Spring naar inhoud

De Lochal aan de buitenzijde gezien vanaf de Burgemeester Brokxlaan. De verbouwing is aan de gang.   20 mei 2017 is het startsein gegeven voor de renovatie van de Lochal waarin onder andere de bibliotheek, de Kunstbalie en BKKC hun intrek gaan nemen.  In 2018 moet het gebouw klaar zijn.

Share

De bibliotheek aan het Koningsplein vraagt Tilburgers om foto's die zij hebben gemaakt tijdens hun vakantie. Foto's van bibliotheken. Het hoeven niet perse professionele foto's te zijn, ook foto's die met een telefoon zijn gemaakt, zijn welkom.

De Bibliotheek is op zoek naar wat de Tilburger, van jong tot oud, inspireert in bibliotheken die zij op reis tegenkomen. Dat ene mooie, historische plafond, een mooi programma of leuke activiteit of die allervriendelijkste robotmedewerker. Van de oudste bibliotheek ter wereld tot de meest noordelijke en van de lelijkste tot de kleinste bibliotheek op deze aardbol. Wat is slim, aantrekkelijk, goed of bijzonder aan deze bibliotheek? Het mag van alles zijn. De ingezonden foto’s dienen als inspiratie voor de nieuwe bibliotheek in de LocHal.  ...lees verder "Bibliotheek vraagt vakantiefoto’s voor expositie"

Share

Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan Spoorzone 5e herziening (Burg. Stekelenburgplein)
vastgesteld. Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de regels staan over het gebruik van de grond,
de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de
overheid moet zich aan deze regels houden.

Als onderdeel van deze procedure wordt het ontwerp "bestemmingsplan Spoorzone 5e herziening (Burg. Stekelenburgplein)" van maandag 10 juli 2017 tot en met maandag 21 augustus 2017 ter inzage gelegd en is er een mogelijkheid om zienswijzen (reacties) in te dienen. ...lees verder "Bestemmingsplan Stekelenburgplein – Oost ter inzage"

Share

Vrijdag 20 mei is in de voormalige locomotiefloods bij het Burgemeester Stekelenburgplein officieel het startsein gegeven voor de renovatie van de Lochal. Na diverse sloopwerkzaamheden aan de zijkant van het gebouw, kan de complete hal nu omgetoverd worden tot een multi-functioneel gebouw, waar onder andere de Bibliotheek de intrek gaan nemen.

De glazen muziekzaal die in de Beurs van Berlage in Amsterdam stond, krijgt er een vaste plaats. In 2015 kocht de gemeente de complete zaal voor het symbolische bedrag van 1 euro om het bijzondere bouwwerk zo van de sloop te redden.

De locomotiefloods werd gebouwd in 1932 als transversale loods en werkplaats. De oorspronkelijke functie is bepalend geweest voor de architectuur van het gebouw dat nu een gemeentelijk monument is.

Share

Op dinsdag 16 mei 2017 heeft wethouder Berend de Vries het startsein gegeven voor de bouwwerkzaamheden van een nieuw horecapaviljoen op de middenpier van de Hopliedenkade bij de Piushaven. The Cloud Collective heeft het gebouw ontworpen.

Vanuit het nieuwe horecapaviljoen, dat op de zuidkant van de pier zal verrijzen, kijken mensen straks over het water van de haven uit. Het dak is in gebruik als uitzichtplatform en een flink deel van de middenpier blijft openbaar toegankelijk. Het pand krijgt rondom glazen wanden en er komt een openbaar dakterras op. De glazen wanden zorgen voor een open transparante uitstraling. Rondom de pier worden loopvlonders aangelegd en een 'zitsteiger'. De bouw van het paviljoen valt samen met de herinrichting van de aangrenzende Vendeliersstraat en omgeving. De opening van het paviljoen met dakterras is begin oktober 2017. ...lees verder "Start bouw horecapaviljoen op de middenpier in de Piushaven"

Share

Op 25 november 2016 heeft het college  van B&W (Burgemeester en Wethouders) besloten om aan BKKC een subsidie te verlenen van €158.760,- om daarmee tot half 2018 de huur te betalen voor het pand aan de Spoorlaan. Na half 2018 zal het BKKC zich vestigen in de LocHal.

Dit besluit is inmiddels in uitvoering omdat het BKKC heeft voldaan aan de voorwaarde: het BKKC heeft de huurovereenkomst voor de LocHal in  december 2016 getekend. ...lees verder "BKKC krijgt subsidie uit kunstbudget voor dekking huur"

Share

De renovatie van de LocHal kost €1,75 miljoen meer en de aanleg van het Burgemeester Stekelenburgplein aan de noordzijde van het NS-station gaat €2,3 miljoen extra kosten. Beide projecten in de Spoorzone vallen onder de verantwoordelijkheid van wethouder Berend de Vries en hij had de gemeenteraad heel wat uit te leggen.

Maandag 12 december - een week later dan oorspronkelijk gepland - vergaderde de raadscommissie Vestigingsklimaat over beide kwesties en uitte stevige kritiek naar de wethouder. ...lees verder "Tekorten LocHal en Burg. Stekelenburgplein – wethouder Berend de Vries biedt excuses aan"

Share

4

2016-02-02 2614 Brokxlaan LochalWethouder Berend de Vries vraagt de gemeenteraad om €1,75 miljoen extra voor de renovatie van de LocHal in de Spoorzone. Dit bedrag komt bovenop de €29,5 miljoen die de raad op 1 februari 2016 ter beschikking stelde.

In de oorspronkelijke berekening is de gemeente ervan uit gegaan dat de Btw-kosten van de renovatie van de LocHal konden worden betaald uit de Btw-opbrengst van de verhuur aan bkkc. Echter, nu blijkt dat het bkkc helemaal geen BTW hoeft te betalen en dat dus deze Btw-opbrengsten er niet zullen zijn. Bovendien wil het bkkc meer vierkante meters huren dan waar rekening was gehouden. Het gevolg is een extra kostenpost van ongeveer €1 miljoen voor de gemeente Tilburg. ...lees verder "Renovatie van de LocHal kost €1 ,75 miljoen meer"

Share

2016-02-02 2613 Burg Brokxlaan LochalGemeente Tilburg wil graag reclame maken voor de oude locomotiefhal - in kort 'LocHal'; de opvallend grote, deels glazen hal aan de noordzijde van het station. Daarom wordt de LocHal deze zomer gratis ter beschikking gesteld aan mensen die in deze hal een activiteit willen organiseren voor een groep van maximaal 30 personen. ...lees verder "Lochal is tijdelijk gratis te gebruiken voor activiteiten"

Share

2015-10-19 2922 Textielmuseum Goirkestraat TextiellabDirecteur Errol van de Werdt van het Textielmuseum gaat 15 december, vergezeld van de wethouders Erik de Ridder en Marcelle Hendrickx op werkbezoek naar Manchester. Het bezoek is onderdeel van het traject om in vier jaar uit te groeien naar hét kennis- en expertisecentrum op het gebied van textiel in Europa. Hierbij zijn er veel kansen voor kennisdeling en innovatie. ...lees verder "Werkbezoek naar Manchester"

Share

LocHal - VO_exterieur CASTOp donderdagavond 12 november, van 19.30 tot 22.00 uur in Club Smederij (Burgemeester Brokxlaan 8-81) organiseren CAST (Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg) en de gemeente Tilburg een stadsgesprek over het voorlopig ontwerp van de Locomotiefhal, of LocHal in de Spoorzone in Tilburg. CAST gaat deze avond in gesprek met het volledige architectencollectief: The Cloud Collective, Braaksma & Roos en Inside-Outside (Petra Blaisse). ...lees verder "Stadsgesprek over voorlopig ontwerp LocHal"

Share

oude_televisie_logoTilburgWebTVd4-20mm-lochal-station-poezen-032Hoe lok je veel mensen naar “De Loc-hal” in Tilburg?

De Tilburgse Loc-hal in de spoorzone wordt omgebouwd tot de nieuwe bibliotheek.

Om de stadsgenoten te laten zien hoe het er vroeger was organiseerde de gemeente op donderdag 22 oktober 2015 een show. De hal wordt stevig verbouwd maar er zal van het oorspronkelijke gebouw ook veel bewaard worden. De waanzinnig spectaculaire 4K- en 3Dshow van Jasper Steenkamp trok  bijna 2000 bezoekers. ...lees verder "4K- en 3Dshow in de Loc-hal in Tilburg"

Share

2

05-15-2015-Overzichtskaart-Smederij-Spoorzone-plattegrondHet college heeft besloten om een groot aantal gebouwen in de Spoorzone op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het gaat daarbij om de Koepelhal en Wagenmakerij (gebouwen 90, 92 en 95) aan de oostkant, de LOChal (gebouw 60 BC) vlakbij Station, de gebouwen rond de Smederij (Gebouwen 82 en 84), de Houtloods en het Ketelhuis (Gebouw 65).

Behalve de Houtloods zijn alle gebouwen nu in het bezit van de gemeente. Het ketelhuis is in juni 2015 aan Amarant verkocht, maar dat is nog niet afgerond. ...lees verder "Spoorzone op de gemeentelijke monumentenlijst"

Share

2

bibliotheek van de toekomst rapportMaandag 15 december heeft de gemeenteraad besloten om de bibliotheek naar de Spoorzone te laten verhuizen om daar de Bibliotheek van de Toekomst mogelijk te maken. De coalitiepartijen CDA, D66, GroenLinks en SP stemden voor en alle oppositiepartijen stemden tegen.

De SP had hierin een bijzondere positie ingenomen. In de vorige raadsperiode, van 2010 tot 2014, was de SP altijd een tegenstander van deze verhuizing. Maandag 8 december in de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat werd de partij er dan ook stevig op aangesproken dat zij van mening is veranderd sinds het in een coalitie zit met D66, CDA en GroenLinks.

Raadslid Ron Antens (SP) verdedigde die draai door te stellen: “In het verkiezingsprogramma was de SP heel duidelijk: de bibliotheek gaat niet verhuizen naar de Spoorzone. Hoe kan het dan dat op dit moment de SP meegaat in het standpunt om dit alsnog te laten plaatsvinden? Het antwoord is heel simpel: in een coalitie haal je punten binnen en moet je punten toegeven." De SP stelde echter wel voorwaarden aan de verhuizing en eiste dat er eerst ondernemers moesten worden gevonden die in de Spoorzone wilden vestigen. ...lees verder "Bibliotheek verhuist naar Spoorzone – SP geeft toe aan coalitie"

Share

1

Bibliotheek-van-de-Toekomst-kleinNaar aanleiding van het debat over de verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone, welke maandag 8 december werd gevoerd in de raadscommissie Vestigingsklimaat, hebben raadsleden Hans Smolders (LST), Auke Blaauwbroek (PvdA) en Roel Lauwerier (VVD) samen een brief geschreven aan René Spieringhs, de fractievoorzitter van de SP Tilburg. Met deze brief willen zij de SP houden aan haar verkiezingsbelofte en de voorwaarden die deze partij in het coalitie-akkoord heeft gesteld aan een mogelijke verhuizing. ...lees verder "Open brief over verhuizing bibliotheek"

Share

3

Lochal-Spoorzone-17-35mm-001De discussie in de commissie Vestigingsklimaat op maandag 8 december over de plannen voor de Lochal (de grote, glazen hal vlakbij het station) duurde ruim drie uur. In de week die hieraan vooraf ging, stak het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) de vlag uit over een aantal intentie-overeenkomsten die zij met ondernemers heeft gesloten, om te investeren in de Spoorzone. Oppositiepartijen VVD, PvdA en LST regeerden hierop met een persbericht, waarin zij schreven dat zij deze overeenkomsten veel te zacht vinden. Er staan in deze intentie-overeenkomsten geen harde afspraken, maar alleen goede bedoelingen: de wens om samen te werken aan de ontwikkeling van de Spoorzone.

In het coalitie-akkoord, dat coalitie-partijen D66, GroenLinks, CDA en SP hebben gepresenteerd aan de raad na de verkiezingen, is afgesproken dat de bibliotheek, dan wel de Bibliotheek van de Toekomst, naar de Spoorzone zal verhuizen als er ook ondernemers zijn die zich daar willen vestigen. Volgens wethouder Berend de Vries, verantwoordelijk voor de Spoorzone, is aan die voorwaarde nu voldaan en kan nu verder worden gewerkt aan de verhuizing van de bibliotheek. Zoals gezegd, was de oppositie het daar geheel niet mee eens. Met het vertrek van Fontys vorig jaar nog vers in het geheugen, want ook met Fontys was de basis alleen een intentie-overeenkomst, willen VVD, PvdA en LST hardere afspraken dan alleen intenties voordat ze het voorstel van de wethouder goedkeuren. ...lees verder "Oppositie en SP eisen meer dan ‘goede bedoelingen’ in de Spoorzone"

Share

2

Lochal-Spoorzone-17-35mm-001Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd om de LocHal in de Spoorzone te gaan enoveren en restaureren om hierin onder meer de Bibliotheek van de Toekomst, kennispartners en een Stadshal onder te brengen, om daarmee een Stadscampus te realiseren. Het College denkt hier 28,3 miljoen euro voor nodig te hebben.

Hiermee wil het College een plek creëren waar iedereen welkom is om kennis te vergaren en een plek creëren waar iedereen welkom is om kennis te vergaren en te delen, van het lenen van een boek tot het opzetten van een bedrijf. Dit komt terug in de benaming 'Stadscampus' waarmee we uitstralen dat het een gebied is voor alle Tilburgers. De mix van Kennis Plus, ondernemingen en basisvoorzieningen als een bibliotheek maakt dat elke Tilburger er graag wil vertoeven, zo luidt één van de argumenten. Daarbij moet er een Tilburg Trade Center (TTC) komen waar bedrijven zich kunnen vestigen. ...lees verder "VVD, LST en PvdA tegen plannen van College voor de Lochal in de Spoorzone"

Share

1

Tilburg Trade CenterHet college van Burgemeester & Wethouders wil onder meer een Tilburg Trade Center (TTC) ontwikkelen bij de Stadscampus in de Spoorzone. In het TTC komt ruimte voor bedrijven uit de commerciële dienstensector. Het gebouw wordt ontwikkeld door vastgoedontwikkelaar VolkerWessels.

De Stadscampus is het gebied tussen de Smederij en het nieuwe stationsplein. Het college wil 28,3 miljoen euro steken in de renovatie en ontwikkeling van de Locomotiefhal (Lochal) die in dit deel van de Spoorzone staat. Daarin komen onder meer de Bibliotheek van de Toekomst en de zogenoemde Stadshal. Het bedrijf Seats2Meet gaat de Stadshal exploiteren. Deze onderneming faciliteert onder meer werkplekken voor ondernemers en biedt vergaderruimtes aan.  Daarnaast moet er in de Stadcsampus ook ruimte komen voor de bouw van 100 middeldure huurappartementen. ...lees verder "Tilburg Trade Center bij de Stadscampus in de Spoorzone"

Share

4

d4-20mm-lochal-station-poezen-051De fractievoorzitters Roel Lauwerier (VVD), Hans Smolders (LST) en Auke Blaauwbroek (PvdA) willen een discussie over de mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone.

In een brief aan de voorzitter van de commissie Vestigingsklimaat schrijven deze drie raadsleden: "Tijdens de behandeling van de perspectiefnota hoorden we de wethouder zeggen dat in november besluitvorming volgt over de bibliotheek en in december/januari besluitvorming over het stadhuis en het winkelrondje. We hebben de indruk dat het college koste wat het kost de bibliotheek naar de Spoorzone wil laten verhuizen. De bibliotheek is zelfs nu al in de Spoorzone actief." ...lees verder "Discussie over verhuizing bibliotheek naar de Spoorzone"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen