Spring naar inhoud

Solidariteitsprijs uitreikingOp zondag 10 januari 2016 heeft GroenLinks Tilburg voor de twintigste keer de Tilburgse Solidariteitsprijs uitgereikt tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsborrel van PvdA en GroenLinks.

De Tilburgse Solidariteitsprijs van GroenLinks is de laatste jaren toegekend aan een persoon of organisatie die op duurzame wijze vorm geeft aan het begrip ‘solidariteit’. Er wordt steeds gezocht naar mensen die zich onbaatzuchtig hebben ingezet voor een rechtvaardige en ongedeelde samenleving, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. ...lees verder "Marja Wittenbols winnaar Solidariteitsprijs 2015"

Share

1

Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) vraagt €2,2 miljoen extra aan de gemeenteraad voor de verbouwing van 013. Eerder in oktober 2013, een week voor de raadsverkiezingen, besloot de (vorige) gemeenteraad al om €7,7 miljoen te subsidiëren voor de eerste fase van de verbouwing. In deze verbouwing worden de kleine zaal en 'stage 01' samengevoegd tot één zaal en wordt de grote zaal uitgebreid. Van deze 7,7 miljoen euro is inmiddels 400.000 euro uitgegeven; het college wil in één moeite ook de rest, €7,3 miljoen aan 013 ter beschikking stellen. ...lees verder "College wil €2,2 miljoen extra voor verbouwing 013"

Share

columnWas het voor een enkeling op 19 maart nog verrassend, de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 die zorgden voor de nodige reuring in het lokale, politieke klimaat, voor de spelers in de arena was het dat zeker niet. maar liefst 29 raadsleden werden door de kiezers afgedankt.

neroDe verliezende wethouders Auke Blaauwbroek (PvdA) en Roel Lauwerier (VVD) namen direct het voortouw tijdens de installatie van de nieuwe raad, op 26 maart, waar hun optreden het meest weg had van tegenstribbelen. Want hoewel de raad, en niet het college van wethouders, het hoogste orgaan is in de gemeente, zagen de heren vooral op tegen hun nieuwe rol als fractievoorzitters in de oppositie. Te vergelijken met een degradatie van de Eredivisie naar de Jupilerleague. ...lees verder "“Ik verklaar de politieke arena voor geopend”"

Share

Wethouder Marjo Frenk
Wethouder Marjo Frenk

Marjo Frenk nam op 14 mei afscheid als wethouder van de gemeente Tilburg. Bij die gelegenheid kreeg zij de Grote zilveren legpenning.

De voormalig wethouder kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Noordanus. De grote zilveren legpenning werd aan Marjo Frenk toegekend voor alles wat zij voor Tilburg heeft betekend. Marjo Frenk is al 14 jaar betrokken bij het bestuur van de stad. Sinds 2000 was zij raadslid voor Groen Links en in 2005 werd zij ook fractievoorzitter voor die partij. Na de verkiezingen van 2010 werd zij wethouder met in haar portefeuille onder andere cultuur, zorg en welzijn.

Hoewel niet geboren en getogen in Tilburg, is Marjo Frenk inmiddels wel een echte Tilburgse te noemen. Zij zette zich onder andere in voor vrouwenemancipatie en voor 'haar' wijk Tilburg-Noord. Mede dankzij haar werd Tilburg in 2012 verkozen tot Beste Amateurkunst Gemeente. In 2014 werd Frenk verkozen tot belangrijkste lokale politicus voor popmuziek.

Share

1

04-13-2014-heropening-Pleiade
Alle medewerkers van Pleiade samen met Geert Kimpen (2e van links achter) en wethouder Marjo Frenk (rechts achteraan)

De cadeauwinkel in spirituele zaken Pleïade die sinds 1989 in de Willem II straat zat, is nu verhuisd naar de Nieuwlandstraat 36. Dat heugelijk feit werd zondagmiddag 13 april gevierd met een officiële opening, verricht door Marjo Frenk en de vlaamse schrijver Geert Kimpen. Het is een bijzondere winkel geworden met een nieuwe koffie en thee-corner, extra zitjes en een speciale ruimte waarin workshops gehouden kunnen worden.

Eigenaresse Vero Ploum legde uit: "Vanwege de sterk verminderde omzet door de crisis, waar wij ook mee te maken hebben, ...lees verder "Pleïade opent nieuwe winkel in Nieuwlandstraat"

Share

6

bouwen-in-goed-vertrouwen
Download hier het volledige rapport 'Bouwen in goed vertrouwen' van de rekenkamer Tilburg

De Rekenkamer Tilburg, een onafhankelijke opererende afdeling in het stadhuis die de controlerende taak van de raad ondersteunt en daardoor grondig onderzoek kan doen naar zaken die in de stad spelen of hebben gespeeld, voert elke maand gesprekken met de fractievoorzitters van alle partijen in de raad, zowel coalitie- als oppositiepartijen.

Mede naar aanleiding van een raadsbreed gedeelde wens om onderzoek naar de (MFA's), heeft de Rekenkamer Tilburg in 2013 en begin 2014 onderzoek gedaan naar het eigendom, beheer en de exploitatie van de MFA's. In het kader van dit onderzoek zijn stukken bestudeerd en interviews gehouden met wethouders, vertegenwoordigers van de schoolbesturen, ContourdeTwern en ambtenaren. Centraal stond de onderzoeksvraag: Hoe is het eigendom van de Tilburgse MFA's georganiseerd en hoe verloopt het beheer en de exploitatie van de MFA's ten opzichte van de verwachtingen? ...lees verder "Onderzoek Rekenkamer MFA’s: Raad mist controle, gemeente mist sturing"

Share

leger2De nieuwe militairen van zeventiende Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene uit Oirschot hebben op vrijdag 18 april hun traditionele beëdiging op de Schouwburgring in Tilburg. Na de beëdiging rijken oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene het Invasiekoord uit.

De ceremonie vindt plaats bij het monument “De Vaandeldrager” aan de Schouwburgring. Voorafgaand aan de uitreiking zal locoburgemeester Marjo Frenk, gastvrouw bij deze openbare ceremonie, een toespraak houden. ...lees verder "Tilburg decor voor openbare beëdiging"

Share

Wethouder Marjo Frenk
Wethouder Marjo Frenk

Wethouder Marjo Frenk heeft in overleg met het GroenLinks bestuur besloten na de benoeming van een nieuw college afscheid te nemen.

Frenk keert niet terug als wethouder of als raadslid. Marjo Frenk: "Na de verkiezingen kan ik terugkijken op een prima resultaat voor mijn partij, het college en voor de stad. Dat was ook een moment voor reflectie en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik nog een periode van 4 jaar wethouderschap geen wenselijk perspectief vind. Na 10 jaar raadslidmaatschap en 4 jaar bestuurservaring ga ik naar een werkomgeving buiten de politieke context."

In de afgelopen 4 jaar heeft Marjo Frenk namens GroenLinks in het college gezeten. Als wethouder was zij verantwoordelijk voor de portefeuilles ‘zorg en welzijn’ en ’cultuur’. Voordat zij wethouder werd, was zij van 2000-2010 raadslid en fractievoorzitter voor GroenLinks. Marjo Frenk is als fractievoorzitter al vóór de verkiezingen opgevolgd door Joris Bengevoord.

Marjo: "Met een 4-koppige fractie met ervaren en nieuwe mensen zetten zij het werk aan een duurzame, groene en sociale stad voort. Vol vertrouwen geef ik hen dan ook de toekomst van GroenLinks in handen."
Tijdens de informatie en formatie zal de wethouder haar taken afronden en overdragen aan het nieuwe college.

Share

gl kokeen

Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de culinaire verkiezingsstrijd is begonnen, met PvdA, D66, Groenlinks, SP, Partij voor de Dieren en de OPA partij in verschillende steden. In Tilburg zal ook GroenLinks een huiskamermenu verzorgen.

Lokale politici stellen hun huiskamer en kookkunsten open voor kiezers uit de buurt. Zo kunnen zij op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen en wordt de kloof tussen politicus en kiezer gedicht.

Wethouder Marjo Frenk en de kandidaten van GroenLinks koken op 11 maart vanaf 19:00 uur een heerlijk driegangendiner bij snackbar van Iersel aan Korvelseweg 119, Tilburg. De eigen bijdrage hiervoor bedraagt 8 euro. GroenLinks nodigt iedere Tilburger uit om zich hierbij aan te sluiten!

Aanmelden kan via: www.huiskamermenu.nl

 

Share

Theresia-ZorgindewijkBewoners van de wijk Theresia en de stichting Stadstuin Theresia hebben een verzoek gedaan voor een bijdrage van €56.500,- voor hun burgerintiatief Project Zorg in de Buurt om een zorgonderneming te starten in de wijk. De commissie Sociale Stijging voerde hier maandag 17 februari een discussie over, nadat twee insprekers hun plan hadden toegelicht.

Met het project ‘Zorg In De Buurt’ willen de stichting Stadstuin Theresia en de wijkbewoners zorg gaan aanbieden in de buurt, waarbij zij uit gaan van de vraag. De initiatiefnemers denken hierbij aan dagbesteding voor wijkbewoners met een lichte beperking en buurtdiensten zoals onder andere kinderopvang, huiswerkbegeleiding, een prikpost en een boodschappendienst. ...lees verder "Burgerintiatief ‘Zorg in de Buurt’ van Theresia krijgt steun van raad en college"

Share

buurtbemiddelingVandaag is het nieuwe convenant Samenwerking Buurtbemiddeling 2014-2016 ondertekend met de bestuurders van de vier  woningcorporaties Peter Blankenstein ( 't Heem), Rene Scherpenisse (Tiwos), Johan Dunnewijk (WonenBreburg), Rob Vinke (TBV Wonen), wethouder Marjo Frenk (Zorg en Welzijn) corporaties en Gon Mevis van ContourdeTwern 

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier om conflicten, pesterijen, overlast en andere ergernissen tussen buren in een vroeg stadium aan te pakken en heeft hierdoor een grote kans op succes. Samen met onafhankelijke en goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars leren buren weer met elkaar in gesprek te komen, afspraken te maken en zo weer prettig met elkaar om te gaan. ...lees verder "Convenant buurtbemiddeling 2014-2016 ondertekend"

Share

2

Tweede Kamerlid Jesse Klaver, GroenLinks Tilburg lijsttrekker Joris Bengevoord en wethouder Marjo Frenk halen handtekeningen op voor een extra gratis fietsenstalling op station Tilburg.
Tweede Kamerlid Jesse Klaver, GroenLinks Tilburg lijsttrekker Joris Bengevoord en wethouder Marjo Frenk halen handtekeningen op voor een extra gratis fietsenstalling op station Tilburg.

GroenLinks Tilburg zamelt de komende weken handtekeningen in voor een fietsenkelder aan de noordzijde van het station. Hiermee is zaterdag 8 februari een start gemaakt. Samen met Tweede Kamer-lid Jesse klaver werden al ruim 200 handtekeningen opgehaald. Ook via www.groenlinkstilburg.nl kunnen mensen de petitie ondertekenen. De handtekeningen worden op 10 maart overhandigd aan wethouders Roel Lauwerier (VVD, Parkeren) en Rodney Weterings (PvdA, Spoorzone).

Volgens de partij is de fietssituatie op het Centraal Station onoverzichtelijk, duurt fietsparkeren lang en er is weinig ruimte. Fietsers parkeren daarom steeds vaker op voetpaden rondom het station wat geen fijne situatie is voor fietsers en omwonenden. GroenLinks pleit daarom voor een extra ondergrondse fietsenstallingen aan de Noordzijde van het station en startte hiervoor zaterdag een handtekeningenactie. Wil jij ook een betere fietsenstalling op het Centraal Station? Die bovendien gratis en bewaakt is?  GroenLinks roept de gemeente Tilburg op om dat te realiseren. Hiervoor kun je online een petitie ondertekenen.

...lees verder "GroenLinks in actie voor gratis fietsenstalling NS-station"

Share

Foto van www.mantelzorgnet.nl
Foto van www.mantelzorgnet.nl

Behalve de Jeugdzorg zal vanaf 1 januari volgend jaar ook een deel van de ondersteuning uit de Awbz uitgevoerd worden door de gemeente, zoals: individuele begeleiding, (vervoer naar) dagbesteding, logeeropvang en beschermd wonen en een deel van de persoonlijke verzorging. Deze ondersteuning valt dan onder de WMO van de gemeente. De commissie Sociale Stijging sprak maandagmiddag 20 januari met wethouder Marjo Frenk over hoe dit moet worden georganiseerd en gefinancierd. ...lees verder "WMO: “In Tilburg hoef je niet aan je buren te vragen om je billen te wassen”"

Share

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Deze maandag vergaderen twee commissies, Sociale Stijging en Vestigingsklimaat. Met die laatste is wat bijzonders aan de hand, want anders dan gebruikelijk vergadert deze commissie niet in het Stadhuis in Tilburg, maar in Udenhout. Adres: Partycentrum De Schol, Stationstraat 13. ...lees verder "Politiek van maandag 20 januari: WMO en Den Bogerd"

Share

08-25-2013-Paul-van-Kemenade-Wiro-MahieuGoed voorbeeld van een echte doordouwer was afgelopen jaar het 21ste editie eindejaarsfestijn 'Stranger Than Paranoia' . Niet zonder slag of stoot, want hoewel het festival in het verleden vaak volle zalen trok, en de laatste jaren zelfs succesvol uitbreidde van het Tilburgse thuishonk Paradox naar andere Brabantse steden, moet men het anno 2013 zonder subsidie stellen.“Het wegvallen van de subsidie heeft natuurlijk consequenties,” meldt Paul van Kemenade de drijvende kracht achter het festival. “In voorgaande jaren konden we ons permitteren ook artiesten en groepen uit het verdere buitenland naar Brabant te halen, nu hadden we een Nederlands-Belgische editie maar het moet wel gezegd dat de bezuinigingen op cultuur over de hele linie veel kapot gemaakt hebben: het zal jaren kosten voor dat weer is opgebouwd." ...lees verder "“Gelukkig wordt heel veel cultuur door Tilburgers zelf gemaakt”"

Share

Frank van Pamelen krijgt de Tilburg Troffee uit handen van wethouder Marjo Frenk
Frank van Pamelen krijgt de Tilburg Troffee uit handen van wethouder Marjo Frenk

Tijdens het afscheid van Frank van Pamelen als presentator van het Cultureel Café overhandigde Marjo Frenk, wethouder van Cultuur, de Tilburg Trofee. Dat gebeurde zondag tijdens de vijftigste aflevering van dit maandelijkse evenement in theater De NWE Vorst.

Frank van Pamelen kreeg de Tilburg Trofee voor zijn rol als presentator van het Cultureel Café. In het café is ook het idee en de betrokkenheid bij 'Het jaar 013' ontstaan. Wat begon met een kleine oproep in februari 2012, resulteerde in verschillende ideeën uit de stad waar veel stadsgenoten bij betrokken waren. Met 'Het jaar 013' heeft Frank van Pamelen veel goodwill en saamhorigheid in de stad teweeg gebracht. Het stadsbestuur is hem daarvoor erkentelijk en wil dit met de Tilburg Trofee onderstrepen.

Het Cultureel Café, op de laatste zondag van de maand, begon in april 2007 in Café Carré van Zaal 16. Mede door de bijzondere presentatie van Frank van Pamelen groeide het initiatief uit tot een cultureel hoogtepunt op het gebied van muziek, literatuur, humor, cultureel talent en actualiteit.

In de toekomst gaat het Cultureel Café fuseren met Schuimt, en komt er compleet andere opzet. Daarover komt later nog meer informatie.

Share

hermanidesTijdens de bijeenkomst van de commissie Sociale Stijging heeft Marko van Dalen (VVD) vragen gesteld aan wethouder Marjo Frenk over de komst van Novadic-Kentron naar de Jan Wierhof. De aanleiding hiervoor is de uitzending van Zembla 'Knock-out in Brabant' van afgelopen donderdag met nieuwe informatie.

"Tijdens de aflevering van Zembla van afgelopen donderdag gaf dhr. Hermanides van Novadic Kentron toe dat in instellingen zoals afkickklinieken altijd gebruikt wordt. Dit is niet te voorkomen, klanten bellen 'vriendjes' die 'spullen' komen brengen. In goed Nederlands betekent dat, dat een instelling voor verslavingszorg per definitie dealers aantrekt. Dit argument is door bewoners en door de VVD ook altijd gebruikt om tegen de centralisatie van verslavingszorg midden in een woonwijk te zijn. Voorbeelden in Zembla waren cocaïne en GHB-handel, waarbij GHB ook nog eens lastig op te merken is omdat het er gewoon uitziet als een flesje water. Aan de gevolgen van zo'n flesje water in de speeltuin wil je liever niet denken, maar de wethouder heeft daarin wel een verantwoordelijkheid." stelde hij. Waarna hij van de wethouder wilde weten of ze de uitzending van Zembla had gezien, en hoe ze de woonwijk rond Jan Wier, met de speeltuin en de lagere scholen in de wijk, wil beschermen. ...lees verder "Vragen over Jan Wier en Novadic-Kentron naar aanleiding van Zembla-uitzending"

Share

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

De vergadering van de commissie Bestuur begint om 9.00 uur met onder andere de volgende onderwerpen.

  • Najaarsrapportage. In de Najaarsrapportage 2013 wordt op hoofdlijnen informatie gegeven over de uitvoering van de Programmabegroting 2013. Hierin staan de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen over de periode april tot en met juli 2013. Het bespreken van de Najaarsrapportage hoort bij de voorbereiding van de vergadering over de Begroting 2014, op 11 en 13 november.
  • Internationale Samenwerking. De gemeenteraad heeft op 13 mei van dit jaar gevraagd om een nieuw beleid voor internationale samenwerking, waarin ook het onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijven worden betrokken. Hier wordt nu een begin mee gemaakt. ...lees verder "Politiek van maandag 4 november: Cultuurhoorzitting, Stadscamping en Civil Society"
Share

800-013In maart van dit jaar gaf directeur Frens Frijns van poppodium 013 al aan de grote zaal stevig te moeten vergroten. Van 2000 bezoekers zou deze moeten groeien naar een capaciteit van tussen de 1400 en de 3200, zodanig dat de grote zaal kan worden aangepast aan het aantal bezoekers dat wordt verwacht. Deze uitbreiding is nodig om te kunnen overleven in het groeiende circuit van vergelijkbare zalen, aldus de directie van het Tilburgse concertpodium. Ook de kleine zaal moet in de plannen van Frijns uitgebreid worden naar een capaciteit van 400 tot 700 bezoekers, eveneens aanpasbaar. Concerten die minder dan 400 bezoekers trekken, wil hij uitzetten naar andere zalen in de stad, bijvoorbeeld naar Paradox, maar wel in de programmering en marketing van 013. Overigens zijn andere podia ook welkom om concerten in 013 te programmeren. ...lees verder "Poppodium 013: erop of eronder voor 7,7 miljoen"

Share

NAHuisNAHuis is een burgerinitiatief om de informele zorg anders en goedkoper te organiseren, door een plek creëren waar mensen met N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel) terecht kunnen voor ontmoeting, dagbesteding, zorgverlening en logies. Hiervoor is de Stichting Nahuis opgericht die de afgelopen twee jaar intensief aan de slag is gegaan met het zoeken naar samenwerkingspartners en financiers om dit burgerinitiatief te realiseren.

Diverse partijen hebben inmiddels toegezegd hieraan mee te willen werken, onder andere: ContourdeTwern, Wever, RABO-Bank, Brein-Cafe, NAH-Cafe, MST. Om dit plan te laten slagen bij de Fraters van Tilburg aan de Gasthuisring heeft de stichting Nahuis een opstartsubsidie nodig van 60.000 euro van de gemeente Tilburg om de toegezegde financiers (goed voor 510.000 euro) definitief over de streep te trekken. Hiervoor mochten twee bestuursleden Jan Vermeulen en Fred de Koning, ondersteund door een ondernemingsplan, een meerjarenbegroting en een sterk comité van aanbeveling, afgelopen maandag inspreken bij de commissie Sociale Stijging. ...lees verder "Raad weet zich geen raad met burgerinitiatief NAHuis"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen