2

Tilburgers die een groen dak willen aanleggen kunnen vanaf juni 2017 hiervoor subsidie krijgen. De regeling is bedoeld voor particulieren, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren (VVE's), bedrijven, instellingen en ontwikkelaars en voor alle bebouwing binnen de bebouwde kom van Tilburg. Het subsidiebedrag per aanvraag is 50 procent van de werkelijke kosten per vierkante meter met een maximum van 25 euro per vierkante meter. ...lees verder "Subsidie voor aanleg groen dak"

BeatrixCollege winnaar Scholierencompetitie Tilburg 2016

Op vrijdag 14 april 2017 zullen we het weten. Dan gaan leerlingen van het Beatrix College en het Theresialyceum met elkaar hierover de strijd aan. Welke school weet het meest van de wereld? Plaats van handelen is Cinecitta Tilburg, wethouder Mario Jacobs reikt na afloop aan de winnaar de Tilburgse wereldbeker 2017 uit. Dit jaar is als special guest June aanwezig, een advocate uit Thailand die drie maanden in ‘Shelter City’ Tilburg verblijft. ...lees verder "13e Scholierencompetitie: Wat weten scholieren van de wereld?"

Een aantal provinciale en lokale wegen tussen Helmond, Eindhoven en Tilburg wordt testomgeving voor technologische ontwikkelingen die het verkeer vlotter, veiliger en duurzamer moeten maken.

Deze nieuwe testomgeving, genaamd ‘MobilitymoveZ.NL, Urban Mobility Testing Area’, is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Helmond en Tilburg.

Wethouder Mario Jacobs: "Deze testomgeving past naadloos binnen de Tilburgse mobiliteitsaanpak. Daar is een centrale rol is weggelegd voor innovatie, technologie en gedrag. Dit is wat mij betreft de manier om ons voor te bereiden op de mobiliteit van overmorgen". ...lees verder "Tilburg wordt testomgeving ‘Smart Mobility’"

Op woensdagavond 22 maart 2017 organiseerde de gemeente Tilburg in de club Smederij in de Spoorzone de tweede pitch-bijeenkomst  van het platform voor mondiale bewustwording 'Een wereld te winnen' voor projecten in 2017. Het doel van deze bijeenkomst was om initiatiefnemers de kans te geven met nieuwe projecten aan te sluiten bij de actualiteit van dit moment.

Voor de vijf projecten die woensdagavond gepitcht werden, is in totaal een gemeentelijk subsidiebedrag van 39.522 euro beschikbaar. Het totaalbedrag van alle aanvragen is deze keer 42.517 euro. De avond werd geopend door Wethouder Mario Jacobs en werd verder geleid door gespreksleider Frank Claus. ...lees verder "Tweede pitch-bijeenkomst platform ‘Een wereld te winnen’"

Op vrijdag 10 maart 2017 heeft wethouder Mario Jacobs het startsein gegeven voor de bouw van de eerste energieneutrale koopwoningen in Tilburg.

In het project The Commons in De Reeshof gaan alle woningen hun eigen energie opwekken. De in totaal zeventien moderne bungalows en gezinswoningen worden niet aangesloten op gas of stadsverwarming van EnNatuurlijk maar krijgen een eigen bodemwarmtepomp, hoogwaardige isolatie en drielaagse beglazing wat zorgt voor een warm huis in de winter en koelte in de zomer. Voor de energieopwekking komen er zonnepanelen op de daken van de huizen te liggen. ...lees verder "Bouw eerste energieneutrale koopwoningen gestart"

De leerlingen uit groep 7A Jan Ligthart basisschool Driecant in de Reeshof hebben een prijs gewonnen voor het beste verkeersveilige idee voor hun school. Wethouder Mario Jacobs reikte de prijs uit.

De kinderen bedachten een plan om de verkeerssituatie rond hun school te verbeteren. Dit deden ze in het kader van de wedstrijd 'kom met het beste verkeersveilig idee voor jullie school'. De gemeente Tilburg vindt het belangrijk om de schooljeugd zo jong mogelijk bewust te maken van de gevaren in het verkeer en veilig verkeersgedrag. Daarom worden scholen gestimuleerd om mee te doen met het project Tilburg Veilig Naar School. Binnenkort komt een verkeerskundige naar de school om de ideeën verder uit te werken met de leerlingen.  ...lees verder "Leerlingen van Basisschool Driecant bedenken verkeersveilig idee"

1

In 2013 kreeg het Leijpark een speciale Koningslinde

Op de Heyhoefpromenade in Reeshof komt een bijzonder Koningsinde naast het bankgebouw. Het planten is al op woensdag 1 maart 2017 begonnen. De resterende werkzaamheden duren tot vrijdag 17 maart 2017.

Het is een bijzondere boom want het is een direct familielid  van de linde die op de Heuvel staat. Met deze linde wil de gemeente Tilburg de inwoners van wijk Reeshof een levend kunstwerk cadeau geven. Een ander doel is het symbolisch verbinden van de wijk Reeshof met de binnenstad. ...lees verder "Reeshof krijgt Koningslinde"

Twee  jaar geleden koos de gemeente Tilburg ervoor om op een andere manier de subsidie voor mondiale bewustwording te verdelen. Voorheen 'ontwikkelingssamenwerking' genoemd.

Anderhalf jaar geleden werd hiervoor het platform, 'Een Wereld Te Winnen', opgericht. Inwoners van Tilburg die in aanmerking willen komen voor een subsidie voor mondiale bewustwording, kunnen lid worden van deze organisatie. De leden pitchen hun plannen en beoordelen elkaars projecten. Dit leidt tot een rangorde, op basis waarvan de gemeente al dan niet subsidie geeft.
...lees verder "Werkwijze platform ‘Een Wereld Te Winnen’ geëvalueerd"

De gemeente Tilburg organiseert woensdag 22 februari 2017 en woensdag 22 maart 2017 twee bijeenkomsten over mondiale bewustwording in respectievelijk het Duvelhok aan de St. Josephstraat en Club Smederij in de Spoorzone.

Op woensdag 22 februari 2017 worden de resultaten van projecten en programma's uit 2016 gepresenteerd en geeft Jan van de Venis een lezing over het belang van activiteiten in gemeenten bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze doelen zijn de leidraad voor het project 'een wereld te winnen'.
...lees verder "Gemeente organiseert twee Bijeenkomsten ‘een wereld te winnen’"

1

kijkje binnen in een 'Tiny House'

In het Juttheater bij de Bouwplaats aan de Galjoenstraat in Tilburg vond woensdag 8 februari 2017 een thema-avond plaats over een nieuwe woonvorm 'Tiny Houses' in Nederland. De definitie van een 'Tiny House' is voor veel mensen verschillend maar draait vooral om de filosofie: genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is.

Reden voor Patricia van Diessen, een van de kartrekkers voor 'Kleine huisjes in Tilburg', om een informatieavond te organiseren in samenwerking met GroenLinks Tilburg en stichting Tiny House Nederland. Er was volop belangstelling voor deze nieuwe vorm van wonen. In een volgepakt Juttheater, wat normaal plaats biedt aan 80 bezoekers, waren zo'n 125 mensen samengekomen om over dit opkomende fenomeen 'Kleine Huisjes' in Nederland van gedachten te wisselen. ...lees verder "Veel interesse voor nieuwe woonvorm ‘Tiny Houses’ in Tilburg"

Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) en de gemeente organiseren op 15 februari een stadsgesprek over de toekomst van de Tilburgse binnenstad.

Inwoners zijn welkom om mee te praten over de toekomst van het centrum. De wethouders Berend de Vries, Erik de Ridder en Mario Jacobs zijn die avond aanwezig. Zij geven samen met Damo Holt en Ad de Bont een toelichting op de ideeën voor de binnenstad van de 21e eeuw. De bijeenkomst is in het Duvelhok aan de St. Josephstraat 133. ...lees verder "Blik op de Tilburgse binnenstad – Stadsgesprek"

1

Dit jaar worden er op zaterdag 25 maart 2017 voor de 10e en laatste keer bomen geplant in het Tilburgse Geboortebos. In het Geboortebos kunnen ouders voor hun pas geboren kind een boom planten. Hiervoor kunnen eventuele belangstellenden nog tot zondag 5 maart 2017 voor 29,50 euro een boom bestellen.

In het Geboortebos werden in 2007 de eerste 46 bomen geplant. De afgelopen jaren zijn er 495 bomen geplant. Vorig jaar kwamen er 48 zwarte elzen bij. Elk jaar worden maximaal 75 nieuwe bomen aangeplant. Van elke jaargang worden de namen van de pas geboren kinderen op plaquettes in het bos vermeld. Bijzonder aan het Tilburgse Geboortebos is dat het is gekoppeld aan een soortgelijk bos in Matagalpa. Voor iedere boom in Tilburg wordt er een in de zusterstad in Nicaragua geplant. ...lees verder "Bomen bestellen voor Tilburgs geboortebos"

Om de betrouwbaarheid en de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in het gebied Tilburg Zuid te verbeteren en te vergroten moet er door Tennet, de netwerkbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, een nieuwe, extra, ondergrondse hoogspannings- kabelverbinding van 150 kiloVolt (150 kV) worden aangelegd. De ondergrondse kabelverbinding loopt via de Tilburgse wijken Reeshof, over 'het Bels Lijntje', en de Blaak van hoogspanningsstation Tilburg West naar hoogspanningsstation Tilburg Zuid. ...lees verder "Netwerkbeheerder Tennet opnieuw in dialoog met omwonenden"

Afgelopen vrijdag 6 januari 2017 is de Koolhovenlaan in de Reeshof officieel geopend. Wethouder Mario Jacobs verrichtte de opening samen met Eric Groels van de Wijkraad Reeshof en Leon Vromans van ontwikkelaar GEM Koolhoven.

Bewoners van Koolhoven hebben met de nieuwe weg een extra in- en uitgang van hun wijk en een snellere verbinding met de rest van de Reeshof. Naast de Koolhovenlaan zijn ook de drie bruggen over de Donge geopend. Daar kunnen auto's en bussen over. Maar ook voor fietsers en voetgangers en ruiters zijn oversteekmogelijkheden aangelegd. ...lees verder "Koolhovenlaan officieel geopend"

'Mobiliteitsaanpak 2040' heet het plan. Oftewel: Wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat alle verkeer in en om de stad zijn weg kan vinden, nu maar ook in 2040. Te voet, per fiets, auto, openbaar vervoer en ook nog op een leefbare en veilige manier. En mogelijk met vervoersmiddelen en systemen die nu nog niet te voorzien zijn, omdat technische ontwikkelingen steeds verder gaan.

Onder regie van wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) is een uitvoerig, goed leesbaar en rijk geïllustreerd plan gepubliceerd. Om dit plan te maken zijn in 2016 veel gesprekken gevoerd, met Tilburgers en met deskundigen. Dit betekent niet dat het hierbij blijft. ...lees verder "Mobiliteitsaanpak 2040, verkeersplannen voor de komende decennia"

06-08-2015-Stationsstraat fietser gevel olijfboom centrumMaandagochtend 23 mei zat de raadscommissie Sociale Stijging bijeen in de raadszaal om te overleggen over de opvang va vluchtelingen in de stad. De provincie Brabant is namelijk opgedeeld in 11 regio's en elke regio heeft de taak gekregen om een aantal asielzoekers op te vangen en onderdak te vinden voor een aantal statushouders, naar rato van het aantal inwoners.

Dat opvang gevoelig ligt in de stad, dat de gemeente open en helder met mensen in gesprek moet en zorgen van bewoners serieus moet nemen en amen met bewoners moet oplossen, daarvan is inmiddels iedereen overtuigd. Bijna iedereen, bleek tijdens deze vergadering. ...lees verder "COA negeert bewoners en gemeenteraad bij nieuwe opvang aan de Stationsstraat"

global-goals-logo-shareTilburg wil een zogenoemde Global Goal-gemeente zijn. Dat houdt in dat de gemeente armoede, ongelijkheid en de veranderingen in het klimaat binnen 15 jaar wil aanpakken.

Wethouder Mario Jacobs stopte zijn persoonlijke wensen en dromen over deze thema's in een 'tijdscapsule'. Dat deed hij op een bijeenkomst van 'Een wereld te winnen' op 23 maart in de Spoorzone. In 2030 moeten de dromen en wensen van de wethouder werkelijkheid zijn. Een wereld te winnen is een Tilburgs platform dat streeft naar een betere wereld (mondiale bewustwording). De andere leden van deze club konden woensdag ook hun wensen opschrijven. ...lees verder "Tilburg gaat armoede, ongelijkheid en klimaatprobleem aanpakken"

1

Groene lintjeGroenLinks Tilburg zoekt kandidaten voor de Groene Lintjes. Die worden uitgereikt aan personen, maatschappelijke instellingen en ondernemingen die zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieubescherming en energiebesparing.

Iedereen mag kandidaten nomineren door vóór 1 mei een e-mail te sturen naar politiekcafe@groenlinkstilburg.nl. Een eigen jury kiest de kandidaten. De uitreiking door wethouder Mario Jacobs vindt plaats op donderdag 12 mei 2016.

Groene Lintjes werden eerder uitgereikt aan Peerke (tweedehands meubelen), De Dobbelhoeve (biologische winkel), Milieucafé, ...lees verder "Nominaties voor Groene Lintjes"

kaart werken voor maart 2016Op zondag 21 februari 2016 wordt om 15:00 uur het tweede Tilburgse boscafé gehouden in de Heyhoef gelegen aan de Kerkenbosplaats 1 in de wijk Reeshof te Tilburg.

De gemeente Tilburg heeft het beheer en onderhoud van de Tilburgse bossen tot eind 2018 aanbesteed bij firma Weijtmans uit Udenhout. Het gaat om 26 bosgebieden, met in totaal zo'n 600 hectare bossen. Het werk is aan deze aannemer gegund omdat hun plan het beste aansluit bij de criteria en ambities van de gemeente Tilburg. Betrokkenheid en inbreng van de bewoners van Tilburg bij het bosbeheer is erg belangrijk, daarom organiseert Weijtmans gedurende de beheerperiode een aantal boscafé's over het duurzaam in stand houden en verder doen ontwikkelen van de Tilburgse bossen. ...lees verder "Tweede boscafé in de Heyhoef"

Hopper point fietsverhuurTilburg en Eindhoven krijgen in het voorjaar van 2016 tien zogenoemde Hopperpoints. Bij die plekken zijn twaalf fietsen te huur.

Om een fiets te kunnen huren is een mobiele applicatie noodzakelijk. Deze app is dan te downloaden via je mobieltje. Daarmee is het mogelijk om een fiets te reserveren, te lenen en te betalen. De Hopperpoints komen bij bedrijven en op centrale plekken in de stad. Het eerste leenpunt komt bij stadskantoor 6 aan de Spoorlaan 181. Dit nieuwe deelfietsensysteem is een particulier initiatief. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg en Eindhoven werken eraan mee. ...lees verder "Fietsen te huur bij Hopper-Point"