Spring naar inhoud

Het Vertrouwensexperiment in Tilburg werd op 13 september 2017 afgetrapt in aanwezigheid van demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Mensen met een uitkering volgens de Participatiewet werden per brief uitgenodigd om zich aan te melden voor dit experiment met de regels in de bijstand.

Om een wetenschappelijk verantwoord onderzoek te kunnen doen zijn er minimaal 800 mensen nodig die meedoen, verdeeld in vier groepen van 200 personen. Echter, het blijkt verre van storm te lopen. Tot nu toe hebben zich slechts 200 à 250 mensen aangemeld, blijkt uit diverse bronnen. ...lees verder "LST stelt vragen over Vertrouwensexperiment"

Share

De gemeente Tilburg gaat de komende herfstperiode toch weer bladkorven plaatsen, op de plekken waar deze vorig jaar ook stonden. Dit heeft de gemeenteraad op maandag 2 oktober 2017 besloten.  Dit volgde naar aanleiding van de motie  van Lijst Smolders Tilburg (LST) die hij samen met het CDA had opgesteld omdat er steeds meer signalen van bewoners uit de stad kwamen dat ze de bladkorven toch graag wilden behouden. Alleen D66, GroenLinks en SP waren tegen de motie. ...lees verder "Gemeente Tilburg gaat toch weer bladkorven plaatsen"

Share

Sinds eind juli 2017 hebben de meeste wethouders van Tilburg vakantie en worden er geen collegevergaderingen gehouden. En hoewel het zomerreces officieel de vakantie van de gemeenteraad heet te zijn, hebben veel raadsleden in Tilburg allerminst op hun handen gezeten. In de afgelopen maand hebben zij maar liefst 15 keer schriftelijke vragen gesteld  aan het College over allerlei onderwerpen.

De laatste serie vragen van raadslid Hans Smolders (LST) (op het moment van schrijven) gaat over het verhuurbeleid van Smederij Spoorzone BV (voorheen: Mundial Productions) in de Spoorzone. Het zijn er een heleboel, maar deze bestrijken dan ook de situatie en gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar. ...lees verder "Veel open vragen over verhuurbeleid in de Spoorzone"

Share

3

In 2010 werd rondom het Corpac Huis, het pand op de hoek van Ringbaan West en Prof. Cobbenhagenlaan, waarin destijds onder meer de Kamer van Koophandel was gevestigd, een biodiversiteitstuin aangelegd. Met de biodiversiteitstuin wilde het Corpac Huis een natuurlijke omgeving maken voor planten en dieren. De gemeente stak er €110.000,- in, Het Corpac Huis €20.000,- en de provincie Noord-Brabant betaalde €25.000,-.

Share

2

Raadslid Hans Smolders (LST) heeft opnieuw gevraagd, zelfs gesmeekt aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) of het mogelijk is dat de afvalcontainers voor groente-, fruit en tuinafval (gft) tijdens de zomermaanden elke week geleegd worden.

"Door de warme zomermaanden worden de problemen bij de Gft-containers wederom pijnlijk duidelijk met vele maden en vliegen. Daarom vraagt/smeekt de LST u om het vorig jaar genomen besluit te heroverwegen en in de zomermaanden de Gft-containers weer gewoon wekelijks te ledigen?" schreef hij in juni aan het College. ...lees verder "Afvalinzameling blijft tweewekelijks"

Share

1

'City-ring'

Raadslid Hans Smolders van LST smeekt al vele jaren om maatregelen te treffen om de Cityring veiliger te maken voor fietsers en voetgangers en heeft opnieuw aan wethouder Mario Jacobs gevraagd of hij alvast tijdelijke maatregelen kan nemen om de snelheid uit het 'Cityring-race-circuit' te halen.  Met name op het gedeelte Heuvelring - Paleisring - Stadhuisplein - Schouwburgring.

Uit het antwoord van de wethouder blijkt, dat er niet alleen tijdelijke, maar ook blijvende maatregelen worden voorbereid, die 'binnenkort' worden ingevoerd. ...lees verder "Cityring wordt aangepakt om veiligheid te verbeteren"

Share

2

De fracties van D66, PvdA, VVD, LST, Lokaal Tilburg en VoorTilburg - samen een meerderheid in de gemeenteraad - hebben aan het college vragen gesteld over parttime en tijdelijk werk van bijstandsgerechtigden, waarbij deze mensen - ondanks werk - nog steeds te weinig verdienen om de Participatiewet te kunnen verlaten.

Sedi van Loon, raadslid D66 -Tilburg: "Starten met parttime of flexibel werk vanuit de bijstand leidt voor mensen vaak tot een onbegrijpelijk administratief doolhof. En soms leidt het zelfs tot situaties van financiële nood, vanwege slecht afgestemde betaling c.q. inhouding van uitkering. Dit moet niet kunnen. We moeten mensen juist stimuleren om te gaan werken vanuit de bijstand." ...lees verder "Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet"

Share

8

2016-08-07 2286 D202Pollepel WilhelminaparkIn januari van 2016 werd bekend dat maaltijdvoorziening 'De Pollepel' per 1 april ging sluiten, maar dat er een soortgelijke voorziening ervoor in de plaats zou komen. Na een open aanbestedingsronde werd deze opdracht door de gemeente Tilburg gegund aan Resto VanHarte, met een subsidie van €85.000,- voor 2016 en €115.000,- voor elk opvolgende jaar. ...lees verder "Hans Smolders stelt vragen over Resto VanHarte"

Share

sportMaandag 13 juli, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, dienen PvdA, D66, LST, VVD, OPA en Groep Van Aarle gezamenlijk een voorstel in, met de bedoeling dat sportverenigingen meer invloed krijgen op het gemeentelijke sportbeleid. Gezien het aantal raadsleden dat deze zes partijen vertegenwoordigt (28 van de 45), is nu al zeker dat dit voorstel zal worden aangenomen. ...lees verder "Tilburgse Sportraad meer invloed op sportbeleid"

Share

gemeenteraad 2015-06-04_20-01-05Donderdagavond 4 juni heeft de gemeenteraad bijna zes uur bijeen gezeten in vergadering om de Perspectiefnota 2016 te behandelen. Zoals gebruikelijk passeren in een dergelijke vergadering tientallen voorstellen (moties en amendementen) de revue, waarvan er meestal veel op het laatste moment worden overgenomen door het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) om vervolgens te worden ingetrokken. Een ingetrokken motie wordt niet in stemming gebracht.

Een opvallende motie die niet werd overgenomen en welke was ingebracht door oppositiepartijen LST, VoorTilburg, VVD, en TVP én door coalitiepartij CDA. ...lees verder "Onderzoek naar efficiëntie van subsidie aan ContourdeTwern"

Share

2

05-07-2015-geld-euro-20-eurobiljet-rijk-armDe oppositiepartijen, de fracties van LNS, LST, OPA, PvdA, TVP, Voor Tilburg en VVD hebben via een gezamenlijk persbericht bekend gemaakt dat zij zich zorgen maken over de financiën van de gemeente Tilburg. Deze partijen vinden dat het college met de perspectiefnota 2016 de stad en haar inwoners te weinig perspectief biedt. "Geldpotten raken leeg zonder dat er voldoende concrete resultaten worden geboekt." stellen zij.

“2016 is het jaar waarin zware tijden aanbreken.” Zwaarmoedig start het college de perspectiefnota. Je zou verwachten dat als het zulke zware tijden zijn, in de perspectiefnota een stevig pakket concrete maatregelen is opgenomen waarmee we door zware tijden heen kunnen komen. De fracties van LNS, LST, OPA, PvdA, TVP, Voor Tilburg en VVD constateren teleurgesteld dat dat niet het geval is. ...lees verder "Oppositie uit zorgen over Tilburgse toekomst"

Share

1

(Foto: Jules Vorselaars)

Zondagochtend rond 2.30 uur is er een voetganger aangereden door een taxi. Het ongeluk gebeurde op de Cityring nabij de kruising van de Schouwburgring met de Bisschop Zwijssenstraat. Het 35-jarige slachtoffer is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De taxichauffeur, een 25-jarige man, is na verklaring van getuigen opgepakt voor roekeloos rijden. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.

Op hetzelfde kruispunt vond enkele jaren geleden een fataal ongeluk plaats waarbij een fietsster overleed.

Vorige week heeft de fractie Lijst Smolders (LST) nog een voorstel ingediend bij het college van B&W om op en binnen de Cityring een 30-kilometerzone in te voeren. Nu is 50 kilometer per uur de maximum snelheid en vaak wordt er in de avond en nacht nog veel harder gereden op de Cityring. ...lees verder "Opnieuw slachtoffer door hoge snelheid op Cityring"

Share

3

Jos Straathof en Jan Doms
Jos Straathof en Jan Doms

Het Tilburgse jazzfestival 'Stranger than Paranoia', dat inmiddels al 22 afleveringen heeft gekend en dat internationaal belangstelling geniet, dreigt uit de stad te verdwijnen doordat de evenementen- commissie de subsidieaanvraag heeft afgewezen.

Volgens deze commissie bereikt het evenement een te beperkte doelgroep (jazzliefhebbers), hoort het bij de vaste programmering van Paradox en is het programma inhoudelijk te weinig vernieuwend. Stranger than Paranoia heeft om 25.000 euro gevraagd.

Het Stranger than Paranoia Festival is tot ver over de grens bekend omdat saxofonist en initiator Paul van Kemenade al sinds het begin steeds grote musici uit binnen- en buitenland weet te verbinden, die nieuw talent op het podium staan in altijd weer vernieuwende combinaties en waaruit al veel muzikale verrassingen zijn voortgekomen.

motivatie afwijzing Paranoia
Citaat uit de afwijzing van de aanvraag.

...lees verder "Discussie over ‘Stranger than Paranoia’ legt fouten bloot in evenementenbeleid"

Share

1

Midi-voormalige-ChineesTerwijl een groot deel van de  Tilburgse gemeenteraad wel klaar met blijkt te zijn met het hoofdpijn dossier Midi-theater en al reikhalzend uit kijkt naar juli 2015, als de verkoop van Midi, eindelijk definitief wordt bekrachtigd. Heeft de Lijst Smolders Tilburg daarentegen nog grote bedenkingen bij de afwikkeling van de verkoop van het Midi-theater. De partij stelt dat de afwikkeling van de MIDI amateuristisch en zeer bedenkelijk is. De kritiek gaat over de volgende punten:

  • De trage afhandeling van de koop die nu al bijna anderhalf jaar lang duur.
  • De verkoop om niet van de ernaast gelegen grond.
  • De gratis overname van de inventaris.
  • De kosten van de sloop van de voormalige Chinees en het bouwrijp maken van de grond

...lees verder "LST: ‘Afwikkeling Midi amateuristisch en zeer bedenkelijk’"

Share

4

Paul van Kemenade met Wiro Mahieu
Paul van Kemenade met Wiro Mahieu

Naar aanleiding van de gastbijdrage van Jos Straathof, voorzitter van de stichting Paul van Kemenade Quintet, over het subsidiebeleid voor cultuur, heeft de fractie van de Lijst Smolders (LST) vragen gesteld aan het college van B&W (Burgemeester en Wethouders).

De LST verwijst hierbij naar het coalitie-akkoord, dat D66, GroenLinks, CDA en SP in het voorjaar van 2014 hebben opgesteld en waarin deze partijen afspraken hebben gemaakt. Hierin staat onder meer: "We willen gebruik maken van krachten uit de samenleving. Daarbij is het DNA van Tilburg het uitgangspunt." en ook: "Door een geschikt vestigingsklimaat voor kunstenaars en de creatieve industrie, de verschillende podia en de mogelijkheden voor festivals, is hier een voedingsbodem voor cultuur ontstaan. Deze voedingsbodem moet continue versterkt worden om in Brabantstad en heel Nederland zichtbaar te blijven. Cultuur hoort bij het DNA van de stad. Hierbij gaat het om cultuur in alle dimensies, inclusief ons cultuurhistorisch en materieel erfgoed." ...lees verder "LST: “Jazzmuziek hoort bij het DNA van Tilburg”"

Share

2

bibliotheek van de toekomst rapportMaandag 15 december heeft de gemeenteraad besloten om de bibliotheek naar de Spoorzone te laten verhuizen om daar de Bibliotheek van de Toekomst mogelijk te maken. De coalitiepartijen CDA, D66, GroenLinks en SP stemden voor en alle oppositiepartijen stemden tegen.

De SP had hierin een bijzondere positie ingenomen. In de vorige raadsperiode, van 2010 tot 2014, was de SP altijd een tegenstander van deze verhuizing. Maandag 8 december in de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat werd de partij er dan ook stevig op aangesproken dat zij van mening is veranderd sinds het in een coalitie zit met D66, CDA en GroenLinks.

Raadslid Ron Antens (SP) verdedigde die draai door te stellen: “In het verkiezingsprogramma was de SP heel duidelijk: de bibliotheek gaat niet verhuizen naar de Spoorzone. Hoe kan het dan dat op dit moment de SP meegaat in het standpunt om dit alsnog te laten plaatsvinden? Het antwoord is heel simpel: in een coalitie haal je punten binnen en moet je punten toegeven." De SP stelde echter wel voorwaarden aan de verhuizing en eiste dat er eerst ondernemers moesten worden gevonden die in de Spoorzone wilden vestigen. ...lees verder "Bibliotheek verhuist naar Spoorzone – SP geeft toe aan coalitie"

Share

3

stadhuisMaandag 15 december, tijdens de laatste raadsvergadering van 2014, moest de gemeenteraad beslissen over het ontwerp van het stadhuis. Maandag 24 november hadden de raadscommissies Bestuur en Vestigingsklimaat al bijna drie uur hierover vergaderd en op vrijdag 5 december nog eens, omdat de TVP had voorgesteld om helemaal overnieuw te beginnen met de plannen, die al sinds 2010 in voorbereiding zijn. Hierbij hebben een aantal insprekers, deskundigen op het gebied van architectuur en cultuur historische waarde van gebouwen, gepleit om ervoor te zorgen dat het uiterlijk van het stadhuis (de 'zwarte doos' met het witte paleis) te laten zoals het is. ...lees verder "Extra onderzoek naar cultuur-historische waarde van Stadhuis"

Share

1

Bibliotheek-van-de-Toekomst-kleinNaar aanleiding van het debat over de verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone, welke maandag 8 december werd gevoerd in de raadscommissie Vestigingsklimaat, hebben raadsleden Hans Smolders (LST), Auke Blaauwbroek (PvdA) en Roel Lauwerier (VVD) samen een brief geschreven aan René Spieringhs, de fractievoorzitter van de SP Tilburg. Met deze brief willen zij de SP houden aan haar verkiezingsbelofte en de voorwaarden die deze partij in het coalitie-akkoord heeft gesteld aan een mogelijke verhuizing. ...lees verder "Open brief over verhuizing bibliotheek"

Share

1

geldOp 12 november heeft de gemeenteraad de Begroting voor 2015 vastgelegd, waarin gedetailleerd is afgesproken waar de gemeente het beschikbare geld gaat uitgeven en met welke redenen. De provincie houdt financieel toezicht op alle Brabantse gemeenten. Dit is een wettelijke taak van de Gedeputeerde Staten (GS), het dagelijks bestuur van de provincie.

Dit jaar is de Provincie niet tevreden over de begroting van Tilburg en heeft dat per brief aan de gemeenteraad laten weten. ...lees verder "Provincie niet tevreden over Begroting 2015 van Tilburg"

Share

3

Lochal-Spoorzone-17-35mm-001De discussie in de commissie Vestigingsklimaat op maandag 8 december over de plannen voor de Lochal (de grote, glazen hal vlakbij het station) duurde ruim drie uur. In de week die hieraan vooraf ging, stak het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) de vlag uit over een aantal intentie-overeenkomsten die zij met ondernemers heeft gesloten, om te investeren in de Spoorzone. Oppositiepartijen VVD, PvdA en LST regeerden hierop met een persbericht, waarin zij schreven dat zij deze overeenkomsten veel te zacht vinden. Er staan in deze intentie-overeenkomsten geen harde afspraken, maar alleen goede bedoelingen: de wens om samen te werken aan de ontwikkeling van de Spoorzone.

In het coalitie-akkoord, dat coalitie-partijen D66, GroenLinks, CDA en SP hebben gepresenteerd aan de raad na de verkiezingen, is afgesproken dat de bibliotheek, dan wel de Bibliotheek van de Toekomst, naar de Spoorzone zal verhuizen als er ook ondernemers zijn die zich daar willen vestigen. Volgens wethouder Berend de Vries, verantwoordelijk voor de Spoorzone, is aan die voorwaarde nu voldaan en kan nu verder worden gewerkt aan de verhuizing van de bibliotheek. Zoals gezegd, was de oppositie het daar geheel niet mee eens. Met het vertrek van Fontys vorig jaar nog vers in het geheugen, want ook met Fontys was de basis alleen een intentie-overeenkomst, willen VVD, PvdA en LST hardere afspraken dan alleen intenties voordat ze het voorstel van de wethouder goedkeuren. ...lees verder "Oppositie en SP eisen meer dan ‘goede bedoelingen’ in de Spoorzone"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen