Spring naar inhoud

059 1510 Kruisvaardersstraat 40 St JozefzorgDe gemeenteraad organiseert maandag 7 december een gesprek waaraan alle inwoners van Tilburg mogen meedoen. Het thema van deze avond is: "Maatschappelijk gevoelige voorzieningen, wat moet je ermee?'

Daklozen moet je een dak boven hun hoofd bieden. Mensen met verslavingsproblemen moet je opvangen. Asielzoekers en vluchtelingen moeten ergens een plek hebben. De overheid komt nogal eens in actie om voorzieningen te treffen voor mensen met maatschappelijke problemen. Dat vinden we in onze samenleving meestal heel gewoon. Maar zodra zo’n voorziening in onze eigen wijk of buurt komt, ligt dat toch gevoeliger. ...lees verder "Raad en Tilburgers in gesprek over ‘maatschappelijk gevoelige voorzieningen’"

Share

3

Gastopinie van Joris Bengevoord, fractievoorzitter in de gemeenteraad van Tilburg.

 
opinieDat was de lijfspreuk van Jan Wier, de grondlegger van de psychiatrie in Nederland.

Helaas moet ik constateren dat dit voor een klein deel van de bewoners van  de Tilburgse wijk Armhoefse Akkers nog niet gelukt is. Natuurlijk, het is een democratisch recht van elke inwoner om een democratisch genomen besluit  van de Gemeenteraad te toetsen bij de hoogste rechter van ons land. En ik kan me goed voorstellen dat je voor de hoge proces kosten op een ludieke manier geld probeert op te halen.

joris bengevoord
Joris Bengevoord

Maar dat het actiecomité dat een deel van de wijk vertegenwoordigt,  nu een “heksendans”  organiseert om de zaak te “bezweren” schiet mij in het verkeerde keelgat.  Op het Jan Wierhof  wonen ook nu al zieke en kwetsbare mensen! Tilburgers die het alleen niet redden en verzorging nodig hebben. Mensen die al hun hele leven last hebben van stigmatisering. Je zult maar cliënt zijn en je buren in een “heksendans” om het gebouw heen zien lopen. De toon die wordt gezet met het suggestieve taalgebruik van de woordvoerder dragen niet bij aan wederzijds begrip of een leefbare Armhoef. En daar was het iedereen toch om te doen?

Share

1

JanWierhof---foto-GoogleMaps
Jan Wierhof

De discussie over de komst van Novadic-Kentron, instelling voor verslavingszorg, naar de Jan Wierhof is er een die al een lange geschiedenis kent en die al vaak hoog is opgelopen. De meeste bewoners zijn nog altijd faliekant tegen dit besluit van de gemeenteraad en zijn vertegenwoordigd in de beheerraad, waarmee is afgesproken dat er altijd open en eerlijk gecommuniceerd zal worden. Door de gebeurtenissen in het verleden, waarin deze afspraak niet altijd werd nagekomen, is het vertrouwen van de bewoners in de gemeente beschadigd geraakt en dit terug winnen is een hele kunst. Het helpt dan ook niet dat nu opnieuw de zaak opspeelt.

De aanleiding is deze keer dat Novadic-Kentron aan de gemeente heeft gevraagd of zij de subsidie, die ze toch zou krijgen, nu eerder mag hebben: €500.000,- om de bouw- en verhuiskosten te kunnen betalen. De 20 cliënten die van deze voorziening gebruik zullen gaan maken, verblijven nu nog in de oude locatie van Novadic-Kentron in de wijk Zorgvlied. Aan de bewoners van Zorgvlied was ooit beloofd dat deze cliënten, die allen behandeld worden wegens een heroïne-verslaving, niet langer dan vijf jaar zouden blijven. Door twee keer uitstel van de verhuizing is dat inmiddels al ruim zes jaar geworden. ...lees verder "Novadic-Kentron zet politiek onder druk: voorschot subsidie of geen verhuizing"

Share

columnOp weg naar het afdakje voor een sigaret, een paar cartoons onder mijn arm die ik heb getekend bij Activiteiten Begeleiding en die de begeleider me voor deden stellen iets voor me te vinden wat me juist uit mijn hoofd haalt, loop ik Ad tegen het lijf. Een oude bekende van mijn tijd op de dagbehandeling van de GGZ-instelling op Jan Wier.
Eerst herken ik hem niet – en hij mij ook niet. Tot bij hem het kwartje valt. En het belletje rinkelt dat het directe de ja vu zijn oorsprong vindt in die gangen van Jan Wier en in die lunch-kantine.gedachten hersenen
“Bij die Belgische psycholoog!”
“Fred van Osselaer,”reageer ik. “De meneer, aardige, goede meneer die bij mij de plank zozeer mis heeft geslagen.”

Hij trekt een verbaasd gezicht. “Nee, aardige vent,” zeg ik, “Maar hij is verantwoordelijk voor de natte-vingerdiagnose die mij in wezen de afgelopen jaren rond heeft laten lopen met het onbevredigende idee dat ik aan autisme lijd.”
“Asperger,” reageert hij. Het lijkt allemaal weer terug te komen. Terwijl ik hem probeer duidelijk te maken dat de stemming op dit moment neigt naar iets anders. "En dat ze dat uit gaan zoeken, tijdens mijn opname hier, in de open inrichting op de Mendelsohnstraat. En tegelijk mij andere medicijnen gaan geven, terwijl ze mij, op mijn eigen verzoek, dan in de gaten gaan houden. Omdat ik de neiging heb om nogal apart op nieuwe medicijnen te reageren: Seroxat bezorgde mij zestien jaar geleden mijn eerste, grote angstaanval (een zeldzame bijwerking) en Risperdal deed mij voor het eerst in mijn leven serieus nadenken over zelfmoord." ...lees verder "De campus op de Mendelsohnstraat"

Share

gemeenteraadsverkiezingenVerkiezingsbeloftes zien er altijd geweldig uit in de campagnetijd, maar hebben vaak een beperkte houdbaarheidsdatum. En de kiezer weet dat ook. “Ze doen toch nooit wat ze beloven” is een veel gehoorde kritiek in verkiezingstijd. Het alternatief is, om eens na te gaan wat de Tilburgse partijen de afgelopen vier jaar hebben besloten. Welke kwesties speelden er en welke partijen waren voor of tegen een genomen beslissing. Een bloemlezing uit vier jaar Tilburgse politiek.

Gemeente Tilburg redt Willem II

W2_willem2_stadion04_logo31 mei 2010 - De gemeenteraad van Tilburg is akkoord gegaan met het plan van het college om de club financieel te helpen. De stadionhuur wordt met terugwerkende kracht vanaf 2004 verlaagd, van 1,3 miljoen naar 900.000 euro. Lees verder...

VOOR: CDA, D66, GroenLinks, Voor Tilburg, PvdA, TROTS, VVD, VSP
TEGEN: SP, Tilburgse Volkspartij ...lees verder "Gemeenteraad 2010 – 2014: Beloven en waarmaken, een bloemlezing"

Share

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Deze maandag vergaderen twee commissies, Sociale Stijging en Vestigingsklimaat. Met die laatste is wat bijzonders aan de hand, want anders dan gebruikelijk vergadert deze commissie niet in het Stadhuis in Tilburg, maar in Udenhout. Adres: Partycentrum De Schol, Stationstraat 13. ...lees verder "Politiek van maandag 20 januari: WMO en Den Bogerd"

Share

hermanidesTijdens de bijeenkomst van de commissie Sociale Stijging heeft Marko van Dalen (VVD) vragen gesteld aan wethouder Marjo Frenk over de komst van Novadic-Kentron naar de Jan Wierhof. De aanleiding hiervoor is de uitzending van Zembla 'Knock-out in Brabant' van afgelopen donderdag met nieuwe informatie.

"Tijdens de aflevering van Zembla van afgelopen donderdag gaf dhr. Hermanides van Novadic Kentron toe dat in instellingen zoals afkickklinieken altijd gebruikt wordt. Dit is niet te voorkomen, klanten bellen 'vriendjes' die 'spullen' komen brengen. In goed Nederlands betekent dat, dat een instelling voor verslavingszorg per definitie dealers aantrekt. Dit argument is door bewoners en door de VVD ook altijd gebruikt om tegen de centralisatie van verslavingszorg midden in een woonwijk te zijn. Voorbeelden in Zembla waren cocaïne en GHB-handel, waarbij GHB ook nog eens lastig op te merken is omdat het er gewoon uitziet als een flesje water. Aan de gevolgen van zo'n flesje water in de speeltuin wil je liever niet denken, maar de wethouder heeft daarin wel een verantwoordelijkheid." stelde hij. Waarna hij van de wethouder wilde weten of ze de uitzending van Zembla had gezien, en hoe ze de woonwijk rond Jan Wier, met de speeltuin en de lagere scholen in de wijk, wil beschermen. ...lees verder "Vragen over Jan Wier en Novadic-Kentron naar aanleiding van Zembla-uitzending"

Share

geld biljettenZoals elk jaar is ook vandaag de bespreking van de Begroting voor het volgende jaar afgetapt door de fractie-voorzitters, die mogen vertellen wat hun partijen belangrijk vinden. Allemaal zijn ze lovend over de sluitende Begroting en het positieve saldo, zodat er na jaren van bezuinigingen ook nog wat geld verdeeld mag worden, namelijk €9 miljoen euro. Uitdelen vindt iedereen leuker dan bezuinigen en wellicht is dat de reden dat de enkele discussies vooral hier over gingen. Bij elkaar hebben de raadsleden voor bijna €18 miljoen aan voorstellen, waarover woensdag gestemd zal worden, want niet alle wensen zullen in vervulling kunnen gaan.  ...lees verder "Begroting 2014: De raad mag trakteren voor €9 miljoen"

Share

Marie-Therese-Blomme-1
Marie-Thérèse Blomme

Middels een persbericht heeft het CDA Tilburg bekend gemaakt, dat raadslid Marie-Thérèse Blomme niet langer deel uit maakt van de CDA-fractie. Op verschillende onderwerpen heeft ze een andere mening dan haar collega's in de CDA-fractie, zoals in de kwestie rond Stappegoor, het Jan Wier-dossier en ook is ze nooit een voorstander geweest van de 'brede coalitie' met zeven wethouders.

Vanwege haar standpunten, die op deze belangrijke onderwerp meer raakvlakken hebben met de TVP, was ze al eerder benaderd door TVP-fractievoorzitter Loes Dielissen, met het verzoek of zij zich misschien bij de TVP wilde aansluiten en ook Joost van Huijgevoort (DAT) heeft haar hierover al eens benaderd. Toen ze afgelopen maandag, 4 november jl., opnieuw door de TVP werd benaderd, heeft ze besloten om de TVP te steunen om op die manier lokale belangen beter te kunnen behartigen. De woensdag daarop heeft ze dit bekend gemaakt in de CDA-fractie en daarop heeft het CDA het vertrouwen in haar opgezegd. "Binnen het CDA moest ik erg knokken voor mijn principes..." vertelt ze aan de telefoon.  ...lees verder "Marie-Thérèse Blomme verlaat de CDA-fractie en sluit zich aan bij de TVP"

Share

Wethouder Marjo Frenknoordanus_raad11-10-10Vanmorgen 24 juni kwamen de leden van de commissie Sociale Stijging extra vroeg uit de veren om van wethouder Marjo Frenk en burgemeester Peter Noordanus het laatste nieuws over de Jan Wierhof te horen. Vier weken geleden kreeg Marjo Frenk zware kritiek van de commissie over de manier waarop ze met het broze vertrouwen in de wijk omging. "Mijn niet beste commissie vergadering ooit." noemde zij het vandaag. ...lees verder "Burgemeester en wethouder Marjo Frenk geven nieuwe info over Jan Wier"

Share

Wethouder Marjo Frenk

Op 4 februari heeft de gemeenteraad met de krappe meerderheid van één stem besloten dat een afdeling voor verslavingszorg van Novadic-Kentron naar Jan Wier mag verhuizen. Dit ondanks felle tegenstand in de wijk, maar wel met harde garanties en afspraken met de wijk, waarbij burgemeester Noordanus zich 'persoonlijk garant' stelde voor de veiligheid. Ook werd er een beheergroep in het leven geroepen, waarin bewoners van de wijk samen met GGZ Breburg, de wijkagent en ambtenaren van de gemeente samen heel regelmatig overleggen over de leefbaarheid in de wijk.

Nadat begin maart professor, criminoloog en wijkbewoner Cyrille Fijnaut opstapte uit deze beheergroep, is nu opnieuw een wijkbewoonster, Helma Oostelbos, opgestapt omdat zij vindt dat zij niet serieus genomen wordt en omdat afspraken niet worden nagekomen. Dat laat zij middels een brief aan de raad weten. Ook vindt ze dat ze slecht wordt geïnformeerd over belangrijke kwesties die er spelen. Ze schrijft:  ...lees verder "Wethouder Marjo Frenk krijgt wind van voren in kwestie Jan Wier"

Share

2040-cyrille-fijnaut
Professor en criminoloog Cyrille Fijnaut

Professor en criminoloog Cyrille Fijnaut, een belangrijke kartrekker in het beheeroverleg Jan Wierhof en de Stadsbrede Commissie, heeft besloten op te stappen uit het overleg met de gemeente. Begin februari heeft de gemeenteraad met één stem meerderheid ingestemd met de verhuizing van Novadic-Kentron naar de Jan Wierhof, ondanks groot verzet van de wijkbewoners.

Volgens het Brabants Dagblad heeft Cyrille Fijnaut pas onlangs het rapport 'Tilburgse Taferelen' in handen gekregen, dat volgens hem bij de besluitvorming over de verhuizing van Novadic-Kentron betrokken had moeten worden. ...lees verder "Verhuizing Novadic-Kentron, twijfel over volledigheid informatie van gemeenteraad"

Share

volle-tribune-bij-raad-Jan-Wier
Volle tribune bij discussie over verhuizing van Novadic-Kentron naar Jan Wier

De publieke tribune zat afgeladen vol tijdens de raadsvergadering van 4 februari. Buurtbewoners van Jan Wier waren in grote getale aanwezig, gewapend met een spandoek en helium-ballonnen, om getuige te zijn van de discussie en de beslissing over de verhuizing van enkele afdelingen van Novadic-Kentron naar Jan Wier, waar GGZ Breburg eind dit jaar weggaat. Novadic-Kentron wil daar cliënten helpen die medicinale heroïne en methadon verstrekt krijgen. De buurtbewoners zijn daar fel op tegen, omdat zij vrezen voor de veiligheid van henzelf en hun kinderen. ...lees verder "Krappe meerderheid voor verhuizing Novadic-Kentron naar Jan Wier"

Share

Om 19.00 uur staat er een raadsvergadering op de agenda. Tijdens de raadsvergadering worden beslissingen genomen over kwesties die in de afgelopen weken in de themacommissies zijn besproken. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

De gemeenteraadsvergadering begint met de A-agenda, waarop onderwerpen staan waar alleen nog over wordt gestemd, de discussie is al eerder in de commissie(s) gevoerd. Deze maandag heeft de A-agenda één onderwerp.

Op de B-agenda staan onderwerpen waarvoor raadsleden nog wijzigingsvoorstellen (moties & amendementen) willen inbrengen, waarover nog discussie gevoerd kan worden. Deze keer gaat het om twee onderwerpen.

 • Prometheusstraat opheffen als openbare weg en toevoegen aan het terrein van Versteijnen. Dit bedrijf heeft hierom gevraagd, zodat het bedrijfsterrein overzichtelijker wordt in verband met veiligheid.
 • Geld voor nieuwe fietsenstallingen aan de zuidzijde van het NS-station. Dit geld komt uit de pot voor de Spoorzone, maar de raad was het in de commissie van 7 januari nog niet eens over hoe groot de fietsenstalling precies moet worden.

Tenslotte volgt de C-agenda, met onderwerpen waarover nog discussie gevoerd kan worden. Deze keer gaat het om de volgende zaken.

 • Veemarktkwartier 3.0. In oktober 2012 heeft het college een voorstel gedaan om het Veemarktkwartier aan te besteden om het te laten ontwikkelen door een projectontwikkelaar. Deze aanbesteding één voorwaardelijke bieder opgeleverd, maar deze zal zeker niet hete Midi theater willen kopen.
 • Aankoop Hoge Wal. De gemeente Tilburg had in de jaren 2002 ‐ 2009 plannen om op agrarische gronden nabij de A58, het bedrijventerrein 'De Bakertand' te ontwikkelen. Sinds 2005 is de gemeente in gesprek met de eigenaar over mogelijke aankoop van het agrarische bedrijf. Eind 2009 heeft de gemeente besloten om het plan 'De Bakertand' op de lange baan te schuiven. In deze tijd wordt het bedrijf getroffen door de Q‐koorts. Alhoewel de aankoop niet langer noodzakelijk was, is in juli 2010 toch besloten om met de eigenaar in onderhandeling te gaan over aankoop van zijn gronden. Er is uiteindelijk overeenstemming bereikt. De eigenaar heeft de koopovereenkomst ondertekend. De aan te kopen gronden zijn, vanwege het stoppen met het plan 'De Bakertand', niet opgenomen in een exploitatie. Er is dus binnen de gemeentelijk grondexploitatie hiervoor geen budget aanwezig. Daarom dient de gemeenteraad toestemming te geven voor de aankoop.
 • Novadic-Kentron, verhuizing naar Jan Wier. Op 10 en 17 december is uitgebreid discussie gevoerd over de mogelijke verhuizing van Novadic-Kentron naar Jan Wier. Buurtbewoners zijn hier fel tegen, vanwege de gevreesde overlast. In deze raadsvergadering wordt opnieuw de discussie gevoerd en zal er een beslissing moeten worden genomen. Lees ook:
 • Motie Actueel van CDA over het 'Onderhandelingsakkoord Financiën Decentrale Overheden' een overeenkomst tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de landelijke overheid over hoe de gemeenten met hun financien moeten omgaan en over een flinke extra bezuiniging. Hoewel de gemeente Tilburg het grotendeels niet eens was met de overeenkomst, heeft zij vrijdag 1 februari toch vóór gestemd bij de VNG, omdat het hebben van geen akkoord nog veel slechter zou zijn...
 • Motie Actueel van PvdA over de T-Parade. De T-Parade krijgt geen subsidie meer. De PvdA wil met deze motie bereiken dat de T-Parade alsnog wél subsidie krijgt.
Share

1

De discussie over de mogelijke verhuizing van enkele afdelingen voor verslavingszorg van Novadic-Kentron naar de Jan Wierhof, was vorige week afgebroken wegens tijdgebrek. Op maandag 17 december stond dit onderwerp daarom opnieuw op de agenda van de commissie 'Maatschappij'. Opnieuw was de publieke tribune vol gestroomd met buurtbewoners van Jan Wier, gewapend met zelfportretten van hun kinderen.

Aangezien de veiligheid van de buurt een rode draad vormt in de discussie over de komst van cliënten die medicinale heroïne en methadon verstrekt krijgen, was burgemeester Peter Noordanus ook aangeschoven bij de commissievergadering. Volgens hem wordt het zelfs veiliger in de buurt van Jan Wier zonder de aanwezigheid van GGZ Breburg, die hier weggaat, en met de afdelingen van Novadic-Kentron: "We moeten beheersafspraken maken die niet 'in papier verzinken'. Ik neem zelf de verantwoordelijkheid en zie mogelijkheden. Wethouder Marjo Frenk en ik moeten dit verder uitpraten en regelen met de omwonenden. In het Collegebesluit zit duidelijke koppeling: verhuizing van GGZ Breburg uit Jan Wier moet afgerond zijn voordat Novadic-Kentron er in komt."

Deze toezegging overtuigde een groot deel van de raadsleden, en de bewoners op de publieke tribune, niet. Alleen GroenLinks, D66 en PvdA schaarden zich achter het college. Wel is er een meerderheid te vinden voor het idee van hoogleraar Cyrille Fijnaut, om een 'stadsbrede commissie'  in te stellen, die moet onderzoeken waar in de stad plaats is voor zorginstellingen die een sociale impact hebben op een wijk, zoals verslavingszorg en psychische zorg. Maar of die commissie nu eerst moet worden opgericht en het besluit over de verhuizing van Novadic-Kentron hier op moet wachten, daarover zijn de meningen verdeeld.

Joost van Puijenbroek van Trots wierp de vraag op of er een 'roll-back'-mogelijkheid was: of de verhuizing van Novadic-Kentron nog was terug te draaien als zou blijken dat er meer overlast in de wijk Armhoef wordt gemeld dan de burgemeester nu voorstelt. Volgens Joris Bengevoord (GroenLinks) kan de burgemeester altijd ingrijpen en zelfs de instelling sluiten als het mis zou gaan.

De discussie draaide nog een tijd lang om deze vraag, totdat de burgemeester zich er in mengde in een poging om voor- en tegenstanders dichter bij elkaar te brengen: "Ik wil niet de zorg van burgers ondermijnen. Ook neem ik GGZ Breburg kwalijk dat zij niet eerder verantwoordelijkheid heeft genomen toen hun cliënten overlast veroorzaakten. Terecht komen jullie (richting de tribune) daartegen in verweer. Maatschappelijke instellingen moeten zich realiseren dat de stad ruimte moet bieden en moeten zich bewust zijn van positie in de buurt. Ik heb voldoende instrumenten in handen om in te grijpen. Ik stel een contract voor en Novadic-Kentron zal dit moeten naleven zodat de omgeving op orde komt en blijft. Ik denk dat de nieuwe situatie een verbetering zal zijn. We zullen wensen en bedenkingen horen en definitief besluit zal vast wel in de raad behandeld worden. Is aan u, met de wethouder verder, maar niet vrijblijvend wat mij betreft. We hebben allemaal ook de verantwoordelijkheid om mensen die zorg nodig hebben die zorg ook te bieden."

Besloten werd, dat wethouder Marjo Frenk met een nieuw voorstel moet komen waarin alle opmerkingen en wensen van de raadsleden verwerkt zijn. In plaats van een collegebesluit wordt het een raadsbesluit waar de raad over zal moeten stemmen. Dit zal gebeuren in de gemeenteraad van 14 januari óf van 4 februari 2013, want het is nu nog niet zeker wanneer het nieuwe voorstel klaar is.

Share

1

Cyrille Fijnaut, criminoloog en hoogleraar rechtsvergelijking in Tilburg University

In een gecombineerde vergadering van de commissies 'Maatschappij' en  'Modern Bestuur', vanmiddag in de raadszaal, werd het plan van Novadic-Kentron, GGZ Breburg en de gemeente Tilburg besproken om verslavingszorg te vestigen in de wijk Armhoefse Akkers in het Jan Wierhof. Er waren zes insprekers aangeschoven om hun bedenkingen en wensen met de commissies te delen, waaronder professor Cyrille Fijnaut, die zowel als deskundige is op het gebied van veiligheid, alsook buurtbewoner van Jan Wier.

Cyrille Fijnaut sprak zijn teleurstelling uit over manier waarop Novadic-Kentron, GGZ Breburg en de gemeente eerst de plannen hebben gesmeed zonder daar de wijkbewoners bij te betrekken: "Het is onaanvaardbaar dat men niet is gaan praten met de bewoners. Je kunt geen locatieplan maken als je niet eerst met de buurt gaat praten en weet wat de impact is. Sinds de jaren '90 zijn er in heel Nederland toenemende problemen met aggressie en zwaardere verdovende middelen bij GGZ-instellingen." En over beheersbaarheid zei hij: "Een kleine zorglocatie kan een wijk aan, dat gaat via het mechanisme van sociale controle en dan is er wat te doen aan problemen. Maar als de aantallen groter worden en je creëert een grotere locatie, dan moet je straffe maatregelen nemen om dat te beheersen en onder controle te krijgen, dan wordt de wijk een deel van de instelling in plaats van de instelling een deel van de wijk. Men heeft het draagvlak in de buurt van de Jan Wierhof kapotgeslagen door niet meteen met de buurt in gesprek te gaan."

Maar hij bood ook een alternatief: "Stel een gemengde commissie samen uit alle gelederen van belanghebbenden, waaronder ook buurtbewoners, die er samen aan werken om deze voorzieningen te organiseren. Rond de Jan Wierhof was al jaren draagvlak voor voorzieningen, nu is er vooral argwaan." Volgens wethouder Marjo Frenk is het niet mogelijk om vooraf met een buurt te praten over gevoelige voorzieningen. "Ik ben wel blond maar niet naïef " Over de veiligheid in de wijk: "Kinderen moeten gewoon kunnen spelen in de speeltuin, dat is een uitdaging die we aan moeten gaan."

Cyrille Fijnaut: "De mensen in de wijk zijn mensen waar je goed mee kunt praten, die verstandige dingen kunnen vertellen. Men heeft veel moeite moeten doen om zicht te krijgen op wat er gebeurde. Ik zie wel (richting wethouder Marjo Frenk) dat u van nee knikt, maar ik kan u een datumlijstje geven zodat u het zelf kunt zien."

Onder de raads- en commissieleden is de twijfel erg groot. VVD en SP vroegen de wethouder om het besluit terug te nemen naar het college omdat de plannen niet passen binnen de afspraken die de raad met het college heeft gemaakt over voorzieningen in wijken. Ook zijn er twijfels over de betrouwbaarheid van de cijfers, hoewel Marjo Frenk nog eens benadrukte dat haar cijfers de juiste zijn.

Door de verwarring kozen veel fracties voor principes in plaats van cijfers. Het CDA wil in principe geen verslavingszorg in deze wijk, maar als aan alle voorwaarden wordt voldaan en er speciale looproutes komen voor patiënten, de speeltuin wordt verplaatst en er een beveiligingsbureau komt, zijn ze er niet tegen. DAT, Trots, Partij voor Tilburg en TVP volgden hun principes; Joost van Huijgevoort: (DAT): "Zo’n voorziening hoort niet in een woonwijk. Eerst wordt een keuze voor een locatie gemaakt en dan de wijk er omheen aangepast, zo moet het niet. Terug naar de tekentafel."

De gemoederen liepen hoog op en tegen 18.00 uur was de vergadering nog niet afgelopen. De tweede helft wordt op maandag 17 december afgemaakt.

 

Share

1

Op maandag vergaderen de raadscommissies. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda.

Deze maandag vergaderen er drie raadscommissies. De commissie 'Economie' bijt het spits af en begint om 10.00 uur, meer onder andere de volgende onderwerpen.

 • De projecten 'gemeentelijke huisvesting' (verbouwing stadhuis) en het 'winkelrondje' vallen onder de nieuwe Regeling Grote Projecten. In deze regeling is afgesproken dat wethouders op het juiste moment ervoor zorgen dat de raad alle informatie krijgt die nodig is, om het college te controleren.
 • Initiatiefvoorstel van D66 over nachtwinkels, waarmee D66 het mogelijk wil maken dat er in Tilburg nachtwinkels kunnen komen. Dit voorstel is afgelopen maandag 3 december, tijdens de Raadsvergadering, doorverwezen naar de commissie 'Economie' en wordt dus nu besproken.

De vergadering van de commissie 'Maatschappij' begint om 14.00 uur.

 • Het belangrijkste onderwerp deze middag is de verhuizing van Novadic Kentron naar de Jan Wierhof. Omdat het een ingewikkelde kwestie is die veel belangen raakt, zal ook de commissie 'Modern Bestuur' hierbij aanschuiven. De verantwoordelijke wethouder is Marjo Frenk.Tot voor kort  zat GGZ Breburg in de Jan Wierhof met ruimte voor 20 ernstig psychiatrische patiënten, 16 plaatsen voor mensen met eetstoornissen en een afdeling voor senioren met psychiatrische problemen. Deze voorzieningen heeft GGZ Breburg naar elders in de stad verplaatst en daardoor staan er ruimte aan de Jan Wierhof leeg.Novadic-Kentron wil op deze plek 22 plaatsen inrichten voor mensen die korte tijd verslavingszorg nodig hebben, 20 behandelplaatsen maken voor mensen die om medische redenen heroïne nodig hebben, 40 mensen, die een betaalde baan hebben, voorzien van methadon en daarnaast werken aan preventie en voorlichting. De hulp aan chronisch verslaafden en mensen die methadon nodig hebben, maar geen betaalde baan hebben, blijft aan de Gasthuisring.Het college van B&W is van plan om Novadic Kentron toestemmingte geven voor deze verhuisplannen, op voorwaarde dat Novadic Kentron samen met belanghebbenden uit de wijken Tivoli en Armhoef, GGz Breburg, gemeente en de politie ervoor zorgt dat de omgeving leefbaar blijft. Ook moet de instelling met de bewoners in de wijk afspraken maken over heldere communicatie.Veel bewoners van de wijken Armhoef en Tivoli zijn fel gekant tegen de plannen van Novadic Kentron en de gemeente en hebben dat op bewonersavonden en ook richting de gemeenteraad en het college duidelijk gemaakt. Mensen vrezen voor veel overlast van drugsdealers in de wijk, die bij Jan Wier hun klanten zullen opzoeken.
 • Het gebruik van MFA's (multifunctionele accommodaties). Enkele jaren geleden zijn er vijf MFA's in de wijken gebouwd, met de bedoeling dat ze de spil in het wijk moeten zijn en dat de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers zou worden verbeterd. De PvdA wil weten of deze doelstelling is gehaald, of buurtbewoners, clubjes en wijkraden de MFA's ook werkelijk gebruiken en of de samenwerking ook kostenbesparend heeft gewerkt. Hierover wil de PvdA het debat voeren met wethouder Marjo Frenk en andere raadsleden.
's Avonds begint om 19.00 uur de vergadering van de commissie 'Fysiek'. Onder andere de volgende onderwerpen staan op de agenda.
 • PvdA, GroenLinks, TVP, CDA, D66 en SP willen met wethouder Roel Lauwerier in discussie over de uitbreiding van het fietsenruimgebied. De aanleiding is, dat de gemeente heeft aangekondigd om alleen fietsen te ruimen die overlast veroorzaken en die niet in een stalling of aan een beugel geparkeerd staan. Onduidelijk is echter, of elke 'verkeerd' gestalde fiets aangemerkt wordt als overlastgevend en ook bestaat de kans dat er veel te weinig beugels beschikbaar zijn.
 • Net als in de commissie 'Economie' zal ook vanavond de nieuwe Regeling Grote Projecten worden besproken.

 

Share

1

Een burgerinitiatief voor Jan Wierhof zal worden besproken met wethouder Berend de Vries. Een groep bewoners van de wijk Armhoef heeft een alternatief voorstel voor drie gebouwen van Jan Wier, die leeg komen te staan. De groep wil op die plek graag woningen voor ouderen uit de wijk, zodat die langer in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.

Op maandag vergaderen de raadscommissies. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda.

Deze maandag zijn er drie commissievergaderingen. Om 9.00 uur bijt de commissie 'Modern Bestuur' het spits af met onder andere het volgende onderwerp.

 • De commisievergaderingen gaan vanaf januari 2013 veranderen en worden dan ingedeeld in Sociale Stijging, Leefbaarheid, Vestigingsklimaat en Bestuur. Daarbij komt er naast een gewone Raadsvergadering ook elke vijf weken een 'hamerraad' met alleen maar onderwerpen waarover nog gestemd moet worden, maar waarover geen discussie meer wordt gevoerd.

Om 14.00 uur begint de vergadering van de commissie Maatschappij met slechts één onderwerp op de agenda.

 • De commissie praat met wethouder Marieke Moorman de Transitie van de jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor zorg voor jeugd gaat van het rijk over naar de gemeenten. De gemeenten in Midden-Brabant hebben besloten om samen een plan hiervoor te maken en zich samen voor te bereiden op de veranderingen in de jeugdzorg. Een lijstje met links naar bijbehorende documenten is hier te vinden.

In de avond begint de vergadering van de commissie 'Fysiek' om 19.00 uur met deze keer twee onderwerpen.

 • Een burgerinitiatief voor Jan Wierhof zal worden besproken met wethouder Berend de Vries. Een groep bewoners van de wijk Armhoef heeft een alternatief voorstel voor drie gebouwen van Jan Wier, die leeg komen te staan. De groep wil op die plek graag woningen voor ouderen uit de wijk, zodat die langer in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. GGZ Breburg, dat eigenaar is van de gebouwen, heeft echter aangegeven niet met andere partijen te willen praten, met als reden dat zij de panden alléén aan Novadic-Kentron wil verkopen.
 • De oplevering van sportcomplex de Nieuwe Drieburcht heeft drie maanden vertraging opgelopen. De fracties TVP en SP willen met wethouder Auke Blaauwbroek hierover in discussie. Raadsleden willen onder andere graag weten of door de vertraging de sportclubs en andere huurders in de problemen komen, Of die toekomstige gebruikers schadevergoeding moeten krijgen en wie dat betaalt, en ook wie er aansprakelijk is voor de bouw- en/of constructiefouten en wie daarvan de kosten zal moeten dragen.

Alle commissievergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Meeluisteren kan ook online, via de website van de raad.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen