Spring naar inhoud

Gastbijdrage van Toine van Corven

HALLO!!!?

Beste (arme) bevriende en zeer gerespecteerde PvdA-ers in mijn omgeving. Hoe is dit mogelijk?!

Gebrek aan zelfkennis bij de heren? Dit onderstreept wel weer de breed afgestrafte regenteske carrière-mentaliteit. Om je diep voor te schamen.

Beste PvdA, neem direct een voorbeeld aan GroenLinks dat ruim baan maakt voor talent en jong elan. Formuleer een heldere visie gebaseerd op humanistische waarden. Neem afstand van (financiële steun voor) vrijheid van een al lang achterhaalde godsdienst. Moderniseer!

Met de mond blijven belijden dat je opkomt voor de zwakken? Trapt niemand meer in na het spoor van vernieling dat Jetta Klijnsma heeft getrokken. Investeer in krachtige mensen. Faciliteer succes. Bied de zwakkeren een serieus vangnet in plaats van ze op te jagen en lastig te vallen met onhaalbaar gekwats. Keer terug op jullie schreden, kom met een sprankelend verhaal en er valt een mooie wereld te winnen.

Share

Op maandag 6 februari 2017 presenteerde ProDemos, Huis voor de democratie en rechtstaat, om 12:00 uur de StemWijzer 2017 voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart aanstaande. Bij de presentatie hebben de lijsttrekkers als eersten de StemWijzer ingevuld. Vanaf 12:00 uur is de StemWijzer voor iedereen in te vullen via www.stemwijzer.nl.

De StemWijzer is veruit de meest gebruikte stemhulp. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 vulden ruim 4,85 miljoen mensen de StemWijzer in. ...lees verder "ProDemos lanceert de StemWijzer 2017"

Share

0008De Tilburgse fractie van GroenLinks heeft aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) gevraagd om Tilburg, dan wel de regio Midden-Brabant aan te bieden als 'proeftuin' voor onderzoek van de SER (Sociaal-Economische raad) naar sociale ondernemingen.

Sociale ondernemingen zijn bedrijven die, anders dan andere commerciële organisaties, niet de winst maar hun sociale bijdrage aan de samenleving als belangrijkste doel hebben. In Tilburg zijn hier enkele voorbeelden van te vinden, zoals: restaurant Prins Heerlijk en Social Salon, schoonheidssalon voor 65-plussers. ...lees verder "Sociale ondernemingen: Tilburg misschien onderzoeksterrein SER"

Share

2

ANP-RTLnieuws-extremisme islam
Foto: ANP - RTL nieuws

De Tilburgse VVD-fractie heeft begin maart schriftelijk vragen gesteld over de aanpak van Jihadgangers inTilburg. Volgens de VVD relativeert het College het gevaar dat uitgaat van fundamentalistische moslims en jihadisten. Eind februari is duidelijk geworden dat de terrorist die achter meerdere aanslagen lijkt te zitten in Somalië, in Tilburg heeft gewoond en dat er een ronselaar actief lijkt te zijn in Tilburg die heel doelgericht jongeren opzoekt en aanspreekt.

Jihadisten en moslimextremisme zijn volgens VVD Tilburg een serieus probleem en de partij wil weten of het college daarvan doordrongen is, of dat het College het probleem wil blijven wegwuiven. Vandaag werd dit onderwerp besproken tijdens de vergadering van de Commissie Leefbaarheid, samen met burgemeester Peter Noordanus en wethouder Marcelle Hendrickx. Een gevoelig onderwerp, ook omdat verschillende raadsleden ook persoonlijk met het probleem te maken hebben. ...lees verder "Dialoog en thee in de strijd tegen extremisme"

Share

3

charlie-hebdoNa de aanslag in Parijs op de redactie van het satirische magazine Charlie Hebdo op 7 januari werden in veel steden demonstraties en bijeenkomsten gehouden, waaronder ook in Tilburg. Bij de schietpartij in de Franse hoofdstad kwamen twaalf mensen om het leven waaronder acht redactieleden van het tijdschrift. De aanslag was gepleegd door Jihadstrijders. Jihad is de gewapende strijd tegen degenen die de islam of de eenheid van de islamitische heerschappij bedreigen, waaronder begrepen uitbreiding van deze heerschappij door de strijd tegen ongelovigen. (Zie ook: Wikipedia)

In Nederland heeft deze aanslag ertoe geleid dat de Tweede Kamer extra maatregelen eisten tegen Jihadstrijders. In antwoord op de eisen van de Tweede Kamer hebben ministers Ivo Opstelten (VVD, Veiligheid en Justitie) en Lodewijk Asscher (PvdA, Integratie) een plan aangekondigd ter bestrijding van radicalisering en jihadisme: het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. ...lees verder "Tilburg geen Asterix- en Obelixdorp waaraan al het kwaad voorbij gaat"

Share

arbeidsmarkt-50-plussers-300x165In veel gemeenten in Nederland kunnen afgestudeerde jongeren met een mbo-, een hbo-opleiding of een universitaire opleiding de kans krijgen om tegen een geringe vergoeding enkele maanden nuttige werkervaring op te doen. Men noemt dit dan een stage of werkervaringsplaats.

De laatste tijd ontstaat er in sommige gemeenteraden steeds meer discusie of dit een gelegenheid is voor een gemeente om klussen bijna gratis door hoogopgeleide afgestudeerde jongeren uit te laten voeren. Ze koppelen het opdoen van werkervaring met verdringing op de arbeidsmarkt, waarbij betaalde banen worden afgestoten en het werk door werkzoekenden wordt uitgevoerd. Kortom waar zit nu het onderscheid tussen een stage, werkervaringsplek en werk met een arbeidsovereenkomst. ...lees verder "Leeraspect centraal bij stage en werkervaringsplek anders werk met arbeidsovereenkomst"

Share

2

geld muntenEind januari heeft de Tilburgse PvdA-fractie vragen gesteld over het beboeten van mensen met een uitkering wanneer zij, al dan niet met opzet, niet op tijd of niet volledige informatie hebben gegeven aan het Centrum Werk en Inkomen of het UWV. De aanleiding hiervan was dat de Centrale Raad van Beroep in november uitspraak heeft gedaan in een zaak waarin sprake zou zijn van opzettelijke uitkeringsfraude en waarin een boete van €14.658,- was opgelegd. De rechter oordeelde in het hoger beroep dat deze boete veel te hoog was en verlaagde deze naar €2000,-. ...lees verder "Aanpassing boetes bij fraude uitkeringen"

Share

Foto overhandiging rapport FraudewetHet merendeel van de personen dat op grond van de Fraudewet zwaar wordt beboet, pleegt niet doelbewust fraude, blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman. Waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren: 'Dit onderzoek laat zien dat het iedereen kan overkomen dat hij de inlichtingenplicht schendt'. Hij vindt dat de hoge boetes niet in verhouding staan tot de ernst van de overtredingen. 'En de pakkans voor echte fraudeurs is er niet door toegenomen.'

Iemand met een uitkering die niet of niet tijdig voldoet aan de inlichtingenplicht, moet het bedrag dat hij teveel heeft ontvangen terugbetalen en krijgt daarnaast nog een boete van 100% van dat bedrag. ...lees verder "Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen"

Share

2

john smid

Columnist John Smid heeft een mening. En daar maakt hij geen geheim van. Maandelijks spuwt deze Tilburgse ondernemer zijn gal.

column

Was de uitspraak van de twee Kamerleden, die afgelopen donderdag de PvdA-fractie verlieten. Deze opmerking kwam van de twee Turks-Nederlandse (!) parlementariërs, aangetrokken door de veel te politiek correcte Partij van de Arbeid, in de volksmond al genoemd “de Partij van de Allochtonen, of van Allah”. Dit is dus het begin van het einde, in dit toch al moreel failliete Nederland. Nu komt de clou! Zij blijven wel in de tweede kamer, waarop zij natuurlijk ook alle recht hebben volgens ons staatsbestel. Had ik ook gedaan, als ik hun was. De PvdA heeft deze mensen ooit aangetrokken voor hun achterban, zijnde het stemvee van dit al twintig jaar geleden achterhaalde partijtje. Deze allochtone medemens, die met tienduizenden, zo niet honderdduizenden, door dit linkse clubje met open armen ontvangen werd (en nog wordt) stemt zelfs óók al niet meer op deze Sinterklaas spelende hobbyisten. Zij hebben dit land mede naar een bankroet geleid onder het mom van “nivelleren” en de “weg met ons”- mentaliteit. Onder leiding van dit linkse Staatscircus met hun jaloeziebelasting op geld van ondernemend Nederland hebben ze dit paard van Troje binnen kunnen halen. ...lees verder "Geen Geheim van de Smid #15 – “Moge Allah je Straffen”"

Share

orkun baytemirVolgens het Brabants Dagblad zou het Tilburgse PvdA-raadslid Orkun Baytemir overwegen om zijn partijlidmaatschap op te zeggen. Volgens hen zou het wegsturen donderdagavond van twee Turks-Nederlandse PvdA-Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Oztürk door partijleider en fractievoorzitter Diederik Samsom de aanleiding zijn.

Echter, niets is minder waar. Orkun Baytemir zei zojuist: "Dit bericht is veel te zwaar aangezet. Ik heb gezegd dat ik moeite heb met de partijlijn landelijk op deze wijze en dat ik zeker hiermee met mijn fractie en de landelijke PvdA in gesprek zal gaan maar ik stop niet." Hij voegt er aan toe: "Ik zal nog wel een statement maken want de achterban is in rep en roer en er is een grote teleurstelling bij de PvdA. ...lees verder "Geen sprake van dat PvdA-raadslid Orkun Baytemir zijn partij verlaat"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen