Op vrijdag 24 februari 2017 wordt er bij het Speciaal BasisOnderwijs (SBO) de Westerwel aan de Bladelstraat 3 in Tilburg een groot verkiezingsdebat georganiseerd over passend onderwijs. Tijdens dit onderwijsdebat krijgen (kandidaat) Tweede Kamerleden allerlei vragen en thema's voorgelegd:

'Ieder kind op de juiste onderwijsplek'. Hoe realiseren we dat in Nederland? Welke standpunten hebben de politieke partijen hierover? Hoe willen zij de leerkrachten faciliteren om passend onderwijs aan ieder kind mogelijk te maken? ...lees verder "Groot verkiezingsdebat over passend onderwijs"

1

Gastbijdrage van Marcelle Hendrickx, wethouder Emancipatie en Integratie in Tilburg, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Feniks, het Emancipatie Expertise Centrum.

Feniks bestaat 40 jaar? Emancipatie als begrip bestaat inmiddels ook 4 decennia. Is emancipatie nog wel nodig? Is de emancipatiebeweging niet gewoon dood? Naar mijn stellige overtuiging is emancipatie harder nodig dan ooit!

Met de benoeming van Trump zie ik een beweging ontstaan die vele stappen op gebied van emancipatie teniet doet. Het lijkt alsof we teruggeworpen worden naar de Middeleeuwen. Of toch in ieder geval, ruim 40 jaar terug in de tijd:

  • Alternative facts ….
  • Grab them by the pussy ….
  • The muslimban (die geen muslimban is) ….
  • The so called Mexican rapists ….

...lees verder "Emancipatie in Tilburg"

Op donderdag 9 februari 2017 overhandigde Marcelle Hendrickx, wethouder cultuur van de gemeente Tilburg, aan Jet Bussemaker, minister van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), een onderzoek óver 'Talentontwikkeling en de poppodia'uitgevoerd door APE Public Economics in opdracht van het Fonds Podiumkunsten en de Popcoalitie.
Met de conclusie dat Nederlands poptalent steeds minder geprogrammeerd wordt op de grote Nederlandse podia. (*) Bij deze podia is de financiële druk ook het meest toegenomen.

In een brief aan de Tweede Kamer sprak de minister vorig jaar haar zorg uit over de doorstroming van Nederlands poptalent op de podia. Hogere kosten en lagere inkomsten zouden het voor de podia steeds risicovoller maken om aanstormend talent te programmeren, hoewel ze dat wel als hun opdracht zien. Op verzoek van de minister hebben het Fonds Podiumkunsten en de Popcoalitie dit laten uitzoeken. ...lees verder "Minder Nederlands toptalent op grote podia"

Finishgroep 'Train Them Ready' januari 2017

Donderdag 26 januari 2017 kregen de eerste 11 studenten hun MBO diploma VeVa grondoptreden uitgereikt. Zij volgden het eenjarig opleidingstraject Train Them Ready (TTR), welke is gestart in januari 2016 bij de school voor Orde en Veiligheid van ROC Tilburg in samenwerking met de gemeente Tilburg, UWV, Werkgeversservicepunt Werkhart en Servicepunt Defensie.

Het  'Train Them Ready' traject is een voorbereidende opleiding voor jongeren vanaf 19 jaar en ouder die niet de benodigde diploma's hebben behaald en te oud zijn voor de reguliere VeVa-opleiding. Het doel van 'Train Them Ready' is om de kansen op werk voor werkloze jongeren te vergroten en zo de jeugdwerkloosheid te verminderen. ...lees verder "Eerste diploma’s bij eenjarig opleidingstraject ‘Train Them Ready’"

Minister Jet Bussemaker

Vanaf maandag 23 tot en met vrijdag 27 januari 2017 vindt de landelijk 'Gelijke Kansen Week' plaats. Deze week staat volledig in het teken van gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs trekken deze week samen met ambassadeurs van de Gelijke Kansen Alliantie met een gele schoolbus het land in om te leren over de resultaten en ambities van de bondgenoten uit het Gelijke Kansen Alliantie-Netwerk.

Op maandag 23 januari 2017 deden ze met de 'Gelijke Kansen Bus' ook de gemeente Tilburg aan waar twee ideeën met betrekking tot 'gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren' werden gepresenteerd. Het ging om de initiatieven 'wijkorkest' en 'wie wil je zijn' . Beide projecten stimuleren de talentontwikkeling van kinderen en jongeren. ...lees verder "Projecten ‘wijkorkest’ en ‘wie wil je zijn’ presenteren zich aan minister Bussemaker"

Het Tilburgse TextielMuseum en het Amsterdam gevestigde Rijksmuseum gaan samenwerken. Ze gaan onder meer kennis uitwisselen op het gebied van beheer, behoud, restauratie en onderzoek.

Onderdeel van de samenwerking is het digitaliseren van de collecties linnendamast met een speciale fototechniek. Ook is het voor beide musea makkelijker om collecties van elkaar in bruikleen te nemen. Door meer en anders samen te gaan werken kunnen beide musea een nieuw publiek voor hun collecties interesseren.

Het uitgangspunt van de samenwerking is dat het TextielMuseum en het Rijksmuseum elkaar versterken. De samenwerking is voor 5 jaar. ...lees verder "Samenwerking tussen Textielmuseum en Rijksmuseum Amsterdam"

Gastbijdrage van Toine van Corven

opinie20150824-bkkc-brabant-spoorlaanVier weken geleden maakte schrijver en gastinterviewer Anton Dautzenberg in het Cultureel Café gehakt van het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur. Voor wie het niet weet: BKKC is een van de instituten in Brabant die geld krijgen van de Provincie om Brabantse kunst en cultuur te versterken - BKKC zou dat onder andere moeten doen door ervoor te zorgen dat subsidie op de juiste plek terechtkomt.

Dautzenberg interviewde BKKC-directeur Chris van Koppen. Hij had de jaarcijfers goed bestudeerd, sloeg er de directeur mee om de oren en… werd door Van Koppen vervolgens niet of nauwelijks tegengesproken. Zo kon een ontluisterende beeld ontstaan van een provinciale club die in een duur gebouw, genietend van riante salarissen, vooral goed voor zichzelf zorgt. Het beeld van een sterk bureaucratische, geldverslindende strijkstok-laag tussen aan de ene kant subsidieverstrekker de Provincie en aan de andere kant kunstenaars die weinig of niets van al dat subsidiegeld merken. ...lees verder "BKKC: “Af en toe vangen we negatieve geluiden op uit het veld”"

studentENstad_logoDe gemeente Tilburg heeft besloten de Studentenraad Tilburg financieel te gaan ondersteunen. Het gaat om een bedrag van 2400 euro voor het studiejaar 2016-2017. Dit geld zal worden ingezet als vergoeding voor het werk van de vier bestuursleden van de Studentenraad.

De bestuursleden van de studentenraad hebben bij het college van B&W aangeven dat het met de huidige bezetting moeilijk is om de taken goed uit te kunnen voeren. Ook het regelen van opvolging blijkt lastig omdat de nieuwe regels voor studiefinanciering er voor zorgen dat studenten sneller af willen studeren. Uit een onderzoek van de universiteitsraad van Tilburg University blijkt dat de tijd die studenten over hebben, eerder wordt besteed aan een bijbaan, dan aan (niet vergoed) bestuurswerk. Met het betalen van een vergoeding moet het werven voor de raad aantrekkelijker worden. Samen met Tilburg University wordt komend jaar nagedacht over hoe de vergoeding voor de bestuursleden van de SR structureel geregeld kan worden. ...lees verder "Studentenraad krijgt financiële ondersteuning"

1

glashelderOp vrijdagavond 4 november zijn bij Interpolis de Tilburgse Vrijwilligersprijzen 2016 uitgereikt. In de categorie vrijwilligers ging de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ naar John Brocken. Het Boekenschop werd uitgeroepen tot 'Vrijwilligersorganisatie van het jaar' en de 'Jonge Vrijwilligersprijs van het jaar' ging naar Hendrik de Kok. ...lees verder "Winnaars Tilburgse Vrijwilligerspijzen 2016"

flyer-kick-off-weekend-tilburgse-muziekmarathon_defIn Tilburg is een uniek project in de maak: een muziekmarathon. Een muzikale karavaan die in mei en juni volgend jaar de hele stad verbindt. Dus alle wijken, buurten, dorpen en het centrum. Op 14, 15 en 16 oktober is het start-weekeinde van de Tilburgse Muziekmarathon. Locatie is theater De Boemel in de Spoorzone. Als bezoeker ervaar en beleef je wat de initiatiefnemers met deze marathon voor ogen hebben.

Wethouder Marcelle Hendrickx trapt het weekend op vrijdagavond 14 oktober af. Ook wordt dan de basiscompositie gelanceerd die als rode draad door de marathon loopt. Op zaterdag 15 oktober zijn er doorlopend activiteiten. Met ’s ochtends een leuk programma voor de kinderen en in de middag informatieve en inspirerende activiteiten. In de avonduren is er natuurlijk… muziek! Denk hierbij aan workshops, jamsessies, karaoke en optredens, maar ook films over muziek. Voor jong en oud. ...lees verder "Start Tilburgse muziekmarathon"

2016-05-26 Ad Vinkenprijs 2015 Jacqueline Hamelink
Winnares Jacqueline Hamelink (links) bedankte de aanwezigen met een speciaal optreden

...lees verder "Jacqueline Hamelink ontvangt Ad Vinkenprijs 2015"

Chromium_crystals_and_1cm3_cubeDinsdag 10 mei werd bekend dat 581 mensen waarschijnlijk de giftige stof Chroom 6 hebben ingeademd, toen zij tussen 2004 en 2011 bij tROM werkten. Naar aanleiding van dit nieuws organiseert de gemeente Tilburg op woensdag 18 mei een inloopavond voor alle oud-medewerkers en familieleden die zich zorgen maken en / of vragen hebben.

De inloopavond wordt gehouden bij MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, van 18.00 uur tot 20.00 uur. Hierbij zullen wethouders Erik de Ridder en Marcelle Hendrickx aanwezig zijn, maar ook mensen van de GGD, huisartsen, mensen van RIVM (de organisatie die onderzoek doet), CAOP (de organisatie die alle meldingen registreert) en psycho-sociale hulpverleners. Alle aanwezige medewerkers staan klaar om met oud-medewerkers in gesprek te gaan en om mensen te ondersteunen en vragen te beantwoorden. ...lees verder "Chroom 6: Gemeente nodigt 581 oud-medewerkers tROM uit voor inloopavond"

De gemeente Tilburg stelt subsidie beschikbaar om Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) breder beschikbaar te maken voor kinderdagverblijven én peuterspeelzalen.

kinderen jeugdDe gemeente Tilburg stelt subsidie beschikbaar om Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) breder beschikbaar te maken voor kinderdagverblijven én peuterspeelzalen. Hierdoor krijgen 12 extra kinderdagverblijven de mogelijkheid om het VVE-programma aan te schaffen en personeel te laten bijscholen; 190 medewerkers volgen hiervoor een opleiding.

Peuterspeelzalen in Tilburg gebruiken VVE om kinderen te helpen hun taalvaardigheid en getalbegrip te verbeteren. Ook werken ze aan  de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. ...lees verder "Gemeente subsidieert Voor- en Vroegschoolse Educatie – effect niet aangetoond"

Jeroen Bosch Giraf NatuurmuseumOp vrijdag 1 april wordt de tentoonstelling 'Dieren van Jeroen Bosch' officieel geopend door wethouder Marcelle Hendrickx en Ton Rombouts, burgemeester van ’s-Hertogenbosch. De opening wordt omlijst door klanken van The Royal Flaminga Band. Vanaf 2 april is de tentoonstelling open voor publiek.

Nog niet eerder stonden dieren in het werk van de beroemde Brabantse schilder zo centraal. Uil, koolmees of hop: ze symboliseren menselijke eigenschappen als zinnelijkheid, mateloosheid, hebberigheid of bandeloosheid en met die kennis krijgen de werken een extra dimensie. ...lees verder "Dieren van Jeroen Bosch in Natuurmuseum"

2015-06-Willem-II-straat-Nieuwe-Vorst-Nwe-Cultuur-TilburgVijf culturele organisaties in Tilburg gaan hechter samenwerken: De NWE Vorst, DansBrabant, Incubate, Theaters Tilburg en het Zuidelijk Toneel. Deze vijf organisaties hebben hun schouders gezet onder de uitdaging om een nieuwe invulling te geven aan het Nederlandse begrip 'vlakkevloertheater'. Een vlakkevloertheater is een theater waarbij het publiek op de eerste rij op hetzelfde niveau zit als het toneel, in tegenstelling tot een lijsttheater, waarbij de eerste rijen zich lager bevinden. (Wikipedia) ...lees verder "Nieuwe samenwerking vijf culturele organisaties"

Jim van Bergen Junior_Stadsdichter_-_300
Jim van Bergen

Jim van Bergen is op 22 maart benoemd tot Junior Stadsdichter. Jim gaat gedichten schrijven bij belangrijke gebeurtenissen.  Ook treedt hij vier of vijf keer per jaar op bij evenementen in de stad.

Sinds 2003 heeft Tilburg elke twee jaar een Stadsdichter, op dit moment en tot augustus 2017 is dat Martin Beversluis. Jasper Mikkers, Esther Porcelijn, Cees van Raak, Frank van Pamelen, Nick J. Swarth en JACE van de Ven gingen hem reeds voor. ...lees verder "Jim van Bergen is Junior Stadsdichter van Tilburg"

Sjors actief
Dynan Laurs - Pantha Rhei

Try Out Cultuur zorgt er samen met Sjors Creatief voor dat de kinderen in aanraking komen met zoveel mogelijk cultuur binnen de gemeente Tilburg. Leerlingen van Tilburgse basisscholen kunnen zich vanaf maandag 29 februari 2016 inschrijven voor verschillende culturele activiteiten. Tegen een laag tarief en soms gratis kunnen ze kennismaken met allerlei workshops.

Cultuur en creativiteit zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en op deze manier kunnen zij meekijken in de keuken van kunst en creatie. Denk hierbij o.a. aan schilderen, koken en muziekinstrumenten bespelen. Meestal samen met andere kinderen ontdekken zij de vrije ruimte om hun talent zelf of met elkaar te ontdekken. Het aanbod is groot, de scholieren kunnen bijvoorbeeld beeldhouwen, schilderen op muziek, zingen en een theaterworkshop volgen. Ook kunnen ze kiezen voor activiteiten als een bosavontuur, een reis naar de maan, graffiti, drummen en 3D pentekenen. ...lees verder "Laagdrempelig kennismaken met culturele activiteiten"

schoolbelTilburgers die een opleiding willen volgen om sneller werk te vinden of om verder te komen op de arbeidsmarkt kunnen een scholingslening aanvragen. De lening bedraagt maximaal 4000 euro en minimaal 500 euro met een looptijd van twee jaar. De rente is 0,5 procent.

Tilburgers die studiefinanciering krijgen of geld lenen van hun werkgever om een opleiding te volgen, komen niet voor de scholingslening in aanmerking. De opleiding waarvoor het geld geleend wordt, moet erkend zijn door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Verder moet hij aansluiten bij de vaardigheden en motivatie van de persoon die de lening aanvraagt. ...lees verder "Scholingslening aanvragen voor opleiding"

Bijdrage-CultuurCultuur. Politici in Tilburg kunnen er uren over praten en dat deden ze ook, zowel maandagavond 25 januari als een week eerder. Op 18 januari voerde de raadscommissie Vestigingsklimaat over hoe er een nieuw cultuurbeleid moet worden gemaakt voor de jaren 2017 tot en met 2020. Op 25 januari ging de discussie over de vraag op welke manier subsidies voor cultuur worden verdeeld en toegekend, en met welk doel.

Om met de conclusie van 18 januari te beginnen: zowel de gemeenteraad als de wethouder cultuur, Marcelle Hendrickx, willen zoveel mogelijk 'input' van mensen uit Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout, om tegen het eind van 2016 de nieuwe Cultuurnota te maken. De vragen die de discussie opriep zijn met name: Hoe gaan we in gesprek? Met wie allemaal? En: Welke discussiepunten mogen niet ontbreken? De discussie van 25 januari gaf in ieder geval enkele antwoorden op de laatste vraag. ...lees verder "Cultuurbeleid 2017 – 2020; Vernieuwing, ja. Maar hoe doe je dat?"

2015-12-31 1616 Top1000 aanvang Piusring PosterHieronder een foto-overzicht van de presentatoren tijdens de Top 1000 aller Tilburgers op 31 december 2015 in Kim's Kroeg. Met dank aan allen voor de presentatie.

Achtereenvolgens zijn te zien: Niek Groot Bleumink, Auke Blaauwbroek, Paula Anguita, Berry Mutsaers, Marcelle Hendrickx, Martin Beversluis, Joost Verschuuren,
Gerda de Vries, Jan Tijssen, Sanae Casita, Pieter Bon, Veerle Slegers, Toine van Corven, Miel Blok, Pim van der Velden, John van den Dries, Hetty Kerkhof, Ton Liners, Jan Van Esch, Claudy de Vet, Kim Konings, Jace van de Ven, Anton Kwantes en Jeffrey Tijdhoff ...lees verder "Foto’s van de Top 1000 aller Tilburgers – de presentatoren"