Spring naar inhoud

1

De gemeente Tilburg heeft een onderzoek over de Cityring gehouden. Bijna 1400 inwoners vulden de enquete in. Uit het onderzoek blijkt dat veel Tilburgers het overschrijden van de maximum snelheid als grootste probleem zien. Daarnaast worden ook het lastige oversteken van de wegen en de veiligheid op de Cityring als problematisch ervaren. Het fietsen langs de Cityring en de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte verdienen ook extra aandacht. ...lees verder "Snelheidsoverschrijdingen grootste probleem op de Cityring"

Share

Ontvangst op het Stadhuis van het tweede regiment huzaren op 30 april 1913.

De gemeente Tilburg wil een eind maken aan besmeurde en beplakte elektrakasten in het centrum van de stad.

Samen met het Ondernemersfonds Binnenstad en Marketing Tilburg wil de gemeente  ongeveer 40 elektrakasten in de binnenstad aanpakken. Op die kasten moeten historische afbeeldingen komen van bijzondere plekken in de binnenstad of memorabele gebeurtenissen in de stad. Op deze manier kunnen deze kasten omgevormd worden tot  opvallende objecten in het straatbeeld. ...lees verder "Fotowedstrijd: Historie op elektrakasten in het centrum"

Share

9

column8 Willem II straat 20 SynagogeOp het dak van de flats aan de Ringbaan West en het voormalige St. Paulus Lyceum liggen sinds vorige week sluipschutters die de Süleymaniye-moskee in de gaten houden. Fanatici willen de gelovigen iets aandoen.
Bij de Joodse synagoge in de Willem II-straat staan gewapende mannen voor de deur, na een dreiging met geweld van extreme mannen die zich moslim durven noemen.

Een niet nader te noemen bureau van een even niet te onthullen vrijzinnige gemeenschap moet vrezen voor een aanslag van fanatieke joden. De vrijzinnigen hebben in hun maandblad de spot gedreven met het gebruik van sommige joden om hun echtgenotes kaal te scheren en hen vervolgens een pruik op te zetten. ...lees verder "Dreiging"

Share

2

De kruising Spoorlaan - NS-Plein - Heuvelring blijft voorlopig deels afgesloten. Direct na de Kermis starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuw riool. Het werk begint op 30 juli en duurt tot 13 augustus. Op de kruising wordt een waterleiding aangepast. Het nieuw riool is nodig voor de afvoer van regenwater vanuit het centrum. Dit om overlast bij zware regenval te voorkomen. Na de voorbereidende werkzaamheden starten ondergrondse boringen.

Door de afsluiting van de kruising kan verkeer dat van de Spoorlaan komt niet linksaf richting het NS-Plein. Verkeer dat vanaf het NS-Plein komt, kan niet richting het centrum. De busbaan aan de kant van het station blijft afgesloten. Bussen en taxi's moeten omrijden. De overige rijbanen op de Spoorlaan zijn wel open. Informatie over wegwerkzaamheden in Tilburg staat op deze pagina.

Share

Chinees-Azie-Heuvelring

Het voormalige Chinese restaurant Azië voor de sloopwerkzaamheden
Het voormalige Chinese restaurant Azië voor de sloopwerkzaamheden

Het voormalige Chinese restaurant 'Azië' naast het Midi-theater aan de Heuvelring wordt met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor een doorgang naar het Popcentrum 013 en het achterliggende Veemarktkwartier.  De bovenste verdieping is al verdwenen en er staat nog een stuk van de gevel van de eerste etage. Op 3 april 2013 is het startsein voor de sloop gegeven door wethouder Berend de Vries. De nieuwe doorgang maakt onderdeel uit van de plannen ter ontwikkeling van het Veemarktkwartier. Een naam voor deze nieuwe 'straat' is nog niet bekend. Via de website van Brabants Dagblad zijn al diverse suggesties gedaan. Uiteindelijk beslist de gemeente hierover.

Share

1

44342-Chicago-Theater-

Een foto uit de collectie van het Regionale Archief van Tilburg. We zien hier het Chicago Theater in zijn nadagen in 1976 aan de Heuvelring. In 1978 sloot het complex om plaats te maken voor de Heuvelpoort. Lange tijd was dit de meest druk bezochte bioscoop van Tilburg. Op 5 september 1925 opende het theater aan de Prinses Julianastraat de deuren onder leiding van eigenaar Mathijs Desmet die  de bioscoop in 1930 doorverkocht aan Herman van der Waarden. Tijdens de duitse bezetting is de straat hernoemd naar Badhuisstraat, vanwege het wegnemen van koningsgezinde straatnamen en doordat tegenover de bioscoop jarenlang een badhuis (1921-1962) heeft gestaan. In 1948 is de straat hernoemd naar Koningin Julianastraat alvorens het in 1962 definitief Heuvelring werd. ...lees verder "Tilburg uit de oude doos: 1976 Chicago Theater"

Share

1

21158-Heuvel-Hotel-Riche-kruising-1961

Een foto uit collectie van Regionaal Archief Tilburg. Een verdwenen stukje Tilburg uit 1961, met Hotel Riche prominent op de hoek van Heuvel en Heuvelring. De de Heuvelstraat was toen nog een doorgaande weg en via de Korte Heuvel ging het verkeer naar Eindhoven en 's Hertogenbosch. De sloop van Hotel Riche in 1978 is zeer betreurd. Hotel Riche stond na de opening in 1917 goed bekend. Het voormalige Amsterdamse weekblad de Amstelgids meldt destijds: ...lees verder "Tilburg uit de oude doos: Heuvel en Hotel Riche 1961"

Share

Het Midi Theater, niemand wil het kopen

Het Midi Theater wordt meegenomen in de aanbesteding voor het Veemarktkwartier. Dat betekent dat de huidige verkoopprocedure voor het pand aan de Heuvelring wordt gestopt, zo laat de gemeente Tilburg via een persbericht weten. Er zijn twee biedingen binnengekomen, waarvan één na het sluiten van de biedingstermijn, maar beide bleken het financieel niet rond te kunnen krijgen.

Terugkerend problem in de biedingen is het oplossen van de geluidsproblematiek van Midi. Het theater grenst aan een aantal woningen. Hierdoor is het toegestane geluidsvolume beperkt, wat de exploitatie van het theater lastig maakt. Door Midi op te nemen in de gehele gebiedsontwikkeling van het Veemarktkwartier, kan dit probleem worden. De oplossing is om de aan de achterkant grenzende woningen te veranderen in kantoren en het pand naast het Midi, de voormalige Chinees, te bestemmen voor horeca met terrassen. De verkoopwaarde van Midi is €1,52 miljoen.

Door middel van een Europese aanbesteding gaat de gemeente op zoek naar een geschikte marktpartij voor het ontwikkelen van het Veemarktkwartier (VMK). Het project Veemarktkwartier ontvangt € 8,5 miljoen aan subsidie van Stimulus. De subsidie-gever stelt als eis dat het project op 31 augustus 2015 klaar moet zijn. Voor de planning is het daarom van belang dat er in januari 2013 een marktpartij is geselecteerd. De gemeente hoopt dat het VMK zal veranderen in een marktplaats voor de creatieve bedrijvigheid in Tilburg.

Eind 2011 is door de gemeente Tilburg vanwege de bezuinigingen gekozen voor een beperktere gebiedsontwikkeling van het VMK. Behalve het Midi Theater horen ook het FAXX-gebouw, de plint van de parkeergarage Tivoli en de plek waar nu het basketbalveld gevestigd is aan de Veemarktstraat (achter de ABN/AMRO) bij het gebied. In totaal gaat het om ruim 8000 m2 vloeroppervlak.

Share

2

De spoorwegovergang bij de Heuvelring richting de Koestraat en de Enschotsestraat. De foto dateert van omstreeks 1928. De villa aan de rechterkant (die in 1935 is afgebroken) was eigendom van de vroegere commandant van de schutterij, Majoor Lommen. Later heeft de familie Mutsaerts-Diepen  de villa gekocht. In de achtergrond links is de spiewoning zichtbaar tussen Koestraat en Enschotsestraat die in een vorige oude doos is belicht. Ook staat er nog een schoorsteen van de firma André van Spaendonck & Zn.

Duidelijk zichtbaar zijn de ernstige gevolgen van het hoogspoor voor een stad als Tilburg. Als een 'Westberlijnse muur' verdeelt dit de stad in twee helften. De grootste stedebouwkundige miskleun van de eeuw?

Share

Op het dak van ijssalon Intermezzo, op de hoek van Heuvelring en Spoorlaan, heeft ongeveer 10 minuten een hevige brand gewoed. De brandweer was vrij snel ter plaatse en slaagde erin het vuur snel te blussen. Door het mooie weer was er veel bekijks. Op videobeelden is de brand te zien.

Op Twitter was Intermezzo op dat moment 'trending topic', het onderwerp waarover het meest werd getweet:

Manon010390: RT @Tilburgers: "Brand Intermezzo onder controle, was op bovenste verdieping van de Heuvelring. Brandende Airco en dakbedekking zorgden voor de dikke rook."
aswinkels: Mensen kennen dat pand alleen als #intermezzo terwijl de brand erger was voor het kantorenpand er boven denk!
basvanduren: Volgens @lizzzll (werkt bij Intermezzo) staat de kelder helemaal vol water. Computers en persoonlijke spullen zijn er uitgehaald. #brand
Share

1

We kijken hier met de rug naar het spoor de Heuvel in. Nu heet dat stuk Heuvelring. De fotograaf heeft de plaatselijke jeugd opgetrommeld voor het plaatje. Onder die bomen was de wekelijkse de veemarkt, in de volksmond ook wel koe mèrt geheten. Rechts is het uithangbord nog zichtbaar van koffiehuis Villa Nova, dat in 1912 in vlammen opging. Zie de vorige oude doos over Palace Wintergarden. Van rechts uit de Spoorlaan komt de rails voor de stoom tram naar Goirle.

Share

5

Soms roept een foto meer vragen op dan het kan beantwoorden. We zien hier de luxueuze inrichting van 'Palace Wintergarden', een trefpunt van het uitgaande Tilburgse publiek zo rond 1920. Tot een fatale brand op 6 februari 1912 stond op deze plek, toen Heuvel 12 en nu Heuvelring 37, het koffiehuis Villa Nova. Na de brand kwam er de 'Palace-bioscoop'. De rijk versierde zaal, Wintergarden, hoorde daar waarschijnlijk bij. De naam Palace veranderde later  in Luxor en werd daarna City-Theater, dat een treurig einde kende want op tweede kerstdag 1939 brandde het volledig uit. De kassier kwam hierbij om het leven. In 1941 kocht de firma Franken-Donders United Aniline Works het pand.  Daarna was  'The Gallery Club' er gevestigd. Sinds kort staat het pand leeg.

Share

De wijk Tivoli op de plattegrond is niet afgedrukt

Op de plattegronden van de gemeente Tilburg (o.a.de Falkplankaart en stadsplattegronden aan de toegangswegen van de stad)  is de vroegere wijknaam Tivoli letterlijk van de kaart verdwenen. Ook uit het geheugen van de bewoners lijkt deze naam gewist. En hiermee is een stukje identiteit van een ieder die er zijn woonplek heeft, verloren gegaan. Vraagt men bewoners naar de naam van de wijk waarin ze wonen, dan wordt aarzelend gekozen voor Elisabethbuurt, Armhoefse Akkers, Hoogvenne en "ik weet het eigenlijk niet". En dat is zonde. Nog afgezien van de uitstraling, die het begrip 'Tivoli' in zich heeft. In een folder van een makelaar, die een huis in de Prof. Dondersstraat aanbood, kwam ik het ook tegen:  "Het pand is gelegen in de Elisabethbuurt-Hoogvenne-Armhoefse Akkers….."

De woonbuurt waar het hier om gaat is gelegen tussen de Heuvelring, Spoorlaan, Ringbaan Oost, St.Josephstraat en (Korte) Heuvel en omsluit hiermee ook het Veemarktkwartier. Deze laatste is echter slechts een werknaam die de gemeente gebruikte om een deel van de wijk Tivoli te herontwikkelen. Hierin bevinden zich onder andere het Popcentrum 013, Tivoligarage, Villa Media en de Tivolishop. Alles min of meer gelegen aan de Tivolistraat. Het zou betekenisvol zijn om de tuin die gelegen is achter de Interpolisvestiging in de nabije toekomst de naam Tivolituin te geven. Hier lag immers vroeger een lusttuin, die Tivoli heette, en bovendien heeft hier een villa gestaan, die dezelfde naam droeg.

Binnen de gemeente leven al langer ideeën om de Interpolistuin meer bij de stad te betrekken door deze te openen naar het huidige Veemarktkwartier. Bij de afspraken die de gemeente maakte in de tijd dat de voorbereidingen voor de bouw van Interpolis aan de orde waren, is opgenomen dat de tuin openbaar gebied moest blijven. In principe is deze ook openbaar en toegankelijk voor iedereen. Fysiek echter maakt de tuin een zeer gesloten indruk. En dat is jammer! Het is meer een private dan een publieke tuin geworden.

Kaart van Historische atlas uit 1836 met daarop de Tivoli aanduiding

De Stichting Binnenstad Management Tilburg (BMT) heeft het initiatief genomen, de naam Tivoli weer op de kaart te krijgen en de bewoners van de betreffende wijk weer een eigen wijknaam te bezorgen. Zij roept onder andere de gemeente op deze naam weer in gebruik te nemen in officiële stukken, waaronder bewonersbrieven, en roept ook de pers op hierin te volgen.

Een bewonersbrief over dit thema zou voorlopig al een aardige aanzet zijn.

Uit het oogpunt van public relations is het gebruik van de naam Tivoli aan te bevelen. De uitstraling die het heeft stijgt uit boven de naam Veemarktkwartier. Deze dekt bovendien slechts een deel van gebied.

Een aardigheid is ook dat het van rechts naar links lezen van het woord Tivoli – i lov’ iT, oplevert.

Gast BlogMartin Dahlhaus

Namens het bestuur van Stichting Binnenstadmanagement Tilburg

Share

1

Veel publiek bij de opbouw van TestStrecke, de grootste vervoerbare achtbaan ter wereld.

Sinds dinsdag 19:00 uur is het kruispunt Spoorlaan-Heuvelring afgesloten voor alle verkeer en tevens de opmaat voor de opbouw van de kermis. De eerste van (voorlopig) 5 vrachtwagens van de super-achtbaan Teststrecke zijn in middels op de Spoorlaan aangekomen om aan de opbouwwerkzaamheden te beginnen.

Voor veel Tilburgers is de opbouw van de kermis dé voornaamste attractie en bij de grote attracties is dan ook veel publiek te zien. Sommige mensen klagen ook. "Ge kunt er naauw al nie mir deur" zegt een mevrouw met de fiets in de hand terwijl ze van het fietspad af moet bij het NS-plein.

Ook op de Heuvel wordt hard gewerkt aan de opbouw van de kermis.

De opbouw van Teststrecke, een achtbaan met twee loopings, een bijzonderheid, en een van  de grootste vervoerbare achtbaan ooit, is een fascinerend gezicht. Met twee grote kranen wordt de achtbaan stukje voor beetje opgebouwd. Op grote houten blokken worden de eerste verbindingen op de Spoorlaan gekraand.

Aan het grote Reuzenrad, midden op de Heuvel, wordt ook druk gewerkt, zij hebben de gegunde opbouwtijd, van dinsdagavond tot vrijdagmiddag, hard nodig. Vrijdag 16 juli 2010 om 19:30  uur wordt de kermis op het Pieter Vreedeplein geopend door wethouder Joost Möller en met Sieneke, de Koninklijke Landmacht en Gordon.

Share

De Cityring, die haar voltooing nadert, lijkt soms wel op de Neurenbergring, een racecircuit waar fietsers en voetgangers hun leven niet meer veilig zijn. Dat meent de SP. Gemeenteraadslid Hans Kokke van die partij gaat dan ook schriftelijke vragen stellen aan het college. Volgens Kokke wordt met name op de Heuvelring vaak erg hard gereden.  "Wij kregen meer klachten van voetgangers die zelfs bij oversteekplaatsen op de Heuvelring niet meer veilig kunnen oversteken."   De SP-fractie wil weten of het college instemt met snelheidsmetingen en waar nodig maatregelen te treffen om hardrijders te ontmoedigen.  Is de Noordhoekring gereed, dan zou de snelheidsproblematiek over de gehele Cityring moeten worden bekeken, aldus de SP.

Share

4

midi_gebouwAdres: Heuvelring 108
Architect: Jos Schijvens
Opdrachtgever: Familie van Dun
Ontwerp: 1959
Realisatie: 1959 en gesloten als bioscoop op 2 december 2007

Verbouwing: Hele snelle verbouwing tot laagdrempelig theater 2008, oplevering begin 2009.

De oude Midi bioscoop is een ontwerp van de Tilburgse architect Jos Schijvens, opgeleverd in 1959. Een mooi voorbeeld van wederopbouwarchitectuur.  De oude bioscoopzaal is een zeer markante ruimte, een zaal waaraan veel Tilburgers herinneringen hebben en die sterk in het collectieve geheugen ligt. De kwaliteiten van deze zaal zijn met name zijn gewelfde, "geborgen" vormgeving en materialisering  met verticale houten latten.

beeld-in-MidiVolgens Wiegerink van het projectbureau vd nieuwe MIDI:  Het versterken van de oorspronkelijke kwaliteit is uitgangspunt van ons ontwerp.  Zo krijgt de van oorsprong voorname, monumentale entreegevel zijn kracht terug door de gekozen materialisering. Ook bij de verbouwing van bioscoop naar theater hebben we de bestaande kwaliteiten van de ruimte zoveel mogelijk versterkt, terwijl de ruimte eveneens geschikt gemaakt is voor haar nieuwe functie. Hetzelfde geldt voor de bestaande foyer. Daarnaast is zoveel mogelijk extra foyerruimte gecreëerd, in de vorm van een nieuwe 'benedenfoyer' annex mediacafé in de kelder. Deze kelder is ook verder uitgegraven om kleedruimte voor de artiesten en opslagruimte te creëren. De oorspronkelijke directeurswoning aan de voorgevel is omgebouwd tot kantoren.

Joop Schoutens (bioscoopmedewerker vd Midi)  aan het woord (met dank aan geheugen van Tilburg)

Toen de Midi gebouwd is door de familie van Dun waren de eerste twee projectoren de FP56, een verbeterde versie van de FP5. Je kon hierop alleen 35 mm. films vertonen. Na het sluiten van de Vreeburg-bioscoop in Utrecht in 1974 kwamen de DP70 projectoren naar Midi Deze waren net als de vorige van het merk Philips. Deze firma had in 1962 de techniek Oscar (Academy Award for Technical Achievement - EM) ontvangen voor deze projector. In één jaar tijd waren ze bij Philips erin geslaagd een projector te bouwen die zowel 35 mm als 70 mm film kon vertonen. Hierbij aangetekend dat de projector wel tijdelijk "omgebouwd" moest worden. Zo moet het licht door een middel van een voorzetglas minder "geknepen" worden. De unit voor het filmtransport dient verwisseld te worden en nog wat kleinere aanpassingen. Maar het was mogelijk, een revolutie in de filmwereld. Ruim vijftien jaar geleden is bij ons voor de laatste keer een projector gebruikt voor een 70 mm film, de "Tien geboden".

En tenslotte:

MIDI FINI : gedicht van Stadsdichter Frank van Pamelen bij sluiting van de bioscoop op 2 december 2007:

midi The End

M et vierentwinig beelden per seconden

Trok heel jouw leven als een film voorbij

Geprojecteerd vanuit de halve ronde

Mysterieuze preekstoel boven mij

Zo dronk ik uit jouw kelk

Bij elk

Fragment

I k zag het licht, ik hoorde je geluiden

In technicolor en dolby surround

Je gidste als Tuschinski van het Zuiden

Mij naar de toppen van de Paramount

De hemel: elke ster

Van ver

Present

D e schepsnoep en de colaflesjes ken ik

De popcorn die ik naar je schrootjes schoot

En altijd van Wat Zien Ik tot Titanic

Kleurden jouw stoelen van de spanning rood

Jouw atmosfeer was wijd

En zijd

Bekend

I k hoop nu op een nieuwe openbaring

En dat ik straks ook daar het licht weer zie

Al oogt zo'n cinematotaalervaring

Van buiten wel wat grijzer dan Midi

Merci Midi, fini

Midi

The End

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen