen gebruik van de Meedoenregeling, in 2009-2010 was dit aantal nog 4.669. De afgelopen drie maanden hebben al 2.158 mensen gebruik gemaakt van de regeling, dat is een stijging van 18,6% ten opzichte van vorig jaar. De afgelopen jaren is ook het aantal aanbieders uitgebreid van 2 naar 80, samen bieden zij meer dan 150 activiteiten aan. Favorieten zijn Theaters Tilburg, Poppodium 013, sportscholen, bibliotheek, De Twern en het Missionaris Service centrum.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen