De gemeente Tilburg organiseert woensdag 22 februari 2017 en woensdag 22 maart 2017 twee bijeenkomsten over mondiale bewustwording in respectievelijk het Duvelhok aan de St. Josephstraat en Club Smederij in de Spoorzone.

Op woensdag 22 februari 2017 worden de resultaten van projecten en programma's uit 2016 gepresenteerd en geeft Jan van de Venis een lezing over het belang van activiteiten in gemeenten bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze doelen zijn de leidraad voor het project 'een wereld te winnen'.
...lees verder "Gemeente organiseert twee Bijeenkomsten ‘een wereld te winnen’"

1

kijkje binnen in een 'Tiny House'

In het Juttheater bij de Bouwplaats aan de Galjoenstraat in Tilburg vond woensdag 8 februari 2017 een thema-avond plaats over een nieuwe woonvorm 'Tiny Houses' in Nederland. De definitie van een 'Tiny House' is voor veel mensen verschillend maar draait vooral om de filosofie: genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is.

Reden voor Patricia van Diessen, een van de kartrekkers voor 'Kleine huisjes in Tilburg', om een informatieavond te organiseren in samenwerking met GroenLinks Tilburg en stichting Tiny House Nederland. Er was volop belangstelling voor deze nieuwe vorm van wonen. In een volgepakt Juttheater, wat normaal plaats biedt aan 80 bezoekers, waren zo'n 125 mensen samengekomen om over dit opkomende fenomeen 'Kleine Huisjes' in Nederland van gedachten te wisselen. ...lees verder "Veel interesse voor nieuwe woonvorm ‘Tiny Houses’ in Tilburg"

Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) en de gemeente organiseren op 15 februari een stadsgesprek over de toekomst van de Tilburgse binnenstad.

Inwoners zijn welkom om mee te praten over de toekomst van het centrum. De wethouders Berend de Vries, Erik de Ridder en Mario Jacobs zijn die avond aanwezig. Zij geven samen met Damo Holt en Ad de Bont een toelichting op de ideeën voor de binnenstad van de 21e eeuw. De bijeenkomst is in het Duvelhok aan de St. Josephstraat 133. ...lees verder "Blik op de Tilburgse binnenstad – Stadsgesprek"

1

Dit jaar worden er op zaterdag 25 maart 2017 voor de 10e en laatste keer bomen geplant in het Tilburgse Geboortebos. In het Geboortebos kunnen ouders voor hun pas geboren kind een boom planten. Hiervoor kunnen eventuele belangstellenden nog tot zondag 5 maart 2017 voor 29,50 euro een boom bestellen.

In het Geboortebos werden in 2007 de eerste 46 bomen geplant. De afgelopen jaren zijn er 495 bomen geplant. Vorig jaar kwamen er 48 zwarte elzen bij. Elk jaar worden maximaal 75 nieuwe bomen aangeplant. Van elke jaargang worden de namen van de pas geboren kinderen op plaquettes in het bos vermeld. Bijzonder aan het Tilburgse Geboortebos is dat het is gekoppeld aan een soortgelijk bos in Matagalpa. Voor iedere boom in Tilburg wordt er een in de zusterstad in Nicaragua geplant. ...lees verder "Bomen bestellen voor Tilburgs geboortebos"

Om de betrouwbaarheid en de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in het gebied Tilburg Zuid te verbeteren en te vergroten moet er door Tennet, de netwerkbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, een nieuwe, extra, ondergrondse hoogspannings- kabelverbinding van 150 kiloVolt (150 kV) worden aangelegd. De ondergrondse kabelverbinding loopt via de Tilburgse wijken Reeshof, over 'het Bels Lijntje', en de Blaak van hoogspanningsstation Tilburg West naar hoogspanningsstation Tilburg Zuid. ...lees verder "Netwerkbeheerder Tennet opnieuw in dialoog met omwonenden"

Afgelopen vrijdag 6 januari 2017 is de Koolhovenlaan in de Reeshof officieel geopend. Wethouder Mario Jacobs verrichtte de opening samen met Eric Groels van de Wijkraad Reeshof en Leon Vromans van ontwikkelaar GEM Koolhoven.

Bewoners van Koolhoven hebben met de nieuwe weg een extra in- en uitgang van hun wijk en een snellere verbinding met de rest van de Reeshof. Naast de Koolhovenlaan zijn ook de drie bruggen over de Donge geopend. Daar kunnen auto's en bussen over. Maar ook voor fietsers en voetgangers en ruiters zijn oversteekmogelijkheden aangelegd. ...lees verder "Koolhovenlaan officieel geopend"

'Mobiliteitsaanpak 2040' heet het plan. Oftewel: Wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat alle verkeer in en om de stad zijn weg kan vinden, nu maar ook in 2040. Te voet, per fiets, auto, openbaar vervoer en ook nog op een leefbare en veilige manier. En mogelijk met vervoersmiddelen en systemen die nu nog niet te voorzien zijn, omdat technische ontwikkelingen steeds verder gaan.

Onder regie van wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) is een uitvoerig, goed leesbaar en rijk geïllustreerd plan gepubliceerd. Om dit plan te maken zijn in 2016 veel gesprekken gevoerd, met Tilburgers en met deskundigen. Dit betekent niet dat het hierbij blijft. ...lees verder "Mobiliteitsaanpak 2040, verkeersplannen voor de komende decennia"

06-08-2015-Stationsstraat fietser gevel olijfboom centrumMaandagochtend 23 mei zat de raadscommissie Sociale Stijging bijeen in de raadszaal om te overleggen over de opvang va vluchtelingen in de stad. De provincie Brabant is namelijk opgedeeld in 11 regio's en elke regio heeft de taak gekregen om een aantal asielzoekers op te vangen en onderdak te vinden voor een aantal statushouders, naar rato van het aantal inwoners.

Dat opvang gevoelig ligt in de stad, dat de gemeente open en helder met mensen in gesprek moet en zorgen van bewoners serieus moet nemen en amen met bewoners moet oplossen, daarvan is inmiddels iedereen overtuigd. Bijna iedereen, bleek tijdens deze vergadering. ...lees verder "COA negeert bewoners en gemeenteraad bij nieuwe opvang aan de Stationsstraat"

global-goals-logo-shareTilburg wil een zogenoemde Global Goal-gemeente zijn. Dat houdt in dat de gemeente armoede, ongelijkheid en de veranderingen in het klimaat binnen 15 jaar wil aanpakken.

Wethouder Mario Jacobs stopte zijn persoonlijke wensen en dromen over deze thema's in een 'tijdscapsule'. Dat deed hij op een bijeenkomst van 'Een wereld te winnen' op 23 maart in de Spoorzone. In 2030 moeten de dromen en wensen van de wethouder werkelijkheid zijn. Een wereld te winnen is een Tilburgs platform dat streeft naar een betere wereld (mondiale bewustwording). De andere leden van deze club konden woensdag ook hun wensen opschrijven. ...lees verder "Tilburg gaat armoede, ongelijkheid en klimaatprobleem aanpakken"

1

Groene lintjeGroenLinks Tilburg zoekt kandidaten voor de Groene Lintjes. Die worden uitgereikt aan personen, maatschappelijke instellingen en ondernemingen die zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieubescherming en energiebesparing.

Iedereen mag kandidaten nomineren door vóór 1 mei een e-mail te sturen naar politiekcafe@groenlinkstilburg.nl. Een eigen jury kiest de kandidaten. De uitreiking door wethouder Mario Jacobs vindt plaats op donderdag 12 mei 2016.

Groene Lintjes werden eerder uitgereikt aan Peerke (tweedehands meubelen), De Dobbelhoeve (biologische winkel), Milieucafé, ...lees verder "Nominaties voor Groene Lintjes"

kaart werken voor maart 2016Op zondag 21 februari 2016 wordt om 15:00 uur het tweede Tilburgse boscafé gehouden in de Heyhoef gelegen aan de Kerkenbosplaats 1 in de wijk Reeshof te Tilburg.

De gemeente Tilburg heeft het beheer en onderhoud van de Tilburgse bossen tot eind 2018 aanbesteed bij firma Weijtmans uit Udenhout. Het gaat om 26 bosgebieden, met in totaal zo'n 600 hectare bossen. Het werk is aan deze aannemer gegund omdat hun plan het beste aansluit bij de criteria en ambities van de gemeente Tilburg. Betrokkenheid en inbreng van de bewoners van Tilburg bij het bosbeheer is erg belangrijk, daarom organiseert Weijtmans gedurende de beheerperiode een aantal boscafé's over het duurzaam in stand houden en verder doen ontwikkelen van de Tilburgse bossen. ...lees verder "Tweede boscafé in de Heyhoef"

Hopper point fietsverhuurTilburg en Eindhoven krijgen in het voorjaar van 2016 tien zogenoemde Hopperpoints. Bij die plekken zijn twaalf fietsen te huur.

Om een fiets te kunnen huren is een mobiele applicatie noodzakelijk. Deze app is dan te downloaden via je mobieltje. Daarmee is het mogelijk om een fiets te reserveren, te lenen en te betalen. De Hopperpoints komen bij bedrijven en op centrale plekken in de stad. Het eerste leenpunt komt bij stadskantoor 6 aan de Spoorlaan 181. Dit nieuwe deelfietsensysteem is een particulier initiatief. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg en Eindhoven werken eraan mee. ...lees verder "Fietsen te huur bij Hopper-Point"

6

2015-12-19 1046 Nachtburgemeester Harrie Verkerk
Harrie Verkerk

In de nacht van 18 op 19 december is Harrie Verkerk gekozen als Nachtburgemeester van Tilburg, met een nipte voorsprong op Anton Kwantes. Uit het publiek in de NWE Vorst stemden 26 mensen voor Anton (1 punt) en 32 voor Harrie (2 punten). De jury, met Joris van Riel - van Café Joris -, wethouder Mario Jacobs en Jace van de Ven - die Martin Beversluis verving - aangevuld met Wilbert van Herwijnen als 'notaris', gaf 2 punten aan Anton en 1 punt aan Harrie, waarmee de stand op 3 - 3 kwam. Aangezien Harrie bij de internetverkiezing de meeste stemmen had behaald, won hij de titel. ...lees verder "NachtburgeNEEster Harrie Verkerk gekozen als Nachtburgemeester"

oude_televisie_logoTilburgWebTVStadsTuinderij Piushaven is op vrijdag 3 juli officieel geopend door wethouder Mario Jacobs (GroenLinks); waarbij hij als openingshandeling de eerste aardappels heeft gerooid.

 

 

2015-07-03_16-35-32
Openingsspeech door wethouder Mario Jacobs

StadsTuinderij Piushaven is op vrijdag 3 juli officieel geopend door wethouder Mario Jacobs (GroenLinks); waarbij hij als openingshandeling de eerste aardappels heeft gerooid.

StadsTuinderij Piushaven, aan de Havendijk op de hoek met de Gondelstraat is eind maart van start gegaan en was op dat moment nog een kale vlakte. Inmiddels heeft deze locatie van 7000 m2 een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt; er groeien nu vele groenten, zoals: diverse soorten sla, meerdere variaties aan koolgewassen, bonen, aardappelen; en in twee grote tunnelkassen staan komkommers, tomaten, pepers, paprika’s en aubergines.

Al deze smakelijke gewassen worden omzoomd door een welig tierende bloemenzee waartussen twee schotse hooglanders, moeder en dochter, een thuishaven hebben gevonden, evenals de bijenvolken van Stadsimker Marcel Horck. StadsTuinderij Piushaven wordt mogelijk gemaakt dankzij de vele vrijwilligers die heel hard werken om dit terrein in een groene en eetbare oase te veranderen, en dat in het centrum van Tilburg. Bovendien steunen veel bedrijven dit project met materialen en inzet van mensen. De dames hooglander hebben bij de opening de namen Yerma (moeder) en Nighean (dochter) gekregen. Deze namen zijn door de vrijwilligers gekozen. ...lees verder "StadsTuinderij Piushaven en Pop-up-store officieel geopend"

onderscheiding-gouden-speldDe heer Ad Bastiaansen heeft op woensdag 27 mei de Gouden Speld van de gemeente Tilburg ontvangen. Hij heeft deze gemeentelijke onderscheiding gekregen omdat hij meer dan 20 jaar penningmeester is bij de Overkoepelende Vereniging van Amateurtuinverenigingen Tilburg (OVAT). De uitreiking heeft plaats gevonden tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van de OVAT bij Volkstuin de Hoflaan aan het Dillepad in Tilburg, uit handen van loco-burgemeester Mario Jacobs. ...lees verder "Gouden Speld voor de heer Ad Bastiaansen"

Groenste-Politicus-Link-Ad-Klein-(rechterkant)GroenLinks Tilburgse wethouder Mario Jacobs komt in aanmerking voor de titel ‘ Groenste Politicus 2015’. Hiermee is hij de enige Brabantse gemeentepoliticus van de in totaal 26 genomineerden.

Deze verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door Natuurmonumenten om aandacht te vragen voor het belang van natuur en de rol van politici hierin. Welke politicus heeft tastbare resultaten geboekt op het vlak van natuur en landschap? En wie heeft zich ingezet voor het verbinden van natuur met andere maatschappelijke belangen als gezondheid, recreatie of water? Met andere woorden: welke lokale, provinciale, landelijke of Europese politicus verdient het om daarvoor gelauwerd te worden? ...lees verder "Wethouder Mario Jacobs de Groenste Politicus 2015?"

3

04-16-2015-Stadhuis-Willemsplein-lantaarn-paleisDe gemeente Tilburg is ontevreden over het huidige 'Bed, bad en brood-compromis' van het kabinet en gaat door met de huidige opvang van asielzoekers. Dat maakte het college donderdag 23 april bekend via Wethouder Mario Jacobs ''Het kabinet moet zijn huiswerk overdoen.''

Het akkoord tussen de regeringspartijen voorziet in een beperkt aantal weken opvang, onder de voorwaarde van medewerking aan terugkeer.

"Deze constructie gaat niets oplossen en is in humanitair opzicht een stap terug." aldus wethouder Mario Jacobs (lokaal asielbeleid).

"Als mensen zijn uitgeprocedeerd worden ze geacht actief mee te werken aan hun terugkeer. Maar dat ontslaat ons niet van onze zorgplicht voor de mensen in deze stad."

"En er zijn asielzoekers die buiten hun schuld helemaal niet terug kunnen naar hun land van herkomst. In dit akkoord worden ze na een beperkt aantal weken weer gewoon op straat gezet. Zij zijn dan terug bij af."

De gemeente Tilburg gaat dus door met de huidige opvang tot er een echte oplossing ligt. De reguliere maatschappelijke voorzieningen blijven zolang in stand. Jacobs: "Mensonwaardige situaties kunnen en zullen wij niet tolereren in onze stad."

Beatrixcollege trotse winnaar scholierencompetitie 2015Na een uiterst spannende strijd won het Beatrixcollege vandaag de finale van de elfde Tilburgse Scholierencompetitie. Leerlingen van het Beatrixcollege en het Theresialyceum streden in de Tilburgse raadszaal met elkaar in een spannend kennisspel. De afwezigheid van de derde school werd opgevangen door een mystery-team met profi’s. Dit mystery-team behaalde weliswaar de meeste punten maar deed mee ‘buiten mededinging’.

Wethouder Mario Jacobs reikte de Wereldbeker uit aan de winnaar. Van Rabobank Tilburg e.o. ontving de school een cheque van € 400,--, te besteden aan een project van de Stedenband Tilburg Matagalpa. Ook de andere school en het mystery-team kregen van de Rabobank een bedrag voor een project van de stedenband waaraan ze gekoppeld zijn. ...lees verder "Beatrixcollege winnaar elfde editie Scholierencompetitie"

1

Bus-Arriva-stadsbus-Bisschop-Zwijsen-straatIn maart 2015 heeft de fractie Lijst Smolders (LST) voorgesteld om een onderzoek te starten en een experiment te houden met gratis openbaar vervoer tijdens grote evenementen in de Binnenstad.

De VVD vulde hier op aan met een voorstel (motie) om hiervoor financiering te zoeken bij anderen, bijvoorbeeld bij organisatoren van evenementen, en om ervoor te zorgen dat er tijdens evenementen in ieder geval voldoende bussen rijden. Beide voorstellen werd maandag 13 april behandeld in de raadsvergadering. ...lees verder "Experiment gratis openbaar vervoer tijdens evenementen krijgt een kans"