Spring naar inhoud

Bij het Paletplein aan de Umberstraat en Kobaltstraat komen 40 sociale huurappartementen in een flatgebouw van acht verdiepingen.

Deze nieuwe flat maakt onderdeel uit van het plan van de gemeente en woningcorporaties om in de periode 2015-2020 zo'n 800 betaalbare huizen te bouwen in Tilburg. De appartementen die aan het Paletplein worden gebouwd, zijn ongeveer 68 m2 groot en bestaan uit twee of drie kamers.

Wethouder Berend de Vries: "Dit plan past prima in de ambitieuze plannen voor de renovatie van en herontwikkeling op en rond het Paletplein die de leefbaarheid in de wijk en de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum vergroten." ...lees verder "Sociale huurwoningen aan Paletplein"

Share

"Wbmgp". Deze afkorting staat voor: "Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek". Een lange naam voor de wet die sinds 1 januari 2017 is ingevoerd en die in bijzondere gevallen kan worden gebruikt in een wijk of buurt waar veel mensen bij elkaar wonen die overlast veroorzaken en zich bezig houden met criminaliteit.

Deze wet geeft de gemeente, politie en woningverhuurders de mogelijkheid om de achtergrond van mensen na te trekken voordat zij een woning in deze buurt krijgen toegewezen. En omdat dit selectief toewijzen op basis van achtergrond normaal gesproken is verboden - het kunnen wonen waar je zelf wil is een Grondrecht - moet het College van B&W (Burgemeester & Wethouders) hiervoor apart toestemming vragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken. ...lees verder "Selectieve woningtoewijzing Stoeterijstraat"

Share

2

Keep calm it's only two referendaDe inwoners van onze stad zijn ontstemd.
Dat denken ze bij D66. De democratische politici willen graag weten hoe dat zo komt. Want hoewel hun nationale leider in een tienduizenden euro’s kostende campagne had opgeroepen vooral te gaan stemmen bij het referendum over Oekraïne dat hij zo graag wilde winnen, gingen de Tilburgers vooral niet.

Een raar idee, een referendum winnen. En wat ik me daar direct bij afvroeg was wat D66 daar dan bij te winnen had, terwijl zowat iedere wetenschapper uitlegde dat niet de burgers maar alleen grote bedrijven profijt zouden hebben van een handelsakkoord. ...lees verder "Ontstemd"

Share

2015-10-02 2054 Stadstuinderij Piushaven overzicht tuinHet Tilburg Akkoord is acht jaar geleden in het leven geroepen voor tien jaar, van 2009 tot en met 2019 en is een middel om de leefbaarheid en de sociale binding te verbeteren in de vijf Tilburgse impulswijken: Trouwlaan - Uitvindersbuurt, Groeseind - Hoefstraat, Kruidenbuurt, Stokhasselt en Groenewoud.

Op 3 februari 2009 werd het Akkoord afgesloten tussen de gemeente Tilburg en de drie woningcorporaties Wonen Breburg, Tiwos en TBV Wonen. Deze vier partijen hebben daarmee afgesproken om gedurende tien jaar een bedrag van €9 miljoen beschikbaar te stellen voor projecten die door bewoners - eventueel samen met organisaties - worden gestart en waarvoor een financiële bijdrage nodig is. Het gaat hierbij om projecten die bedoeld zijn voor scholing, werk en armoedebestrijding in de vijf impulswijken. ...lees verder "Commissie Sociale Stijging in discussie over Tilburg Akkoord (2009 – 2019)"

Share

6

columnDe kogel is door de kerk, zo lijkt het. Zeeman, Wibra, H&M, Hema en de inmiddels verder weg gelegen vestiging van Sengers krijgen concurrentie van Primark in Tilburg. Kost een paar centen, maar om de goedkoopste stad van Nederland te blijven kijken ze in het gemeentehuis niet op een paar miljoen meer of minder.

Loesje PrimarkNiet de dragers betalen de prijs, maar de makers van al die kleding dichtte Loesje al eens cynisch. Daar trekken de politici in de gemeenteraad zich weinig van aan. Het is ‘zuur’. Het zuur van mee willen doen, zeggen ze bij GroenLinks (spreek uit als ‘Toen Links’) en SP (Sociaal Passé?).

Het is nog geen drie jaar geleden dat deze twee partijen zich in de Tweede Kamer via een motie boos maakten om de smerige vorm kinderarbeid die gekoppeld zit aan de productie van de  goedkope textiel die we in onder andere in de Heuvelstraat kunnen kopen. Nu doen ze er zelf nog een schepje bovenop door miljoenen te willen investeren in de komst van wegwerpkleding. ...lees verder "Zuur"

Share

1

foodsharing 2Foodsharing is een van de winnaars van de zevende ASN Bank Wereldprijs 2014 in de categorie 'Veiligheid en sociale cohesie' . De overige winnaars zijn YoniSlimBreken en Ik CircuLEER.

Dat maakte de jury van de Wereldprijs op donderdagavond 13 november 2014 in LE:EN in Utrecht bekend. Alle vier winnaars krijgen een bedrag van tienduizend euro en begeleiding om hun project succesvol door te ontwikkelen.

FoodSharing wil wijkbewoners samenbrengen door hen te stimuleren eten met elkaar te delen. Eten dat nog goed is, maar anders weggegooid zou worden.

In de Kruidenbuurt in Tilburg ging FoodSharing eerder dit jaar samenwerking aan met ContourdeTwern, WonenBreburg en het RIBW. In deze Tilburgse aandachtswijk  werd al twee deelkast in gebruik genomen. De kasten zijn gefinancierd door het Tilburg Akkoord. ...lees verder "Foodsharing een van de winnaars van de zevende ASN Bank Wereldprijs 2014"

Share

2

columnArmoede20is20onrecht2.jpg.h170.jpg.280Armoede. Steeds meer mensen, ook in Tilburg, kunnen niet of nauwelijks meer rondkomen van hun inkomen. Zonder dat ze daar zelf schuld aan zijn of iets aan kunnen doen. De crisis is de oorzaak, wordt gezegd. Alsof die 'crisis' een zelfstandig denkend en handelend onbedwingbaar monster is. Bovendien: over welke crisis hebben we het? Over de bankencrisis, de economische crisis, de klimaatcrisis, de energiecrisis, de sociale crisis, de crisis van het verlies van vertrouwen in politiek en democratie, de voedselcrisis, de crisis in het Midden-Oosten? Ik ga niet meer mee in dat crisisdenken. Aan armoede (én aan systeemcrises) liggen namelijk politieke keuzes ten grondslag. ...lees verder "Van de chaos en de liefde"

Share

foodsharing 2FoodSharing is door naar de halve finale van de ASN Bank Wereldprijs, één van de grootste competities voor duurzame projecten in Nederland. Na een stemronde is FoodSharing samen met drie andere projecten overgebleven in de categorie Veiligheid en Sociale Cohesie. De komende weken bestaan uit het pitchen en het perfectioneren van de projectplannen. Op 27 oktober maakt de jury bekend welke twee projecten naar de finale gaan, waar uiteindelijk €10.000,- te winnen is.

Doel van FoodSharing is mensen met elkaar in contact brengen om eten dat ergens ‘over’ is, op een plek terecht komt waar het gebruikt kan worden. Dit wil FoodSharing bewerkstelligen door zowel online als offline een plek te creëren waar mensen hun ongebruikte boodschappen kunnen aanbieden en/of producten kunnen ophalen.

Op foodsharing.nl kun je boodschappen aanbieden of reageren op het aanbod om iets op te halen. Daarnaast plaatst FoodSharing op steeds meer plekken kasten waar houdbare voedingsmiddelen uitgewisseld kunnen worden. FoodSharing wil de Wereldprijs inzetten om de website multifunctioneler en gebruiksvriendelijker te maken, zodat deze de basis vormt voor een grote, stevige, food sharing community. ...lees verder "FoodSharing in de halve finale van de ASN Wereldprijs"

Share

foodsharingOp donderdag 18 september werd een nieuwe FoodSharing kast bij MFA Het Kruispunt officieel in gebruik genomen. De kasten zijn een initiatief van FoodSharing en worden gefinancierd door het Tilburg Akkoord. FoodSharing wil wijkbewoners samenbrengen door hen te stimuleren eten met elkaar te delen. Eten dat nog goed is, maar anders weggegooid zou worden. In de Kruidenbuurt in Tilburg ging FoodSharing met ContourdeTwern, WonenBreburg en het RIBW de samenwerking aan. Ook in Wijkcentrum ‘t Sant werd een deelkast in gebruik genomen.

Het idee van de deelkasten sluit goed aan bij de ambitie van WonenBreburg om actieve bewoners in hun kracht te zetten. Minder verspilling en meer verbinding zijn doelen van FoodSharing waar de gemeente Tilburg, woningbouwcorporatie WonenBreburg en welzijns- en vrijwilligersorganisatie ContourdeTwern zich helemaal in kunnen vinden. ...lees verder "Feestelijke opening FoodSharing Kasten"

Share

hondenshow-15052011-135
Hondenshow - Foto: Jack Tummers

In watTwest, centrum voor leren, werken en wijken in de Kleuren- en Kruidenbuurt, zijn tot en met 1 april aanstaande foto's te zien van de Tilburgse fotograaf Jack Tummers. De 30 tentoongestelde foto's vormen een kleine selectie uit een veel grotere serie foto's die hij de afgelopen jaren maakte tijdens diverse hondenshows in Nederland en België. ...lees verder "Foto-expositie Jack Tummers bij WatTwest"

Share

In april 2011 is Stichting Werkpunt Tilburg (SWT) opgericht als ondersteuning voor de impulswijk de Kruiden- en Kleurenbuurt in Tilburg. Tevens motor en rechtspersoon achter WatTwest (Werk Aan de Toekomst Tilburg West) het centrum voor leren, werken en de wijk. Op advies van de bewoners van de Kleuren- en Kruidenbuurt gaven de drie Tilburgse woningcorporaties en de gemeente Tilburg WatTwest in 2011 de opdracht om wijkbewoners te helpen bij het zetten van stappen op weg naar betaald werk, een opleiding of een eigen onderneming.

Nu het eerste jaarverslag er is, ruim een jaar na de opstart, blijkt dat dit ambitieuze project met subsidies van onder meer de Gemeente Tilburg achterblijft bij de verwachtingen. De vraag is of de doelen van dit project haalbaar zijn afgezet tegen de reeds beschikbaar gestelde subsidies (subsidie in 2011 bedraagt 252.101 euro) voor een periode van vijf jaar. Dit was reden voor het CDA om dit als agendapunt op de Commissie Maatschappij te plaatsen en enkele zaken in aan de orde te stellen.

Zo is het financiële resultaat in het eerste jaar negatief met een verlies van 30.000 euro en wordt er sinds juni 2012 geen huur meer betaald. Ook is het businessplan nog steeds niet af en zijn er kosten van drie adviseurs; Gerard Hup, Frans Kuiper en Jan van Wezel. Ook vreest het CDA dat activiteiten in de wijk concurreren met die in de MFA (Multifunctionele Accommodatie) in deze wijk.

Volgens wethouder Auke Blaauwbroek klopt het beeld dat wordt geschetst niet helemaal. Het financiële probleem is veroorzaakt doordat de belastingdienst een naheffing van BTW doet, waar van tevoren geen rekening mee is gehouden, maar deze hebben geen effect op de activering van mensen en andere projecten.

Auke Blaauwbroek: “Er was namelijk ten onrechte gedacht dat een sociale onderneming geen BTW hoefde af te dragen. WatTwest huurt van de gemeente Tilburg en we ondernemen dan ook stappen om deze huur te innen. Het businessplan is nog niet klaar, er is wel een ontwikkelingsplan. Binnen drie jaar moeten ze een zelfstandig bedrijf zijn en het plan dat er ligt, voldoet niet. Projecten in de eigen locatie zijn geen activiteiten die normaal gesproken in een MFA plaatsvinden. Het is een experiment en dat moet de gelegenheid krijgen om te ontwikkelen. De insteek is te negatief. Het maatschappelijk belang van dit initiatief weegt op tegen de middelen die het heeft gekost. De resultaten in het activeren van mensen naar een baan of eigen bedrijf zijn in lijn met afspraak. Het Idee was om dicht bij de bewoners in de wijk een project te starten, samen. Als er nieuwe situaties ontstaan heb je nieuwe vragen te beantwoorden. Ik zou graag wat meer coulance van u willen om hiermee rekening te houden in de beoordeling van het jaarverslag.”

De SP viel de wethouder bij: “Als we nu de stekker er uit trekken, zijn we de goede resultaten misschien ook kwijt.

Share

2

Kruidenbuurt - Foto: Google Maps / Street View

Tijdens de raadsvergadering van vorige week, 19 maart, kwamen de raadsleden van CDA, VVD en PvdA met een voorstel om kinderen in te zetten voor 'Jeugd-preventieteams' in de Kruidenbuurt. Het gaat dan om kinderen van 10 tot 12 jaar die hun buurt gaan letten op onveilge plekken, vandalisme en rommel op straat.

Dit voorstel werd maandag 26 maart besproken in de commissie 'Maatschappij', waar het tot een kort maar fel debat leidde, waarin ook wethouder Marieke Moorman zich mengde: "Kinderen inzetten voor veiligheid is een gevaarlijke ontwikkeling. Let op wat je aan kinderen van 10-12 jaar vraagt. Die moeten spelen, zet ze niet in voor bewaking van de buurt."

Marie-Thérèse Blomme, CDA: "Kinderen kunnen samen met de ouders de straat op om de buurt in de gaten te houden. Het project kan aansluiten bij bestaande projecten. In het Westerpark maken ze de buurt onveilig, die jongeren hebben bewustwording nodig en moeten aan de slag." Bart van de Camp, SP: "Daar hebben we toch politie voor om daar op te letten?" Marie-Thérèse Blomme: "De politie kan niet altijd overal zijn waar iets gebeurt." Bart van de Camp: "En nu heb ik je! U zit met het CDA in Den Haag in de regering dus kunt u ervoor zorgen dat er niet wordt bezuinigd op die politie."

Joris Bengevoort, GroenLinks: "Kinderen moeten spelen en geen jeugdstadswacht zijn." Marie-Thérèse Blomme: "Het gaat om bewustwording op jonge leeftijd, met een applicatie op hun smartphone, die hebben ze toch allemaal, kunnen die kinderen dingen aangeven die ze signaleren." Nell Schoenmakers, VSP: "Ik zal dat nooit een kind aandoen. Politie doet toch niks en de problemen houden dan niet op." Marko van Dalen, VVD: "Wat kinderen heel goed kunnen is aangeven op welke plekken zij zich onveilig voelen, waar rommel ligt, waar fikkie wordt gestookt, waar dingen gebeuren die niet prettig zijn en geef ze de gelegenheid om dit aan te geven. Kinderen komen tijdens het spelen op andere plekken in de wijk dan de ouders en de wijkagent. Het is zeker niet de bedoeling om kosen te maken en apps te ontwikkelen, we hebben al 'Buiten Beter'."

De applicatie 'Buiten Beter' is gratis beschikbaar voor alle smartphones en biedt de mogelijkheid om op een eenvoudige manier zaken te melden bij de gemeente, zoals losse stoeptegels, rommel op straat en kapot straatmeubilair.

Marieke Moorman: "Heeft er hier iemand van de raadsleden de moeite genomen om aan deze kinderen te vragen of ze dit wel willen? Want als je kinderen wil betrekken moeten ze eerst gemotiveerd worden." Marko van Dalen: "Er is met scholen en pedagogen gesproken en het zijn leuke projecten voor kinderen om te doen."

In de raadsvergadering van april wordt de discussie afgerond en zal er een beslissing worden genomen.

Share

Het Boddehuis aan de Kruidenlaan, van waar uit de leerlingen in de Kruidenbuurt aan de slag zijn gegaan in de wijk
Het Boddehuis aan de Kruidenlaan, van waar uit de leerlingen in de Kruidenbuurt aan de slag zijn gegaan in de wijk

De website van woningcorporatie Tiwos meldt, dat 'Het Boddehuis' in de Kruidenbuurt, waar leerlingen met een verstandelijke beperking gedurende één jaar een leerwerktraject en een dagbesteding volgden, een succes is geworden voor de jongeren én de wijk.

Het Boddehuis is ruim een jaar geleden opgericht door woningcorporaties TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg en de Bodde, een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. Elke schooldag komen er zes leerlingen met een begeleider naar het Boddehuis. In de ochtend gingen zij aan de slag in de wijk. Zo knapten de leerlingen een kruidentuintje op, deden zij boodschappen voor ouderen, hielpen ze mee in het Molukscentrum en knapten ze de bergingsgang van de Kruidenflats op. In de middag kregen de leerlingen les aan de hand van wat ze in de praktijk hadden meegemaakt.

Dankzij dit project zijn buurtbewoners meer betrokken bij hun wijk en de leerlingen van de school. Daarnaast is de zelfwaardering van de jongeren vergroot, doordat zij de wijkbewoners geholpen hebben met hun werk en activiteiten en doordat zij nu leren dat ze volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

De woningcorporaties en De Bodde willen het Boddehuis het komende schooljaar nog voortzetten. De bedoeling is het Boddehuis in de toekomst uit te breiden met nog een vestiging in een andere wijk.

Share

Hamming: "Zeker 600 mensen aan een baan helpen met de maatregelen"

Het college van B&W heeft besloten om extra moeite te doen om dit jaar een flink aantal mensen weer aan het werk te krijgen.

De gemeente wil vanaf juni ruim 560 mensen begeleiding bieden, zodat zij zo snel mogelijk een reguliere baan vinden. Hiermee wordt voorkomen dat deze mensen een uitkering nodig hebben. Ongeveer 80 à 100 mensen hebben een meer persoonlijk en intensievere begeleiding nodig en zullen daarvoor een 'casemanager' toegewezen krijgen. Het gaat daarbij om mensen die in het verleden agressief en intimiderend gedrag hebben vertoond, en om dak- en thuislozen. De casemanagers gaan hiervoor intensief samenwerken met het Veiligheidshuis, politie en justitie. Tot slot wil de gemeente het project MOM@Work dat nu al draait in de Kruidenbuurt en Groenewoud, uitbreiden naar Stokhasselt en de andere impulswijken. MOM@Work brengt werkgevers en werkzoekenden in de wijk bijeen en heeft het laatste jaar goede resultaten geboekt. De verwachting is dat dit voor 40 mensen betekent dat zij regulier werk zullen vinden. Verder wordt in september in alle impulswijken een banenmarkt georganiseerd.

Wethouder voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Jan Hamming: "De maatregelen kunnen direct ingezet worden en leveren direct resultaat op, dus we kunnen mensen gelijk aan een baan helpen. De verwachting is dat we met de extra inspanning zeker 600 mensen aan een baan kunnen helpen".

Share

1

Met het project en de website Onze Buurt Veilig zijn in Tilburg in de wijk de Besterd bewoners en ondernemers zelf aan de slag gegaan als het gaat om hun veilig­heid en het zorgen voor een prettige woon- en werkomgeving. Zij weten het beste wat er speelt in hun wijk. Via de site Onze Buurt Veilig kunnen ze hun ideeën, plannen, ergernissen, problemen en hopelijk zelfs oplossingen delen.  In een buurt werken de inwoners samen met vier organisaties: Interpolis, Rabobank Tilburg en omstreken, de gemeente Tilburg en politie Midden- en West Brabant.

De wijkagent reageert op directe vragen en opmerkingen van inwoners, als er advies over veiligheid gevraagd wordt is Interpolis ter plekke. 'Onze Buurt Veilig'  draait sinds september 2009 in de wijk De Besterd en startte in februari 2010 in ’t Zand in Tilburg. In januari 2011 zijn daar meerdere wijken in Tilburg bijgekomen: de binnenstad, de Kruiden- Kleurenbuurt van het Wandelbos, de Trouwlaan/Uitvindersbuurt en Stokhasselt.

Share

De baggeraars van Rijkswaterstaat

In het kader van groot onderhoud aan het Wilhelminakanaal wordt het gehele kanaal uitgebaggerd. De baggeraars zijn inmiddels in Tilburg aangekomen. Met de werkzaamheden wil Rijkswaterstaat de capaciteit van het kanaal vergroten. Ook de toekomstige verbreding van het kanaal valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen Tilburg en Rijkswaterstaat.

Bij de verbreding gaat het om het gedeelte vanaf de instroom van de Donge (ter hoogte van Vossenberg-West sluis II) tot aan de brug Dongenseweg. Het kanaal wordt hier zo'n 15 meter verbreed tot zo'n 40 meter. Daarnaast wordt het kanaal verdiept. Bij sluis III, ter hoogte van de Kruidenbuurt, komt er een nieuwe sluis bij. De oude historische sluis III blijft wel bestaan omdat het de enige bajonetsluis is in Nederland en gerekend wordt tot industrieel monument. Sluis II ter hoogte van de Reeshof verdwijnt. Daardoor zakt het waterpeil van het kanaal.

Het gedeelte van het Wilhelminakanaal tussen de Dongenseweg tot aan Loven wordt niet verbreed. Dit gedeelte wordt alleen dieper gebaggerd. De gemeente Tilburg gaat ook onderzoeken of de omgeving van het kanaal kan worden verbeterd met meer natuur, wat het ook aantrekkelijker maakt voor kleinschalige recreatie.

Over de verbreding van het Wilhelminakanaal ligt op dit moment en nog tot 7 oktober 2010 een bestemmingsplan ter inzage in de Stadswinkels Centrum en Reeshof. Eveneens is het bestemmingsplan digitaal ter inzage op de website van de gemeente Tilburg.

De kosten van de werkzaamheden worden voor het grootste deel (52 miljoen) gedragen door Rijkswaterstaat. De gemeente Tilburg en de Provincie Noord-Brabant betalen elk 9,8 miljoen euro.

Met behulp van de 3D-applicatie 'Virtueel Tilburg' is er een film ontwikkeld, die in beeld brengt hoe het Wilhelminakanaal er nu uitziet en hoe het er zal uitzien als de verbreding gerealiseerd is.

Share

3

Tilburg heeft een eigen stripfiguurtje: ‘Eetje Eerlijk’. Samen met haar vriend Peter Pet en ezeltje Donna gaat zij de wereld verbeteren, te beginnen in de eigen stad.

'Eetje Eerlijk' is een bedenksel van de Tilburgers Linde Braber en verbeeld door striptekenaar Peter Timmermans. Resultaat is een stripalbum met als titel "Op avontuur met Eetje Eerlijk, Donna het ezeltje en Peter Pet in de (h)eerlijke eetbare stad". Het album werd gepresenteerd in de week van biodiversiteit (eerste week van juni), waarbij Nachtburgemeester Zeus Hoenderop het eerste exemplaar uitreikte aan de kinderen die aan het album hadden meegeholpen.

Alle verhalen in het stripalbum spelen zich af in Tilburg en omgeving, zoals op de Regte Heide rondom Riel en Goirle en in het Wandelbos.

Linde Braber organiseert al jaren allerlei kinderactiviteiten in het kader van de door haar opgerichte ‘Speurneuzenclub’. Regelmatig gaat zij met een groep ‘speurneuzen’ naar een boer in Riel waar zij mogen tuinieren. Linde Braber: "En het grappige is dat het ezeltje Donna in werkelijkheid ook echt bestaat." Linde trekt met het ezeltje en groepen kinderen door de Tilburgse wijken om groente te verkopen die de kinderen zelf verbouwd hebben.

"Riel is tegenwoordig een begrip in de Kruidenbuurt", zegt Linde.

Share

Ouderen uit hun sociale isolement halen en wat doen aan eenzaamheid. Dat is het idee achter de Boodschappenplusbus. Die gaat maandag 12 juli rijden voor ouderen in de Tilburgse wijken Kruidenbuurt, Zand en Reeshof. Het is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en Twern, een organisatie voor maatschappelijke diensten.
In andere plaatsen in Nederland rijdt de bus al. In Tilburg worden nu vrijwilligers gezocht om een handje te helpen.  "Ouderen wonen langer thuis en zijn soms minder mobiel, terwijl ze er graag op uit willen. De bus is ervoor om hen op te halen en een leuk dagje aan te bieden" , melden de organisatoren. Vrijwilligers gaan mee bij het ophalen van de ouderen en begeleiden hen tijdens het uitje of tijdens boodschappen doen, bijvoorbeeld op de weekmarkt. Bij dagtrips valt te denken aan het safaripark Beekse Bergen, Efteling, Breda, Den Bosch en een grotere activiteit in de eigen wijk. Het is de bedoeling één keer per week het winkelcentrum en één keer in de twee weken een groot warenhuis of winkelcentrum te bezoeken.
Chauffeurs, in het bezit van het rijbewijs BE, zijn ook welkom. Contact opnemen kan met Ingrid van Stipthout, coördinatrice van de BoodschappenPlusBus. Zij werkt in het wijkcentrum Heyhoef op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 14.00 uur (telefoon 013-5728383/06-49909963). Is ze er niet, laat dan een telefoonnummer achter, dan zal zij later terugbellen.

Share

dag van de duurzaamheidOp 9 september 2009 vindt de dag van de duurzaamheid plaats.

Het is belangrijk dat leerlingen in een vroeg stadium met vraagstukken rond duurzame ontwikkeling worden geconfronteerd én uitgedaagd tot onderzoek. Zij zijn immers de toekomst! Daarom is er een scholenactie op de Dag van de Duurzaamheid.

In Tilburg is er oa aandacht aan het uitdelen van verse groenten in de Kruidenbuurt. Hiervoor werken een aantal organisaties samen: zie link. ...lees verder "9-9-2009 Dag van de duurzaamheid"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen