Spring naar inhoud

Alle kinderen tot 18 jaar in gemeente Tilburg ontvangen in de maand oktober een doosje jodiumtabletten in de brievenbus. Sinds 1987 heeft de Nederlandse overheid een landelijke voorraad met jodiumtabletten. Door de landelijke voorraad met jodiumtabletten te verspreiden van centrale opslag naar eigen medicijnkastjes, zijn jodiumtabletten direct bij de hand als er zich een ernstig ongeval met een kerncentrale voordoet. De Rijksoverheid wil hierbij dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op een eventueel ongeval met een kernreactor. ...lees verder "Verspreiding van Jodiumtabletten in gemeente Tilburg"

Share

De GGD Hart voor Brabant wil graag in kaart brengen hoe het zit met de gezondheid van kinderen in de leeftijd tussen 0 en 11 jaar. Hiervoor ontvangen 30.000 ouders of verzorgers van kinderen uit de regio een uitnodiging om mee te doen aan een enquête. De vragen in het onderzoek gaan over de gezondheid en ook over de leefomgeving en het welzijn van uw kind.

De resultaten van dit onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat nodig is voor kinderen om gezond en veilig te wonen, leven en spelen makkelijker te maken. Denk aan activiteiten die kinderen stimuleren meer te bewegen, zoals de aanleg van speeltuinen. Of misschien leven bij ouders veel vragen over opvoeden en kan de gemeente hierbij ondersteuning bieden, bijvoorbeeld via cursussen. ...lees verder "GGD onderzoekt de gezondheid van kinderen"

Share

Elk jaar in juni wordt de Perspectiefnota gepubliceerd en besproken door de gemeenteraad. In de Perspectiefnota staan de wensen en in grove lijnen de plannen voor het komende jaar. In november, bij de behandeling van de Begroting, worden die plannen verder uitgewerkt en er de nodige bedragen gekoppeld.

De Perspectiefnota voor 2018 heeft als titel 'Tilburg Next Level' (Tilburg volgend niveau) meegekregen en begint met een beschouwing van drie pagina's over wat er toe nu toe allemaal goed is gegaan en welke wensen het gemeentebestuur nog heeft. Veel, gezien het feit dat Tilburg in maart 2018 een nieuwe gemeenteraad kiest en het huidige stadsbestuur daarom nog negen maanden te gaan heeft. ...lees verder "Perspectiefnota 2018 – nadruk op klimaat en jongeren"

Share

De Kindertelefoon, de hulpdienst Sensoor en het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg 'AKJ' blijven in ieder geval tot en met 2021 behouden voor mensen in Tilburg.

Stichting Sensoor, stichting De Kindertelefoon en stichting AKJ bieden elk een luisterend oor aan mensen die (anoniem) hun verhaal kwijt willen. Stichting Sensoor is er voor iedereen van 18 jaar en ouder. De Kindertelefoon is er voor alle kinderen tot 18 jaar en stichting AJK is er voor alle kinderen, ouders en verzorgers die een vraag of klacht hebben of advies willen. ...lees verder "Kindertelefoon blijft behouden in Tilburg"

Share

In Tilburg leven bijna 6.000 kinderen in een arm gezin, in huishoudens met een inkomen tot maximaal 110% van het sociaal minimum. Deze kinderen kunnen niet meedoen met andere kinderen omdat er geen geld is voor bijvoorbeeld sportkleding, het vieren van de verjaardag of het behalen van een zwemdiploma.

De Rijksoverheid heeft voor de jaren 2017 - 2019 extra geld toegezegd voor de verzachting van armoede onder deze kinderen en daarvan komt ruim €2,5 miljoen beschikbaar voor Tilburgse kinderen. €1.276.890,- per jaar. ...lees verder "€1,2 miljoen per jaar voor arme kinderen in Tilburg"

Share

Gastbijdrage van Wiesje van Woerkum, werkzaam bij PRO-RCH.

Kinderen met ADHD en hun gezin moeten de juiste aandacht krijgen, dat is de insteek van de pilot ADHD bij jeugd. Na een positieve tussenevaluatie vanuit de eerste pilotgroep, is in januari een tweede pilotgroep gestart die de verbeterde aanpak van samenwerking implementeert. De verbeterde aanpak bestaat onder andere uit een (nieuw) stappenplan waarin wordt aangegeven hoe en waar een kind met mogelijke ADHD-problematiek goed begeleid kan worden. ...lees verder "Tweede pilotgroep ADHD bij jeugd gestart in Drunen en Tilburg"

Share

Wethouder Marcelle Hendrickx overhandigt het geldbedrag door middel van een symbolische envelop aan Hans van Gestel, de voorzitter van de Stichting Ontdekstation.

Het Ontdekstation krijgt 734.000 euro subsidie van de gemeente Tilburg. Dit maakte onderwijs en jeugd wethouder Marcelle Hendriks vrijdagmiddag 7 april 2017 bekend tijdens het officiële bezoek aan het Ontdekstation. Kinderen kunnen in dit 'station', een oude omgebouwde werkplaats van de Spoorwegen in de Spoorzone, samen met hun ouders, opa's en oma's werken aan uitvindingen en kennismaken met wetenschap en techniek.

Er is een groot tekort aan technisch personeel. Daarom wil de gemeente Tilburg met deze financiële ondersteuning aan het Ontdekstation actief bijdragen om kinderen al op jonge leeftijd kennis te maken met wetenschap en techniek. De gemeente probeert hierdoor meer kinderen te interesseren voor de technische opleidingen in het VMBO en het MBO. ...lees verder "Het Ontdekstation ontvangt ruim 7 ton subsidie"

Share

Nederlandse kinderen - Foto: Jeroen de Hartog

Tilburgse basisscholen De Triangel, d'n Hazennest en Jeanne d'Arc doen op woensdag 22 maart 2017 mee met een wereldwijde actie van ruim 300.000 basisscholieren in Nederland, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Met de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' laten de kinderen van zich horen. Met één minuut herrie maken vragen ze aandacht voor 22,5 miljoen leeftijdgenoten met een handicap op de armste plekken van de wereld die nu niet naar school kunnen. ...lees verder "Herrie-actie voor kinderen met een handicap wereldwijd"

Share

Tijdens de carnavals- of krokusvakantie, tot 5 maart 2017 kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar aan de slag als museuminspecteurs. De website 'museumkids' heeft een prijsvraag uitgezet voor kinderen die deze vakantie musea in Nederland bezoeken en hierover hun oordeel willen geven. ...lees verder "Kinderen inspecteren musea"

Share

Basisscholen Antares, De Bodde en De Zuidwester uit Tilburg deden samen met  251 andere scholen mee aan de jaarlijkse landelijke Wecycle-inzamelactie voor kleine afgedankte elektrische apparaten. Alle deelnemende scholen ontvangt hiervoor een cadeau.

De non-profitorganisatie Wecycle zorgt ervoor dat deze door de scholen ingezamelde apparaten optimaal worden gerecycled en daarnaast doneert Wecycle ook 285 verjaardagsboxen aan Stichting Jarige Job.
...lees verder "Wecycle-scholen Tilburg geven kinderen leuke verjaardag"

Share

1

Dit jaar worden er op zaterdag 25 maart 2017 voor de 10e en laatste keer bomen geplant in het Tilburgse Geboortebos. In het Geboortebos kunnen ouders voor hun pas geboren kind een boom planten. Hiervoor kunnen eventuele belangstellenden nog tot zondag 5 maart 2017 voor 29,50 euro een boom bestellen.

In het Geboortebos werden in 2007 de eerste 46 bomen geplant. De afgelopen jaren zijn er 495 bomen geplant. Vorig jaar kwamen er 48 zwarte elzen bij. Elk jaar worden maximaal 75 nieuwe bomen aangeplant. Van elke jaargang worden de namen van de pas geboren kinderen op plaquettes in het bos vermeld. Bijzonder aan het Tilburgse Geboortebos is dat het is gekoppeld aan een soortgelijk bos in Matagalpa. Voor iedere boom in Tilburg wordt er een in de zusterstad in Nicaragua geplant. ...lees verder "Bomen bestellen voor Tilburgs geboortebos"

Share

De gemeente Tilburg maakt sinds 1 januari 2017 gebruik van de 'Verwijsindex' van de vereniging MULTIsignaal. De gebruikersvereniging van MULTIsignaal en de gemeenten (nu 265) werken samen aan deze index die het voor werkers (professionals) in de jeugd- en jongerenzorg makkelijker maakt om met elkaar in contact te komen en samen te werken. ...lees verder "Verwijsindex voor Jeugdzorg nu ook in Tilburg in gebruik"

Share

Onder het pseudoniem Kinderen 'van de Straat' voerden afgelopen weekeinde 12 kinderen tweemaal de musical 'De straatschoffies' op.

Na afloop van de voorstellingen gingen ze in theater De Boemel rond met de pet. Zowel op zaterdagmiddag als op zondag doneerde het publiek enkele tientallen euro's.

Het bedrag bestemden de kinderen zelf voor pater Gerrit Poels. Samen met Hetty van Beek, regisseuse van de musical, brachten de kinderen vandaag, donderdag 22 december, het geld naar de broodpater. Nadat ze eerst twee liedjes, waaronder het nummer 'kindje van de straat', hadden gezongen in zijn huiskamer mocht Poels de donatie uitpakken.

Share

0005
Download het TNO-rapport "Ik heb al veel meegemaakt"

Op 2 november 2016 is er een verslag gepubliceerd over een onderzoek onder kinderen naar hun gezondheid en levenservaringen die zij hebben meegemaakt. Het TNO-rapport: “Ik heb al veel meegemaakt”. De Augeo Jongerentaskforce is zowel opdrachtgever als mede-uitvoerder van het TNO-onderzoek en wordt gevormd door een groep jongeren. De kinderen die aan het onderzoek hebben meegedaan waren 11 of 12 jaar. In totaal hebben 664 leerlingen van groep 7 en 8 in het regulier basisonderwijs een vragenlijst ingevuld. ...lees verder "Armoede, gezondheid, problemen thuis: kinderen maken veel mee"

Share

Gastbijdrage van Joop Moerkens en Willem Bongaarts. Joop Moerkens was werkzaam bij de Onderzoeksafdeling van de gemeente Tilburg, onder andere op het gebied van onderwijsstatistieken.

Willem Bongaarts was projectleider bij het voormalige Gebiedsteam West van de gemeente Tilburg en is oud-raadslid voor de PvdA in Tilburg.

07-20-2013 9353 kinderen speeltuin buiten fiets driewielersHet huidige College van B&W (D66, SP, CDA, GroenLinks) heeft in 2014 een lokale Tilburgse Educatieve Agenda (TEA) uitgebracht, met als slagzin: ‘Tilburg brengt je verder’. Geen achterstandsbestrijding meer, maar talentontwikkeling van alle Tilburgse kinderen. Wij vragen ons af of dit wel terecht is. Brengt de TEA, voor zover uitgewerkt, alle kinderen wel verder?

De TEA, een beknopte vergelijking met de Haagse Educatieve Agenda ...lees verder "Brengt Tilburg kinderen met een achterstand verder?"

Share

kinderarmoedeHoera! Onze Koning, Willem-Alexander heeft het gezegd, en dus is het waar: "100 miljoen euro extra gaat onze regering uitgeven voor kinderen in armoede. Het is verkiezingstijd en het kabinet is in een gulle bui.

Daags erna schuifel ik naar binnen bij het Zorgsalon van Tranzo, in een zaaltje in het Willem II-stadion. Tranzo staat voor: Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag en is het Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn. Poeh, een hele mond vol. In 2015 vierde dit wetenschappelijke centrum, dat verbonden in aan de Tilburgse universiteit, dat het 15 jaar bestaat. Het lustrumboek wordt weggegeven aan geïnteresseerden en bevat bijna 100 pagina's ronkende taal over hoogleraren, doctorandussen en promovendi die hun geleerdheid loslaten op zorg en zorgvraag. Ik lees welgeteld één concreet resultaat: een apparaat dat ouderen help herinneren dat zij genoeg water moeten drinken. ...lees verder "De stoelendans rond 100 miljoen voor arme kinderen"

Share

straatschoffiesStraatschoffies is een kindermusical uit 2002, geschreven door Gerard Korthout en die onder regie van Hetty van Beek op zaterdag 17 december wordt uitgevoerd in de Theater Bleyemakerij de Boemel in de Spoorzone. In het stuk doen in totaal 14 kinderen mee in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar.

Tijdens zes repetities worden de kinderen op professionele wijze begeleid en voorbereid op de uitvoering. ...lees verder "Kinderen gezocht voor musical ‘De Straatschoffies’"

Share

De gemeente Tilburg stelt subsidie beschikbaar om Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) breder beschikbaar te maken voor kinderdagverblijven én peuterspeelzalen.

kinderen jeugdDe gemeente Tilburg stelt subsidie beschikbaar om Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) breder beschikbaar te maken voor kinderdagverblijven én peuterspeelzalen. Hierdoor krijgen 12 extra kinderdagverblijven de mogelijkheid om het VVE-programma aan te schaffen en personeel te laten bijscholen; 190 medewerkers volgen hiervoor een opleiding.

Peuterspeelzalen in Tilburg gebruiken VVE om kinderen te helpen hun taalvaardigheid en getalbegrip te verbeteren. Ook werken ze aan  de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. ...lees verder "Gemeente subsidieert Voor- en Vroegschoolse Educatie – effect niet aangetoond"

Share

we cycleBasisschool De Zuidwester uit Tilburg deed met nog 180 basisscholen mee aan de jaarlijkse Wecycle-inzamelactie voor kleine afgedankte elektrische apparaten. De scholen ontvangen hiervoor een cadeau. Wecycle zorgt ervoor dat de apparaten optimaal worden gerecycled en doneert 285 Verjaardagsboxen aan Stichting Jarige Job. Wecycle organiseert in Nederland de verantwoorde inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). ...lees verder "School zamelt apparaten in en helpt Stichting Jarige Job"

Share

johan van den houtOp zaterdag 23 januari zullen vrijwilligers uit Tilburg naar het geïmproviseerde vluchtelingenkamp in Grande Synthe bij Duinkerken vertrekken met enkele busjes met hulpgoederen. Onder hen is Johan van den Hout, provinciebestuurder in Brabant en lid van de Raad van Europa, het Europese orgaan dat over mensenrechten gaat. Johan van den Hout vervoert zaterdag hulpgoederen met zijn eigen bus omdat hij aandacht wil vragen voor de slechte omstandigheden in zelfgebouwde tentjes zonder water, elektra en sanitaire voorzieningen waarin de 2.500 meest Koerdische vluchtelingen inclusief zo’n 250 kinderen moeten zien te overleven. ...lees verder "Provinciebestuurder Johan van den Hout brengt hulpgoederen naar vluchtelingen in Duinkerken"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen