Spring naar inhoud

Hendrikhof

Het eerste deel van de nieuwe straat in de binnenstad van Tilburg, de Frederikstraat, is bijna klaar en wordt binnenkort geopend. Dit is het gedeelte tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat.

Voor wat betreft het tweede deel, van Heuvelstraat naar de Emmapassage is een eerste schets aan belangstellenden voorgelegd tijdens een informatieavond op 28 juni 2017. Het ontwerp is inmiddels verder uitgewerkt en voor omwonenden en belangstellenden is er daarom een inloopavond gepland.

Deze informatieavond is op woensdag 20 september 2017 tussen 19.00 en 20.30 uur in de kleine zaal van Theater De NWE Vorst, Willem II straat 49. ...lees verder "Inloopavond Frederikstraat, tussen Heuvelstraat en Emmapassage"

Share

Ontvangst op het Stadhuis van het tweede regiment huzaren op 30 april 1913.

De gemeente Tilburg wil een eind maken aan besmeurde en beplakte elektrakasten in het centrum van de stad.

Samen met het Ondernemersfonds Binnenstad en Marketing Tilburg wil de gemeente  ongeveer 40 elektrakasten in de binnenstad aanpakken. Op die kasten moeten historische afbeeldingen komen van bijzondere plekken in de binnenstad of memorabele gebeurtenissen in de stad. Op deze manier kunnen deze kasten omgevormd worden tot  opvallende objecten in het straatbeeld. ...lees verder "Fotowedstrijd: Historie op elektrakasten in het centrum"

Share

Het kenmerkende huis op de hoek van Heuvelstraat en Stadhuisplein waar nu de Febo gevestigd is, is vannacht in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen.

De schade is groot. Vanochtend was het nog onzeker of het pand gespaard kan worden maar de brandweer acht die kans klein. De eigenaar wil het pand graag behouden; woensdag komt een bouwkundig expert ernaar kijken.

Met hekken is nu de omgeving rond het huis afgezet, maar de Heuvelstraat is wel toegankelijk.

De woning was een gemeentelijk monument en ontworpen door de beroemde Tilburgse architect Jos Donders.

...lees verder "Brand verwoest gemeentelijk monument van Jos. Donders"

Share

Op woensdag 28 juni van 19.00 tot 21.00 uur organiseert de gemeente Tilburg een informatieavond over het tweede deel van de nieuwe Frederikstraat. Deze wordt gehouden in de kantine van de Hema aan het Hendrikhof.

De nieuwe winkelstraat in het centrum van de stad verbindt het Pieter Vreedeplein met de Emmapassage en het Hendrikhof. Het eerste, noordelijke deel tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat is inmiddels in aanbouw. ...lees verder "Info-avond over Frederikstraat, tussen Heuvelstraat en Emmapassage"

Share


De 'Frederikstraat' in aanleg. Deze nieuwe straat gaat de verbinding vormen tussen de Emmapassage en het Pieter Vreedeplein.

Het voormalige pand van Durlinger heeft het veld moeten ruimen voor deze straat.

Het gedeelte tussen Heuvelstraat en Pieter Vreedeplein zal als een passage aangelegd worden. Voor het einde van het jaar moet het winkelend publiek al gebruik kunnen maken van de nieuwe doorgang.

Naar verwachting is in 2018 de gehele Frederikstraat klaar tot aan de Emmapassage.

Share

De gemeente Tilburg en projectontwikkelaars Wereldhave en VolkerWessels hebben dinsdag 21 maart 2017 samen de plannen ondertekend voor de herontwikkeling van het stadscentrum. Het gaat om de aanleg van de nieuwe straat tussen het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage, de herontwikkeling van winkels en het bouwen van woningen.

Een gedeelte van de herontwikkeling is gestart met de verbouwing van Hudson's Bay en de eerste aanzet van de nieuwe straat: de Frederikstraat. In de loop van 2017 worden Hudson's Bay en de Frederikstraat tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat geopend. Op dit moment en nog tot 24 april 2017 is nog een bestemmingsplan-procedure aan de gang, waarop iedereen nog zijn of haar mening kan geven. ...lees verder "Volgende stap in de verbouwing van de Binnenstad"

Share

Dit bestemmingsplan heet officieel 'Binnenstad 2010, 6e herz.' en gaat over de nieuwe verbinding tussen de Heuvelstraat en het Pieter Vreedeplein. Van maandag 13 maart tot en met maandag 24 april 2017 ligt dit plan ter inzage, zowel digitaal als op papier.

Gedurende deze periode heeft iedereen de kans om zijn of haar mening (zienswijze) te geven over het plan. Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de overheid moet zich aan deze regels houden. ...lees verder "Bestemmingsplan verbinding Heuvelstraat – Pieter Vreedeplein nu open voor zienswijzen"

Share

Dit interview van Myriam Krol werd eerder gepubliceerd op de website van Het Laar op 1 juli 2015 in de reeks 'Tilburgse Middenstand van Toen'. Veel oud-ondernemers van vroeger wonen nu in Het Laar, dat wel eens 'Het Huis van de middenstand' genoemd wordt.

Evert Pierson woont al sinds 2010 jaar in Het Laar, samen met zijn vrouw Iet Pierson-Cartigny. “Daar tref ik veel bekenden uit de Tilburgse middenstand.” Iedere septembermaand vieren de twee vakantie in Canada, bij een van hun kinderen. Pierson is heel bekend in de stad. Door zijn winkel, maar zeker ook door de Stadsgidserij van Tilburg die hij oprichtte. ...lees verder "Interview: Evert Pierson en Iet Pierson-Cartigny van de winkel Pierson ‘Galanterieën, Porselein en Aardewerk’"

Share

Het Planteam Openbare ruimte heeft de naam voor de nieuwe verbinding tussen Pieter Vreedeplein en Heuvelstraat gekozen: Frederikstraat. De straatnamencommissie van de gemeente Tilburg stelde verschillende namen voor.

Het planteam koos voor Frederikstraat, vernoemd naar Prins Frederik, de tweede zoon van koning Willem I en broer van Willem II. Deze naam is nog niet definitief. Er volgt een collegebesluit waarna gedurende 6 weken bezwaar kan worden ingediend. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt eind april de naam officieel bekrachtigd. ...lees verder "Planteam Openbare ruimte kiest naam voor nieuwe doorsteek tussen Pieter Vreedeplein en Heuvelstraat"

Share

8

2016-10-17-cool-cat-heuvelstraat-20-doorgang-winkelrondje"Het winkelrondje van Wereldhave" is inmiddels de ludieke bijnaam voor het project in de Tilburgse binnenstad, waarin er een nieuwe straat zal komen van de Emmapassage naar het Pieter Vreedeplein. Om dit te kunnen waarmaken heeft de gemeente Tilburg twee winkelpanden in de Heuvelstraat gekocht, nummers 20 en 25.

Veel Tilburgers vragen zich af waarom de koopprijzen van deze panden zo hoog zijn, respectievelijk €4.850.000,- en €3.750.000,-. Ter vergelijking: het duurste winkelpand dat in de aanbieding staat op 'Funda' kost een slordige €1,8 miljoen en voor 'ietsje' minder koop je een winkel in hartje Rotterdam. ...lees verder "“Het winkelrondje van Wereldhave” moet in 2017 klaar"

Share

3

2016-10-17-cool-cat-heuvelstraat-20-doorgang-winkelrondje
Heuvelstraat 20

Tussen Tuinstraat en Emmapassage komt een nieuwe winkelstraat. Deze passage begint op het Pieter Vreedeplein waar ook de hoofdingang van Hudson Bay, de voormalige V&D komt. Deze passage wordt overkapt, en loopt door naar de Heuvelstraat waar de Gemeente het pand op nummer 25 voor €3.750.000 heeft gekocht. Dat pand wordt gesloopt.  Aan de overkant op nummer 20 komt een doorgang richting de Emmapassage die een open karakter krijgt. Het pand blijft behouden, aanschaf van dit pand bedroeg €4.800.000.  Nog steeds is niet alle grond aangekocht die nodig is voor de plannen, in de begroting staat daarvoor nog een bedrag van 7.400.000 euro. ...lees verder "Nieuwe winkelstraat van Pieter Vreedeplein naar Emmapassage"

Share

2015-09-07 236 45P Pieter Vreedeplein Leegstand tussen Kruitvat en Jack's CasinoDiscussies over het winkelrondje in de Binnenstad en de verbouwing van Stadskantoren 1 en 3 blijft de (politieke) gemoederen bezighouden. Aanleiding voor het meest recente debat hierover in de raadscommissie Vestigingsklimaat was de brief met verklaring van vastgoedbedrijven Wereldhave en Royalton en de gemeente over de toekomst kernwinkelgebied. PvdA en VVD hadden de commissie voor een extra vergadering bijeen gevraagd, omdat zij vragen hadden hierover.

Maar voordat deze vragen en het debat losbrandden, gaf een ambtenaar een samenvatting van ruim een halfuur over de ontwikkelingen sinds 2011. In het begin van dat jaar heeft de Tilburgse politiek de 'Binnenstadsvisie 2011-2020' vastgelegd, waarin staat afgesproken hoe het centrum van Tilburg (inclusief de Spoorzone) ontwikkeld moet worden. (Lees ook: "Plan: Iers warenhuis ‘Primark’ naar Binnenstad en bibliotheek naar de Spoorzone" - december 2010). Alles wat daarna is gebeurd, komt voort uit deze afspraken. ...lees verder "Debat over verklaring van Wereldhave, Royalton en de gemeente Tilburg"

Share

2

parkerencolumnNa een week in het nieuwe jaar tal van voorspellingen en voornemens te hebben gelezen en gehoord, is het tijd een aantal conclusies te trekken.

We gaan in 2016 weigeren parkeerboetes te betalen in straten waar overdag nooit auto’s langs de stoep staan, ook al geldt daar een belanghebbenden regeling.

Winkels in de Heuvelstraat krijgen een extra belastingheffing als zij Engelstalige reclameteksten voeren. ...lees verder "Voorspelling"

Share

1

Al meer dan vijf jaar publiceert de Tilburger Peter van den Besselaar dagelijks een foto van en over Tilburg op zijn website Tilburg Daily Photo

PvdB Ko de Laat

*"Als ik in Amsterdam kom, dan ga ik vanzelf sneller lopen. Dat dwingt de
stad af. Tilburg is een grote stad, maar met dorpse karakteristieken. Hier
kun je kuieren. Ik ben verknocht met het centrum, de Heuvelstraat en het
Piusplein. Men zegt wel: als je daar kuiert, kom je Ko de Laat tegen, maar
dat is overdreven. Het was vroeger wel waar..." * ...lees verder "“Verknocht aan de Heuvelstraat”"

Share

5

stadskantoor 3Vrijdagmiddag 22 mei werd een extra vergadering belegd van de commissie Vestigingsklimaat, met als belangrijkste onderwerp de discussie over de sloop van Stadskantoor 3, de bouw van een groot warenhuis ten behoeve van de Primark door Van de Ven, een dochteronderneming van projectontwikkelaar VolkerWessels, en de rol van de gemeente Tilburg hierin.

De belangrijkste punten van discussie in het debat waren de manier waarop in de afgelopen week met, al dan niet vertrouwelijke documenten was omgegaan, het risico dat de gemeente Tilburg daadwerkelijk 6,7 miljoen met betalen als VolkerWessels/Van de Ven geen omgevingsvergunning krijgt voor het bouwen van het nieuwe warenhuis en het inmiddels beroemde 'Winkelrondje. In 2010 heeft de gemeenteraad een 'Binnenstadsvisie' voor de jaren 2011 tot 2020 opgesteld, waarin is opgeschreven dat het winkelgebied moet worden uitgebreid naar de Stadhuisstraat, zodat de winkelstraten een 'laddersstructuur' vormen. Twee hoofdwinkelstraten, met ook winkels in de tussenliggende straten, zodat het winkelend publiek een rondje kan lopen, in plaats van alleen heen en weer over de Heuvelstraat. En ook de ontwikkeling van Stadskantoor 1 werd in de discussie betrokken, omdat de gemeenteraad volgende maand gaat beslissen of er wel of geen winkels mogen komen op de begane grond van het nieuwe stadhuis, wat ook onderdeel uitmaakt van het 'Winkelrondje' uit de Binnenstadsvisie. ...lees verder "Stadskantoor 3: Primark of ‘Gat van de Ridder’"

Share

3

05-19-2015 2130Leegstand  Binnenstad V&D HeuvelstraatNadat de discussie over Stadskantoor 3, VolkerWessels (Van der Ven) en de Primark maandagavond 18 mei op de valreep werd geannuleerd, zijn er diverse brieven uitgewisseld.

Ten eerste schreef Roel Lauwerier, fractievoorzitter van de VVD een brief aan de burgemeester, Peter Noordanus, omdat hij vindt dat de wethouder noodzakelijke informatie had achter gehouden. Waar in een eerdere concept-overeenkomst sprake was dat de gemeente maximaal 6,7 miljoen euro zou betalen voor Stadskantoor 3 indien er geen vergunning voor verbouwing en vestiging van Primark zou kunnen plaatsvinden, was in een latere concept-overeenkomst sprake van een 'marktconforme' prijs. ...lees verder "Vervolg: Discussie Stadskantoor 3 – VolkerWessels – Primark"

Share

Update, woensdag 20 mei, 10.30 uur: De discussie wordt voortgezet op vrijdag 22 mei. Het tijdstip is nu nog niet bekend, maar zal in deze agenda te vinden zijn. Dinsdag 19 mei heeft het College van B&W per brief aan de raad meegedeeld dat de voorheen vertrouwelijke stukken (de nieuwe concept-overeenkomst met VolkerWessels) nu niet meer vertrouwelijk is en in de openbaarheid kan wordenbesproken in de commissievergadering. Op vrijdag 1 juni zal de raad een definitief besluit nemen over het gehele voorstel.

stadskantoor-3_IINadat afgelopen week bekend werd dat projectontwikkelaar Volker Wessels het pand Stadskantoor 3 aan de Stadhuisstraat wil kopen om het te verbouwen voor Primark, is er commotie ontstaan over de kans dat de afspraken tussen de gemeente en VolkerWessels in strijd zijn met de Europese regels tegen ontoelaatbare staatssteun. Dit is één van de bezwaren die andere vastgoedeigenaren in de binnenstad per brief naar voren hebben gebracht.

Op maandagmiddag 18 mei, nog voor aanvang van de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat, waarin het voorstel zou worden besproken, heeft verantwoordelijk wethouder Erik de Ridder schriftelijk de vragen beantwoord die door verschillende raadsleden zijn gesteld. Hieruit blijkt onder meer dat de eerste recht op koop voor VolkerWessels uit de afspraken is geschrapt, maar dat nam niet weg dat de overige bezwaren zijn weggenomen. Zou worden besproken, want op de valreep werd de kwestie door een krappe meerderheid in de commissie van de agenda gehaald. ...lees verder "Discussie Stadskantoor 3 – VolkerWessels – Primark geannuleerd"

Share

9

column8 Willem II straat 20 SynagogeOp het dak van de flats aan de Ringbaan West en het voormalige St. Paulus Lyceum liggen sinds vorige week sluipschutters die de Süleymaniye-moskee in de gaten houden. Fanatici willen de gelovigen iets aandoen.
Bij de Joodse synagoge in de Willem II-straat staan gewapende mannen voor de deur, na een dreiging met geweld van extreme mannen die zich moslim durven noemen.

Een niet nader te noemen bureau van een even niet te onthullen vrijzinnige gemeenschap moet vrezen voor een aanslag van fanatieke joden. De vrijzinnigen hebben in hun maandblad de spot gedreven met het gebruik van sommige joden om hun echtgenotes kaal te scheren en hen vervolgens een pruik op te zetten. ...lees verder "Dreiging"

Share

meimarkt3_1305630338Vanaf zaterdagavond 7 juni 22.00 uur tot zondagmiddag 8 juni 17.00 uur verandert de binnenstad van Tilburg in één grote marktplaats voor tweedehands spullen. De MeiMarkt, die traditioneel elk jaar tijdens het pinksterweekend wordt gehouden, mag met recht uniek genoemd worden omdat het de enige particulier georganiseerde nachtelijke rommelmarkt in een binnenstad in Nederland is.

Wat ooit begon in de Nieuwlandstraat in 1980, strekt zich nu na 34 jaar met zo'n 750 kramen en 80 kinder-grondplaatsen uit over de gehele Tilburgse binnenstad. Met een bezoekersaantal van ruim 115.000 is de MeiMarkt één van de grootste gratis toegankelijk evenementen in het centrum van Tilburg. Het zijn vooral de gemoedelijkheid, de saamhorigheid en de gezellige drukte die de bijzondere sfeer van grootste rommelmarkt van Zuid-Nederland te typeren.

Share

Op zijn foto-blog TilburgDailyPhoto toont Peter van den Besselaar iedere dag een foto van Tilburg. "Schôon… voor wie het wil zien. Je moet er soms wat moeite voor doen. Maar: als ge ’t hier niet ziet, ziede ‘t daor ook nie." Voor Tilburgers.nl selecteert hij elke zondag een 'foto van de week'

PvdB-Van-Vlerken-etalage
"Het is toch godgeklaogd, dè de pliesie nodig is, bij de intocht van Snieklaos?" "Ik hè nog gin moment ôot over Zwarte Piet gedaocht as un plöddeke, gij wel?" "Nee natuurlijk nie"

Het is een fijn en vertrouwd beeld, de etalage van Van Vlerken in de Heuvelstraat, met mooie rijtjes marsepein. Die bakjes patates frites vind ik niet zo smaakvol, maar er zal wel vraag naar zijn. De marsepein zoetwaren innoveren - het zijn al lang niet meer een varkenspootje of zwart pietje; er zijn nu ook mooie vrouwenbenen in dartele rokjes, kwispelende hondjes en guitige babyhoofdjes.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen