Spring naar inhoud

Er wordt in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wat op dinsdag 10 oktober 2017 gepresenteerd 138 miljoen euro bezuinigd op de huurtoeslag, dat scheelt de huidige groep huurtoeslagontvangers bijna 100 euro per jaar.

"In plaats van de hoognodige huurverlaging zorgt dit regeerakkoord er voor dat de koopkracht van veel huurders achteruit gaat." reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op het regeerakkoord. "Door deze maatregelen wordt de betaalbaarheid van het huren slechter en holt de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen verder achteruit. Bovendien wordt veel te weinig gedaan aan verduurzaming en het aanpakken van de woningnood."

...lees verder "Regeerakkoord leidt tot verslechtering koopkracht huurders"

Share

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft voor 100 verschillende, denkbare huishoudens berekend welke koopkracht ze in 2017 kunnen verwachten. Koopkracht is het verschil tussen inkomen en uitgaven. Als het inkomen stijgt, wil dat nog niet zeggen dat mensen dan ook meer kunnen uitgeven, omdat ook de kosten in een huishouden veranderen. Fiscale voordelen, vakantiegeld, kinderbijslag en dergelijke zijn hier al in meegenomen en er is van uit gegaan dat ook alle inkomensondersteunende mogelijkheden worden aangevraagd.

Huishoudens met een inkomen tot ongeveer €35.000 per jaar hebben in 2017 maandelijks tussen de €4 en €27 (0,2 en 1,3%) meer te besteden, terwijl gepensioneerden met een hoog inkomen tot €27 minder per maand te besteden hebben. ...lees verder "Advies NIBUD: Maak je eigen huishoudbegroting"

Share

NIBUDHuishoudens met een bijstandsuitkering hebben dit jaar minder te besteden dan vorig jaar. Dit varieert van een enkele euro's tot enkele tientjes minder per maand. Het Nibud (Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting) vindt dit een zorgelijke ontwikkeling omdat gezinnen op bijstandsniveau al structureel geld tekort komen. Hierdoor is een koopkrachtdaling moeilijk op te vangen.

De meeste werkenden hebben dit jaar iets meer te besteden dan in 2014. De koopkrachtstijging is voor de meesten net iets onder de 1%. Dit is zeker niet genoeg om het verlies aan koopkracht van de afgelopen jaren goed te maken.

AOW-gerechtigden zien hun koopkracht dalen. Dit komt voornamelijk doordat de aanvullende pensioenen niet genoeg stijgen om de prijsstijgingen te kunnen compenseren.

...lees verder "Het wordt een zwaar jaar voor bijstandsgerechtigden"

Share

1

opheffingsuitverkoop, leegstandVijf politieke partijen (TVP, D66, SP, CDA en PvdA) willen dit najaar een hoorzitting organiseren om zich te laten informeren over de ontwikkelingen rondom de leegstand in de detailhandel voor de gehele gemeente Tilburg.  In een hoorzitting zitten raadsleden die zich namens hun partij bezig houden met economie, detailhanden en/of ruimtelijke ordening en experts, detaillisten en ondernemers worden uitgenodigd om met hen in dialoog te gaan. De informatie en adviezen die uit deze hoorzitting naar voren komen, zullen worden gebruikt bij de samenstelling van de nieuwe Binnenstadsvisie van de raad. Soortgelijke hoorzittingen werden eerder gehouden rondom cultuur en over de Jeugdzorg. ...lees verder "Leegstand in de detailhandel gaat TVP, D66, SP, CDA en PvdA aan het hart"

Share

4

koopkracht gehandikaptenDe miljoenennota betekent slecht nieuws voor de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten. Velen gaan er honderden euro’s op achteruit door de maatregelen van het kabinet. Hier bovenop komen in 2015 ook nog bezuinigingen in de eigen gemeente. De netto inkomensachteruitgang kan dan zelfs oplopen tot meer dan 4000 euro per jaar. Dat blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in opdracht van Ieder(in), het netwerk van chronisch zieken en mensen met een beperking.

Het kabinet verhoogt in 2015 de eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning met 50%. Dit leidt bij een miljoen chronisch zieken en gehandicapten tot fors inkomensverlies, terwijl de koopkracht voor de gemiddelde Nederlander stijgt. ...lees verder "Fors inkomensverlies chronisch zieken en gehandicapten"

Share

1

begroting NL 2015Ruim een week voor Prinsjesdag, traditiegetrouw op de derde dinsdag van september (de 16e dit jaar), ligt wederom een deel van de begroting van Nederland voor 2015 op straat. Of liever gezegd: op de burelen van RTL Nieuws. Het gaat hierbij om de 'koopkrachtplaatjes' en de verdeling van een deel van het Rijksbudget.

Voor de meeste Nederlanders stijgt de koopkracht het komende jaar een klein beetje en voor alleenstaanden met kinderen en een minimuminkomen zelfs 10%. Defensie, het Openbaar Ministerie, de AIVD en het Asielbeleid krijgen meer budget de komende jaren. Ouderen met een pensioen gaan meer belasting en zorgpremie betalen. ...lees verder "Nederlandse Begroting 2015: Meer naar defensie en asielbeleid, minder voor ouderen"

Share

09-14-2013-Koning-Willem-AlexanderDinsdag 17 september 2013 gaat Koning Willem Alexander tijdens Prinsjesdag voor het eerst de troonrede voorlezen. In de troonrede worden de plannen van het kabinet voor de begroting 2014 gepresenteerd. Een aantal van deze plannen, zijn de afgelopen weken al door het kabinet zelf bekendgemaakt, een ander deel is via andere Haagse bronnen naar buiten gelekt. Hierbij een overzicht van wat we al weten: ...lees verder "Kabinetsbegroting voor 2014 deels uitgelekt: “Iedereen levert in”"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen