Spring naar inhoud

Acht bedrijventerreinen in de gemeente Tilburg waaronder Kanaalzone, Katsbogten, Kraaiven, Laar, Loven, Vossenberg, Vossenberg West II en Kreitenmolen in Udenhout gaan de komende drie jaar verder met het parkmanagement. Dit heeft de gemeente Tilburg, het Bedrijven Overleg Regio Tilburg (BORT) en de Stichting Tilburgs Ondernemersfonds (TOF) samen besloten na een positieve evaluatie van de proef parkmanagement. ...lees verder "Parkmanagement bedrijventerreinen wordt 3 jaar voortgezet"

Share

Op bedrijventerrein Kreitenmolen in Udenhout start een proef waarbij ondernemers met een app de verlichting van hun eigen bedrijf kunnen aanpassen. Ook is het mogelijk om de lantaarnpalen in de openbare ruimte feller te laten schijnen.

De bedrijven kunnen dat doen als ze het idee hebben dat er onveilige situaties op het terrein zijn. Via camera's kunnen de ondernemers zien wat er in de buurt van hun bedrijf gebeurt. Als ze dat niet vertrouwen kunnen ze met de app de verlichting van hun onderneming veranderen. ...lees verder "‘Slimme verlichting’ en ‘Hacken voor Dummies’"

Share

Op maandag vergaderen de raadscommissies. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda.

Na twee weken voorjaars- danwel krokusvakantie gaat de Tilburgse politiek weer van start met een stevig gevulde agenda. In de ochtend om 9.00 uur begint de commissie 'Modern Bestuur' aan haar vergadering, en met onder andere de volgende onderwerpen.

 • Presentatie over brandveiligheid en het financiële plan van de brandweer in Tilburg.
 • Strategische Agenda Brabantstad. Hier gaat het om de samenwerking tussen de vijf Brabantse steden en de provincie op het gebied van bedrijven, economie en onderwijs.

's Middags om 14.00 uur begint de commissie Maatschappij aan haar vergadering, met onder meer de volgende onderwerpen.

 • Extra rijksbudget re-integratie 2012. De rijksoverheid heeft laten weten dat Tilburg €796.000,- extra krijgt voor re-integratie. Het college stelt voor om dit geld te gebruiken voor scholing van mensen om ze aan het werk te krijgen. De commissie gaat hierover praten.
 • Willem II Tilburg BV: jaarrekening seizoen 2010- 2011 en financiële rapportage eerste kwartaal seizoen 2011 - 1012 KNVB-rating en het collegebesluit voor de huurovereenkomst van het Koning Willem II Stadion. Ofwel: de financiën van Willem II worden besproken met wethouder Joost Möller.
 • Daarna gaat de commissie met wethouder Marjo Frenk praten over de gezondheidszorg. Het beleid tot en met 2015 en de overgang van de AWBZ naar de WMO.

Ten slotte begint om 19.00 uur de commissie Fysiek aan haar vergadering. De belangrijkste onderwerpen die op tafel liggen zijn...

 • Het nieuwe plan voor Stappegoor, met woningen, een grote supermarkt en sport.
 • Met wethouder Joost Möller worden er een tweetal bestemmingsplannen besproken.
  • Plan Kreitenmolen 2011
  • Buitengebied West - Keizersakker 12
Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen