Spring naar inhoud

In december 2016 heeft de gemeente Tilburg de aanleg van de eerder geplande mountainbikeroute in Stadsbos013 stilgelegd wegens het ontbreken van de noodzakelijke aanlegvergunning. Na zorgvuldig overleg met betrokken eigenaren en bewoners is de mountainbikeroute op diverse plekken verbeterd. Veel van de zorgen en bezwaren die mensen eerder hebben geuit, konden zo worden weggenomen. Waarna een aanlegvergunning is aangevraagd.

Deze week publiceert de gemeente Tilburg de vergunning voor de aanleg van de mountainbikeroute en daarna start er nog een inspraaktermijn van zes weken. Als de vergunning definitief is, dan gaat de aanleg van de mountainbikeroute in Stadsbos013 zo spoedig mogelijk verder. ...lees verder "Aanlegvergunning mountainbikeroute Stadsbos013"

Share

Het ontwerp 'Een Lus in het Landschap' van Elena Lledo heeft de ontwerpwedstrijd voor de uitkijktoren in het gebied Moerenburg-Koningshoeven gewonnen. In mei 2017 werden beginnende ontwerpers en architecten opgeroepen om hun creativiteit aan te boren. Zij mochten ideeën beschrijven voor een uitkijktoren die de verbinding tussen de landschappen Moerenburg en Koningshoeven moet vormen. De schetsontwerpen waren te zien van 7 augustus tot en met 24 augustus 2017 in de Bibliotheek op het Koningsplein. Daarna verhuisde de tentoonstelling naar het Proeflokaal van de Abdij Koningshoeven. ...lees verder "‘Een Lus in het Landschap’ wordt de nieuwe uitkijktoren in landschapspark Moerenburg-Koningshoeven"

Share

3

Grotto in het midden van de Oude Warande. Het centrum van de sterstructuur.

Het college van Tilburg heeft de Oude Warande aangewezen als gemeentelijk monument omdat het park een unieke cultuurhistorische waarde heeft.

Het is een van de weinige nog intacte sterrenbossen in Nederland. Wethouder Mario Jacobs: "Waardevol erfgoed gaat niet alleen over panden maar ook over historische groenstructuren."

De Oude Warande is een 18e-eeuws park tussen de Reeshof en Station Tilburg Universiteit en maakt onderdeel uit van Stadsbos013. Het park van zo'n 90 hectare is in 1712 aangelegd in opdracht van Willem van Hessen-Kassel en is een van de weinige intacte sterrenbossen in Nederland. Een sterrenbos wordt zo genoemd omdat vanuit het centraal punt lanen naar de hoeken en de buitenranden lopen.

Het park is in barokke stijl aangelegd met de ontwerpen van de tuinarchitect André le Nôtre (van Versailles) als voorbeeld. Jaren geleden is de gemeente gestart om de oude lanen in ere te herstellen, zieke bomen te verwijderen, de verzande vijver uit te diepen en 'wilde paden' te verwijderen. De Oude Warande dient vaak als decor voor kunstprojecten waaronder de 'Lustwarande'. Het is een unieke combinatie van natuur, ecologie, recreatie en waardevol erfgoed.

Share

De Tilburgse binnenstad krijgt in het najaar van 2017 extra stallingen voor fietsen. De vakken komen op verschillende drukke plekken. Dit zijn het Pieter Vreedeplein, de Emmapassage, de Vijfsprong, de Stationsstraat/Poststraat en de Willem II straat. Fietsers kunnen hier voor maximaal een uur hun fiets stallen.

In september wordt in overleg met de winkeliersverenigingen en vertegenwoordigers van bewoners bepaald waar en hoeveel extra fietsvakken op deze 'hotspots' komen. Vanaf oktober worden fietsers actief gewezen op de fietsenstallingen en stallingsplekken door gastheren en -vrouwen. Dan start ook het handhaven in het uitgebreide ruimingsgebied. ...lees verder "Meer fietsenstallingen in de binnenstad en strengere handhaving"

Share

Op 5 juli 2017 is het nieuwe wandelroutenetwerk in Stadsbos013 officieel geopend door wethouder Mario Jacobs en kinderen van basisschool de Petteflet. Het betreft hier vijf nieuwe wandelingen met een lengte van ongeveer vijf kilometer.

Het bijzondere aan deze wandelingen is het unieke karakter. Zo is de Vijverroute met een kinderboerderij en speeltuin extra leuk voor kinderen. Voor wie houdt van bijzondere architectuur én natuur, is de Reeshofroute een aanrader. De Waranderoute verrast als sterrenbos dat uniek is voor Nederland.  Dan is er ook nog de Amarant-route, rond en op het terrein van Amarant aan de Bredaseweg dat bijna helemaal doorloopt tot de Gilzerbaan. Tot slot is er nog de Heideparkroute.

De routes en de plattegrond zijn als PDF  ook via deze link te downloaden. ...lees verder "Speciale wandelroutes in Stadsbos013"

Share

De volgende gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op 21 maart 2018. De kandidatencommissie van GroenLinks Tilburg draagt Mario Jacobs - op dit moment wethouder in Tilburg - voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De ledenvergadering van GroenLinks afdeling Tilburg zal op 14 juni 2017 vrij zeker hiermee instemmen aangezien er zich geen tegenkandidaten gemeld.

Sinds 2014 is Mario wethouder voor GroenLinks in Tilburg, met als portefeuilles ruimtelijke ordening, mobiliteit, groen in en om de stad en asielzaken. Daarvoor was hij onder meer hoofd Economie en Cultuur bij de Gemeente Helmond, programmaleider economie & innovatie en onderwijs & arbeidsmarkt aan het Nicis Institute (tegenwoordig Platform31) en senior medewerker bij het Ministerie van Economische zaken.

Share

1

Naar aanleiding van een motie (voorstel) van Bea Mieris, raadslid voor de PvdA, is onderzocht of er een fietstunnel kan worden gebouwd in de Trouwlaan - Stappegoorweg, onder de Ringbaan Zuid door. Deze kruising, waar het autoverkeer op de Ringbaan Zuid 70 kilometer per uur rijdt, staat op de derde plaats van gevaarlijke kruisingen. ...lees verder "Fietstunnel Stappegoorweg onder Ringbaan Zuid in 2019"

Share

De Basisschool Don Sarto aan de Oude Hilvarenbeekseweg 15 in de Vogeltjesbuurt heeft een vernieuwd groen schoolplein. Er zijn planten en bomen geplant en het plein heeft een stuk minder tegels dan voorheen. Samen met wethouder Mario Jacobs werd het groene schoolplein op woensdag 24 mei 2017 om 12:00 uur geopend.

Als aanvulling op het groene schoolplein was er tijdens 'de Week van het Water in Brabant' een lesprogramma voor de groepen 1 tot en met 8. In samenwerking met Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg, Bibliotheek Midden Brabant, Contourdetwern, Natuurmuseum Brabant, Krijnen Media Producties en GGD Hart van Brabant, zijn er onder meer gastlessen geweest voor de kinderen. ...lees verder "Groen plein voor Basisschool Don Sarto"

Share

Wethouder Mario Jacobs en de 65-jarige prior broeder Isaac Major van Abdij Koningshoeven strooiden vrijdag 12 mei 2017 een mix van bloemzaden in het gebied rondom de abdij. De gemeente Tilburg wil hiermee de biodiversiteit van het gebied Moerenburg-Koningshoeven vergroten. Dit kan door te zorgen dat er meer verschillende bloemen komen. Al geruime tijd werken de abdij, de gemeente en enkele anderen partijen samen om het landschap in het gebied Moerenburg-Koningshoeven aantrekkelijker te maken. ...lees verder "Mario Jacobs en broeder Isaac zaaien samen bloemen in bij Abdij Koningshoeven"

Share

1

In het Sint Pieterspark in de wijk Groeseind is donderdag 11 mei 2017 een vogelhotel geopend. Kinderen van groep 7 en 8 van basisschool de Cocon hebben de vogelhuisjes gemaakt.

Door kleine en grote gaten in de huisjes te maken kunnen vele soorten vogels er hun onderdak vinden. In totaal zijn er 222 vogelhuisjes voor 12 verschillende vogelsoorten. Buurtbewoners kwamen op het idee om iets leuks te doen in het park. Samen met stadsecoloog Mischa Cillessen en mensen van Ondernemend Groeseind heeft de werkgroep een ontwerp gemaakt. ...lees verder "Vogelhotel geopend in Groeseind"

Share

De acht poelen in Stadsbos013 hebben sinds zaterdag 6 mei elk een eigen naam. Ruim 30 kinderen kwamen naar Stadsbos013 om mee te doen aan de poelnamenwedstrijd en het poelscheppen.

Een initiatief van de gidsen-in-opleiding van IVN-Tilburg in samenwerking met Stadsbos013. Naast het bedenken van namen leerden de kinderen heel wat over de natuur. ...lees verder "Namen poelen Stadsbos013 bekend"

Share

2

Tilburgers die een groen dak willen aanleggen kunnen vanaf juni 2017 hiervoor subsidie krijgen. De regeling is bedoeld voor particulieren, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren (VVE's), bedrijven, instellingen en ontwikkelaars en voor alle bebouwing binnen de bebouwde kom van Tilburg. Het subsidiebedrag per aanvraag is 50 procent van de werkelijke kosten per vierkante meter met een maximum van 25 euro per vierkante meter. ...lees verder "Subsidie voor aanleg groen dak"

Share

BeatrixCollege winnaar Scholierencompetitie Tilburg 2016

Op vrijdag 14 april 2017 zullen we het weten. Dan gaan leerlingen van het Beatrix College en het Theresialyceum met elkaar hierover de strijd aan. Welke school weet het meest van de wereld? Plaats van handelen is Cinecitta Tilburg, wethouder Mario Jacobs reikt na afloop aan de winnaar de Tilburgse wereldbeker 2017 uit. Dit jaar is als special guest June aanwezig, een advocate uit Thailand die drie maanden in ‘Shelter City’ Tilburg verblijft. ...lees verder "13e Scholierencompetitie: Wat weten scholieren van de wereld?"

Share

Een aantal provinciale en lokale wegen tussen Helmond, Eindhoven en Tilburg wordt testomgeving voor technologische ontwikkelingen die het verkeer vlotter, veiliger en duurzamer moeten maken.

Deze nieuwe testomgeving, genaamd ‘MobilitymoveZ.NL, Urban Mobility Testing Area’, is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Helmond en Tilburg.

Wethouder Mario Jacobs: "Deze testomgeving past naadloos binnen de Tilburgse mobiliteitsaanpak. Daar is een centrale rol is weggelegd voor innovatie, technologie en gedrag. Dit is wat mij betreft de manier om ons voor te bereiden op de mobiliteit van overmorgen". ...lees verder "Tilburg wordt testomgeving ‘Smart Mobility’"

Share

Op woensdagavond 22 maart 2017 organiseerde de gemeente Tilburg in de club Smederij in de Spoorzone de tweede pitch-bijeenkomst  van het platform voor mondiale bewustwording 'Een wereld te winnen' voor projecten in 2017. Het doel van deze bijeenkomst was om initiatiefnemers de kans te geven met nieuwe projecten aan te sluiten bij de actualiteit van dit moment.

Voor de vijf projecten die woensdagavond gepitcht werden, is in totaal een gemeentelijk subsidiebedrag van 39.522 euro beschikbaar. Het totaalbedrag van alle aanvragen is deze keer 42.517 euro. De avond werd geopend door Wethouder Mario Jacobs en werd verder geleid door gespreksleider Frank Claus. ...lees verder "Tweede pitch-bijeenkomst platform ‘Een wereld te winnen’"

Share

Op vrijdag 10 maart 2017 heeft wethouder Mario Jacobs het startsein gegeven voor de bouw van de eerste energieneutrale koopwoningen in Tilburg.

In het project The Commons in De Reeshof gaan alle woningen hun eigen energie opwekken. De in totaal zeventien moderne bungalows en gezinswoningen worden niet aangesloten op gas of stadsverwarming van EnNatuurlijk maar krijgen een eigen bodemwarmtepomp, hoogwaardige isolatie en drielaagse beglazing wat zorgt voor een warm huis in de winter en koelte in de zomer. Voor de energieopwekking komen er zonnepanelen op de daken van de huizen te liggen. ...lees verder "Bouw eerste energieneutrale koopwoningen gestart"

Share

De leerlingen uit groep 7A Jan Ligthart basisschool Driecant in de Reeshof hebben een prijs gewonnen voor het beste verkeersveilige idee voor hun school. Wethouder Mario Jacobs reikte de prijs uit.

De kinderen bedachten een plan om de verkeerssituatie rond hun school te verbeteren. Dit deden ze in het kader van de wedstrijd 'kom met het beste verkeersveilig idee voor jullie school'. De gemeente Tilburg vindt het belangrijk om de schooljeugd zo jong mogelijk bewust te maken van de gevaren in het verkeer en veilig verkeersgedrag. Daarom worden scholen gestimuleerd om mee te doen met het project Tilburg Veilig Naar School. Binnenkort komt een verkeerskundige naar de school om de ideeën verder uit te werken met de leerlingen.  ...lees verder "Leerlingen van Basisschool Driecant bedenken verkeersveilig idee"

Share

1

In 2013 kreeg het Leijpark een speciale Koningslinde

Op de Heyhoefpromenade in Reeshof komt een bijzonder Koningsinde naast het bankgebouw. Het planten is al op woensdag 1 maart 2017 begonnen. De resterende werkzaamheden duren tot vrijdag 17 maart 2017.

Het is een bijzondere boom want het is een direct familielid  van de linde die op de Heuvel staat. Met deze linde wil de gemeente Tilburg de inwoners van wijk Reeshof een levend kunstwerk cadeau geven. Een ander doel is het symbolisch verbinden van de wijk Reeshof met de binnenstad. ...lees verder "Reeshof krijgt Koningslinde"

Share

Twee  jaar geleden koos de gemeente Tilburg ervoor om op een andere manier de subsidie voor mondiale bewustwording te verdelen. Voorheen 'ontwikkelingssamenwerking' genoemd.

Anderhalf jaar geleden werd hiervoor het platform, 'Een Wereld Te Winnen', opgericht. Inwoners van Tilburg die in aanmerking willen komen voor een subsidie voor mondiale bewustwording, kunnen lid worden van deze organisatie. De leden pitchen hun plannen en beoordelen elkaars projecten. Dit leidt tot een rangorde, op basis waarvan de gemeente al dan niet subsidie geeft.
...lees verder "Werkwijze platform ‘Een Wereld Te Winnen’ geëvalueerd"

Share

De gemeente Tilburg organiseert woensdag 22 februari 2017 en woensdag 22 maart 2017 twee bijeenkomsten over mondiale bewustwording in respectievelijk het Duvelhok aan de St. Josephstraat en Club Smederij in de Spoorzone.

Op woensdag 22 februari 2017 worden de resultaten van projecten en programma's uit 2016 gepresenteerd en geeft Jan van de Venis een lezing over het belang van activiteiten in gemeenten bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze doelen zijn de leidraad voor het project 'een wereld te winnen'.
...lees verder "Gemeente organiseert twee Bijeenkomsten ‘een wereld te winnen’"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen