Spring naar inhoud

Tijdens een bijeenkomst op 8 maart 2017, georganiseerd door Cedris met wethouders die de Participatiewet moeten uitvoeren en met staatssecretaris Jetta Klijnsma, werd aan de laatste duidelijk gemaakt dat het gemeenten financieel onmogelijk gemaakt wordt om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de bezuinigingen die het (inmiddels vorige) kabinet heeft ingevoerd, gebaseerd op verkeerde berekeningen en inschattingen van hoeveel mensen begeleiding en ondersteuning nodig hebben. ...lees verder "Manifest: ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’ op formatietafel van nieuw kabinet"

Share

Geld-Euro-bankbiljet-20-euro-stapel"Gemeenten zijn geen pinautomaat van het rijk" volgens de wethouders van de 41 grootste steden in Nederland die verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke financiën. Gezamenlijk hebben deze wethouders in een brief aan het (volgende) kabinet in Den Haag geschreven dat zij protesteren tegen de bezuinigingen die het Rijk oplegt en nog gaat opleggen aan de gemeenten, terwijl de gemeenten tegelijkertijd evenveel of zelfs nog meer taken van het Rijk moeten overnemen. ...lees verder "“Gemeenten zijn geen pinautomaat van het rijk”"

Share

1

opinieLaatst las ik een artikel van de Vlaamse hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse Paul Verhaeghe. Hierin geeft deze Belgische psycholoog aan dat hij een enorme toename ziet van het aantal stressgerelateerde beroepsziektes in onze samenleving die volgens hem te wijten zijn aan ons westers economisch model. 'Onze maatschappij offert daar alles voor op en dat maakt ons ziek.'

stress werkVolgens Paul zijn er door de bank genomen twee groepen die gevoelig zijn voor stress: de mensen die geen werk hebben en zij die te veel werk hebben. De eerste groep de zogenaamde werklozen, omdat ze zich niet alleen nutteloos voelen, maar in de huidige maatschappij door de invoering van de Participatiewet ook steeds meer worden weggezet als profiteurs. En dus sinds 1 januari 2015 alle werkzaamheden zonder vergoeding of salaris moeten accepteren. De tweede groep zijn de werkenden omdat ze steeds meer werkdruk voelen. Steeds vaker ZZP-ers (Nederland telt er op dit moment zo'n 800.000). De hoogopgeleiden die overal en ten aller tijde bereik- en beschikbaar moeten zijn; en de lager opgeleiden die steeds vaker twee of meer banen combineren om te overleven en de losse eindjes aan elkaar moeten knopen. ...lees verder "Zijn wij nou ziek of is het de maatschappij ?"

Share

3

charlie-hebdoNa de aanslag in Parijs op de redactie van het satirische magazine Charlie Hebdo op 7 januari werden in veel steden demonstraties en bijeenkomsten gehouden, waaronder ook in Tilburg. Bij de schietpartij in de Franse hoofdstad kwamen twaalf mensen om het leven waaronder acht redactieleden van het tijdschrift. De aanslag was gepleegd door Jihadstrijders. Jihad is de gewapende strijd tegen degenen die de islam of de eenheid van de islamitische heerschappij bedreigen, waaronder begrepen uitbreiding van deze heerschappij door de strijd tegen ongelovigen. (Zie ook: Wikipedia)

In Nederland heeft deze aanslag ertoe geleid dat de Tweede Kamer extra maatregelen eisten tegen Jihadstrijders. In antwoord op de eisen van de Tweede Kamer hebben ministers Ivo Opstelten (VVD, Veiligheid en Justitie) en Lodewijk Asscher (PvdA, Integratie) een plan aangekondigd ter bestrijding van radicalisering en jihadisme: het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. ...lees verder "Tilburg geen Asterix- en Obelixdorp waaraan al het kwaad voorbij gaat"

Share

1

Wiebes bij WetgevingsoverlegTussen de vijf en zes miljoen Nederlanders moeten rekening houden met een naheffing van de Belastingdienst of een lagere belasting teruggave volgend jaar.

De meeste mensen moeten rekening houden met een tegenvaller van 300 euro. Voor sommigen kan die oplopen tot 700 euro. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) van Financiën op Kamervragen en uit nadere informatie van de Belastingdienst.

Oorzaak van de naheffingen zijn een aantal overeenkomsten die door het huidige kabinet zijn gesloten met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP tijdens begrotingsakkoord in oktober 2013. ...lees verder "Naheffing Belastingdienst treft vijf tot zes miljoen Nederlanders"

Share

armoedeDinsdag 18 september werd tijdens Prinsjesdag de miljoenennota van ons kabinet gepresenteerd. Langzaam vallen de meeste puzzelstukjes voor de burgers op zijn plaats en komen de eerste koopkracht- berekeningen online beschikbaar. Zo ook die van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) met de keiharde conclusie: De niet-werkenden krijgen het in 2015 financieel gezien zwaarder dan dit jaar. Bijstandsgerechtigden, werklozen en gepensioneerden gaan er bijna allemaal in koopkracht op achteruit in 2015. ...lees verder "Nibud: 2015 voor niet-werkenden een zwaar jaar"

Share

1

Gerrit-PoelsDinsdag 16 september is het Prinsjesdag. Voor de 200e keer zal de regering de plannen voor het nieuwe regeringsjaar bekend maken. Het is inmiddels traditie geworden dat er al dagen van te voren van alles uitgelekt. Zo gaan de AOW’ers en de sociale minima erop achteruit. Wie daar alles van weet is Gerrit Poels, beter bekend als de broodpater van Tilburg.

Al decennia lang deelt Poels brood uit aan de kansarmen. De 85-jarige werkt nog steeds 17 uur per dag, elke nacht is hij per fiets onderweg om behoeftige mensen zo anoniem mogelijk van het broodnodige te voorzien! Hij is de participatiesamenleving in hoogsteigen persoon en heeft geen goed woord over voor de plannen van het kabinet. “De grootste zwijnen zitten in de politiek en het volk wordt een steeds grotere kudde opgejaagd wild,” aldus Gerrit Poels.

Bron: www.hartvannederland.nl

Share

Martijn Sanders
Martijn Sanders

In de aanloop naar de titel 'Culturele Hoofdstad van Europa' in 2018, waarvoor Eindhoven met Tilburg, Helmond, Breda en Den Bosch nog steeds in de race is, heeft het kabinet bekend gemaakt dat de bijdrage van het Rijk €7,5 miljoen zal bedragen aan de stad die de verkiezing wint. Van dit bedrag komt €5 miljoen van het ministerie van OCW en €2,5 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Andere kandidaten zijn Leeuwarden en Maastricht.  ...lees verder "Culturele Hoofdstad 2018Eindhoven|Brabant krijgt fors minder van kabinet"

Share

Twee mensen, vier paspoorten

Voor de Tweede Kamerverkiezingen, die 12 september in Nederland werden gehouden, stond Eelco Keij als nummer 25 op de lijst van D66 en wel met een bijzondere missie: hij maakt zich sterk voor mensen met een dubbele nationaliteit, mensen die naast het Nederlands paspoort ook een paspoort van een ander land hebben. We hebben bij zijn ouderlijk huis in Berkel-Enschot afgesproken voor een interview.

Eelco is geboren in Tilburg en getogen in Berkel-Enschot als jongste in een gezin van vier kinderen. Na zijn eindexamen bij 2College Cobbenhagen heeft hij rechten en Spaans gestudeerd in Nijmegen en daarna nog een jaar in Spanje en een jaar in Polen.Vervolgens liep hij stage bij de Europese Commissie, waarna hij aan de slag ging voor Bert Koenders, destijds in 2003 Kamerlid voor de PvdA. Hierna werkte hij als lobbyist tussen de Tweede Kamer en non-profit organisaties als het Rode Kruis. Eelco: "Met lobbywerk is het altijd geven en nemen en als je 60% bereikt van wat je had willen bereiken moet je tevreden zijn, zo werkt dat."

In 2006, toen hij zijn vrouw leerde kennen, besloot Eelco alles in Nederland achter te laten en in New York te gaan wonen en in 2011 kreeg hij de Amerikaanse nationaliteit, terwijl hij zijn Nederlandse paspoort mocht houden. "Kijk, vier paspoorten" hij laat de boekjes trots zien, "mijn zoontje heeft er ook twee." Dankzij zijn uitgebreide buitenland-ervaring kon Eelco meteen aan de slag bij de Verenigde Naties (VN) in New York, waar hij zich bezig ging houden met fondsenwerving en het relatiebeheer met landen die donateur zijn van de VN. Na een half jaar kwam Eelco in de staf van Ad Melkert, die in januari 2006 de tweede man werd bij de UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. (Wikipedia) Eelco: "Zowel Bert Koenders als Ad Melkert zijn bijzonder intelligente mensen, een uitdaging om daarvoor te werken."

Eelco vervolgt: "Ik heb nu dus twee nationaliteiten, Amerikaans en Nederlands. Anderhalf jaar geleden ontdekte ik dat maar weinig Nederlanders dit mogen. De hoofdregel is, dat je je Nederlandse nationaliteit verliest als je een andere nationaliteit aanneemt. Daar zijn enkele uitzonderingen op en de belangrijkste daarvan is een huwelijk met iemand van die nationaliteit die jij ook later aanneemt, zoals in mijn geval dus." Naar schatting wonen er tussen de 600.000 en 1.200.000 Nederlanders in het buitenland, maar het exacte aantal is niet bekend. Eelco: "In ieder geval wonen er 500.000 kiesgerechtigde Nederlanders in het buitenland, toch goed voor zes tot acht Kamerzetels.

"In maart 2011 kwam me te oren dat er een wetsvoorstel bij het kabinet lag dat het houden van twee paspoorten moest beperken. Dit voorstel kwam eigenlijk uit de koker van de PVV en had vooral als doel om Turken en Marokkanen hun oorspronkelijke nationaliteit af te kunnen pakken op het moment dat zij Nederlander werden. Nu zijn er in de wereld nog 19 landen waar het bij de wet onmogelijk is om de nationaliteit op te geven en één daarvan is Marokko. In Turkije kan het wel, maar is het erg ingewikkeld en moet dat worden afgekocht. Het wetsvoorstel was dus eigenlijk bedoeld voor buitenlanders in Nederland en bovendien grotendeels symbolisch, want juist Marokkanen kónden er helemaal niet door geraakt worden. Je kunt je afvragen welk probleem je er mee oplost, want mensen gaan niet beter integreren doordat je hun nationaliteit afneemt."

"Ik ben lid van Worldconnectors, een vereniging van Nederlanders die in het buitenland wonen en regelmatig bijeenkomsten organiseren met debatten over internationale vraagstukken. Mij werd vorig jaar gevraagd om een debat te organiseren in New York en ik had eigenlijk geen idee waarover het zou moeten gaan. Door het aankomende wetsvoorstel over dubbele paspoorten in Nederland kreeg ik het idee om dat onderwerp dan maar op de agenda te zetten. Het debat werd gehouden op 18 oktober vorig jaar en het onderwerp bleek een doos van Pandora te zijn! Boris Dittrich (voormalig politiek leider en Tweede Kamerlid voor D66) was dagvoorzitter en een advocaat in Amsterdam, gespecialiseerd in nationaliteitenrecht, kwam overgevlogen om mensen te informeren over het wetsvoorstel. De zaal was afgeladen vol. Zelfs mensen die normaal gesproken nauwelijks naar Nederlandse bijeenkomsten kwamen, kwamen dit keer ook kijken. Het bleek voor heel veel mensen te spelen. En ook het NRC en de Wereldomroep besteedden er aandacht aan."

"Deze enorme belangstelling was de aanleiding om een petitie online te zetten op de daarvoor opgerichte website Nederlanderblijven.nl en handtekeningen te verzamelen tegen het wetsvoorstel. We willen bereiken dat de hoofdregel wordt afgeschaft en dat je altijd je Nederlandse paspoort mag houden. Na één week waren het er 1.000, toen 2.000... het liep storm en binnen de korste keren had ik 5.000 handtekeningen van Nederlanders uit de hele wereld en overal kwamen de reacties vandaan, vaak ook met hele persoonlijke en bijzondere verhalen. En van mensen van alle leeftijden en achtergronden, zelfs CEO's van grote bedrijven als Shell en Unilever en ook in het buitenland wonende VVD-ers tekenden, tegen het standpunt van hun eigen partij in. En ineens dook alle pers er op. Dus toen D66 een landelijk congres hield, heb ik alle 5.000 handtekeningen uitgeprint, meegenomen en aan de landelijk voorzitter aangeboden. Daarmee omarmde D66 als eerste partij dit onderwerp. Inmiddels zijn er al ruim 25.000 handtekeningen binnen.

"Uiteindelijk werd de vrijdag vóórdat het Catshuisoverleg begon, het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd voor behandeling, maar daarvan is het nooit gekomen, want enkele weken later viel de regering. Het wetsvoorstel moest dienen als 'wisselgeld' om de PVV tevreden te houden en van Joram van Klaveren, toen Kamerlid voor de PVV, was het een symbolische wet om 'Henk en Ingrid' tevreden te houden.Het stomme is dat de PVV best wist dat dit wetsvoorstel eigenlijk geen nut had voor hun doelgroepen en alleen Nederlanders in het buitenland zou treffen, maar ze wilden toch doorzetten."

Heb je enig idee hoeveel mensen in Tilburg twee paspoorten hebben? Of hoeveel Tilburgers in het buitenland wonen met twee nationaliteiten? Eelco: "Ik ben daar wel benieuwd naar, want volgens mij wordt dat niet bijgehouden. Ik wil graag een keer iets goeds, iets positiefs organiseren in Tilburg voor en met mensen met een dubbele nationaliteit. Maar dit zit nog echt in de idee-fase en ik ben op zoek naar mensen die mee willen brainstormen.

Hierover zal ik onder andere contact met wethouder Berend de Vries zoeken, die ook van D66 is. Het zou goed zijn als die groep meer bekendheid krijgt op een positieve manier en de economische meerwaarde van ook deze Tilburgers gewoon onderkend wordt."

Share

Duvelhok

De website van Universiteitsblad 'Univers' heeft bekend gemaakt dat Tilburg University (UvT) afziet van de aankoop en verbouwing van het Duvelhok aan de St.Josephstraat in het centrum van de stad. De universiteit wilde daar een multifunctioneel studentencentrum vestigen. Dit besluit heeft de universiteit moeten nemen als gevolg van de bezuinigingen door het kabinet, waardoor de universiteit veel minder financiën heeft dan voorheen.

De gemeentewoordvoerder laat weten: "We vinden het bijzonder jammer dat de aankoop door de universiteit niet door kan gaan. De universiteit had het beste bod en we hadden op die plek in de stad graag een mensa gehad. Maar of er juridische implicaties zijn, weet ik nu niet. Onze juristen zullen ongetwijfeld even kijken naar de situatie. Maar de universiteit is een belangrijke partner voor ons. Die band willen we goed houden. Bovendien, als ze het niet kunnen betalen, kunnen ze dat niet. De andere partijen die destijds een bod hebben gedaan, kunnen het ons laten weten als ze nog interesse hebben. We vinden het belangrijk dat het pand niet te lang leeg staat."

Naar aanleiding van deze afzegging van de universiteit, heeft raadslid Peter van Gool (D66) vragen gesteld aan wethouder Marieke Moorman over het mogelijk maken van een mensa in het centrum van de stad. "Het is erg jammer dat de Universiteit van Tilburg af heeft moeten zien van de realisatie van een stadsmensa op deze locatie. Dit neemt wat D66 betreft niet weg dat het voor de gemeente onverminderd een ambitie moet blijven om studenten naar de binnenstad te trekken. Samen met de Universiteit van Tilburg kan er gekeken worden naar een andere locatie waar realisatie wel mogelijk is. zo laat D66 in een persbericht weten.

Share

De Tilburgse PvdA-fractie heeft een manifest opgesteld, "Het Groene Manifest van de schôônste stad van et laand", waarin zij oproept om Tilburg kernenergie- en kernafval vrij te maken en te houden.

Na de ramp met de kernreactor in Fukushima sloot Duitsland per direct acht van haar kerncentrales, gevolgd door een besluit om op den duur al haar kerncentrales te ontmantelen. Daarentegen wil het kabinet van Mark Rutte naast de kerncentrale in Borssele nog een nieuwe kerncentrale bouwen. Eveneens zijn er plannen om kernafval ondergronds op te slaan in de grond in Noord-Brabant.

De PvdA-fractie in Tilburg is het hier niet mee eens en roept het college in Tilburg op om bij de volgende aanbesteding van een nieuw energiecontract de voorwaarde op te nemen dat bedrijven die kernenergie opwekken of leveren uit te sluiten. Zij roept daarnaast het college op om zich uit te spreken tegen de opslag van kernafval in de regio of medewerking te verlenen aan de bouw van een tweede kerncentrale. PvdA Tilburg vraagt het college dan ook om Tilburg uit te roepen tot Kernenergie en Kernafval.Gemeenteraadsfracties van GroenLinks in Amsterdam en Rotterdam gingen hierin Tilburg al voor. In het magazine 'Binnenlands Bestuur' van in april van dit jaar zei het Rotterdamse raadslid Arno Bonte in een toelichting: "De bedoeling van dit initiatief is om gemeente na gemeente van onderaf kernenergievrij te maken."

Het manifest, dat zij op maandag 26 september tijdens de Raadsvergadering wil indienen, kan door iedereen die het ermee eens is, en een Facebook-account heeft, ondertekend worden.

Share

Erik de Ridder
De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) verenigt alle 418 gemeenten in Nederland en overlegt met het kabinet over alles wat gemeentebesturen aangaat. Annemarie Jorritsma is voorzitter van de VNG.

Het kabinet van premier Rutte wil opnieuw 2 miljard euro bezuinigen en opnieuw zijn de mensen met een sociale baan (lees: Diamantgroep) de klos. In het 'bestuursakkoord' dat er nu ligt heet dit de 'Wet Werken naar Vermogen'. Van het bedrag dat gemeenten oorspronkelijk hadden voor de sociale werkvoorziening, blijft nog maar 20% over. De VNG heeft met het kabinet onderhandeld over deze bezuinigingen en zegt dat het 'hoogst haalbare' is bereikt. Op 8 juni mogen de gemeenten stemmen over dit bestuursakkoord en daarom werd dit op maandagavond 23 mei behandeld in de gemeenteraad.


Annemarie Jorritsma verdedigt haar bestuursakkoord

Nu was al bekend dat diverse gemeenten, waaronder Eindhoven en Arnhem, niet tevreden zijn over dit bestuursakkoord en dan met name vanwege deze 'Wet Werken naar Vermogen', en dat zij al besloten hebben om op 8 juni tegen te stemmen. En ook de gemeenteraad en het college van Tilburg hebben nu tegen dit akkoord gestemd, met uitzondering van Trots en de TVP. Fractievoorzitter van de PvdA, Auke Blaauwbroek uitte zich ongekend fel: "Ik ben des duivels! Dit kabinetsbeleid is asociaal en verscherpt verschillen tussen arm en rijk. Helaas heeft de VNG besloten dat er geen moties kunnen worden ingebracht op dit akkoord, wat erg ondemocratisch is. Het lijkt de vakbeweging wel. We moeten overwegen om het lidmaatschap van de VNG op te zeggen." Wethouder Erik de Ridder, die Tilburg vertegenwoordigt in de VNG, was het met de raad eens: "Er zitten te grote financiële risico’s aan dit akkoord, na alles wat we al gedaan hebben qua bezuinigingen. De consequenties van dit akkoord zijn te onduidelijk en wegen niet op tegen de voordelen, zoals meer zelfbestuur."

Op donderdag 25 mei zal de Tweede Kamer spreken over de 'Wet Werken naar Vermogen' en de specifiek over de sociale werkvoorzieningen. Het bestuur van de VNG zegt op haar website dat ze zal proberen "de zorgen weg te nemen".

 

Share

1

Jan Vugts
Jan Vugts van Bureau Ver(?)antwoord

Maandagavond, 7 februari, voordat de gemeenteraad van Tilburg aan de raadsvergadering begon, heeft Jan Vugts van Bureau Ver(?)antwoord namens een dertigtal organisaties een brief overhandigd aan wethouder Jan Hamming van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan Marcel van den Hoven, raadslid en voorzitter van de commissie Maatschappij. De organisaties en personen die de brief hebben geschreven en ondertekend hebben dagelijks via hun werk en activiteiten te maken met de allerarmsten in de stad en zij maken zich grote zorgen over de komende bezuinigingen voor deze mensen.

In deze brief vragen deze organisaties aan de wethouder en raadsleden om 'bestuurlijke ongehoorzaamheid' en de harde bezuiniging uit 'Den Haag' niet uit te voeren. Hieronder in een filmpje de overhandiging en het antwoord van Jan Hamming en Marcel van den Hoven.

Share

De toekomstige locatie van de Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie voor Zuid-Nederland gaat vanaf februari dit jaar kantoor houden op een nieuwe locatie in Tilburg. De vestigingen in Eindhoven en Breda gaan dicht. Op de locatie in Tilburg komen ongeveer 55 mensen te werken. Deze verandering van locatie is het directe gevolg van bezuinigingen door het huidige kabinet van VVD en CDA in Den Haag. Door de activiteiten in Zeeland, Brabant en Limburg op één locatie te contrereren kan de dienst effectiever en goedkoper werken. Tilburg is centraal gelegen in het werkgebied. Een volledige sluiting is geen optie voor de onderwijsinspectie. Een woordvoerder: "We vinden het met name voor de basisscholen belangrijk dat we het toezicht zo dichtbij mogelijk houden." De onderwijsinspectie gaat kantoor houden op de eerste en derde verdieping van het ING-kantoor, tegenover het NS-station.

De Tilburgse wethouder van onderwijs, Marieke Moorman, schrijft op Twitter: "Goed dat Onderwijsinspectie kantoor gaat houden in Tilburg. Fysieke nabijheid is, zelfs in digitale tijdperk, bevordelijk voor goed contact."

Share

2

John Kuijt: "Wij staan achter het CDA!"

Daags nadat leden van het CDA een actie begonnen middels een petitie onder de titel "Wij staan voor onze grondrechten" hebben andere leden uit dezelfde partij een tegenactie gestart, eveneens middels een petitie, onder de naam "Wij staan achter het CDA". Deze laatste groep is gestart door Rotterdammer John Kuijt en spreekt zich uit: "Wij staan daarom achter de handelswijze van de CDA Tweede Kamerfractie en de onderhandelaars en wachten vol belangstelling het conceptregeerakkoord af!"

Navraag bij CDA Tilburg leert, dat CDA-leden "de nodige problemen hebben met de PVV, zowel ideologisch als wat betreft de partijstructuur, waar het aan de nodige interne democratie ontbreekt." Maar vooralsnog overheerst het vertrouwen in de onderhandelaars van CDA-huize: Verhagen, Klink en De Jager en gaat de afdeling er vanuit dat zij met een akkoord komen waar de CDA-achterban tevreden mee kan zijn.

Tilburgs steunfractielid David Hoffenkamp: "Het is natuurlijk wel een goede zaak dat er ruimte is voor discussie, zoals hoort bij een democratische partij, maar het lijkt mij niet wijs om ons nu middels petities met de ontwikkelingen te bemoeien. Ik ga er vanuit dat er geen enkele sprake zal zijn van scheuringen of splitsingen binnen het CDA omdat ik er het volste vertrouwen in heb dat de onderhandelaars met een akkoord zullen komen waar alle CDA'ers content mee zijn."

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen