Spring naar inhoud

4

De Radioverslaggever en DJ van Omroep Tilburg Erik van Vliet verhuist per 15 mei naar de Lokale Omroep Goirle. Meer dan 10 jaar verzorgde hij in zijn eentje de nieuwsrubriek 'Streekgebonden' waarvoor hij meer dan 3.000 interviews opnam. Tijd voor een gesprek met deze actieve duizendpoot.

We spreken met Erik af in de serre bij Tiwos aan de Stationsstraat, de nieuwe redactieruimte van Tilburgers.nl.  Met als inleidende vraag "hoe kom je in Tilburg terecht?" steekt de spraakwaterval van wal. ...lees verder "‘Man met Petje’ Erik van Vliet naar Lokale Omroep Goirle"

Share

1

Berend de Vries: "Als overheid hebben wij ons niet te bemoeien met de inhoud van de media. Liever geen 'Italiaanse toestanden'."

De aanvraag van subsidie door de LOTT (Stichting Lokale Omroep Tilburg Totaal) heeft een felle discussie opgeleverd in de raadscommissie 'Modern Bestuur'. Inzet was vooral de professionalisering van de LOTT, die al eerder gewenst werd toen de zendmachtiging aan de LOTT werd toegekend, begin 2010. Bovendien misten onder andere raadsleden Oscar Dusschooten (VVD) en Veerle Slegers (SP) een deugdelijke begroting en meerjarenplan bij de aanvraag. Raadslid Marie-Thérèse Blomme (CDA) stelde voor om het Burgerpanel in te zetten om te onderzoeken hoeveel bereik de lokale omroep eigenlijk heeft, aangezien dat op een andere manier niet te meten is. En ten slotte blijft de vraag of voor 2010 het hele jaarbedrag moet worden gegund, of alleen de helft, aangezien de aanvraag pas 11 mei 2010 is ontvangen. De aanvraag gaat om €116.351,- per jaar voor 2010 tot en met 2014.

De LOTT had zelf een inspreker gestuurd, in de persoon van de heer  Meeuwsen, die namens de omroep de subsidie-aanvraag kwam verdedigen. Helaas lukte het hem niet om een duidelijk antwoord te geven op de veelgestelde vraag, wat hij aan professionalisering ging doen en hoe. De heer Meeuwsen noemde een rijtje potentiële partners, zoals onder andere ROC, Omroep Brabant en LOG (Lokale Omroep Goirle), maar hoe de LOTT precies ging samenwerken, en welke afspraken er waren gemaakt, zei hij niks concreets. Een mogelijke samenwerking met Midi, dat goed uitgerust is met TV-faciliteiten (zie technische specificaties Midi), werd terzijde geschoven. Over de radio (Radio MagnifiQue), dat eveneens in het voorstel wordt genoemd, kwam hij in het geheel niet ter sprake.

Wethouder Berend de Vries (D66) benadrukte nog eens dat lokale media erg belangrijk zijn voor de samenleving en dat de Mediawet aangeeft dat pluriformiteit het uitgangspunt moet zijn. Ook legde hij uit dat gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor de lokale omroep, maar dat zij inhoudelijk niks te zeggen hebben over de media. Wel mag de gemeente kwaliteitseisen stellen. Wethouder de Vries: "Eerdere aanvragen om subsidie zijn afgewezen vanwege het hoge 'houtje-touwtje'-gehalte."

Uiteindelijk bleken er toch een beleidsplan en een intentieverklaring te zijn, die de raadsleden nog niet hadden gekregen. Tijdens de raadsvergadering van 11 oktober zal er een beslissing worden genomen. Uiteraard is deze vergadering openbaar.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen