Spring naar inhoud

Acht bedrijventerreinen in de gemeente Tilburg waaronder Kanaalzone, Katsbogten, Kraaiven, Laar, Loven, Vossenberg, Vossenberg West II en Kreitenmolen in Udenhout gaan de komende drie jaar verder met het parkmanagement. Dit heeft de gemeente Tilburg, het Bedrijven Overleg Regio Tilburg (BORT) en de Stichting Tilburgs Ondernemersfonds (TOF) samen besloten na een positieve evaluatie van de proef parkmanagement. ...lees verder "Parkmanagement bedrijventerreinen wordt 3 jaar voortgezet"

Share

PvdB Korvel
Korvelplein - Foto: Peter van de Besselaar

Een keer in de twee jaar houdt de gemeente Tilburg een zogenoemde wijktoets. Ruim 14.500 Tilburgers werkten in oktober 2015 mee aan het Lemon-onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid. De mening van bewoners is een belangrijk onderdeel van de Wijktoets. In de Leefbaarheidmonitor (Lemon) geven bewoners gemiddeld een 7,3 als totaalcijfer voor de buurt waarin ze wonen.

De resultaten voor alle wijken en buurten in Tilburg staan op lemontilburg.nl. Het lemon-onderzoek (hier te downloaden) is uitgevoerd in opdracht van de Tilburgse woningcorporaties TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg, 't Heem en de gemeente.

...lees verder "Wijktoets 2016: extra inzet in 13 Tilburgse wijken en buurten"

Share

Kaartje-Railport-Brabant-opEen nieuw goederenspoor van één kilometer lang maakt het bedrijventerrein Loven in Tilburg nu bereikbaar voor elektrische locomotieven.

Voorheen moesten duurdere, meer vervuilende ‘diesellocs’ ingezet worden om met goederen-treinen de logistieke hotspot Tilburg te kunnen bereiken.

Door het ontbreken van een elektrische bovenleiding was het eerder niet mogelijk om met een elektrische locomotief de railterminal te bereiken. Het goederenspoorvervoer van en naar Tilburg werd daarom geheel of gedeeltelijk uitgevoerd met diesellocs. ...lees verder "Industrieterrein Loven nu ook bereikbaar met elektrisch spoor"

Share

1

In dit artikel is een lijst te vinden van de geraadpleegde literatuur en de bronnen voor het schrijven van de dertien Herdgangen van Tilburg. Opvallende zaken in het literatuuronderzoek is het ontbreken van belangrijke historische gegevens in een paar grote werken over de geschiedenis van Tilburg. In het lijvige boek "Tilburg, een stad met een verleden" uit 2001 ontbreekt alle informatie omtrent het belang van de Lindeboom voor Tilburg, en op de Heuvel in het bijzonder. Ook het boek "Tilburgse Toponiemen in de 16e eeuw" uit 1994 maakt zich hier schuldig aan. Sterker nog, bij de beschrijving van 'Dat Goet ter Lijnde' (toponiem-nummer 216, bladzijde 226) wordt het woord 'Lijnde' als een beek beschreven. Historicus en rechtsgeleerde Martin de Bruijn maakt er in zijn artikel over het Goed ter Lijnde bezwaar tegen. Door verder bronnenonderzoek blijkt dat het bij 'Lijnde' wel degelijk om de Lindeboom gaat: "Het lijkt er dus alleszins op dat Ter Linden en de huidige namen Oude Lind en Lijnsheike hun naam ontlenen aan een lindeboom en niet aan een beek." De hierboven vermelde werken kunnen vanwege deze omissie niet als betrouwbare historische bron gelden.

Linde en Standbeeld HeuvelIn dit artikel is een lijst te vinden van de geraadpleegde literatuur en de bronnen voor het beschrijven van de dertien herdgangen van Tilburg.

Opvallend in het literatuur-onderzoek is het ontbreken van belangrijke historische gegevens in een paar grote werken over de geschiedenis van Tilburg.

In het lijvige boek "Tilburg, een stad met een verleden" uit 2001 ontbreekt alle informatie omtrent het belang van de Lindeboom voor Tilburg, en op de Heuvel in het bijzonder. ...lees verder "De herdgangen van Tilburg – geraadpleegde literatuur"

Share

1

In 13 verschillende beschouwingen gaan we de komende weken de herdgangen afzonderlijk onder de loep nemen. We kijken terug naar het verleden, de ligging, met een korte geschiedenis en bezien wat er nu nog van over is. Daarnaast herinneringen en verhalen met (oud)-buurtbewoners over het reilen en zeilen vroeger in zo’n buurtschap. Door de grote uitbreidingen van Tilburg na 1880 zijn er ook nieuwe buurten ontstaan die vroeger nog weiland waren, te denken valt aan Groeseind, De Besterd, Broekhoven, Theresia. Toch kunnen al deze buurten nog gelinkt worden aan de herdgangen van vroeger. Nu deel 7, de herdgang Loven.

 

Loven-1893-1000web

De Herdgang Loven/Klein Loven en Enthoven is een oude herdgang die niet meer in zijn huidige vorm bestaat. Gelegen aan de oostkant van Tilburg, ten Oosten van Heuvel en Groeseind  is de herdgang doorsneden door de spoorbaan naar Den Bosch, het Wilhelminakanaal, met nieuwe spoorbanen, de aanleg van de Ringbaan Oost en diverse trajecten van de weg naar 's Hertogenbosch. Loven is al een oude herdgang en hoort van meet af aan tot de oudste kernen van Tilburg. ...lees verder "De herdgangen van Tilburg – Loven"

Share

1

"Waar kom je vandaag, John?" "Ik ben geboren in de Nautilusstraat, we woonden toen in bij mijn oma, de moeder van mijn vader, die daar al hun leven woonde. Zo was dat in die tijd, wij woonden boven, en mijn oma beneden in de bedstee." John lacht. "De Nautilusstraat was een echte volksbuurt, iedereen kende elkaar, een onderdeel nog van de oude herdgang Loven. Mijn vader was geboren in de Hasselt, en mijn moeder kwam uit Korvel, dus allemaal rasechte Tilburgers, en mijn ouders hadden thuis ook allemaal zeven broers en zussen. Dat liep qua generaties met neven en nichten helemaal door elkaar heen, want mijn moeder was de oudste van het gezin, en mijn vader de jongste. Hij is geboren in 1935. Mijn oma heette Olieslagers, en heeft Belgische roots, ze kwam uit Baarle-Hertog en is toen ze trouwde met mijn Opa in Tilburg gaan wonen, eerst in de Hasseltstraat.

Top1000allerTilburgers2012De Tilburgse zanger, gitarist en muzikant John van den Dries (Tilburg, 13 juli 1965) stond met de editie van 2011 al in de Top 1000 aller Tilburgers. Hij is al sinds eind jaren tachtig actief in de muziekwereld, met zelf geschreven nummers en muziek. Zijn laatste videoclip oogst veel succes, vooral in België. Tijd voor een gesprek.

We ontmoeten elkaar in Café Lambiek, op een rustige, regenachtige zondag in mei.

"Waar kom je vandaag, John?" "Ik ben geboren in de Nautilusstraat, we woonden toen in bij mijn oma, de moeder van mijn vader, die daar al hun leven woonde. Zo was dat in die tijd, wij woonden boven, en mijn oma beneden in de bedstee." John lacht. "De Nautilusstraat was een echte volksbuurt, iedereen kende elkaar, een onderdeel nog van de oude herdgang Loven. Mijn vader was geboren in de Hasselt, en mijn moeder kwam uit Korvel, dus allemaal rasechte Tilburgers, en mijn ouders hadden thuis ook allemaal zeven broers en zussen. Dat liep qua generaties met neven en nichten helemaal door elkaar heen, want mijn moeder was de oudste van het gezin, en mijn vader de jongste. Hij is geboren in 1935. Mijn oma heette Olieslagers, en heeft Belgische roots, ze kwam uit Baarle-Hertog en is toen ze trouwde met mijn Opa in Tilburg gaan wonen, eerst in de Hasseltstraat. ...lees verder "John van den Dries: “Ik maak muziek voor mijn publiek”"

Share

13

Tilburg is één van de oudste bewoonde gebieden van Nederland, en dankt die vroege bewoning aan zijn hogere, droge ligging ten opzichte van de rest van de omgeving, die moerassig en nat was. Die ouderdom van het grondgebied van Tilburg en omstreken blijkt uit verschillende bodemvondsten, grafheuvels, tienduizenden speerpunten in Kraaiven, bronsmallen in de Katsbogte die wijzen op productie van metaal en er zijn diverse aanwijzingen dat er al permanente bewoning was in het jaar 9.000 voor Christus. Er is maar beschreven. De eerste naam die op Tilburg lijkt, 'Tilliburgis' duikt voor het eerst op in een overdrachtsakte van 21 mei 709 die in de archieven van Echternach tevoorschijn kwam. Deze akte gaat over een schenking van een domein van grootgrondbezitter Engelbert aan een aantal hoeven in Alphen en is opgemaakt in Tilburg: 'actum publice Tilliburgis', globaal vertaald als 'gedaan in het openbaar in den Tilburgen'.

Oorsprong van Tilburg

De waterhoogtes in de Romeinse tijd. De bruine kleur is de zeespiegel, duidelijk is te zien dat Tilburg op een hoger plateau ligt.
De waterhoogtes in de Romeinse tijd. De bruine kleur zijn veenmoerassen en komgronden grote rivieren (inclusief verlande stroomgordels/crevassen), duidelijk is te zien dat Tilburg op een hoger plateau ligt.

Tilburg is één van de oudste bewoonde gebieden van Nederland, en dankt die vroege bewoning aan zijn hogere, droge ligging ten opzichte van de rest van de omgeving, die moerassig en nat was. Die ouderdom van het grondgebied van Tilburg en omstreken blijkt uit verschillende bodemvondsten, grafheuvels, tienduizenden speerpunten in Kraaiven, bronsmallen in de Katsbogte die wijzen op productie van metaal en er zijn diverse aanwijzingen dat er al permanente bewoning was in het jaar 9.000 voor Christus.

Er is maar weinig beschreven. De eerste naam die op Tilburg lijkt, 'Tilliburgis' duikt voor het eerst op in een overdrachtsakte van 21 mei 709 die in de archieven van Echternach tevoorschijn kwam. Deze akte gaat over een schenking van een domein van grootgrondbezitter Engelbert aan een aantal hoeven in Alphen en is opgemaakt in Tilburg: 'actum publice Tilliburgis', globaal vertaald als 'gedaan in het openbaar in den Tilburgen'. ...lees verder "De herdgangen van Tilburg, in vogelvlucht door het verleden"

Share

1

Leden van de Tilburgse Watersport Vereniging vulden de tribune van de raadszaal bij de discussie over de locatie van hun vereniging

Vanmorgen bij de vergadering van de commissie Economie stond na exact 14 maanden de Tilburgse Watersport Vereniging opnieuw op de agenda. En opnieuw waren veel leden op de publieke tribune aanwezig, gehuld in oranje reddingsvesten, om aandacht te vragen voor hun huisvesting.

Gaandeweg de discussie met wethouder Joost Möller, die ruim drie uur duurde, werd vooral duidelijk dat er door de gemeente Tilburg verschillende toezeggingen zijn gedaan aan zowel de Watersportvereniging, als aan bedrijvenorganisatie BORT en dat die toezeggingen haaks op elkaar staan.

Bij de Watersportvereniging is de indruk gewekt, dat hoewel het huurcontract dat zij voor 5 jaar met de gemeente hebben afgesloten in 2008 tijdelijk is, er toch te praten is over een vernieuwing van het contract, of dat anders de gemeente met een vervangende locatie zou komen. Tegelijkertijd heeft de gemeente aan het BORT beloofd, dat de Watersportvereniging zeker per 1 september 2013 weg zou gaan van de locatie aan de Zuiderkruisweg. Volgens Bas Wilthagen (PvdA) ligt in een document van augustus 2010 vast, dat de huurperiode met de Watersport Vereniging verlengd zou worden tot en met 2018. Echter, volgens wethouder Joost Moller klopt dit niet en hij stelt dat dit in ieder geval nooit naar buiten had mogen komen: "Het is een raadsel hoe dat op internet heeft kunnen belanden. Het is geen besluit maar een intern stuk. De inhoud wordt door het college niet erkend. In het college is aangegeven dat dit onjuiste informatie is." Dit kwam hem op felle kritiek te staan van Bart van de Camp (SP): "Hoeveel van die spookstukken zijn er eigenlijk op internet en hoe komen die daar? Hoe weten we nou welke stukken echt zijn en welke niet?"

De heer Roels, spreekt in namens de Tilburgse Watersport Vereniging

Het BORT behartigt de belangen van de bedrijven die langs de havenarm gevestigd zijn en die de Watersportvereniging graag ziet vertrekken. De heer Verbraak, die namens het BORT de raadsleden toesprak, stelde: "We vinden dat een watersportvereniging niet thuis hoort op een industrieterrein. Het is geen bedrijf, het is een mooie zichtlokatie en het is een belemmering voor andere bedrijven." Hiervoor kreeg hij alleen de steun van de VVD.

Ook de Watersportvereniging had een inspreker aangemeld, de heer Roels: "We worden niet serieus genomen en nergens bij betrokken. We worden als partij weggezet als rare uitzondering die niet op een bedrijfsterrein thuishoort. De zwaaikom lijkt ons de beste locatie, maar als we moeten verkassen verwachten we toch medewerking. In maart 2011 heeft u toegezegd om met plannen te komen en we hebben ze nog steeds niet gezien."

Ten slotte kondigde Joost Möller aan dat de huur per 1 september 2013 wordt opgezegd en de Tilburgse Watersport Vereniging per die datum weg moet.

Share

Om 19.00 uur staat er een raadsvergadering op de agenda. Tijdens de raadsvergadering worden beslissingen genomen over kwesties die in de afgelopen weken in de raadscommissies zijn besproken.

Eerst komen de onderwerpen aan bod waarover een meerderheid van de raadsfracties het al eens is geworden. Over deze onderwerpen wordt geen discussie meer gevoerd, maar alleen nog gestemd.

  • Raadsvoorstel wijziging winkeltijdenverordening Tilburg, waarin wordt besloten dat vanaf januari 2012 alle winkels in het centrum op alle zondagen open mogen.
  • Accountantscontrole 2012, waarin de jaarrekening van de gemeente over 2010 wordt goedgekeurd.
  • Raadsvoorstel herstructurering Vogeltjesbuurt, waarin wordt afgesproken dat de Vogeltjesbuurt grondig gaat worden opgeknapt.
  • Raadsvoorstel multimodaal Loven : ontwikkeling railterminal, waarin wordt besloten dat de bouw van een groot logitiek centrum op bedrijventerrein Loven van start kan gaan.
  • Een lijst bestemmingsplannen: Reeshof Oost 2010, Udenhout beschermd dorpsgezicht, Groeseind - Veldhovenring, bedrijventerrein Loven - Bosscheweg 160-162, Oude Stad Zuid West, Stokhasselt, De Zandleij - 'Kuil 9', Koningsoord Berkel-Enschot en Spoorzone Berkel-Enschot.
  • Een voorstel over de Duurzaamheidsbalans van D66, waarin deze fractie voorstelt om alle toekomstige plannen van de gemeente te toetsen op duurzaamheid.
  • Een voorstel 'Tilburg Kernenergie en kernafval Vrij' in de vorm van een manifest dat wordt ingebracht door de PvdA.

Daarna komen de onderwerpen aan bod, waarvoor raadsleden aanpassingen - moties en amendementen - willen voorstellen. De B-agenda.

  • Raadsvoorstel WoonVisie Tilburg 2011 - 2014, waarin wordt vastgelegd welke soort huizen de stad nodig heeft opdat iedereen een passende woning kan vinden.
  • Raadsvoorstel Cultuuragenda Tilburg 2011 - 2016 en de cultuurnota, waarin wordt vastgelegd wat het cultuurbeleid zal worden de komende jaren.

Tot slot komen de onderwerpen aan bod die nog niet eerder in de commissies zijn besproken, of waarover raadsleden nog eens in discussie willen. De C-agenda. Deze keer is die agenda geheel leeg! Overigens wordt er nog heel vaak op het laatste moment in de agenda's geschoven, waardoor het altijd nog mogelijk is dat een onderwerp alsnog op de C-agenda belandt.

Share

1

Foto: Barcode Architecten

Het oorspronkelijke plan was, dat de 'Hall of Fame' tot 13 oktober dit jaar in de St. Ceciliastraat mocht blijven, waarna het zou verhuizen naar Hal 90 van NedTrain in de Spoorzone. Dat er een risico inzat, dat een vertraging van de verhuizing van NedTrain dit plan zou dwarsbomen, was op dat moment al bekend en blijkt nu werkelijkheid.

NedTrain heeft namelijk nog een deel van Hal 90 in gebruik als kantoorruimte. Er is door NedTrain gezocht naar een andere tijdelijke locatie, wat moeilijker bleek dan gedacht.  De oplossing hiervoor is gevonden in de vorm van tijdelijke kantoorunits bij de nieuwbouw van NedTrain op Loven. Hiervoor heeft NedTrain wel weer een aparte vergunning nodig en ook tijd om het in te richten. Door deze vertraging is Hal 90 pas in de eerste week van december beschikbaar voor de 'Hall of Fame'. Daarna moet tussen december en februari de skatebaan aan de St. Ceciliastraat gedemonteerd worden. Op 1 februari 2012 begint de sloop van dit pand.

Share

Spoorovergang Rauwbraken wordt in 2012 opgeheven vanwege uitbreiding naar vier sporen voor Railport Brabant

De industrieterreinen Loven en Schepersven worden op dit moment klaargestoomd om een belangrijk knooppunt te worden van goederenvervoer over water, spoor en de weg. In deze grote klus werken onder meer de bedrijven ProRail, Versteijnen en Attero samen met de gemeente Tilburg. Dit heeft ook direct te maken met de verhuizing van ProRail vanuit de Spoorzone naar hun nieuwe locatie bij bedrijventerrein Loven.

Wethouder Roel Lauwerier licht toe: "Goederenvervoer is voor deze stad een industrie waarin vele honderden miljoenen gemoeid zijn. De Rotterdamse haven groeit enorm, maar heeft wel de capaciteit van haar achterland nodig. Cruciaal in het succes van de economische ontwikkeling van onze stad is daarom de ontsluiting. 'Trimodaliteit' van weg, water en spoor op deze manier bij elkaar brengen is uniek in Brabant. Meer verbinding betekent meer werk, meer omzet en meer groei."

De ontwikkeling van dit vervoersknooppunt heeft gevolgen voor het fiets- en autoverkeer tussen Berkel-Enschot en Tilburg. Halverwege 2012 wordt de spoorwegovergang van de Rauwbrakenweg afgesloten. Dit is nodig omdat er vier sporen ter hoogte van de overweg komen te liggen en er lange wachttijden ontstaan door stilstaande treinen op het spoor. Dat levert een onveilige situatie op. Ter vervanging van de spoorwegovergang wordt naar verwachting in 2014 een fietstunnel onder het spoor aangelegd. Tot die tijd komt er een fietspad met verlichting tussen de spoorwegovergang De Kraan en de Rauwbrakenweg.

De spoorwegovergang Rauwbrakenweg is voor autoverkeer dan alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Voor autoverkeer komt er geen nieuwe alternatieve route. De Rauwbrakenweg blijft aan de noordzijde van het spoor bereikbaar via de Burgemeester Bechtweg (of de Zuiderkruisweg) en de nieuwe Schepersvenweg.

Het voormalige terrein van Campina op bedrijventerrein Loven wordt opnieuw ingericht. Er worden enkele nieuwe bedrijfspanden gebouwd op het terrein. Achter deze panden komt een nieuwe railterminal voor het afhandelen van de containertreinen. Deze treinen worden nu nog op de terminal van Attero afgehandeld. Railport Brabant gaat twee bestaande sporen gebruiken. Bij de sporen komt een verharde strook voor het op- en afladen van de containers op de treinen. Railport Brabant moet nog vergunning aanvragen bij de gemeente, die vervolgens ter inzage wordt gelegd. Railport Brabant wordt een openbare railterminal en is dus ook voor andere vervoerders toegankelijk.

Het laad- en losgedeelte van de ProRail wordt achter de voormalige Campina-fabriek ondergebracht bij de twee sporen voor Railport Brabant. De overige twee sporen achter de voormalige Campinafabriek blijven rangeersporen voor onder meer de huisvuiltreinen van Attero. Er komt achter NedTrain ook een 'infraspoor' van ProRail, waar werktreinen van spooraannemers worden beladen met materialen voor werkzaamheden aan het spoor in de omgeving van Tilburg. Als blijkt dat hiermee geluidsoverlast voor de omgeving ontstaat en dus de geluidsnormen overschreden worden, dan bouwt de gemeente een geluidswal of –scherm. Op Loven ligt op dit moment een goederenspoorlijn: de zogenaamde stamlijn Loven. Deze 'stamlijn' wordt nauwelijks meer gebruikt. De gemeente en ProRail willen daarom het gedeelte van de lijn langs de Siriusstraat en de insteekhaven opheffen en alleen het deel langs de Zuiderkruisweg ten zuiden van de Siriusstraat behouden.

Op dit moment is de railterminal Loven per spoor alleen bereikbaar voor treinen die vanuit 's-Hertogenbosch komen. De meeste treinen voor Loven komen echter vanuit het westen. Die treinen moeten nu doorrijden naar 's-Hertogenbosch waar de locomotief ‘omloopt’ en weer naar Tilburg terug rijdt. Dit betekent dat die treinen het baanvak Tilburg - ’s-Hertogenbosch twee maal onnodig gebruiken, geluidsoverlast geven en zorgen voor oponthoud bij de overwegen. In 2012 gaat ProRail op Loven een zuidelijke spooraansluiting maken. Treinen die vanuit het westen aankomen, kunnen dan rechtstreeks de terminal Loven oprijden.

Voor bewoners is een inloopavond georganiseerd op woensdag 31 augustus. Er is dan gelegenheid om opmerkingen kenbaar te maken en vragen te stellen aan de gemeente. In november 2011 komt het 'ontwerp wijzigingsplan' ter inzage te liggen en kunnen er officieel zienswijzen worden ingediend.

Kaart Railport Brabant
Kaart Railport Brabant: 1) Railport Brabant/Versteijnen - 2), 3) en 4) ProRail 5) Opheffen spoorwegovergang Rauwbrakenweg 6) Fietstunnel Rauwbraken 7) Fietspad De Kraan - Rauwbrakenweg 8.) Overslagterminal Attero 9) Spooraansluiting NedTrain 10) Stamlijn Loven 11) Aanleg Koningsoordlaan

 

 

Share

1

De brand was zelfs vanuit de pagode in de efteling te zien @pretparkreizen

Zatermiddag 4 juni brak er rond 16:00 uur bij papierhandel Heijnen aan de Centaurusweg een zeer grote brand uit. De brand ging met een grote rookontwikkeling gepaard en woei in westelijke richting helemaal over Tilburg. De brandweer schaalde de brand snel op naar 'grip 2' 'een zeer grote brand'. De rook was voor veel Tilburgers te zien omdat er door het mooie weer veel mensen buiten waren. Als snel liep de Siriusstraat op industrieterrein Loven vast door nieuwsgierige kijkers op de fiets en met de auto. Het bedrijf van Heijnen heet CVB Ecologistics en behalve oud papier verwerkt het bedrijf plastics, hout en andere afvalstromen. Die worden aangeboden via een omvangrijk relatiebestand.

livehv: GRIP 2 zeer grote brand papierhandel Heijnen Centaurusweg - Tilburg 04-06-2011 http://bit.ly/mLuqA3 (expand) #HVforumNL
Danny722: Bij de zeer grote brand in een papierhandel in #Tilburg is zojuist een tweede peloton opgeroepen. Uitgangsstelling is Pegasusweg.

UPDATE 4 juni, 21.30 uur

Om 21.15 uur kon het sein 'Brand meester' worden gegeven volgens de aanwezige politie. Volgens de politiepost aan de Zuiderkruisweg zal het nablussen nog zeker één à anderhalve dag in beslag gaan nemen. Onbekend is of er persoonlijke slachtoffers zijn en ook is nog niet bekend of en hoeveel schade de nabijgelegen bedrijven hebben geleden. De politie verwacht dat de burgemeester nog vanavond een persconferentie zal geven waarin meer bekend zal worden gemaakt.
Vanuit geheel Midden- en West-Brabant hebben brandweerteams meegewerkt om de brand te bestrijden.
De politie meldt, dat zij vooral veel werk heeft gehad aan kijkers die per se naar de brand wilden komen kijken en niet wilden begrijpen dat de weg vrij moest blijven voor brandweer- en andere hulpwagens.

Via Twitter is het laatste nieuws te volgen via hashtag #brandtilburg.

UPDATE 5 juni, 19.30 uur

De Centaurusweg blijft nog tot maandagmiddag afgesloten. Dat meldden de politie-agenten op de post bij de Centaurusweg. Door het nablussen, dat nog tot maandag gaat duren, komt er nog steeds veel rook vrij. "De brandweer draait de stapels papier om en dat veroorzaakt extra rook" aldus een woordvoerder.  Het bedrijf is compleet uitgebrand en kan als verloren worden beschouwd.

 

 

Share

6

TWV-zuiderkruisweg
Donkerblauw: de lokatie waar de TWV nu zit

Volgende maand, op 23 april 2011, bestaat de Tilburgse Watersport Vereniging precies 25 jaar. Reden voor een feestje, ware het niet dat de club nog altijd in onzekerheid zit of ze mogen blijven op de plek waar ze nu zit. Nadat de club jarenlang gevestigd was op de hoek van de Piushaven en het Wilhelminakanaal, kwam vijf jaar geleden de wens van de gemeente Tilburg om deze vereniging te verhuizen. Eigenlijk was er destijds maar één geschikte plek voorhanden en dat is de plek waar de watersportvereniging nu zit: aan de Zuiderkruisweg, aan de kopse kant van de haven en het uiteinde van het industrieterrein Loven III.

De kade van TWV met boten op de kant en in het water

Het gaat om een strook grond van 4000 m2 met een kade van 100 meter lengte, die geschikt is voor boten van maximaal 55 meter, te klein voor de bedrijfsscheepvaart en echt alleen geschikt voor 'bootjes'. Deze grond is eigendom van de gemeente en de vereniging mag het huren. Echter, toen na veel uitstellen en praten het huurcontract in 2008 eindelijk getekend kon worden, werd pas duidelijk dat het om een tijdelijk huurcontract voor vijf jaar ging. Wat er daarna moest gebeuren, bleef in het midden.

André Konings is met 87 jaar niet alleen het oudste lid, maar ook de oudste havenmeester van Nederland

Daarom zaten zeker vijftien van de leden op maandagmorgen 21 maart bij de vergadering van de raadscommissie 'Economie'. De heer Roels voerde namens de vereniging het woord en legde op heldere wijze uit, dat de vereniging nu wel heel graag wat meer zekerheid wilde over het mogen gebruiken van deze plek voor langere tijd. "De Tilburgse Watersport Vereniging is geen 'St. Tropez' met dure jachten, maar is met ongeveer 170 leden een vereniging van botenliefhebbers die al hun vrije tijd en spaargeld steken in het zelf opknappen van hun vaartuigen en de leden van de vereniging bekostigen alles zelf." De gebouwen, bestaande uit een paar eenvoudige 'barakken', de voorzieningen en zelfs een hijskraan van 40 jaar oud, die speciaal is aangekocht en zelf opgeknapt om de boten mee in en uit het water te hijsen. "En als huur niet mogelijk is, willen we de grond ook best van de gemeente kopen", zo besluit hij.

Alle vrije tijd gaat zitten in het opknappen van de boot, soms met het hele gezin

Wethouder Berend de Vries, verantwoordelijk voor deze kwestie, licht in antwoord op de heer Roels toe: "De reden voor deze vijf jaar is dat de vereniging een paar voorzieningen wilde bouwen, zoals een bescheiden kantine en een plek om spullen in op te bergen. Deze voorzieningen pasten destijds niet in het bestemmingsplan en daarom mocht deze plek slechts voor vijf jaar worden gehuurd."

Raadslid Van Dommelen geeft aan dat deze kwestie door de PvdA en zijn eigen TVP op de agenda is gezet, omdat deze vereniging zelf al genoeg moeite heeft gedaan. "Er zijn verwachtingen gewekt. Ook de omstandigheden van toen en nu moeten meegewogen worden en we mogen deze mensen niet laten zwemmen." Ook CDA, VSP en de SP vinden het schandalig dat er met deze vereniging zo is gesold en willen snel duidelijkheid.

De wethouder belooft om binnen zes weken uit te zoeken of de Tilburgse Watersport Vereniging aan de Zuiderkruisweg mag blijven.

Of de beslissing op tijd komt voor de 25ste verjaardag van de vereniging is twijfelachtig, maar dat weerhoudt de botenliefhebbers er niet van om op 23 april een Open Dag te organiseren. De Tilburgse Duikclub, Rijkswaterstaat, Brandweer Tilburg en de Kanovereniging Tilburg zijn slechts enkele van de deelnemers, naast een maritieme markt, zeemanskoren, een workshop touwknopen en nog veel meer.

 

 

Share

Zonder opknapbeurt verloederen oude bedrijfsterreinen

De gemeente Tilburg en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) gaan de verouderde, kavels van particulieren op de bedrijventerreinen Loven, Kraaiven en Kanaalzone voor 7,5 miljoen Euro aanpakken. Hiertoe is een speciaal fonds opgezet waarin de gemeente Tilburg voor 5 miljoen en de BOM voor 2,5 miljoen bijdraagt.

Wethouder Erik de Ridder (Economische Zaken): "Met het Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg hebben we geld beschikbaar om een bijdrage te leveren aan het opknappen van verouderde, private kavels en zo bedrijfspanden weer toekomstbestendig te maken. Samen met het bedrijfsleven werken we de herstructureringsstrategie uit. We vinden het belangrijk om projecten te ondersteunen waarbij de reeds gevestigde bedrijven zelf fors willen investeren en actief aan de gang willen gaan met een herstructurering."

Jan Pelle (directeur BOM): “Ik ben verheugd dat de gemeente Tilburg de herstructurering van bedrijventerreinen tot een speerpunt maakt in het economisch beleid. Door samen met het bedrijfsleven te investeren in de economische toekomst van de stad ontstaat een sterke basis voor toekomstige groei. De toekomst van de economie ligt in sterke steden.” Het opknappen van deze terreinen is nodig om verloedering in de stad tegen te gaan, een wens van veel Tilburgers.

Share

Door een zeer grote brand op de hoek Lovensestraat/Koestraat is de Tilburgse wijk Loven momenteel niet toegankelijk. Mensen in het gebied worden opgeroepen binnen te blijven. Het gaat om het gebied binnen de Molenstraat, Besterdring, NS-plein, Enschotsestraat, Lovensestraat, Rosmolenplein en Ringbaan Oost. Een aantal direct omwonenden is geëvacueerd en ondergebracht in een hotel in de stad.

Loodsen aan de Lovensestraat waar de brand woedt

Vanwege de brand is de verkeersader Ringbaan Oost tussen Bosscheweg en Gelrebaan afgesloten. Automobilisten wordt gevraagd het gebied te vermijden en een andere route te kiezen. De politie heeft een helikopter ingezet om verkeersbewegingen in de gaten te houden. De brandweer heeft voor watertransport de Besterdring, de Molenstraat en de Enschotsestraat samen met de Ringbaan Oost afgesloten. Op de Ringbaan Oost wordt de hele dag dan ook zware verkeershinder verwacht. Burgemeester Noordanus raadt automobilisten dan ook aan die wegen te mijden. Om die reden is ook afrit Hilvarenbeek van de snelweg A58 dicht. De gemeente hoopt dat de weg in de avondspits weeer vrij is.

De brandweer heeft vastgesteld dat bij de brand asbest is vrijgekomen. De aard en omvang worden nog exact bepaald. Tot die tijd kan niemand het gebied in of uit. Bewoners worden verzocht binnen te blijven. Het gebied beslaat 2000m2 en heeft zo'n 4000 inwoners. In het gebied liggen een peuterspeelzaal en twee basisscholen. De burgemeester heeft besloten dat deze scholen vandaag gesloten blijven.

Brandweer, politie en pers zijn met veel materieel ter plekke

De brand woedt in een aantal loodsen op een industrieterrein. In die loodsen zitten onder meer een houtopslag en een garagebedrijf. De brand werd om 1.20 uur gemeld en is snel opgeschaald naar zeer grote brand. Om 06.00u gaf de brandweer het sein brand meester. Ze verwacht nog de hele dag bezig te zijn met nablussen. Uit voorzorg evacueerde de gemeente enkele tientallen omwonenden uit een naburig appartementencomplex. De brandweer verwacht nog een flinke tijd met het blussen bezig te zijn.

Op de website van de Gemeente Tilburg staat meer informatie en een telefoonnummer voor vragen.

Share

De baggeraars van Rijkswaterstaat

In het kader van groot onderhoud aan het Wilhelminakanaal wordt het gehele kanaal uitgebaggerd. De baggeraars zijn inmiddels in Tilburg aangekomen. Met de werkzaamheden wil Rijkswaterstaat de capaciteit van het kanaal vergroten. Ook de toekomstige verbreding van het kanaal valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen Tilburg en Rijkswaterstaat.

Bij de verbreding gaat het om het gedeelte vanaf de instroom van de Donge (ter hoogte van Vossenberg-West sluis II) tot aan de brug Dongenseweg. Het kanaal wordt hier zo'n 15 meter verbreed tot zo'n 40 meter. Daarnaast wordt het kanaal verdiept. Bij sluis III, ter hoogte van de Kruidenbuurt, komt er een nieuwe sluis bij. De oude historische sluis III blijft wel bestaan omdat het de enige bajonetsluis is in Nederland en gerekend wordt tot industrieel monument. Sluis II ter hoogte van de Reeshof verdwijnt. Daardoor zakt het waterpeil van het kanaal.

Het gedeelte van het Wilhelminakanaal tussen de Dongenseweg tot aan Loven wordt niet verbreed. Dit gedeelte wordt alleen dieper gebaggerd. De gemeente Tilburg gaat ook onderzoeken of de omgeving van het kanaal kan worden verbeterd met meer natuur, wat het ook aantrekkelijker maakt voor kleinschalige recreatie.

Over de verbreding van het Wilhelminakanaal ligt op dit moment en nog tot 7 oktober 2010 een bestemmingsplan ter inzage in de Stadswinkels Centrum en Reeshof. Eveneens is het bestemmingsplan digitaal ter inzage op de website van de gemeente Tilburg.

De kosten van de werkzaamheden worden voor het grootste deel (52 miljoen) gedragen door Rijkswaterstaat. De gemeente Tilburg en de Provincie Noord-Brabant betalen elk 9,8 miljoen euro.

Met behulp van de 3D-applicatie 'Virtueel Tilburg' is er een film ontwikkeld, die in beeld brengt hoe het Wilhelminakanaal er nu uitziet en hoe het er zal uitzien als de verbreding gerealiseerd is.

Share

Gratis lunchen en wandelen over drie industrieterreinen in de stad Tilburg. Een niet alledaags initiatief, maar het staat op de agenda en wel op donderdag 1 juli. Organisator is de gemeente Tilburg. De wandeling duurt dertig minuten en gaat over Kraaiven, Loven en Katsbogten. Iedereen is welkom tussen 12.00 en 13.00 uur. Tijdens de route staan er kramen met versnaperingen. Bij de eerste kraam krijgt de wandelaar een lunchzakje. De route, aldus de gemeente, voert langs minder bekende plekken in Tilburg. De routekaarten zijn te vinden op de gemeentelijke website: www.tilburg.nl. Deze lunchwandeling is onderdeel van de landelijke campagne van het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging met als doel sporten en bewegen te stimuleren.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen