Spring naar inhoud

Klimaatverandering, energie, milieu. Er gaat geen week voorbij of er ligt een nieuw plan, een nieuwe maatregel of een nieuwe subsidie om ervoor te zorgen dat de stad, het land en de wereld leefbaar blijft als het gaat over klimaatveranderingen.

Klimaatverandering is een feit en gaat zelfs sneller dan in het verleden werd voorspeld. Zware regenbuien, maar ook perioden van hitte met temperaturen boven de 30 graden Celsius komen tegenwoordig al vijf keer zo vaak voor als een halve eeuw geleden. En volgens de verwachtingen - op basis van berekeningen - van het KNMI zal dit aantal nog eens verdubbeld zijn in 2050.

Soms lijkt het wel of alle initiatieven en maatregelen over elkaar rollen en geheel geen samenhang hebben. Maar niks is minder waar.

Elk jaar op Prinsjesdag, als het kabinet haar plannen aanbiedt voor het komende jaar, wordt ook de laatste editie van het 'Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie' gepubliceerd door de Deltacommissaris. Ruimtelijke adaptatie is het voorbereiden van een gebied op overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. ...lees verder "Van Rijk tot wijk in actie vanwege klimaatverandering"

Share

De gemeente is dinsdag 6 juni 2017 gestart met het opnieuw inrichten van een deel van de Kruidenbuurt in Tilburg West. De werkzaamheden vinden plaats aan de Kruizemuntweg, Valeriaanhof, Papaverhof en een deel van de Kruidenlaan. Bij het ontwerp is voor het eerst ook rekening gehouden met klimaatverandering.

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moet er bij het (her)inrichten steden en dorpen rekening gehouden worden met de klimaatsveranderingen. Door verandering van het klimaat hebben we steeds vaker te maken met aan de ene kant hevige regenbuien die overstromingen kunnen veroorzaken en aan de andere kant perioden van droogte en hitte. ...lees verder "Bij herinrichting Kruidenbuurt oog voor klimaatsveranderingen"

Share

De gemeente Tilburg is aangesloten bij Actie Steenbreek, waarvan het doel is dat bestrating plaats maakt voor groen. Door voortuinen te vergroenen en te zorgen voor minder stenen in de stad kan wateroverlast bij grote regenbuien worden voorkomen en wordt de hitte in zomerse periodes verminderd.

Daarom mogen alle Tilburgse huishoudens op zaterdag 13 mei 2017 één vierkante meter tegels of stenen (geen grind) uit hun voortuin ruilen tegen 190 liter tuingrond. Deze ruilactie wordt uitgevoerd bij GroenRijk aan de Stokhasseltlaan 39, tussen 09:00 en 17:00 uur. Deze actie is geheel gratis en elk huishouden kan één keer meedoen. ...lees verder "Operatie Steenbreek in actie: ruil tegels voor tuinaarde"

Share

De lente breekt aan en voor veel tuineigenaren is dit het seizoen om de tuin op te knappen voor de zonnige dagen die gaan volgen. Operatie Steenbreek is een organisatie die mensen wil aanmoedigen om zo veel mogelijk verharding, zoveel mogelijk tegels uit tuinen te verwijderen en deze te vervangen door groen.

Behalve dat groene tuinen goed zijn voor diversiteit van planten, insecten en kleine dieren, is dit vooral goed om klimaatverandering tegen te gaan. Tijdens de hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben - kan het regenwater sneller worden afgevoerd dankzij groene tuinen waarmee overlast in de buurt kan worden voorkomen of verminderd. Mensen die hun tuin vergroenen dragen daarmee bij aan de leefbaarheid van hun buurt. Immers, ongeveer 40% van de oppervlakte in de stad is in het bezit van particulieren. ...lees verder "Breek de stenen: grijs wordt groen"

Share

2

Staat te lezen  op het nieuws van de Partij voor de Dieren (PvdD) Jaargang 11 No.1. Een titel die op dit moment de lading dekt, nadat deze week bekend werd dat Partij voor de Dieren in de peilingen van 'Eenvandaag' is gestegen naar 7 zetels. Met deze nieuwe informatie in de achterzak, een mooie reden om een kijkje te gaan nemen bij de lezing ‘Idealisme is het nieuwe realisme’ welke woensdagavond 1 maart 2017 werd georganiseerd door PvdD Tweede Kamerlid Esther Ouwehand en kandidaat-Kamerlid Lammert van Raan bij de 'Hall of Fame' in de Spoorzone in Tilburg.

"Esther Ouwehand en Lammert van Raan nemen je mee naar de wereld van de expressieve politiek, en laten zien dat idealisme het nieuwe realisme is waar de wereld dringend behoefte aan heeft. Aan de hand van 10 jaar Partij voor de Dieren in de Kamer én het nieuwe verkiezingsprogramma zullen zij je laten kennismaken met hét politieke alternatief voor de gevestigde orde. Het is tijd voor Plan B, omdat er geen planeet B is." Staat er te lezen in de aankondiging op hun website. ...lees verder "Partij voor de Dieren: Groeiend verzet"

Share

Een groot aantal Nederlandse steden, waaronder Tilburg, heeft samen met bedrijven en wetenschappers een Nationale Smart City Strategie opgesteld. Deze is woensdag 25 januari 2017 aangeboden aan premier Mark Rutte.

Wethouder Erik de Ridder was daarbij aanwezig. Steden met de titel Smart City proberen om de kwaliteit van leven in hun stad te verbeteren met vernieuwende oplossingen. Het gaat om ideeën voor thema's als: verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, digitalisering en mobiliteit. In de strategie die nu is aangeboden zien de gemeenten voor zichzelf een leidende rol. Die kunnen ze vervullen met steun van het Rijk. ...lees verder "Smart City Strategie overhandigd aan Mark Rutte"

Share

warme truiendag 2015De Greenchoice Warme Truiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. Voor 2015 is gekozen voor vrijdag 6 februari. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

"Trek een warme trui aan, zet de verwarming lager, bespaar 6% energie per graad en dus 6% CO2 uitstoot. Daarnaast kun je de actie aankleden met leuke en energiezuinige acties om het belang van energiebesparing bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Kijk bij 'Wat kun je doen?' thuisop schoolop de campus of op je werk of laat je inspireren door acties van anderen." staat er te lezen op de speciale website over de Greenchoice Warme Truiendag. ...lees verder "Vandaag Greenchoice Warme Truiendag 2015"

Share

wateroverlast tilburgVerschillende partijen ondertekenen op 9 oktober een landelijke intentieverklaring waarin ze afspreken rekening te houden met klimaatverandering.

De deelnemers geven aan dat ze bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte rekening zullen houden met de veranderingen in het klimaat. Zo wordt de omgeving bestand gemaakt tegen hogere temperaturen, langdurige droogte en hevige buien. Dat kan bijvoorbeeld door waterpartijen, die verkoelend werken op de omgeving, door meer bomen die zorgen voor schaduwplekken of door groene daken die isoleren en het regenwater vasthouden. ...lees verder "Tilburg ondertekent intentieverklaring om rekening te houden met klimaatverandering"

Share

TransitionTownTilburgDuurzaamheid een leeg begrip? Kom ook! Godelieve en Irma Lamers doen een beroep op Tilburgse inwoners om in je eigen omgeving mee te werken aan meer duurzaamheid. Als je vragen hebt hoe je dat het beste kunt doen, kun je met hen contact opnemen.Zij zijn net begonnen met Transition Town Tilburg. Dit zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken) die zélf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olieafhankelijk te maken.

Transition Town BoekPiekolie en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering. Voor actie moeten we niet afwachten tot anderen wat gaan doen, zoals de overheid of de wereldleiders. Wij kunnen meer doen dan spaarlampen indraaien, of de verwarming een graadje lager zetten. Daarom zijn Godelieve en Irma dan ook begonnen met dit initiatief. Ze kunnen dat niet alleen. Om het begrip meer bekendheid te geven gaan ze films draaien en presentaties geven. Ze hopen daarmee te bereiken dat meer mensen actief worden in Tilburg en omstreken. De films worden de komende tijd gedraaid in het Brabants natuurmuseum, de bibliotheek en in Zaal 16.

Op 10 november is er in Zaal 16 een presentatie over de belangrijkste uitgangspunten waarom veranderen en minder energieverbruik nodig is, en niet te vergeten: hóe je dat kunt doen!Kom daarom naar de theaterzaal om 20.00 uur. Daarna is er in het Theatercafé tijd om met elkaar uit te wisselen: het éérste Transitiecafé!   (voor meer info, zie ook deze link)

Laat weten dat je er bent!

transitiontown.tilburg@gmail.com en Tilburg Transition Town website

Godelieve Engbersen & Irma Lamers

Share

2

500-handboek-omslag-HR

Er zijn vele "duurzame" initiatieven in de stad (maar ook nationaal en globaal). In een poging ze te belichten hier een startschot op Tilburgers.nl

Transition Towns kwamen we tegen als een invloedrijk boek en een beweging en het  bleek een begrip bij  duurzame onderwerpen.

Belangrijkste vraag:  Wat zijn transition towns?

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken, eilanden) die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken. Piekolie en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering van onderop!

De basis van de "beweging" is het boek van Rob Hopkins "Transition Towns" inmiddels ook in het Nederlands uitgegeven: Het Transitie Handboek

In Nederland is de Tradition Towns ook actief: ...lees verder "Duurzaam: Transition Towns in Tilburg ?"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen