Spring naar inhoud

3

Met een brief aan de gemeenteraad heeft het Tilburgse College van B&W (Burgemeester en Wethouders) laten weten dat er met de twee kopers van het Midi Theater aan de Heuvelring een aanvullende overeenkomst kan worden gesloten, zodat ten slotte de overdracht van het pand kan plaatsvinden. Deze overdracht bij de notaris zal uiterlijk op 9 maart 2017 worden verricht met het passeren van de akte.

De verkoop van Midi is in 2011 in gang gezet. De bedoeling was dat een koper in staat zou zijn Midi als theater te gaan exploiteren zonder subsidie, hoewel dat niet als verplichting opgenomen was in de koopovereenkomst. De kopers, Joris Duijsters en Henri Heffels, waren inderdaad van plan om Midi als theater en horeca gelegenheid te gaan exploiteren. In 2013 heeft de gemeente Tilburg het pand verkocht, maar kon het nog niet worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren. ...lees verder "Midi Theater wordt verkocht en gesloopt"

Share

Joost-Moller-300x387 copyJoost Möller (VVD) stopt na 17 jaar als lid van de gemeenteraad. Op 2 februari 2016 heeft hij in een brief aan burgemeester Peter Noordanus verzocht om hem ontslag te verlenen.

De reden van het Vertrek van Joost Möller ligt in het feit dat hij met zijn vastgoedbedrijf UPP met diverse projecten bezig is, waarvoor een wijziging van een bestemmingsplan nodig is. Hij wil voorkomen dat hij als raadslid moet gaan beslissen over zijn eigen bestemmingsplanwijzigingen en daarmee (de schijn van) belangenverstrengeling voorkomen. ...lees verder "Joost Möller (VVD) stopt als raadslid"

Share

Bijdrage-CultuurCultuur. Politici in Tilburg kunnen er uren over praten en dat deden ze ook, zowel maandagavond 25 januari als een week eerder. Op 18 januari voerde de raadscommissie Vestigingsklimaat over hoe er een nieuw cultuurbeleid moet worden gemaakt voor de jaren 2017 tot en met 2020. Op 25 januari ging de discussie over de vraag op welke manier subsidies voor cultuur worden verdeeld en toegekend, en met welk doel.

Om met de conclusie van 18 januari te beginnen: zowel de gemeenteraad als de wethouder cultuur, Marcelle Hendrickx, willen zoveel mogelijk 'input' van mensen uit Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout, om tegen het eind van 2016 de nieuwe Cultuurnota te maken. De vragen die de discussie opriep zijn met name: Hoe gaan we in gesprek? Met wie allemaal? En: Welke discussiepunten mogen niet ontbreken? De discussie van 25 januari gaf in ieder geval enkele antwoorden op de laatste vraag. ...lees verder "Cultuurbeleid 2017 – 2020; Vernieuwing, ja. Maar hoe doe je dat?"

Share

4

06-01-2015-Stadskantoor-3-Stadhuisstraat-PrimarkNa veel discussies in de commissievergaderingen van 18 en 22 mei over de deal die de gemeente Tilburg wil sluiten met VolkerWessels, om Stadskantoor 3 te slopen en er een warenhuis neer te zetten voor Primark, heeft de gemeenteraad op maandag 1 juni ingestemd met het plan.

In de tussenliggende dagen heeft wethouder Erik de Ridder, op aandringen van onder meer raadslid Joost Möller, VVD, wel de gehele overeenkomst laten nakijken door stadsadvocaat én landsadvocaat Pels Rijcken. Deze extra juridische controle lijkt geen overbodige luxe te zijn geweest, aangezien in het eindvoorstel en de overeenkomst nog flink veel aanpassingen waren aangebracht, ten opzichte van de versie van twee weken eerder. Echter, het juridisch advies dat het college heeft gekregen, moest geheim blijven, evenals de taxatie, hoe zeer de VVD en LST ook aandrongen op openbaarheid. ...lees verder "Raad stemt in met deal VolkerWessels – Primark en sloop Stadskantoor 3"

Share

6

columnDe kogel is door de kerk, zo lijkt het. Zeeman, Wibra, H&M, Hema en de inmiddels verder weg gelegen vestiging van Sengers krijgen concurrentie van Primark in Tilburg. Kost een paar centen, maar om de goedkoopste stad van Nederland te blijven kijken ze in het gemeentehuis niet op een paar miljoen meer of minder.

Loesje PrimarkNiet de dragers betalen de prijs, maar de makers van al die kleding dichtte Loesje al eens cynisch. Daar trekken de politici in de gemeenteraad zich weinig van aan. Het is ‘zuur’. Het zuur van mee willen doen, zeggen ze bij GroenLinks (spreek uit als ‘Toen Links’) en SP (Sociaal Passé?).

Het is nog geen drie jaar geleden dat deze twee partijen zich in de Tweede Kamer via een motie boos maakten om de smerige vorm kinderarbeid die gekoppeld zit aan de productie van de  goedkope textiel die we in onder andere in de Heuvelstraat kunnen kopen. Nu doen ze er zelf nog een schepje bovenop door miljoenen te willen investeren in de komst van wegwerpkleding. ...lees verder "Zuur"

Share

5

stadskantoor 3Vrijdagmiddag 22 mei werd een extra vergadering belegd van de commissie Vestigingsklimaat, met als belangrijkste onderwerp de discussie over de sloop van Stadskantoor 3, de bouw van een groot warenhuis ten behoeve van de Primark door Van de Ven, een dochteronderneming van projectontwikkelaar VolkerWessels, en de rol van de gemeente Tilburg hierin.

De belangrijkste punten van discussie in het debat waren de manier waarop in de afgelopen week met, al dan niet vertrouwelijke documenten was omgegaan, het risico dat de gemeente Tilburg daadwerkelijk 6,7 miljoen met betalen als VolkerWessels/Van de Ven geen omgevingsvergunning krijgt voor het bouwen van het nieuwe warenhuis en het inmiddels beroemde 'Winkelrondje. In 2010 heeft de gemeenteraad een 'Binnenstadsvisie' voor de jaren 2011 tot 2020 opgesteld, waarin is opgeschreven dat het winkelgebied moet worden uitgebreid naar de Stadhuisstraat, zodat de winkelstraten een 'laddersstructuur' vormen. Twee hoofdwinkelstraten, met ook winkels in de tussenliggende straten, zodat het winkelend publiek een rondje kan lopen, in plaats van alleen heen en weer over de Heuvelstraat. En ook de ontwikkeling van Stadskantoor 1 werd in de discussie betrokken, omdat de gemeenteraad volgende maand gaat beslissen of er wel of geen winkels mogen komen op de begane grond van het nieuwe stadhuis, wat ook onderdeel uitmaakt van het 'Winkelrondje' uit de Binnenstadsvisie. ...lees verder "Stadskantoor 3: Primark of ‘Gat van de Ridder’"

Share

3

05-19-2015 2130Leegstand  Binnenstad V&D HeuvelstraatNadat de discussie over Stadskantoor 3, VolkerWessels (Van der Ven) en de Primark maandagavond 18 mei op de valreep werd geannuleerd, zijn er diverse brieven uitgewisseld.

Ten eerste schreef Roel Lauwerier, fractievoorzitter van de VVD een brief aan de burgemeester, Peter Noordanus, omdat hij vindt dat de wethouder noodzakelijke informatie had achter gehouden. Waar in een eerdere concept-overeenkomst sprake was dat de gemeente maximaal 6,7 miljoen euro zou betalen voor Stadskantoor 3 indien er geen vergunning voor verbouwing en vestiging van Primark zou kunnen plaatsvinden, was in een latere concept-overeenkomst sprake van een 'marktconforme' prijs. ...lees verder "Vervolg: Discussie Stadskantoor 3 – VolkerWessels – Primark"

Share

Update, woensdag 20 mei, 10.30 uur: De discussie wordt voortgezet op vrijdag 22 mei. Het tijdstip is nu nog niet bekend, maar zal in deze agenda te vinden zijn. Dinsdag 19 mei heeft het College van B&W per brief aan de raad meegedeeld dat de voorheen vertrouwelijke stukken (de nieuwe concept-overeenkomst met VolkerWessels) nu niet meer vertrouwelijk is en in de openbaarheid kan wordenbesproken in de commissievergadering. Op vrijdag 1 juni zal de raad een definitief besluit nemen over het gehele voorstel.

stadskantoor-3_IINadat afgelopen week bekend werd dat projectontwikkelaar Volker Wessels het pand Stadskantoor 3 aan de Stadhuisstraat wil kopen om het te verbouwen voor Primark, is er commotie ontstaan over de kans dat de afspraken tussen de gemeente en VolkerWessels in strijd zijn met de Europese regels tegen ontoelaatbare staatssteun. Dit is één van de bezwaren die andere vastgoedeigenaren in de binnenstad per brief naar voren hebben gebracht.

Op maandagmiddag 18 mei, nog voor aanvang van de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat, waarin het voorstel zou worden besproken, heeft verantwoordelijk wethouder Erik de Ridder schriftelijk de vragen beantwoord die door verschillende raadsleden zijn gesteld. Hieruit blijkt onder meer dat de eerste recht op koop voor VolkerWessels uit de afspraken is geschrapt, maar dat nam niet weg dat de overige bezwaren zijn weggenomen. Zou worden besproken, want op de valreep werd de kwestie door een krappe meerderheid in de commissie van de agenda gehaald. ...lees verder "Discussie Stadskantoor 3 – VolkerWessels – Primark geannuleerd"

Share

raad juni 2014Woensdag 12 november kwam de gemeenteraad bijeen voor het tweede en laatste deel van de begrotings-vergadering. In maar liefst 107 moties en amendementen (voorstellen) om iets aan de Begroting voor 2015 te veranderen, passeerden er even zoveel onderwerpen heel kort de revue. Bij elk voorstel mogen raadsleden die het voorstel niet zelf hebben ingebracht, vragen stellen aan de indienende partij(en) en in discussie gaan. Vervolgens mag de wethouder die het onderwerp in zijn of haar portefeuille heeft heel kort commentaar geven en zeggen of het voorstel wordt afgeraden of overgenomen. ...lees verder "Begroting 2015: “Genuanceerd overgenomen”"

Share

2

leegstand_winkelsOp maandag 8 december wordt de Hoorzitting Detailhandel georganiseerd om in dialoog te gaan met Tilburgers over detailhandel. Op initiatief van TVP, D66, SP, CDA en PvdA is er een werkgroep gevormd, met daarin de betreffende woordvoerders van de fracties: Ron Antens (voorzitter, SP), Frans van Aarle (TVP), Nathalie Nijs (GroenLinks), Peter van Gool (D66), Joost Möller (VVD), Hans Smolders (LST), Cecile van Berkel (CDA), Sofie Meeuwissen (PvdA), Koen Bergmans (OPA), Johan van de Ven (Voor Tilburg) en als ambtelijke ondersteuning (griffie): Stijn van Rooij. ...lees verder "Detailhandel: De raad vraagt goede raad uit de stad"

Share

4

groeten uit tilburgTilburg wil meer bedrijven en bezoekers naar de stad trekken door bekend te worden als de stad van de Sociale vernieuwing (Social Innovation, slimmer organiseren voor een veranderende wereld). Bezoekers en studenten moeten verleid worden om naar Tilburg te komen voor het dwaalgebied (Binnenstad tussen de Heuvelstraat en de Spoorlaan), voor festivals als Incubate, Playgrounds en Mundial, voor de Spoorzone, museum De Pont, het Textielmuseum, voor 013, het bijzondere cultuuraanbod en niet in de laatste plaats: om de absurdistische humor. Om de economie van Tilburg te verbeteren moet citymarketing meer nieuwe bewoners uit de sterkere middenklasse aantrekken.

Tilburg moet bekend worden als experimenteel, humoristisch, tegendraads, daadkrachtig, rauw en sociaal. Een stad waar nieuwe initiatieven de ruimte krijgen en waar dingen mogen mislukken, een stad die een tikje absurdistisch is en die op een positieve manier dwars is met makers en doeners vol initiatief, een stad die nooit af is maar wel zorgzaam en met oog voor de zwakkeren. ...lees verder "Citymarketing: 1+1=13"

Share

Joost Moller

Joost Möller nam 6 juni officieel afscheid als wethouder van de gemeente Tilburg. Bij die gelegenheid kreeg hij de grote zilveren legpenning van de gemeente.

 De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Peter Noordanus tijdens  Hap Stap in de Interpolistuin. Joost Möller was 6 jaar wethouder voor de VVD, daarvoor zat hij 9 jaar voor deze partij in de raad. De politicus was in totaal bijna 15 jaar betrokken bij het bestuur van Tilburg. Sinds 1999 was hij raadslid, in 2006 werd hij fractievoorzitter van de VVD. Als wethouder had hij economische zaken, werkgelegenheid, evenementen, toerisme, ruimtelijke ordening, vergunningen, ICT en de kermis in zijn portefeuille. Verder was Möller wijkwethouder binnenstad.

Joost Möller heeft zich onder meer ingespannen voor de bouw van Entrada, het Expat Centre Brabant, de realisatie van bedrijventerrein Vossenberg West II en de verkoop van Villa Vredelust en de verkoop van Midi. Joost is zes jaar lang 'kermiswethouder' geweest. Hij heeft de kermis verzakelijkt en gezorgd voor duidelijke afspraken tussen gemeente, exploitanten, horeca en binnenstadbewoners. Voor de bekendheid van Roze maandag heeft hij zich persoonlijk ingespannen buiten de gemeentegrenzen. Daarmee heeft hij Roze Maandag landelijk op de kaart gezet.

Share

1

'De Worst' aan de Noordhoekring
'De Worst' aan de Noordhoekring

De bouw van het studenten- annex appartementencomlex aan de Noordhoekring, dat inmiddels beter bekend is onder de naam 'de Worst' heeft al een lange geschiedenis, waarbij omwonenden, wijkraad en belanghebbenden een bittere strijd hebben gevoerd tegen projectontwikkelaar Stuproject (Van de Ven uit Vught) om in overleg te gaan en het project aan te passen.

In de raadsvergadering van 19 mei, dat de eerste vergadering was van de nieuwe raad en tegelijkertijd de laatste van Joost Möller als demissionair wethouder, Heeft GroenLinks een voorstel gedaan om een slordige 600.000 euro extra beschikbaar te stellen om aanpassingen alsnog mogelijk te maken. De nieuwe raad, die zich voor een voldongen feit gesteld zag - er was immers nauwelijks nog een andere weg mogelijk - heeft in meerderheid dit voorstel goedgekeurd. Alleen de VVD was tegen. ...lees verder "Uiteindelijk toch een oplossing voor ‘de Worst’"

Share

vredelust
Rijksmonument Vila Vredelust

Volgens een persbericht van Cultureel Café, dat zaterdag 26 april plaats vond in de Nwe Vorst, zal gemeenteraadslid Hans Smolders gaan onderzoeken of bij recente onroerend goed-transacties in Tilburg sprake was van vriendjespolitiek. Dat zei hij zaterdag tijdens een interview met Toine van Corven, redacteur van het Cultureel Café.

Hans Smolders, die de afgelopen vier jaar niet in de raad zat, zet vraagtekens bij verkooptransacties waarbij relaties van VVD-wethouder Joost Möller zouden zijn betrokken: Theater Midi en Villa Vrederust. 'Ik heb het gevoel dat het stinkt', aldus Smolders. Maandagochtend lichtte hij in een reactie toe: "Ik ga kijken of er zaken niet in de haak zijn met de verkoop van verschillende maatschappelijke panden. Er had ook een kettingbeding op moeten komen en eventueel andere voorwaarden want er is hier eerder sprake van weggeven dan van verkoop!" ...lees verder "Raadslid Hans Smolders zet vraagtekens bij verkoop Midi, Villa Vredelust en Duvelhok"

Share

Studentenwoningen_Noordhoekring_Tilburg_centrum_01Het liep al tegen middernacht toen de commissie Vestigingsklimaat maandag 14 april begon aan de discussie over de nieuwbouw aan de Noordhoekring, inmiddels beter bekend als 'de worst'. Vijf insprekers, die meerdere buurbewoners en organisaties vertegenwoordigden, waaronder Wijkraad Noordhoek, basisschool de Elzen, kinderdagverblijf De Kleine Boom en de Kloostertuin beheergroep deden hun relaas over de ervaringen met de bouwer van 'de worst', Van de Ven uit Vught, de afdeling Vastgoed van de gemeente en wethouder Joost Möller (VVD).

Al sinds de eerste plannen voor 'de Worst' loopt de buurt op tegen een muur van onwil en gebrekkige communicatie bij zowel de gemeente als bouwer Van de Ven. En dat terwijl er een hoop mis is met de bouw van het gewraakte pand, volgens de buurt. Vandaar dat zij een lange lijst met vragen naar de wethouder hadden gestuurd, wat de aanleiding was voor de discussie. Het auto- en fietsparkeren is niet geregeld, er zijn bomen gekapt terwijl er geen vergunning voor was afgegeven, de verkeersveiligheid gaat een probleem worden, de basisschool krijgt minder buitenruimte dan was beloofd en de bouw is 29 à 75% groter dan volgens het bestemmingsplan mag. Hoeveel groter, ook dat blijkt een punt van discussie te zijn. ...lees verder "Noordhoekring: wat de buurt vindt zal Joost Möller ‘worst’ wezen"

Share

boerderij denissenBoerderij Denissen, een monumentale boerderij uit 1857 in het groene hart van Berkel-Enschot, welke in eigendom is van de gemeente Tilburg, mag tot half oktober dit jaar niet in de verkoop. Dit heeft de commissie Bestuur vanmiddag in meerderheid besloten naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de TVP waarin werd gevraagd om voorlopig geen 'onomkeerbare besluiten' te nemen. D66, SP, Voor Tilburg, OPA, CDA en LST steunden het initiatiefvoorstel van de TVP.

Tot in 1968 is door de familie Denissen het boerenbedrijf uitgeoefend. Na een ingrijpende verbouwing en met behoud van het eigen karakter is er sinds 1997 een eetcafé en partycentrum gehuisvest onder leiding van Jeroen en Liesbeth Bax. ...lees verder "Boerderij Denissen voorlopig niet in de verkoop"

Share

EnecowindmolenIn 2009 heeft de gemeente Tilburg, net als vele andere provincies en gemeenten, haar aandelen in Essent aan RWE heeft verkocht. Bij de verkoop zijn destijds bindende duurzaamheidsafspraken zijn gemaakt, die in een contract zijn vastgelegd en die RWE verplichten om te investeren in duurzame energie. Hierbij is ook afgesproken, dat de gemeente Tilburg (en ook andere gemeenten en provincies) een boete kan opleggen wanneer RWE zich hier niet aan houdt. Die boete kan maximaal oplopen tot €40 miljoen. ...lees verder "Raad wil Essent/RWE een boete opleggen vanwege niet nagekomen afspraken over duurzame energie"

Share

atteroDe gemeente Tilburg heeft 3,73% van de aandelen in Attero in handen. Attero is het bedrijf dat het afval van Tilburg en vele andere gemeenten verwerkt. In 1997 heeft de gemeente een contract voor 20 jaar afgesloten met dit bedrijf. Eén van de verplichtingen die de gemeente s aangegaan, is dat er elk jaar minimaal 510 miljoen kilo gemengd afval moet worden aangeboden. Daarvoor hoeft Tilburg niet alleen te zorgen, maar alle gemeenten gezamenlijk. Als zij hier niet aan voldoen, wordt er een boete, een naheffing in rekening gebracht. Maar omdat Tilburg ook mede-eigenaar is van Attero, valt deze boete weg tegen de jaarlijkse uitkering van dividend. Althans, zo luidde maandagavond in de commissie Vestigingsklimaat de theorie. ...lees verder "Attero, afval is gouden handel"

Share

2

400kermisTerwijl de coalitie-onderhandelingen nog in volle gang zijn, ging maandag 31 maart de eerste commissie vergadering Vestigingsklimaat gewoon door. Op de agenda stond de tegenvallende opbrengst van de Kermis 2013, die al fors lager uitviel dan was begroot. In de voorjaarsrapportage 2013 is daarom besloten de afdracht aan de algemene middelen voor 2013 te verlagen naar € 550.000.

Inmiddels is de verpachting voor de kermiseditie 2014 afgerond en de opbrengst voor de kermis 2014 is ongeveer €1.200.000. Dit is €800.000 lager dan oorspronkelijk begroot. Uitgaande van een kostentotaal van € 1.106.000, kan er slechts een bedrag van ca. €100.000 afgedragen worden aan de algemene middelen. Als de raad zou besluiten om de afdracht van €900.000 te handhaven kan de kermis in 2014 niet doorgaan. Echter, het niet door laten gaan van de Kermis wilde niemand in de commissie op zijn of haar geweten hebben. Maar demissionair wethouder Joost Möller had wel wat uit te leggen. ...lees verder "Pachtopbrengst Kermis valt tegen – Als het weer maar goed is"

Share

03-19-2014-Noordanus-stemmingsnachtBurgemeester Peter Noordanus heeft vannacht om 00:00 uur de allereerste stem gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. Een nieuw nachtelijk stembureau nummer 705 ging precies middernacht open.  Dat is ook landelijke primeur. Er was ook veel media-aandacht voor het bijzondere moment van de eerste stem. Na de stem van Noordanus was de redactie van Tilburgers.nl meteen ter plekke om ook te gaan stemmen, Nummer twee was John Geerts en de derde stem gaf Paula Anguita. Daarna volgde nog een aantal lijsttrekkers van de diverse partijen, waarbij Caecilia van Peski het hoofd van het stembureau is. ...lees verder "Noordanus geeft eerste stem in Nederland"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen